คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
51   โรงเรียนบ้านเสกกอง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  29/11/2561  30/11/2561  โรงเรียนบ้านเสกกอง
52   โรงเรียนบ้านเสกกอง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  26/11/2561  28/11/2561  โรงเรียนบ้านเสกกอง
53   โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/11/2561  20/11/2561  รร.อนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น)
54   โรงเรียน​ท่าหลวง​วิทยา​นุกูล​ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  30/10/2561  30/10/2561  โรงเรียน​ท่าหลวง​วิทยา​นุกูล​
55   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/3/2562  25/3/2562  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
56   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2562  28/3/2562  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
57   โรงเรียนวัดอบทม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  6/12/2561  8/12/2561  วัดอบทม
58   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2561  31/10/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
59   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  1/11/2561  2/11/2561  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
60   โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  9/11/2561  11/11/2561  วัดเขาช่องลม
61   โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  5/11/2561  7/11/2561  วัดเขาช่องลม
62   โรงเรียนบ้านคลองประทุน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/11/2561  23/11/2561  โรงเรียนบ้านคลองประทุน ม.4 ต.เเหลมกลัด อ.เมือง .ตราด 23000
63   โรงเรียนบ้านคลองประทุน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  20/11/2561  20/11/2561  โรงเรียนบ้านคลองประทุน ม.4 ต.เเหลมกลัด อ.เมือง .ตราด 23000
64   โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  30/10/2561  30/10/2561  โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
65   โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  12/10/2561  13/10/2561  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
66   โรงเรียนบ้านยางสูงและโรงเรียนบ้านไร่เจริญ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  12/10/2561  14/10/2561  วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
67   โรงเรียนบ้านบางกุ้ง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  6/11/2561  6/11/2561  หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางกุ้ง
68   โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  8/10/2561  9/10/2561  โรงเรียนบ้านบัว "สระพังวิทยา"
69   โรงเรียนบ้านถ่อน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  8/10/2561  9/10/2561  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
70   โรงเรียนบ้านทุ่งทอง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  4/10/2561  4/10/2561  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
71   โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  8/10/2561  10/10/2561  โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)
72   โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   9/10/2561  10/10/2561  โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
73   โรงเรียนบ้านถ่อน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  8/10/2561  9/10/2561  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
74   โรงเรียนบ้านกกจั่น ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   4/10/2561  5/10/2561  โรงเรียนบ้านกกจั่น หมู่ที่6 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
75   โรงเรียนพนมรอกวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   4/10/2561  5/10/2561  โรงเรียนพนมรอกวิทยา ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
76   โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2561  30/10/2561  ลานธรรมศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
77   โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  27/9/2561  28/9/2561  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
78   โรงเรียนวัดสลุด ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   8/10/2561  10/10/2561  สถานปฏิบัติธรรมบ้านภูตะวัน ปากช่อง จ.นครราชสีมา
79   โรงเรียนกระสังพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  16/10/2561  17/10/2561  รร.กระสังพิทยาคม ต.กระสัง อ.กรสัง จ.บุรีรัมย์
80   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง/โรงเรียนบ้านตะเคึยน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   6/11/2561  6/11/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
81   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง/โรงเรียนบ้านตะเคึยน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  5/11/2561  5/11/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
82   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  9/10/2561  9/10/2561  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
83   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)  8/10/2561  8/10/2561  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
84   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  1/10/2561  1/10/2561  โรงเรียนลองวิทยา
85   โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  21/3/2562  22/3/2562  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
86   โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  20/3/2562  20/3/2562  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
87   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  2/10/2561  3/10/2561  โรงเรียนลองวิทยา
88   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาผู้บริหารวิถีพุทธ   14/9/2561  18/9/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
89   โรงเรียนป่าแดงวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  31/8/2561  31/8/2561  โรงเรียนป่าแดงวิทยา
90   โรงเรียเนกขัมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/8/2561  15/8/2561  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
91   โรงเรียนวัดจำปา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/9/2561  7/9/2561  โรงเรียนวัดจำปา อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
92   โรงเรียนโฆสิตสโมสร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  6/8/2561  6/8/2561  โรงเรียนโฆสิตสโมสร
93   โรงเรียนวัดบ้านจอม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  8/8/2561  9/8/2561  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
94   โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  2/8/2561  3/8/2561  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
95   โรงเรียนโฆสิตสโมสร ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  4/8/2561  5/8/2561  โรงเรียนโฆสิตสโมสร
96   โรงเรียนบ้านทุ่งทอง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  2/10/2561  4/10/2561  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง หมู่ที่10 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
97   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  8/10/2561  10/10/2561  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
98   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  11/12/2561  13/12/2561  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
99   โรงเรียนหนองไผ่ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  11/7/2561  12/7/2561  ห้องประชึมพราวภัสสร โรงเรียนหนองไผ่
100   โรงเรียนวันครู 2502 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  21/8/2561  23/8/2561  โรงเรียนวันครู 2502 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งหมด 746 รายการ 2 / 15
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู