คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
51   โรงเรียเนกขัมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/8/2561  15/8/2561  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
52   โรงเรียนวัดจำปา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/9/2561  7/9/2561  โรงเรียนวัดจำปา อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
53   โรงเรียนโฆสิตสโมสร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  6/8/2561  6/8/2561  โรงเรียนโฆสิตสโมสร
54   โรงเรียนวัดบ้านจอม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  8/8/2561  9/8/2561  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
55   โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  2/8/2561  3/8/2561  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
56   โรงเรียนโฆสิตสโมสร ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  4/8/2561  5/8/2561  โรงเรียนโฆสิตสโมสร
57   โรงเรียนบ้านทุ่งทอง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  2/10/2561  4/10/2561  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง หมู่ที่10 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
58   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  8/10/2561  10/10/2561  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
59   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  11/12/2561  13/12/2561  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
60   โรงเรียนหนองไผ่ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  11/7/2561  12/7/2561  ห้องประชึมพราวภัสสร โรงเรียนหนองไผ่
61   โรงเรียนวันครู 2502 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  21/8/2561  23/8/2561  โรงเรียนวันครู 2502 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
62   โรงเรียนวันครู 2502 นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  21/8/2561  23/8/2561  โรงเรียนวันครู 2502 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
63   โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  23/7/2561  24/7/2561  วัดประชุมมิตรบำรุง
64   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/9/2561  4/9/2561  ค่ายนครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
65   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  27/8/2561  28/8/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
66   โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  23/8/2561  24/8/2561  วัดเขาชีจรรย์ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
67   โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  9/11/2561  9/11/2561  โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล)
68   โรงเรียนบ้านสะเดียง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  13/7/2561  15/7/2561  โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
69   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/7/2561  22/7/2561  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
70   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/7/2561  15/7/2561  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
71   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/7/2561  8/7/2561  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
72   โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  19/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา ม.4 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
73   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  30/8/2561  31/8/2561  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 164 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
74   โรงเรียนบ้านสะเดียง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  29/6/2561  29/6/2561  โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
75   โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/6/2561  22/6/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา
76   โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/7/2561  13/7/2561  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์
77   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2561  22/6/2561  โรงเรียนสฤษดิเดช
78   โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   3/8/2561  4/8/2561  ห้องประชุมคุ้มเกล้า โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
79   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  28/8/2561  29/8/2561  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
80   บ้านเบิกวิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  18/7/2561  18/7/2561  ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
81   โรงเรียนวัดสบกเขียว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนวัดสบกเขียว
82   โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  6/6/2561  8/6/2561  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ จ.หนองคาย
83   โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  5/7/2561  7/7/2561  วัดป่าหนองคู อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
84   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  25/7/2561  26/7/2561  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 188 หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 311160
85   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/7/2561  6/7/2561  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
86   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2561  21/6/2561  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
87   โรงเรียนบ้านคลองเตย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   20/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนบ้านคลองเตย หมู่ที่ 6 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
88   โรงเรียนบ้านคลองเตย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/7/2561  19/7/2561  โรงเรียนบ้านคลองเตย หมู่ที่ 6 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
89   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  4/8/2561  5/8/2561  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
90   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  25/6/2561  28/6/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช
91   โรงเรียนบ้านเสี้ยว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  8/12/2561  9/12/2561  วัดพระะาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
92   โรงเรียนบ้านเสี้ยว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  8/9/2561  9/9/2561  วัดพระะาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
93   โรงเรียนบ้านเสี้ยว พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   7/9/2561  9/9/2561  วัดพระธาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
94   โรงเรียนวัดสุทธิมงคล ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   14/6/2561  16/6/2561  โรงเรียนบ้านอูนโคก ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
95   โรงเรียนบ้านป่าใต้ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2561  21/6/2561  วัดฮองธาตุ หมู่ 8 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 32140
96   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2561  4/7/2561  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาเลขที่ 59 หมู่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
97   โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  20/7/2561  21/7/2561  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
98   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/10/2561  6/10/2561  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
99   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  1/10/2561  1/10/2561  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
100   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  1/7/2561  1/7/2561  วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง

ทั้งหมด 708 รายการ 2 / 15
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู