การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

วิถีพ่อ วิถีพอเพียง ปลูกข้าว วิถีชีวิตชุมชน

วิถีพ่อ วิถีพอเพียง ปลูกข้าว วิถีชีวิตชุมชน

ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน 137 ครั้ง
ประกาศโดย: โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี

ข่าวประกาศสถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู