คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
51   โรงเรียนวัดศรีเมือง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/11/2560  24/11/2560  โรงเรียนวัดศรีเมือง
52   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   1/10/2560  1/10/2560  วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
53   โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/8/2560  25/8/2555  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์
54   โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/9/2560  22/9/2560  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
55   โรงเรียนบ้านเนินตะบก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/9/2560  3/9/2560  ณ วัดทุ่งเขา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
56   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/10/2560  31/10/2560  สำนักปฏิบัติธรรมฯวัดป่าแก้ว บ้านพาชี หมู่ 7 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
57   โรงเรียนปทุมวิไล พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/10/2560  6/10/2560  ศาลาวิชชาลัยโรงเรียนปทุมวิไล
58   โรงเรียนบ้านหนองผือ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/10/2560  28/10/2560  โรงเรียนบ้านหนองผือ
59   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   26/10/2560  26/10/2560  โรงเรียนบ้านหนองผือ
60   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/8/2560  13/8/2560  โรงเรียนบ้านหนองผือ
61   โรงเรียนบ้านห้วยยาง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/9/2560  1/9/2560  โรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ 7 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
62   โรงเรียนวันครู 2502 พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/8/2560  25/8/2560  โรงเรียนวันครู 2502 อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
63   โรงเรียนบ้านส้มเลา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  16/9/2560  17/9/2560  โรงเรียนบ้านส้มเลา
64   โรงเรียนบ้านสะเดียง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  21/8/2560  22/8/2560  โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
65   โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/8/2560  29/8/2560  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
66   โรงเรียวัดสบกเขียว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2560  31/10/2560  โรงเรียนวัดสบกเขียว
67   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   1/9/2560  2/9/2560  หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
68   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  4/9/2560  5/9/2560  หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
69   โรงเรียนวัดจำปา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  18/8/2560  19/8/2560  หอประชุมโรงเรียนวัดจำปา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
70   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  6/10/2560  6/10/2560  อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
71   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  30/8/2560  31/8/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
72   โรงเรียนบ้านห้วยไร่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  26/1/2560  27/1/2560  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
73   โรงเรียนบ้านเนินตะบก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  4/9/2560  4/9/2560  โรงเรียนบ้านเนินตะบก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
74   โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/7/2560  29/7/2560  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
75   โรงเรียนเมืองอุบล พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/9/2560  15/9/2560  โรงเรียนเมืองอุบล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
76   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/8/2560  30/8/2560  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.นนทบุรี
77   โรงเรียนบ้านขามป้อม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/7/2560  28/7/2560   โรงเรียนบ้านขามป้อม
78   โรงเรียนวัดวังเป็ด ,โรงเรียนวัดสระโคล่ ,โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม และโรงเรียนวัดกรับพวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   12/7/2560  13/7/2560  วัดสันติวัน
79   โรงเรียนวัดกรับพวง และโรงเรียนวัดวังเป็ด และโรงเรียนวัดสระโคล่ และโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/7/2560  13/7/2560  วัดสันติวัน
80   โรงเรียนวัดมเหยงค์ พัฒนาเครือข่ายวิถีพุทธ  ค่ายนักเรียนผู้นำวิถีพุทธ  6/7/2560  7/7/2560  วัดกุฎีกรุ อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
81   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  26/9/2560  29/9/2560  วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง ม.4 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
82   โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   21/7/2560  22/7/2560  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
83   โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   20/7/2560  20/7/2560  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
84   โรงเรียนบ้านท่าโล้ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/7/2560  27/7/2560  โรงเรียนบ้านท่าโล้
85   โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  13/9/2560  14/9/2560  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
86   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/8/2560  23/8/2560  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
87   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   24/8/2560  26/8/2560  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
88   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/8/2560  4/8/2560  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
89   โรงเรียนบ้านดอนยาว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/7/2560  21/7/2560  วัดดอนยาว ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
90   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/9/2560  8/9/2560  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
91   โรงเรียนบ้านถนนน้อย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  29/6/2560  30/6/2560  วัดป่าแก้ว ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
92   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   19/6/2560  20/6/2560  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี
93   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   12/6/2560  14/1/2560  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี
94   โรงเรียนวัดบ้านจอม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   10/8/2560  10/8/2560  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
95   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/8/2560  5/8/2560  หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๕๐
96   โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม,โรงเรียนวัดวังเป็ด,โรงเรียนวัดกรับพวง,โรงเรียนวัดสระโคล่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/7/2560  14/7/2560  วัดสันติวัน ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
97   โรงเรียนวัดสบกเขียว พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   3/8/2560  3/8/2560  โรงเรียนวัดสบกเขียว
98   โรงเรียนวัดสบกเขียว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  4/8/2560  4/8/2560  โรงเรียนวัดสบกเขียว
99   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  29/7/2560  29/7/2560  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรี 90 ม.4 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
100   โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  26/7/2560  27/7/2560  วัดป่าเทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ทั้งหมด 463 รายการ 2 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู