การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ใจสะอาด โรงเรียนสะอาด

ใจสะอาด โรงเรียนสะอาด

คณะครูเและนักเรียนได้ช่วยกันทำความสะอาด บริเวณโรงเรียน เก็บกวาด ล้าง ถู ในอาอาคารและห้องนำ้ รอบๆ โรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน 354 ครั้ง
เผยแพร่โดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี

ดาวน์โหลดอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู