การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ลอยกระทงโรงเรียน วัดและชุมชน ปี 64

ลอยกระทงโรงเรียน วัดและชุมชน ปี 64

โรงเรยนท่ามะกาปุญสิริวิทยา วัดเขาช่อง และชุมชน ได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีงานลอยกระทง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน 363 ครั้ง
เผยแพร่โดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี

ดาวน์โหลดอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู