คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
101   โรงเรียนวัดกรับพวง และโรงเรียนวัดวังเป็ด และโรงเรียนวัดสระโคล่ และโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/7/2560  13/7/2560  วัดสันติวัน
102   โรงเรียนวัดมเหยงค์ พัฒนาเครือข่ายวิถีพุทธ  ค่ายนักเรียนผู้นำวิถีพุทธ  6/7/2560  7/7/2560  วัดกุฎีกรุ อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
103   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  26/9/2560  29/9/2560  วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง ม.4 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
104   โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   21/7/2560  22/7/2560  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
105   โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   20/7/2560  20/7/2560  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
106   โรงเรียนบ้านท่าโล้ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/7/2560  27/7/2560  โรงเรียนบ้านท่าโล้
107   โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  13/9/2560  14/9/2560  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
108   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/8/2560  23/8/2560  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
109   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   24/8/2560  26/8/2560  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
110   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/8/2560  4/8/2560  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
111   โรงเรียนบ้านดอนยาว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/7/2560  21/7/2560  วัดดอนยาว ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
112   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/9/2560  8/9/2560  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
113   โรงเรียนบ้านถนนน้อย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  29/6/2560  30/6/2560  วัดป่าแก้ว ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
114   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   19/6/2560  20/6/2560  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี
115   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   12/6/2560  14/1/2560  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี
116   โรงเรียนวัดบ้านจอม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   10/8/2560  10/8/2560  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
117   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/8/2560  5/8/2560  หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๕๐
118   โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม,โรงเรียนวัดวังเป็ด,โรงเรียนวัดกรับพวง,โรงเรียนวัดสระโคล่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/7/2560  14/7/2560  วัดสันติวัน ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
119   โรงเรียนวัดสบกเขียว พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   3/8/2560  3/8/2560  โรงเรียนวัดสบกเขียว
120   โรงเรียนวัดสบกเขียว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  4/8/2560  4/8/2560  โรงเรียนวัดสบกเขียว
121   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  29/7/2560  29/7/2560  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรี 90 ม.4 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
122   โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  26/7/2560  27/7/2560  วัดป่าเทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
123   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/6/2560  30/6/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
124   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/6/2560  23/6/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
125   โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/7/2560  7/7/2560  ณ โรงเรียนสมเสม็เวิทยา ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
126   โรงเรียนบ้านสะเดียง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   4/7/2560  4/7/2560  โรงเรียนบ้านสะเดียง 72 ถนนสว่างพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
127   โรงเรียนบ้านวังตามัว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  16/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนบ้านวังตามัว
128   โรงเรียนวัดสลุด พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  18/8/2560  18/8/2560  วัดอโยธยา ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
129   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  29/7/2560  29/7/2560  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 90 ม.4 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
130   โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/6/2560  25/6/2560  หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
131   โรงเรียนคลองเกลือ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/7/2560  21/7/2560  วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
132   โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/7/2560  1/7/2560  โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
133   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   1/7/2560  2/7/2560  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
134   โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/7/2560  29/7/2560  ห้องประชุมคุ้มเกล้า โรงวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
135   โรงเรียนวัดสลุด พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/8/2560  24/8/2560  วัดอโยธยา ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
136   โรงเรียนบางหลวงวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   1/10/2560  3/10/2560  โรงเรียนบางหลวงวิทยา 170 ม.6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
137   โรงเรียนบางหลวงวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  16/6/2560  16/6/2560  โรงเรียนบางหลวงวิทยา 170 ม.6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
138   โรงเรียนเมืองอุบล ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   14/9/2560  15/9/2560  โรงเรียนเมืองอุบล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
139   โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  6/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
140   โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  11/8/2560  11/8/2560  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
141   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/6/2560  23/6/2560  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
142   โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/7/2560  22/7/2560  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ม.6 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
143   โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   21/7/2560  21/7/2560  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ม.6 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
144   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/6/2560  8/6/2560  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
145   โรงเรียนปทุมพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   11/6/2560  13/6/2560  โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
146   โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   23/6/2560  24/6/2560  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
147   โรงเรียนบ้านนาแค ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/6/2560  30/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
148   โรงเรียนบ้านนาแค พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   26/6/2560  26/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
149   โรงเรียนบ้านนาแค พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/6/2560  28/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค 40 ม. 1 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
150   โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/7/2560  29/7/2560  ที่โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี

ทั้งหมด 484 รายการ 3 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู