คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
51   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   24/5/2561  24/5/2561  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
52   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน นักเรียนวิถีพุทธ   24/5/2561  25/5/2561  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
53   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2561  28/3/2561  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
54   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   26/3/2561  26/3/2561  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
55   โรงเรียนป่าแดงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   8/3/2561  10/3/2561  รร.ป่าแดงวิทยา
56   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   20/3/2561  20/3/2561  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 188 หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 311160
57   โรงเรียนบ้านขาม (วิถีพุทธ ชั้นนำรุ่น๘) นักเรียนวิถีพุทธ   5/3/2561  6/3/2561  วัดบ้านขาม
58   โรงเรียนแจงร้อนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/3/2561  23/3/2561  หอประชุมโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
59   โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   21/3/2561  22/3/2561  หอประชุมโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
60   โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี นักเรียนวิถีพุทธ   11/6/2561  13/6/2561  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
61   โรงเรียนบ้านหัวริน นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
62   โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
63   โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
64   โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
65   โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
66   โรงเรียนบ้านห้วยตอง นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
67   โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/3/2561  31/3/2561  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
68   โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/3/2561  29/3/2561  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
69   โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/3/2561  23/3/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
70   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   21/3/2561  21/3/2561  โรงเรียวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี
71   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม  7/6/2561  8/6/2561  วัดใกล้เคียงกับโรงเรียน
72   โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ นักเรียนวิถีพุทธ   6/6/2561  8/6/2561  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
73   โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/3/2561  31/3/2561  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
74   โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/3/2561  29/3/2561  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
75   โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/10/2561  19/10/2561  โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
76   โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน นักเรียนวิถีพุทธ   6/9/2561  8/9/2561  โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
77   โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย นักเรียนวิถีพุทธ   22/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนบ้านสามหมอโนนทัน อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160
78   โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   22/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนบ้านสามหมอโนนทัน อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160
79   โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย นักเรียนวิถีพุทธ   20/3/2561  21/3/2561  โรงเรียนบ้านสามหมอโนนทัน อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
80   โรงเรียนสวามหมอโนนทัน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   21/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนสามหมอโนนทัน
81   โรงเรียนสามหมอโนนทัน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   21/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนสามหมอโนนทัน
82   โรงเรียนสามหมอโนนทัน นักเรียนวิถีพุทธ   20/3/2561  20/3/2561  โรงเรียนสามหมอโนนทัน
83   โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   8/2/2561  9/2/2561  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
84   โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   7/2/2561  7/2/2561  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
85   โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี นักเรียนวิถีพุทธ   27/2/2561  28/2/2561  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
86   โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฏร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ   17/2/2561  18/2/2561  วัดเขาหิน
87   โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฏร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ   15/2/2561  16/2/2561  วัดเขาหิน
88   โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฏร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ   14/2/2561  14/2/2561  วัดเขาหิน
89   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   2/3/2561  2/3/2561  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
90   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/3/2561  4/3/2561  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
91   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   12/3/2561  14/3/2561  วัดทิพย์สุคนธาราม หมู่ 13 ตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี, 71170
92   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   8/2/2561  8/2/2561  โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
93   โรงเรียนบ้านคลองมะนาว นักเรียนวิถีพุทธ   13/2/2561  15/2/2561  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
94   โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว นักเรียนวิถีพุทธ   7/2/2561  9/2/2561  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
95   รร.บ้านเหล่าป่าฝาง รร.บ้านกาด (เขมวังส์)รร.มะกับตองหลวง รร.บ้านห้วยตอง รร.พัฒนาต้นน้ำที่5 ขุนวาง รร.บ้านหัวริน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/2/2561  25/2/2561   รร.บ้านกาด (เขมวังส์)
96   โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว นักเรียนวิถีพุทธ   8/2/2561  9/2/2561  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
97   โรงเรียนบ้านสันทราย นักเรียนวิถีพุทธ   22/5/2561  24/5/2561  โรงเรียนบ้านสันทราย
98   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/2/2561  18/2/2561  ห้องประชุม ส.ว.ย 1 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
99   โรงเรียนบ้านอำเภอ นักเรียนวิถีพุทธ   12/3/2561  12/3/2561  โรงเรียนบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี
100   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/1/2561  11/1/2561  ห้องประชุมโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

ทั้งหมด 577 รายการ 2 / 12
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู