การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

สังกัดโรงเรียนสามัญเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 21 มกราคม 2562
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 13 มกราคม 2562
โรงเรียนยุวศึกษา รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 13 มกราคม 2562
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา รร. สามัญเอกชน ระยอง 30 สิงหาคม 2561
โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา รร. สามัญเอกชน เพชรบูรณ์ 6 สิงหาคม 2561
โรงเรียนอัมพวันศึกษา รร. สามัญเอกชน กรุงเทพมหานคร 4 สิงหาคม 2561
ธีระวัธน์บำเพ็ญ รร. สามัญเอกชน เชียงใหม่ 13 มิถุนายน 2561
โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ รร. สามัญเอกชน อ่างทอง 7 มิถุนายน 2561
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ รร. สามัญเอกชน กำแพงเพชร 14 มีนาคม 2561
โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา รร. สามัญเอกชน บุรีรัมย์ 1 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนตังเอ็ง รร. สามัญเอกชน จันทบุรี 18 ธันวาคม 2560
โรงเรียนนารายณ์วิทยา รร. สามัญเอกชน ลพบุรี 19 กันยายน 2560
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี รร. สามัญเอกชน นครพนม 30 กรกฎาคม 2560
อนุบาลทรัพย์ปัญญา รร. สามัญเอกชน บุรีรัมย์ 17 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 19 มิถุนายน 2560
โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ รร. สามัญเอกชน พระนครศรีอยุธยา 5 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา รร. สามัญเอกชน พระนครศรีอยุธยา 29 พฤษภาคม 2560
2 / 2
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู