การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมวิถีพุทธโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

กิจกรรมวิถีพุทธโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนจะอิงอาศัยวิถีชนชน อยู่แบบพอเพียง มีชีพการเกษตร ด้วยความตระหนักรู้อาชีพนี้ รร.จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน งานอาชีพ วิถีชีวิตนักเรียนกับชุมชน โดยการสืบสาน สืบทอด รักษา ต่อยอมคุณธรรม ศีลธรรมให้กับนักเรียนตลอดมา และตลอดไป

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download ()
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (802.03 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (1.08 mb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (3.17 mb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (525.41 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (3.18 mb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (5.43 mb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (1.99 mb)
เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน 185 ครั้ง
เผยแพร่โดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี

ดาวน์โหลดอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู