คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
51   โรงเรียนเมืองอุบล พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   15/9/2560  15/9/2560  โรงเรียนเมืองอุบล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
52   โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  6/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
53   โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  10/8/2560  10/8/2560  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
54   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/6/2560  23/6/2560  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
55   โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/7/2560  22/7/2560  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ม.6 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
56   โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   21/7/2560  21/7/2560  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ม.6 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
57   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/6/2560  8/6/2560  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
58   โรงเรียนปทุมพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   11/6/2560  13/6/2560  โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
59   โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   23/6/2560  24/6/2560  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
60   โรงเรียนบ้านนาแค ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/6/2560  30/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
61   โรงเรียนบ้านนาแค พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  26/6/2560  26/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
62   โรงเรียนบ้านนาแค พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/6/2560  28/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค 40 ม. 1 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
63   โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/7/2560  29/7/2560  ที่โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
64   โรงรเรียนอนุบาลวังเหนือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  29/6/2560  30/6/2560  วัดบ้านแพะใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
65   โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  29/6/2560  30/6/2560  วัดบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
66   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/6/2560  30/6/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
67   โรงเรียนดงบังพิสัยนวกานุสรณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/6/2560  26/6/2560  วัดพระธาตุนาดูน
68   โรงเรียนวังบ่อวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/6/2560  16/6/2560  โรงเรียนวังบ่วิทยา ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
69   โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
70   โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
71   โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์และโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/6/2560  17/6/2560  วัดโนนดินแดงใต้
72   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/6/2560  30/6/2560  หอประชุมโรงเรียนสฤษดิเดชและวัดคมบาง
73   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  5/8/2560  5/8/2560  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
74   โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/6/2560  29/6/2560  หอประชุมโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
75   โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/6/2560  28/6/2560  หอประชุมโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
76   โรงเรียนบ้านสามยอด พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/6/2560  5/6/2560  โรงเรียนบ้านสามยอด
77   โรงเรียนบ้านปอบิต พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/6/2559  9/6/2559  สำนักปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะ
78   โรงเรียนดอนคาวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/6/2560  24/6/2560  หอประชุม โรงเรียนดอนคาวิทยา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
79   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  9/10/2560  9/10/2560  263หมู่1 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง
80   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/10/2560  6/10/2560  263 หมู่ 1 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
81   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/7/2560  30/7/2560  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
82   โรงเรียนบ้านกกจั่น พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนบ้านกกจั่น
83   โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/7/2560  16/7/2560  ศูนยืปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
84   โรเรียนวัดโงกน้ำ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
85   โรงเรียนวัดพิกุลทอง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
86   โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  5/10/2560  6/10/2560  วัดดอยหลังถ้ำ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
87   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   25/5/2560  27/5/2560  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
88   โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  9/6/2560  9/6/2560  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
89   โรงเรียนวัดบ้านจอม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  9/8/2560  11/8/2560  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
90   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  9/10/2560  9/10/2560  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
91   โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/5/2560  26/5/2560  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
92   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/5/2560  20/5/2560  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
93   โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  8/5/2560  8/5/2560  ที่หอประชุมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฏร์บูรณะ กทม.
94   โรงเรียนสันติสุข พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/6/2560  2/6/2560  โรงเรียนสันติสุข
95   โรงเรียนวัดสระสี่มุม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนวัดสระสี่มุม
96   โรงเรียนรัตนบุรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/5/2560  9/5/2560  โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
97   โรงเรียนชลประทานผาแตก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
98   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
99   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
100   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรพุทธอาสา  8/6/2560  8/6/2560  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี

ทั้งหมด 402 รายการ 2 / 9
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู