คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  22/8/2562  23/8/2562  วัดเขาชีจรรย์ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
2   โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรครูโครงงานคุณธรรม  9/10/2562  11/10/2562  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เลขที่ ๒ หมู่ ๑๐ บ.ห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
3   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  14/9/2562  15/9/2562  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
4   โรงเรียนบ้านเสกกอง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  28/11/2562  29/11/2562  โรงเรียนบ้านเสกกอง
5   โรงเรียนบ้านเสกกอง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/11/2562  27/11/2562  โรงเรียนบ้านเสกกอง
6   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ฯ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  17/7/2562  17/7/2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
7   โรงเรียนวัดสลุด ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  15/8/2562  17/8/2562  ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านภูตะวัน จ.นครราชสีมา
8   โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) พัฒนาเครือข่ายวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาวิถีพุทธ  4/8/2562  4/8/2562  ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9   โรงเรียนบ้านสะเดียง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  16/8/2562  16/8/2562  โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
10   โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/10/2562  10/10/2562  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
11   โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/9/2562  20/9/2562  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
12   โรงเรียนสองห้องพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  8/8/2562  10/8/2562  วัดป่าสุขสมบูรณ์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
13   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  31/7/2562  2/8/2562  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
14   โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.ยส.1 นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  29/7/2562  31/7/2562  โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.ยส.1
15   โรงเรียนวัดสบกเขียว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/7/2562  26/7/2562  โรงเรียนวัดสบกเขียว
16   โรงเรียนแร่วิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/7/2562  25/7/2562  โรงเรียนแร่วิทยา
17   โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  25/7/2562  27/7/2562  วัดพลงช้างเผือก
18   โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/7/2562  26/7/2562  วัดพลงช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
19   โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  22/7/2562  24/7/2562  วัดสว่างมีชัย ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
20   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  4/10/2562  5/10/2562  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
21   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  3/10/2562  3/10/2562  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
22   โรงเรียนวัดบ้านจอม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/8/2562  9/8/2562  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
23   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียารท) หมู่ 5 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
24   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/7/2562  12/7/2562  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
25   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/6/2562  21/6/2562  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
26   โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  12/10/2562  13/10/2562  ณ วัดท่าตอน (พระอารามหลวง) ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย เชียงใหม่ 50280
27   โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/8/2562  11/8/2562  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
28   โรงเรียนกระสังพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  12/7/2562  14/7/2562  โรงเรียนกระสังพิทยาคม (ติดต่อวัดป่าสุขสมบูรณ์ในการใช้สถานที่อบรม)
29   โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2562  22/6/2562  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
30   โรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดีย์
31   โรงเรียนบ้านอูนโคก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรครูโครงงานคุณธรรม  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนบ้านอูนโคก
32   โรงเรียนบ้านอูนโคก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  8/7/2562  10/7/2562  โรงเรียนบ้านอูนโคก
33   โรงเรียนแจ้คอนวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  27/6/2562  29/6/2562  โรงเรียนเเจ้คอนวิทยา
34   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรจิตวิญญาณครู  5/10/2562  5/10/2562  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
35   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/10/2562  4/10/2562  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
36   โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/9/2562  20/9/2562  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
37   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/6/2562  14/6/2562  ริมขอบฟ้า เมืองโบราณ
38   โรงเรียนบ้านคลองมะนาว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  29/5/2562  31/5/2562  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
39   โรงเรียนบ้านบางกุ้ง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2562  20/6/2562  ศาลาวัดอัมพวนาราม(บางกุ้ง)
40   โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  11/7/2562  12/7/2562  โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 66/9 แขวง/เขต ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520
41   โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  27/6/2562  29/6/2562  โรงเรียนเเจ้คอนวิทยา
42   โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  15/6/2562  16/6/2562  วัดโยธินประดิษฐ์ ม.3 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
43   โรงเรียนวัดห้วงกระได พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  18/7/2562  20/7/2562  โรงเรียนวัดห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
44   โรงเรียนวัดห้วงกระได นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/6/2562  6/6/2562  โรงเรียนวัดห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
45   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/6/2562  28/6/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
46   โรงเรียนวังบ่อวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนวังบ่อวิทยา
47   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
48   โรงเรียนบ้านแขมเจริญ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  8/7/2562  12/7/2562  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อ.เดชอุดม. จ.อุบลราชธานี
49   โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษำร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  11/6/2562  12/6/2562  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
50   โรงเรียนวัดสวนดอก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/5/2562  21/5/2562  วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งหมด 868 รายการ 1 / 18
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู