เอกสารประกอบการสมัคสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เกณฑ์การพิจารณา

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำชี้แจงการรับสมัคร สถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๑

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแนบหมายเลข ๑ รายงานผลการประเมิน ๒๙ ประการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ท่านยังไมได้่เข้าสู่ระบบสถานศึกษาวิถีพุทธ
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อสมัครสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ เข้าสู่ระบบ