คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
51   โรงเรียนวัดศรีล้อม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนวัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
52   โรงเรียนวัดศรีล้อม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  18/11/2560  19/11/2560  โรงเรียนวัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
53   โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/11/2560  10/11/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ม.1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
54   โรงเรียนวัดบ้านจอม โรงเรียนบ้านตะเคียน โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/11/2560  11/11/2560  วัดบ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
55   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/2/2561  23/2/2560  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
56   โรงเรียนบ้านไร่ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/10/2560  31/10/2560  โรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
57   โรงเรียนบ้านไร่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2560  29/10/2560  โรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
58   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   4/10/2560  4/10/2560  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
59   โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  16/5/2561  19/5/2555  
60   โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2561  12/5/2555  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
61   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2561  27/3/2561  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
62   โรงเรียนสะพานที่ 3 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   10/10/2560  12/10/2560  โรงเรียนสะพานที่ 3
63   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/3/2561  9/3/2561  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
64   โรงเรียนวัดหนัง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/10/2560  17/10/2560  โรงเรียนวัดหนัง
65   โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/12/2560  8/12/2560  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์
66   โรงเรียนวัดหนัง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  13/11/2560  13/11/2560  โรงเรียนวัดหนัง
67   โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   2/10/2560  4/10/2560  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
68   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   19/4/2561  21/4/2561  วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราฎษร์ธานี หรือ ตามที่ชมรมจัดให้ในจังหวัดสุราษำร์ธานี
69   โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/11/2560  29/11/2560  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง
70   โรงเรียนลองวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/10/2560  3/10/2560  วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
71   โรงเรียนบ้านดอนซาก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  10/10/2560  10/10/2560  โรงเรียนบ้านดอนซาก เลขที่ 148 หมู่ 11 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
72   โรงเรียนวัดศรีเมือง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/11/2560  19/11/2560  โรงเรียนวัดศรีเมือง
73   โรงเรียนวัดศรีเมือง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  17/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนวัดศรีเมือง
74   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   1/10/2560  1/10/2560  วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
75   โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/8/2560  25/8/2555  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์
76   โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/9/2560  22/9/2560  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
77   โรงเรียนบ้านเนินตะบก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/9/2560  3/9/2560  ณ วัดทุ่งเขา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
78   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/10/2560  31/10/2560  สำนักปฏิบัติธรรมฯวัดป่าแก้ว บ้านพาชี หมู่ 7 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
79   โรงเรียนปทุมวิไล พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/10/2560  6/10/2560  ศาลาวิชชาลัยโรงเรียนปทุมวิไล
80   โรงเรียนบ้านหนองผือ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/10/2560  28/10/2560  โรงเรียนบ้านหนองผือ
81   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   26/10/2560  26/10/2560  โรงเรียนบ้านหนองผือ
82   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/8/2560  13/8/2560  โรงเรียนบ้านหนองผือ
83   โรงเรียนบ้านห้วยยาง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/9/2560  1/9/2560  โรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ 7 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
84   โรงเรียนวันครู 2502 พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/8/2560  25/8/2560  โรงเรียนวันครู 2502 อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
85   โรงเรียนบ้านส้มเลา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  16/9/2560  17/9/2560  โรงเรียนบ้านส้มเลา
86   โรงเรียนบ้านสะเดียง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  21/8/2560  22/8/2560  โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
87   โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/8/2560  29/8/2560  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
88   โรงเรียวัดสบกเขียว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2560  31/10/2560  โรงเรียนวัดสบกเขียว
89   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   1/9/2560  2/9/2560  หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
90   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  4/9/2560  5/9/2560  หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
91   โรงเรียนวัดจำปา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  18/8/2560  19/8/2560  หอประชุมโรงเรียนวัดจำปา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
92   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  6/10/2560  6/10/2560  อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
93   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  30/8/2560  31/8/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
94   โรงเรียนบ้านห้วยไร่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  26/1/2560  27/1/2560  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
95   โรงเรียนบ้านเนินตะบก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  4/9/2560  4/9/2560  โรงเรียนบ้านเนินตะบก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
96   โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/7/2560  29/7/2560  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
97   โรงเรียนเมืองอุบล พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/9/2560  15/9/2560  โรงเรียนเมืองอุบล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
98   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/8/2560  30/8/2560  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.นนทบุรี
99   โรงเรียนบ้านขามป้อม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/7/2560  28/7/2560   โรงเรียนบ้านขามป้อม
100   โรงเรียนวัดวังเป็ด ,โรงเรียนวัดสระโคล่ ,โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม และโรงเรียนวัดกรับพวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   12/7/2560  13/7/2560  วัดสันติวัน

ทั้งหมด 484 รายการ 2 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู