การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

วินัย กับ ความรับผิดชอบในสังคม (ตรวจ ATK นร.)

วินัย กับ ความรับผิดชอบในสังคม (ตรวจ ATK นร.)

เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ และความปลอดภัยต่อสังคม เพื่อน ครู ร่วมกัน โรงเรียนจึงได้เสริมเสริมมาตรการตามข้อปฏิบัติสาธารณุะสูข โดยมีเจ้าหน้าที่ สธ. และ รพ. ประจำหมู่บ้าน ตรวจ ATK  ในโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน 435 ครั้ง
เผยแพร่โดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี

ดาวน์โหลดอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู