การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

วันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา  เราชาวโรงเรียนนารายณ์วิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในสถานการณ์โควิด 19  ระบาด เว้นระยะห่าง

ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน 236 ครั้ง
ประกาศโดย: โรงเรียนนารายณ์วิทยา
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู