สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
มือถือ 098 413 0483, 081 446 5095
E-mail: [email protected]
   
   
ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เรื่องมาตรฐาน 29 ประการ หลักเกณฑ์ คะแนน ผลลัพธ์ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ฯลฯ
พระณรงค์เดช อธิมุตโต อีเมล์ [email protected] โทร .081- 446 - 5095
อาจารย์บรรเจอดพร สพฐ. อีเมล์ [email protected]
อาจารย์อัมพร หุตะสิทธิ์ อีเมล์ [email protected] โทร. 081-906-2211, 083-014-1950
(ส่วน สพฐ.) [email protected]
 ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่โครงการ
   
เรื่อง *
ชื่อโรงเรียน *
ชื่อเขตพื้นที่ *
รายละเอียด *
ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่
อีเมล์
เบอร์โทรของท่าน *
กรุณาเลือก
   
QRCODE เพื่อสอบถามข้อมูล รหัสผ่านโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
(พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู