การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนสตรีวรนาถ
สังกัด: รร. สามัญเอกชน
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: 23,25
หมู่ที่:
ตรอก/ซอย: เทเวศร์1
ถนน: กรุงเกษม
ตำบล/แขวง: บางขุนพรหม
อำเภอ/เขต: พระนคร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์: 10200
เบอร์โทร 1: 02-2817438
เบอร์โทร 2:
โทรสาร: 02-2817438
เว็บไซต์: www.svn.ac.th
อีเมล์: svn_01@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: 2482
จำนวนห้องเรียน: 9 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 17 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 102 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: อนุบาล ประถม
ชื่อผู้อำนวยการ: นายสมคิด โฉมไสว
ตราสัญลักษณ์:
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 5 กรกฎาคม 2564 | เปิดดู: 770 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นางสาวสุภาพรรณ ศิริวรไพบูลย์

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู