คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
51   โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  11/7/2562  12/7/2562  โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 66/9 แขวง/เขต ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520
52   โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  27/6/2562  29/6/2562  โรงเรียนเเจ้คอนวิทยา
53   โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  15/6/2562  16/6/2562  วัดโยธินประดิษฐ์ ม.3 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
54   โรงเรียนวัดห้วงกระได พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  18/7/2562  20/7/2562  โรงเรียนวัดห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
55   โรงเรียนวัดห้วงกระได นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/6/2562  6/6/2562  โรงเรียนวัดห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
56   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/6/2562  28/6/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
57   โรงเรียนวังบ่อวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนวังบ่อวิทยา
58   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
59   โรงเรียนบ้านแขมเจริญ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  8/7/2562  12/7/2562  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อ.เดชอุดม. จ.อุบลราชธานี
60   โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษำร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  11/6/2562  12/6/2562  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
61   โรงเรียนวัดสวนดอก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/5/2562  21/5/2562  วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
62   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  30/7/2562  2/8/2562  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
63   โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  24/10/2562  26/10/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
64   โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/9/2562  21/9/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
65   โรงเรียนสะพานที่ 3 นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  26/6/2562  28/6/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
66   โรงเรียนวัดไผ่ขาด พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  10/10/2562  11/10/2562  โรงเรียนวัดไผ่ขาด
67   โรงเรียนวัดไผ่ขาด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  30/5/2562  31/5/2562  โรงเรียนวัดไผ่ขาด
68   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2562  19/6/2562  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
69   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/6/2562  7/6/2562  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
70   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาสติบ่มเพาะปัญญา  2/6/2562  2/6/2562  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
71   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการทำงานคือการปฏิบัติธรรม  25/5/2562  25/5/2562  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
72   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ   25/5/2562  25/5/2562  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
73   โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   11/5/2562  13/5/2562  ณ วัดจันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
74   โรงเรียนปทุมวิไล นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/9/2562  26/9/2562  โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
75   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  21/6/2562  23/6/2562  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
76   โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  27/6/2562  28/6/2562  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
77   โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  24/5/2562  26/5/2562   วัดสิงห์สุทธาวาส หมู่ 2 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
78   โรงเรียนวัดโบสถ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  25/5/2562  26/5/2562  โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
79   โรงเรียนรัตนบุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  9/5/2562  10/5/2562  โรงเรียนรัตนบุรี ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
80   โรงเรียนหนองม่วงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/6/2562  9/6/2562  โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
81   โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/5/2562  8/5/2562  หอประชุมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"อ.เมือง จ.ชลบุรี
82   โรงเรียนบ้านทับใต้ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/5/2562  22/5/2562  โรงเรียนบ้านทับใต้
83   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  22/6/2562  23/6/2562  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2
84   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2562  21/6/2562  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2
85   โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  6/6/2562  6/6/2562  โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
86   โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  30/4/2562  3/5/2562  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
87   โรงเรียนบ้านหนองบัว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   4/5/2562  6/5/2562  วัดอรัญวาทย์
88   โรงเรียนบ้านหนองบัว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  8/5/2562  10/5/2562  วัดแม่ต้านเหนือ
89   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  21/6/2562  23/6/2562  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
90   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  7/6/2562  9/6/2562  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
91   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  16/5/2562  17/5/2562  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
92   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  16/5/2562  17/5/2562  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
93   โรงเรียนสิงห์บุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  13/5/2562  16/5/2562  วัดสิงห์สุทธาวาส จังหวัดสิงห์บุรี
94   วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา วิทยาลัยเทคโนโยลีจันทบุรี โรงเรียนปะตงวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  19/3/2562  20/3/2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
95   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  24/5/2562  25/5/2562  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
96   โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  22/6/2562  23/6/2562  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
97   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  3/4/2562  3/4/2562  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1
98   โรงเรียนบ้านหนองผือ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  1/4/2562  2/4/2562  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1
99   โรงเรียนวัดดอนยอ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  6/6/2562  8/6/2562  โรงเรียนวัดดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก
100   โรงเรียนปิยะบุตร์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/5/2562  15/5/2562  โรงเรียนปิยะบุตร์

ทั้งหมด 879 รายการ 2 / 18
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู