การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ตารางการแต่งกายด้วยชุดขาววิถีพุทธ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

ตารางการแต่งกายด้วยชุดขาววิถีพุทธ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

ตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ 29 ประการ ด้านกิจกรรมประจำวันพระ
โรงเรียนได้กำหนดให้แต่ละช่วงชั้นแต่งกายด้วยชุดขาววิถีพุทธและไปศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดปลูกศรัทธา รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา
เช่น มารยาทการไหว้ การประเคนของแด่พระภิกษุสงฆ์ การสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ การทำบุญตักบาตร เรียนรู้ถึงหลักธรรมคำสอนที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนการฝึกบริหารจิต เจริญปัญญาด้วยการ นั่งสมาธิและเดินจงกรม

ประกาศเมื่อ 9 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน 695 ครั้ง
ประกาศโดย: โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

ข่าวประกาศสถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู