คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
51   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  25/6/2561  28/6/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช
52   โรงเรียนบ้านเสี้ยว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  8/12/2561  9/12/2561  วัดพระะาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
53   โรงเรียนบ้านเสี้ยว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  8/9/2561  9/9/2561  วัดพระะาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
54   โรงเรียนบ้านเสี้ยว พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   7/9/2561  9/9/2561  วัดพระธาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
55   โรงเรียนวัดสุทธิมงคล ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   14/6/2561  16/6/2561  โรงเรียนบ้านอูนโคก ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
56   โรงเรียนบ้านป่าใต้ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2561  21/6/2561  วัดฮองธาตุ หมู่ 8 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 32140
57   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2561  4/7/2561  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาเลขที่ 59 หมู่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
58   โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  20/7/2561  21/7/2561  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
59   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/10/2561  6/10/2561  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
60   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  1/10/2561  1/10/2561  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
61   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  1/7/2561  1/7/2561  วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
62   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  29/6/2561  30/6/2561  วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
63   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  23/7/2561  24/7/2561  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน จ.ระยอง
64   โรงเรียนคลองขวาง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  27/6/2561  29/6/2561  โรงเรียนคลองขวาง
65   โรงเรียนคลองขวาง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  27/6/2561  29/6/2561  โรงเรียนคลองขวาง
66   โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   15/11/2561  16/11/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
67   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  15/8/2561  17/8/2561  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
68   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   16/6/2561  16/6/2561  โรงเรียนวัดคิรีวิหารสมเด็จ(พระวันรัต อุปถัมภ์)
69   โรงเรียนสังขะ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  2/7/2561  6/7/2561  โรงเรียนสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
70   โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/7/2561  6/7/2561  วัดจรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
71   โรงเรียนสะพานที่ 3 นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/6/2561  13/6/2561  โรงเรีรยนสะพานที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
72   โรงเรียนวังบ่อวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/6/2561  14/6/2561  โรงเรียนวังบ่อวิทยา
73   โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  21/6/2561  22/6/2561  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
74   โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  21/6/2561  22/6/2561  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
75   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  5/7/2561  6/7/2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระยายโสมวิทยา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
76   โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  24/5/2561  25/5/2561  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
77   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  26/5/2561  26/5/2561  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
78   โรงเรียนวัดบ้านจอม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/8/2561  9/8/2561  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
79   โรงเรียนวัดบ้านจอม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/8/2561  11/8/2561  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
80   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   10/10/2561  12/10/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
81   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/8/2561  8/8/2561  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
82   โรงเรียนพนมรอกวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/9/2561  26/9/2561  โรงเรีียนพนมรอกวิทยา ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
83   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  9/10/2561  10/10/2561  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
84   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   8/10/2561  8/10/2561  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
85   โรงเรียนวัดไผ่ขาด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/5/2561  18/5/2561  โรงเรียนวัดไผ่ขาด
86   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  31/7/2561  3/8/2561  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
87   โรงเรียนบ้านทับใต้ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  15/5/2561  15/5/2561  โรงเรียนบ้านทับใต้
88   โรงเรียนปทุมวิไล นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/7/2561  20/7/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
89   โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/5/2561  13/5/2561  หอประชุมโรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)
90   โรงเรียนวัดสุทธิมงคล นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/5/2561  13/5/2561  สำนักสงฆ์บัวทอง บ้านบัวทอง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
91   โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/6/2561  8/6/2561  โรงเรียนร่มธรรมนุสรณ์
92   โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม (อาคารอเนกประสงค์) / ศาลาการเปรียญวัดดอนดำรงธรรม
93   โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/6/2561  7/6/2561  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
94   โรงเรียนวัดโบสถ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2561  19/6/2561  โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
95   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/6/2561  9/6/2561  หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒
96   โรงเรียนวัดสระสี่มุม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/6/2561  8/6/2561  โรงเรียนวัดสระสี่มุม
97   โรงเรียนบ้านหนองบัว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  9/5/2561  11/5/2561  วัดอรัญญาวาส
98   โรงเรียนบ้านหนองบัว พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   4/5/2561  6/5/2561  อุทยานแห่งชาติแม่เมย
99   โรงเรียนบ้านอูนโคก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  5/7/2561  7/7/2561  โรงเรียนบ้านอูนโคก
100   โรงเรียนบ้านอูนโคก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   14/6/2561  16/6/2561  โรงเรียนบ้านอูนโคก

ทั้งหมด 669 รายการ 2 / 14
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู