การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สภาคุณธรรม สภานักเรียน ปี 64

สภาคุณธรรม สภานักเรียน ปี 64

โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมวิถีประชาธรรม ประชาธิปไตย ให้นักรเรียนได้ปฏิบัติการ เลือกผู้นำ เพื่อเป็นผู้แทนของนักเรียน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน 343 ครั้ง
เผยแพร่โดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี

ดาวน์โหลดอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู