คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
101   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/6/2560  30/6/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
102   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/6/2560  23/6/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
103   โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/7/2560  7/7/2560  ณ โรงเรียนสมเสม็เวิทยา ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
104   โรงเรียนบ้านสะเดียง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   4/7/2560  4/7/2560  โรงเรียนบ้านสะเดียง 72 ถนนสว่างพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
105   โรงเรียนบ้านวังตามัว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  16/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนบ้านวังตามัว
106   โรงเรียนวัดสลุด พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  18/8/2560  18/8/2560  วัดอโยธยา ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
107   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  29/7/2560  29/7/2560  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 90 ม.4 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
108   โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/6/2560  25/6/2560  หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
109   โรงเรียนคลองเกลือ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/7/2560  21/7/2560  วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
110   โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/7/2560  1/7/2560  โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
111   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   1/7/2560  2/7/2560  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
112   โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/7/2560  29/7/2560  ห้องประชุมคุ้มเกล้า โรงวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
113   โรงเรียนวัดสลุด พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/8/2560  24/8/2560  วัดอโยธยา ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
114   โรงเรียนบางหลวงวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   1/10/2560  3/10/2560  โรงเรียนบางหลวงวิทยา 170 ม.6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
115   โรงเรียนบางหลวงวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  16/6/2560  16/6/2560  โรงเรียนบางหลวงวิทยา 170 ม.6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
116   โรงเรียนเมืองอุบล ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   14/9/2560  15/9/2560  โรงเรียนเมืองอุบล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
117   โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  6/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
118   โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  11/8/2560  11/8/2560  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
119   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/6/2560  23/6/2560  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
120   โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/7/2560  22/7/2560  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ม.6 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
121   โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   21/7/2560  21/7/2560  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ม.6 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
122   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/6/2560  8/6/2560  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
123   โรงเรียนปทุมพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   11/6/2560  13/6/2560  โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
124   โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   23/6/2560  24/6/2560  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
125   โรงเรียนบ้านนาแค ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/6/2560  30/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
126   โรงเรียนบ้านนาแค พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   26/6/2560  26/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
127   โรงเรียนบ้านนาแค พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/6/2560  28/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค 40 ม. 1 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
128   โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/7/2560  29/7/2560  ที่โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
129   โรงรเรียนอนุบาลวังเหนือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/6/2560  30/6/2560  วัดบ้านแพะใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
130   โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  29/6/2560  30/6/2560  วัดบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
131   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/6/2560  30/6/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
132   โรงเรียนดงบังพิสัยนวกานุสรณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/6/2560  24/6/2560  วัดพระธาตุนาดูน
133   โรงเรียนวังบ่อวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/6/2560  16/6/2560  โรงเรียนวังบ่วิทยา ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
134   โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
135   โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
136   โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์และโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/6/2560  17/6/2560  วัดโนนดินแดงใต้
137   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/6/2560  30/6/2560  หอประชุมโรงเรียนสฤษดิเดชและวัดคมบาง
138   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   5/8/2560  5/8/2560  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
139   โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/6/2560  29/6/2560  หอประชุมโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
140   โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/6/2560  28/6/2560  หอประชุมโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
141   โรงเรียนบ้านสามยอด พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/6/2560  5/6/2560  โรงเรียนบ้านสามยอด
142   โรงเรียนบ้านปอบิต พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/6/2559  9/6/2559  สำนักปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะ
143   โรงเรียนดอนคาวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/6/2560  24/6/2560  หอประชุม โรงเรียนดอนคาวิทยา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
144   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   5/10/2560  7/10/2560  263หมู่1 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง
145   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/10/2560  4/10/2560  263 หมู่ 1 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
146   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/7/2560  30/7/2560  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
147   โรงเรียนบ้านกกจั่น พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนบ้านกกจั่น
148   โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/7/2560  16/7/2560  ศูนยืปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
149   โรเรียนวัดโงกน้ำ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
150   โรงเรียนวัดพิกุลทอง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทั้งหมด 463 รายการ 3 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู