การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

การสอบธรรมศึกษา (สนามหลวง)

การสอบธรรมศึกษา (สนามหลวง)

โรีงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เป็นศูนย์การสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดเขาช่อง และโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา และครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาทำพิธีเปิดสอบ  โดยมีพระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา  เจ้าอาวาส และครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของจังหวัดกาญจนบุรี  

ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน 121 ครั้ง
ประกาศโดย: โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี

ข่าวประกาศสถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู