คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
101   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ นักเรียนวิถีพุทธ   10/1/2561  12/1/2561  ห้องประชุมโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
102   โรงเรียนปิยะบุตร์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/5/2561  4/5/2561  โรงเรียนปิยะบุตร์
103   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/3/2561  31/3/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
104   โรงเรียนวัดสว่างภพ นักเรียนวิถีพุทธ   8/2/2561  9/2/2561  โรงเรียนวัดสว่างภพ
105   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/10/2560  4/10/2560  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง
106   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ นักเรียนวิถีพุทธ   20/2/2561  21/2/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์. จ. แพร่
107   โรงเรียนวัดทุ่งน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/12/2560  23/12/2560  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
108   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   7/2/2561  9/2/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
109   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) นักเรียนวิถีพุทธ   5/2/2561  7/2/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
110   โรงเรียนบ้านหัวถนน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/3/2561  18/3/2561  วัดภูเขาหลง ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
111   โรงเรียนบ้านหัวถนน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   16/3/2561  16/3/2561  วัดหัวถนน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
112   โรงเรียนบ้านหัวถนน นักเรียนวิถีพุทธ   15/3/2561  15/3/2561  วัดหัวถนน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
113   โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   19/12/2560  19/12/2560  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
114   โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ นักเรียนวิถีพุทธ   6/12/2560  8/12/2560  วัดพิจาณ์โสภณ
115   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ   14/5/2561  15/5/2561  ห้องประชุมวัฒนา โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
116   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   27/1/2561  27/1/2561  ห้องประชุมวัฒนา โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
117   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/2/2561  18/2/2561  วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
118   โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   14/12/2560  15/12/2560  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
119   โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/12/2560  22/12/2560  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
120   โรงเรียนวัดทุ่งน้อย นักเรียนวิถีพุทธ   20/12/2560  21/12/2560  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
121   โรงเรียนแกดำวิทยาคาร นักเรียนวิถีพุทธ   13/12/2560  14/12/2560  ร.ร.แกดำวิทยาคาร
122   โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   22/12/2560  22/12/2560  อาคารเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
123   โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา นักเรียนวิถีพุทธ   20/12/2560  21/12/2560  อาคารเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
124   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   31/10/2560  31/10/2560  สำนักปฏิบัติธรรมฯป่าแก้ว ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
125   โรงเรียนดอนคาวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   6/12/2560  7/12/2560  วัดป่าปฐมชัย ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
126   โรงเรียนบ้านระกาย นักเรียนวิถีพุทธ   21/12/2560  22/12/2560  โรงเรียนบ้านระกาย อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา
127   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ   23/11/2560  24/11/2560  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
128   โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  18/12/2560  19/12/2560  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
129   โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/11/2560  23/11/2560  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
130   โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน นักเรียนวิถีพุทธ   23/11/2560  24/11/2560  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
131   โรงเรียนวัดโคกเขมา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   15/12/2560  16/12/2560  โรงเรียนวัดโคกเขมา
132   โรงเรียนวัดโคกเขมา นักเรียนวิถีพุทธ   13/12/2560  14/12/2560  โรงเรียนวัดโคกเขมา
133   โรงเรียนบ้านเสกกอง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนบ้านเสกกอง
134   โรงเรียนบ้านเสกกอง นักเรียนวิถีพุทธ   14/11/2560  16/11/2560  โรงเรียนบ้านเสกกอง
135   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/5/2561  4/5/2561  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
136   โรงเรียนบ้านถนนน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/10/2560  31/10/2560  วัดป่าแก้ว ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
137   โรงเรียนบ้านถนนน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   31/10/2560  31/10/2560  วัดป่าแก้ว ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
138   โรงเรียนบ้านตะเคียน นักเรียนวิถีพุทธ   21/3/2561  22/3/2561  วัดบ้านหนองพลวง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
139   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง นักเรียนวิถีพุทธ   21/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
140   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นักเรียนวิถีพุทธ   4/12/2560  5/12/2560  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
141   โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ   24/5/2561  25/5/2561  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณฺ์ 213 หมู่ 2 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
142   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม 25 นักเรียนวิถีพุทธ   9/5/2561  10/5/2561  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
143   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/12/2560  3/12/2560  วัดม่อนพัฒนาราม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
144   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/12/2560  6/12/2560  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
145   โรงเรียนวัดศรีล้อม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนวัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
146   โรงเรียนวัดศรีล้อม นักเรียนวิถีพุทธ   18/11/2560  19/11/2560  โรงเรียนวัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
147   โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต นักเรียนวิถีพุทธ   8/11/2560  10/11/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ม.1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
148   โรงเรียนวัดบ้านจอม โรงเรียนบ้านตะเคียน โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/11/2560  11/11/2560  วัดบ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
149   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   21/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
150   โรงเรียนบ้านไร่ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/10/2560  31/10/2560  โรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ทั้งหมด 577 รายการ 3 / 12
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู