คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
51   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
52   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
53   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎณ์บำรุง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  18/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
54   โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  12/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
55   โรงเรียนสถาพรวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  17/5/2560  17/5/2560  โรงเรียนสถาพรวิทยา
56   โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/5/2560  21/5/2560  วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
57   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  8/5/2560  8/5/2560  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
58   โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โรงเรียนบ้านยา โรงเรียนร่มเกล้า 2 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  26/3/2560  27/3/2560  โรงเรียนบ้านยา
59   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนลองวิทยา
60   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  11/5/2560  11/5/2560  โรงเรียนลองวิทยา
61   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/5/2560  11/5/2560  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
62   โรงเรียนบ้านห้วยยาง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  29/3/2560  วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์
63   บวชสามเณร-บวชเนกขัมมะ วัดสระแก้ว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/4/2560  10/4/2560  วัดสระแก้ว
64   โรงเรียนปรางค์กู่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  15/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
65   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
66   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  10/10/2560  10/10/2560  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
67   โรงเรียนบางเลนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/4/2560  7/4/2560  โรงเรียนบางเลนวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม สพม 9
68   โรงเรียนถ่อนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   24/3/2560  24/3/2560  โรงเรียนถ่อนวิทยา
69   โรงเรียนบ้านเกษม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   15/3/2560  16/3/2560  โรงเรียนบ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
70   โรงเรียนธีราศรมสุราษฏร์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  11/9/2560  12/9/2560  สวยยินดีธรรม โรงเรียนธีราศรมสุราษฏร์
71   โรงเรียนธีราศรมสุราษฏร์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  9/9/2560  10/9/2560  สวยยินดีธรรม โรงเรียนธีราศรมสุราษฏร์
72   โรงเรียนอนุบาลควนขนุน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
73   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   7/3/2560  9/3/2560  ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
74   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรพุทธอาสา  2/3/2560  3/3/2560  วัดหนองหูช้าง จ.กาญจนบุรี
75   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/3/2560  15/3/2560  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
76   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/3/2560  17/3/2560  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
77   โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  21/3/2560  21/3/2560  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
78   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/5/2560  5/5/2560  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
79   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  20/3/2560  25/3/2560  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 133 ม.4 ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด 23000
80   โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
81   โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   11/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
82   โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ  20/2/2560  21/2/2560  วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
83   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   4/4/2560  5/4/2560  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
84   โรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดีย์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  3/4/2560  3/4/2560  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
85   แกดำวิทยาคาร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  22/3/2560  22/3/2560  แกดำวิทยาคาร
86   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   7/3/2560  9/3/2560  สถานปฏิบัติธรรมบ้านโพธิ์ทอง ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
87   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   10/5/2560  12/5/2560  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
88   โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  21/9/2560  23/9/2560  โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
89   โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  18/9/2560  20/9/2560  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
90   โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   1/6/2560  2/6/2560  โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
91   โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  31/5/2560  31/5/2560  โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
92   โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  29/5/2560  30/5/2560  โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
93   โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  28/3/2560  29/3/2560  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
94   โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  30/5/2560  2/6/2560  โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
95   โรงเรียนบ้านโชคกราด พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  9/3/2560  10/3/2560  โรงเรียนบ้านโชคกราด
96   โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  20/5/2560  20/5/2560  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
97   โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
98   โรงเรียนหันคาพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  15/3/2560  15/3/2560  หอประชุม โรงเรียนหันคาพิทยาคม
99   โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  17/5/2560  18/5/2560  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
100   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/4/2560  3/4/2560  วัดป่าเทพเนรมิตร

ทั้งหมด 346 รายการ 2 / 7
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู