การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ ระดับประเทศ

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ ระดับประเทศ

จัดทำโดย  : ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  สถาบันวิปัสสนาธุระ
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (80.13 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (4 kb)
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน 1288 ครั้ง
เผยแพร่โดย admin เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

ดาวน์โหลดอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู