การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการปีการศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปิดระบบรอบ 2 ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
 
   
ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 21,547 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 20,240 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,307 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 09:38:02    


โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านดงดำ สพป.เชียงใหม่ เขต5 16 มิถุนายน 2558 09:38:02
2  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 16 มิถุนายน 2558 04:41:19
3  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป.หนองบัวลำภู เขต1 16 มิถุนายน 2558 04:04:28
4  โรงเรียนโรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 15 มิถุนายน 2558 23:22:27
5  โรงเรียนบ้านฟากห้วย สพป.สระแก้ว เขต2 15 มิถุนายน 2558 23:09:37
6  โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 15 มิถุนายน 2558 22:47:47
7  โรงเรียนบ้านบางดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 22:29:13
8  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 15 มิถุนายน 2558 22:17:44
9  โรงเรียนบ้านโนนม่วง (โนนม่วงประชาสรรค์) สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 22:08:38
10  โรงเรียนบ้านดอนงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 21:50:19
11  โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต2 15 มิถุนายน 2558 21:39:58
12  โรงเรียนบ้านโนนบุญมี สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 20:30:49
13  โรงเรียนวัดโสภณาราม สพป.ปทุมธานี เขต2 15 มิถุนายน 2558 20:06:36
14  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 20:03:30
15  โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 18:51:50
16  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 18:21:56
17  โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 18:21:27
18  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 18:20:32
19  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 มิถุนายน 2558 18:00:46
20  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 17:28:15
21  โรงเรียนนาคอกควาย สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 17:10:05
22  โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 15 มิถุนายน 2558 17:05:34
23  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 17:03:59
24  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 16:15:44
25  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 16:02:38
26  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 15:57:12
27  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว(สาขาโพนขวาว ) สพป.ยโสธร เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:47:53
28  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว "ก่องประชานุกูล" สพป.ยโสธร เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:42:50
29  โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 15:35:43
30  โรงเรียนบ้านนาคำ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:33:32
31  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:33:28
32  โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 15:30:59
33  โรงเรียนบ้านหนองกก (ประชาพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2558 15:29:44
34  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:25:28
35  โรงเรียนบ้านมณีลอย สพป.ราชบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:17:19
36  โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 15:08:06
37  โรงเรียนบ้านขุนตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 15:06:00
38  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:03:25
39  โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 15:01:00
40  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 15 มิถุนายน 2558 15:00:10
41  โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:59:33
42  โรงเรียนเมืองเเงง สพม.เขต 37 น่าน 15 มิถุนายน 2558 14:56:16
43  โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป.กาญจนบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:46:44
44  โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:42:13
45  โรงเรียนบ้านก่อนาดี สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:37:58
46  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:37:36
47  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:35:39
48  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:32:17
49  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 15 มิถุนายน 2558 14:26:07
50  โรงเรียนจารุศรบำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:21:54
51  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด สพป.ราชบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:19:02
52  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ สพป.อ่างทอง เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:18:09
53  โรงเรียนหนองแวงน้อย สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:17:59
54  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 14:06:26
55  โรงเรียนบ้านจอก สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:02:14
56  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:58:37
57  โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 15 มิถุนายน 2558 13:55:28
58  โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป.สุรินทร์ เขต2 15 มิถุนายน 2558 13:48:08
59  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:48:00
60  โรงเรียนบ้านไสขรบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:47:14
61  โรงเรียนสามัคคีราฦษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:46:10
62  โรงเรียนบ้านขุน สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 13:45:55
63  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต2 15 มิถุนายน 2558 13:43:55
64  โรงเรียนฃุมชนบ้านไม้งาม สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:43:52
65  โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:42:34
66  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต6 15 มิถุนายน 2558 13:35:33
67  โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป.อุบลราชธานี เขต2 15 มิถุนายน 2558 13:34:19
68  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 13:32:14
69  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป.นครราชสีมา เขต6 15 มิถุนายน 2558 13:28:43
70  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:27:32
71  โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป.นครสวรรค์ เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:26:20
72  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:23:19
73  โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป.อุบลราชธานี เขต2 15 มิถุนายน 2558 13:22:14
74  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:20:33
75  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:20:22
76  โรงเรียนหนองม่วง สพป.นครราชสีมา เขต6 15 มิถุนายน 2558 13:20:05
77  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป.นครราชสีมา เขต6 15 มิถุนายน 2558 13:15:39
78  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:14:35
79  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู สพป.มหาสารคาม เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:11:28
80  โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:11:18
81  โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป.อุดรธานี เขต4 15 มิถุนายน 2558 13:10:33
82  โรงเรียนบ้านเขว้า สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:07:39
83  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 12:56:48
84  โรงเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา๒ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2558 12:50:54
85  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป.สกลนคร เขต1 15 มิถุนายน 2558 12:46:34
86  โรงเรียนบ้านละหานค่าย สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 12:30:14
87  โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต3 15 มิถุนายน 2558 12:25:37
88  โรงเรียนวัดหนองเต่า สพป.นครสวรรค์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 12:17:36
89  โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.เขต 21 บึงกาฬ 15 มิถุนายน 2558 12:16:00
90  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 12:13:10
91  โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม.29 อุบลราชธานี สหวิทยาเขต 4 15 มิถุนายน 2558 11:57:19
92  โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2558 11:56:35
93  โรงเรียนบ้านซับไทร สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 11:45:38
94  โรงเรียนบ้านควนกลาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 11:43:18
95  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.หนองคาย เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:38:26
96  โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 11:38:26
97  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย สพป.พิษณุโลก เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:32:02
98  โรงเรียนวัดศาลาดิน สพป.อ่างทอง เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:31:11
99  โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:29:20
100  โรงเรียนวัดบางกำยาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 11:28:28


ทั้งหมด 21,547 รายการ 1 / 216
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู