เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ระบบ


 
       
ชื่อ: นางสุจินดา ศรีรัตนสุข
รับผิดชอบ: สพป.นราธิวาส เขต1
โทรศัพท์: 0879983699
อีเมล์: Sriratt2010@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 11:01:09
ชื่อ: นายกฤษฎา พรหมอินทร์
รับผิดชอบ: สพม.เขต 39 
โทรศัพท์: 0815333716
อีเมล์: crez19idea@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 4 กุมภาพันธ์ 2556 11:15:51
ชื่อ: นายจงเหรียญ หล้ามี
รับผิดชอบ: สพป.เพชรบูรณ์ เขต2
โทรศัพท์: 0810419502
อีเมล์: opatika_j@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2555 09:41:22
ชื่อ: นางสาวฐิติรัตน์ วังตาล
รับผิดชอบ: สพม.เขต 34 
โทรศัพท์:
อีเมล์:
วันที่ลงทะเบียน: 8 กรกฎาคม 2557 14:23:52
ชื่อ: นางสุนิสา เดชะวงศ์
รับผิดชอบ: สพป.ลำปาง เขต3
โทรศัพท์: 0848043604
อีเมล์: dachwong@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 1 กุมภาพันธ์ 2556 10:07:40
ชื่อ: หัทยา ขยัน
รับผิดชอบ: สพม.เขต 11 
โทรศัพท์: 0815691623
อีเมล์: g4317220@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560 16:16:24
ชื่อ: นางดรุณี ศรีแก้ว
รับผิดชอบ: สพป.มหาสารคาม เขต1
โทรศัพท์: 0892764132
อีเมล์: darunee_2511@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 30 มิถุนายน 2560 13:07:46
ชื่อ: นายบุณเชิด อนันตะ
รับผิดชอบ: สพม.เขต 38 
โทรศัพท์: 086-4409285, 055612793-5
อีเมล์: bird2501_0@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 12 พฤศจิกายน 2556 16:11:25
ชื่อ: พรรณพร วรรณลักษณ์
รับผิดชอบ: สพป.อ่างทอง เขต1
โทรศัพท์: 0861271549
อีเมล์: punnapron.wun@live.com
วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2555 22:13:54
ชื่อ: นายขนาน ชิตณรงค์
รับผิดชอบ: สพม.เขต 8 
โทรศัพท์: 0877111834
อีเมล์:
วันที่ลงทะเบียน: 26 ตุลาคม 2556 10:56:51
ชื่อ: นายบุญชม ยะแสง
รับผิดชอบ: สพป.เชียงราย เขต4
โทรศัพท์: 0821931530
อีเมล์: yasaeng@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2560 14:42:38
ชื่อ: ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา
รับผิดชอบ: สพป.ร้อยเอ็ด เขต3
โทรศัพท์: 0863534796
อีเมล์: pragon_ta@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 8 กันยายน 2559 22:56:01
ชื่อ: นายสามารถ พันคง
รับผิดชอบ: สพป.ชุมพร เขต2
โทรศัพท์: 0892924371
อีเมล์: sam25pun25@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 3 พฤศจิกายน 2559 15:23:45
ชื่อ: นายมิตรชัย มั่งคั่ง
รับผิดชอบ: สพป.ขอนแก่น เขต1
โทรศัพท์: 0840315399
อีเมล์: mitchai@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 1 กรกฎาคม 2558 13:31:40
ชื่อ: นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ
รับผิดชอบ: สพป.ชัยภูมิ เขต3
โทรศัพท์: 0864697984
อีเมล์: boonyagon50@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 20 มีนาคม 2560 18:17:13
ชื่อ: นางศุภกาญจน์ ตันติกัลยาภรณ์
รับผิดชอบ: สพป.ภูเก็ต เขต1
โทรศัพท์: 086-940-0309
อีเมล์: spktanti@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 10:50:28
ชื่อ: นางวราภรณ์ แก้วสีขาว
รับผิดชอบ: สพป.นราธิวาส เขต2
โทรศัพท์: 0817485892
อีเมล์: ying.043@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 11:01:58
ชื่อ: นางนาฏธยาน์ รอดสน
รับผิดชอบ: สพม.เขต 3 
โทรศัพท์: 0935593974
อีเมล์: Somowan.45@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2557 17:48:16
ชื่อ: นางสาวปริญญา บรรดาพิมพ์
รับผิดชอบ: สพป.ปราจีนบุรี เขต2
โทรศัพท์: ๐๘๙๙๓๖๑๒๔๕
อีเมล์: parinya68@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 1 มกราคม 2555 10:39:29
ชื่อ: นางอาภาพรรณ แสงทอง
รับผิดชอบ: สพป.กระบี่ เขต1
โทรศัพท์: 0816063974
อีเมล์: ozone5153@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 6 ตุลาคม 2558 11:27:34
ทั้งหมด 337 รายการ 1 / 17
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู