การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

เปิดบ้าน สร้างบุญวันมาฆบูชา

เปิดบ้าน สร้างบุญวันมาฆบูชา

วันเพ็ญเดือน ๓ วันเพ็ญมาฆบูชา  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ให้มีการบรรยายความเรื่องวันมาฆบูชาหน้าเสาธง  และจัดบอร์ดวันสำคัญทางประพุทธศาสนา โดยให้มีการตอบคำถาม และได้นิมนต์พระมารับอาหารแห้งที่โรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สืบไป

ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน 100 ครั้ง
ประกาศโดย: โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี

ข่าวประกาศสถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู