การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

การดำเนินงานด้านอัตลักษณ์  ๒๙  ประการ

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน 331 ครั้ง
ประกาศโดย: โรงเรียนนารายณ์วิทยา
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู