การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

มาฆบูชาสมัชชาวิถีพุทธ ประกาศปฏิญญาสืบสานอุดมการณ์วิถีพุทธ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน 348 ครั้ง
ประกาศโดย: admin เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู