คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   ร.ร.โพรงมะเดื่อวืทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/5/2562  16/5/2562  ร.ร.โพรงมะเดื่อวิทยาคม
2   โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/7/2562  12/7/2562  วัดศิริราษฎร์วัฒนา ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
3   โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   26/3/2562  28/3/2564  วัดศิริราษฎร์วัฒนา ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
4   โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  28/2/2562  1/3/2562  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
5   โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  2/4/2562  3/4/2562  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
6   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  26/3/2562  27/3/2562  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
7   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  25/3/2562  25/3/2562  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
8   บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  22/2/2562  26/2/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
9   โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   14/5/2562  14/5/2562  หอประชุมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
10   โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  22/2/2562  22/2/2562  โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)
11   โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   14/3/2562  15/3/2562  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
12   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สถานที่จัดอบรมที่วัด ใน อ.สันป่าตอง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  27/3/2562  28/3/2562  วัดใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
13   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สถานที่จัดอบรม ที่วัดเวฬุวัน อ.สารภี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  29/3/2562  30/3/2562   วัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
14   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  25/3/2562  26/3/2562  วัดดอยสัพพัญญู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
15   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/3/2562  16/3/2562  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
16   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  18/3/2562  19/3/2562  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
17   โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/2/2562  22/2/2562  วัดกล้ชอุ่ม และโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
18   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  12/5/2562  14/5/2562  วัดศรีทรายมูล เชียงราย
19   โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/3/2562  7/3/2562  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
20   โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/2/2562  9/2/2562  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว ม.10 ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
21   โีงเรียนบ้านคลองทราย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/2/2562  26/2/2562  วัดเขาลาน สระแก้ว
22   โรงเรียนบ้านคลองทราย พัฒนาเครือข่ายวิถีพุทธ   23/2/2562  24/2/2562  วัดเขาลาน สระแก้ว
23   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   12/3/2562  14/3/2562  วัดพระธาตุโพธิ์ทอง จังหวัดกาญจนบุรี
24   โรงเรียนแกดำวิทยาคาร นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  29/1/2562  31/1/2562  โรงเรียนแกดำวิทยาคาร
25   โรงเรียนบ้านโคกน้อย นักเรียนวิถีพุทธ   25/2/2562  26/2/2562  วัดเขาลาน อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
26   โรงเรียนบ้านโคกน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   23/2/2562  24/2/2562  วัดเขาลาน อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
27   โรงเรียนวัดอบทม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/2/2562  16/2/2562  ห้องประชุมโรงเรียนวัดอบทม
28   โรงเรียนบ้านยางสูง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/2/2562  15/2/2562  วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71160
29   โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  30/3/2562  30/3/2562  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังโป่่งพัฒนา
30   โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   28/3/2562  29/3/2562  โรงเรียนบ้านวังโป่งพีฒนา
31   โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  22/2/2562  22/2/2562  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
32   โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   23/2/2562  24/2/2562  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
33   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   25/12/2561  25/12/2561  รร.บ้านหนองแล้ง ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชะานี
34   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  25/12/2561  25/12/2561  รร.บ้านหนองแล้ง ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชะานี
35   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  24/12/2561  25/12/2561  รร.บ้านหนองแล้ง ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชะานี
36   โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  18/12/2561  18/12/2561  โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
37   โรงเรียนวัดเวฬุวัน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   5/1/2562  6/1/2562  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
38   โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  18/12/2561  18/12/2561  โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
39   โรงเรียนวัดยางช้าย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/12/2561  8/12/2561  โรงเรียนวัดอบทม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
40   โรงเรียนแจ้คอนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  26/1/2562  26/1/2562  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
41   โรงเรียนวัดลั่นทม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  6/12/2561  8/12/2561  โรงเรียนวัดอบทม ต.อบทม​ อ.วิเศษชัยชาญ​ จ.อ่างทอง
42   โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  7/12/2561  7/12/2561  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
43   โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   5/12/2561  6/12/2561  โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
44   โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  5/12/2561  5/12/2561  โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
45   โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/12/2561  4/12/2561  โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
46   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  20/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
47   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  19/12/2561  19/12/2561  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
48   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/12/2561  20/12/2561  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
49   โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม และโรงเรียนบ้านทัพยายปอน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/1/2562  4/1/2562  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
50   โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม และโรงเรียนบ้านทัพยายปอน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  5/1/2562  6/1/2562  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี แห่งที่ 8 วัดลานสัก

ทั้งหมด 776 รายการ 1 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู