คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
51   โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/11/2561  23/11/2561  โรงเรียนบ้านเเขมเจริญ
52   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
53   โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/12/2561  14/12/2561  ศาลาการเปรียญวัดพิจารณ์โสภณ
54   โรงเรียนบางหลวงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  3/12/2561  3/12/2561  โรงเรียนบางหลวงวิทยา ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
55   โรงเรียนบางหลวงวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  4/12/2561  4/12/2561  โรงเรียนบางหลวงวิทยา ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
56   โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  16/11/2561  16/11/2561  โรงเรียนบ้านสร้าง
57   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  27/12/2561  27/12/2561  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เลขที่ 25 หมู่ 12 บ้านสันติสุข ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
58   โรงเรียนวัดเวฬุวัน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   3/1/2562  4/1/2562  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
59   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  26/12/2561  28/12/2561  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เลขที่ 25 หมู่ 12 บ้านสันติสุข ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
60   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  24/12/2561  25/12/2561  รร.บ้านหนองแล้ง ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชะานี
61   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/5/2562  8/5/2562  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
62   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  21/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
63   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   19/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
64   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/12/2561  19/12/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
65   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/12/2561  20/12/2561  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
66   โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  13/12/2561  15/12/2561  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
67   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/11/2561  21/11/2561  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
68   โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   19/11/2561  21/11/2561  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
69   โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  22/11/2561  22/11/2561  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
70   โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  30/11/2561  1/12/2561  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
71   โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกุล พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  30/10/2561  30/10/2561  ห้องโสตศึกษา โรงเรียน
72   โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  24/11/2561  24/11/2561  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 30/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
73   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  7/12/2561  7/12/2561  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
74   โรงเรียนวัดนาคปรก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  14/12/2561  16/12/2561  วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ
75   โรงเรียนบ้านป่าจี้ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนบ้านป่าจี้ /วัดพระพุทธบาทผาหนาม
76   โรงเรียนบ้านยาง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/3/2562  22/3/2562  โรงเรียนบ้านยาง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
77   โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  2/11/2561  4/11/2561  วัดป่าสุขสมบูรณ์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
78   โรงเรียนบ้านในกริม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  15/12/2561  15/12/2561  โรงเรียนบ้านในกริม
79   โรงเรียนบ้านในกริม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/12/2561  14/12/2561  โรงเรียนบ้านในกริม
80   โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/11/2561  2/12/2561  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 40 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
81   โรงเรียนบ้านหนองผือ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  31/10/2561  1/11/2561  โรงเรียนบ้านหนองผือ
82   โรงเรียนบ้านบางริ้น นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  17/12/2561  17/12/2561  โรงเรียนบ้านบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
83   โรงเรียนบ้านบางริ้น ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  18/12/2561  20/12/2561  โรงเรียนบ้านบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
84   โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   13/10/2561  14/10/2561  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
85   โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาและโรงเรียนแร่วิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  9/11/2561  11/10/2561  เลขที่ 55/45 หมู่ 4 ศูนย์วิปัสนากรรมฐานบ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
86   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  1/11/2561  2/11/2561  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
87   โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  29/10/2561  30/10/2561  วัดพรหมบุรี ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี สิงห์บุรี 16140
88   โรงเรียนบ้านเสกกอง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  29/11/2561  30/11/2561  โรงเรียนบ้านเสกกอง
89   โรงเรียนบ้านเสกกอง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  26/11/2561  28/11/2561  โรงเรียนบ้านเสกกอง
90   โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/11/2561  20/11/2561  รร.อนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น)
91   โรงเรียน​ท่าหลวง​วิทยา​นุกูล​ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  30/10/2561  30/10/2561  โรงเรียน​ท่าหลวง​วิทยา​นุกูล​
92   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/3/2562  25/3/2562  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
93   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2562  28/3/2562  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
94   โรงเรียนวัดอบทม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  6/12/2561  8/12/2561  วัดอบทม
95   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2561  31/10/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
96   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  1/11/2561  2/11/2561  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
97   โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  9/11/2561  11/11/2561  วัดเขาช่องลม
98   โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  5/11/2561  7/11/2561  วัดเขาช่องลม
99   โรงเรียนบ้านคลองประทุน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/11/2561  23/11/2561  โรงเรียนบ้านคลองประทุน ม.4 ต.เเหลมกลัด อ.เมือง .ตราด 23000
100   โรงเรียนบ้านคลองประทุน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  20/11/2561  20/11/2561  โรงเรียนบ้านคลองประทุน ม.4 ต.เเหลมกลัด อ.เมือง .ตราด 23000

ทั้งหมด 776 รายการ 2 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู