การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม ๑ คน ๑ ต้น ๑ ผลผลิต

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม ๑ คน ๑ ต้น ๑ ผลผลิต

กิจกรรม ๑ คน ๑ ต้น ๑ ผลผลิต ที่โรงเรียน ร่วมกับ นักเรียน ได้ตระหนักถึงปณิธานแม่หลวงที่ว่า ฉันจะสร้างพื้นบ้าน เพื่อรักษานำ้ของแผ่นดิน  ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้ปลูกป่า ไม้ผล โดยในอนาคตโรงเรียนจะมีผลผลิต จำหน่ายออกสู่ชุมชน ต่อไป

ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน 105 ครั้ง
ประกาศโดย: โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี

ข่าวประกาศสถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู