การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

คุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนวิถีพุทธ

สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ ดูน่าเป็นห่วง อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเสื่อมถอยในด้าน คุณธรรม จริยธรรมของคน ทั้งในระดับนักการเมือง ข้าราชการ ซึ่งปรากฏการณ์ในสังคม ดังกล่าวมานี้เป็นผลโดยตรง มาจากเรื่องของการขาดการปลูกฝัง ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม นั่นเอง "คุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนวิถีพุทธ "

ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน 660 ครั้ง
ประกาศโดย: admin เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

วีดีโออื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู