โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด 18,547 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 16,613 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,934 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 20:46:31    


โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
นครราชสีมา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต9 9 กุมภาพันธ์ 2557 20:46:31
2   โรงเรียนจันทนภาศึกษา
มหาสารคาม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต3 9 กุมภาพันธ์ 2557 14:45:17
3   โรงเรียนบ้านม่วง
สงขลา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต2 1 พฤศจิกายน 2556 10:25:34
4   โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน
ขอนแก่น
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต2 1 พฤศจิกายน 2556 10:12:15
5   โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 23:07:22
6   โรงเรียนโรงเรียนบ้านบ้านหลวง
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 19:03:40
7   โรงเรียนบ้านยางเปา
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 17:31:19
8   โรงเรียนบ้านพุย
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 16:55:27
9   โรงเรียนบ้านปินเหนือ
พะเยา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต1 31 ตุลาคม 2556 16:20:42
10   โรงเรียนบ้านมูเซอ
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 15:52:24
11   โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 14:58:57
12   โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ระยอง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต2 31 ตุลาคม 2556 13:01:52
13   โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:59:50
14   โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะโดน
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:21:53
15   โรงเรียนบ้านวังหม้อ
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:14:09
16   โรงเรียนบ้านกิ่วลม
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:07:35
17   โรงเรียนบ้านลำพยา
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:06:18
18   โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 09:58:38
19   โรงเรียนวัดห้วยพระ
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 09:15:48
20   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
พะเยา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พะเยา 31 ตุลาคม 2556 00:00:55
21   โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 15:38:01
22   โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 30 ตุลาคม 2556 15:28:22
23   โรงเรียนบ้านนาฟ่อน
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 14:34:45
24   โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสินธุ์ 30 ตุลาคม 2556 14:29:58
25   โรงเรียนบ้านแปลง 2
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 09:08:29
26   โรงเรียนบ้านหนองจาน
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต3 29 ตุลาคม 2556 15:27:55
27   โรงเรียนบ้านแม่โขง
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 14:54:05
28   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
นครราชสีมา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต3 29 ตุลาคม 2556 14:05:19
29   โรงเรียนบ้านป่าปอ
ขอนแก่น
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต2 29 ตุลาคม 2556 13:01:20
30   โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อำนาจเจริญ 29 ตุลาคม 2556 13:00:52
31   โรงเรียนบ้านนาเกียน
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 11:44:34
32   โรงเรียนบ้านอูตูม
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 11:36:53
33   โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
มุกดาหาร
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มุกดาหาร 29 ตุลาคม 2556 10:39:46
34   โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
เชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย 29 ตุลาคม 2556 06:25:44
35   โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 28 ตุลาคม 2556 19:14:12
36   โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
เชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย 28 ตุลาคม 2556 15:42:00
37   โรงเรียนบ้านควนขัน
สงขลา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 14:20:55
38   โรงเรียนบ้านยางงาม
สงขลา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 11:50:39
39   โรงเรียนบ้านบาละ
ยะลา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 11:35:28
40   โรงเรียนวัดท่าหยี
สงขลา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 10:36:49
41   โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
นครราชสีมา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต3 27 ตุลาคม 2556 12:00:08
42   โรงเรียนบ้านซิแบร
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 27 ตุลาคม 2556 11:49:29
43   โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 25 ตุลาคม 2556 16:06:43
44   โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม
ระยอง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต2 25 ตุลาคม 2556 13:35:11
45   โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 25 ตุลาคม 2556 12:15:26
46   โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 24 ตุลาคม 2556 14:03:00
47   โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์)
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 13:02:07
48   โรงเรียนบ้านหนองแวง
สุรินทร์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต2 24 ตุลาคม 2556 11:20:24
49   โรงเรียนวัดสองห้อง
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 11:06:10
50   โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 24 ตุลาคม 2556 09:10:58
51   โรงเรียนบ้านแม่ลอง
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 24 ตุลาคม 2556 04:24:04
52   โรงเรียนญาณวิศิษฏ์
กระบี่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 23 ตุลาคม 2556 20:02:28
53   โรงเรียนบ้านแม่งูด
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 23 ตุลาคม 2556 13:11:47
54   โรงเรียนบ้านห้วยฝาง
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 23 ตุลาคม 2556 11:58:50
55   โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 22 ตุลาคม 2556 13:40:52
56   โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 22 ตุลาคม 2556 11:32:15
57   โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 22 ตุลาคม 2556 11:22:00
58   โรงเรียนโนนหว้านไพล
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 21:23:09
59   โรงเรียนโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 21:05:59
60   โรงเรียนบ้านดอนซาก
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 21 ตุลาคม 2556 14:26:39
61   โรงเรียนท่าหินโงม
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 14:24:54
62   โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 13:28:00
63   โรงเรียนบ้านหนองแก
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 21 ตุลาคม 2556 12:34:33
64   โรงเรียนบ้านนาสร้าง(นิวนามทองอุปถัมภ์2)
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 21 ตุลาคม 2556 11:54:17
65   โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 21 ตุลาคม 2556 09:32:55
66   โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 07:47:27
67   โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 15:29:18
68   โรงเรียนบ้านสงแคน
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 12:55:28
69   โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 10:38:20
70   โรงเรียนวัดสิงห์ทอง"บุญมีประชานุเคราะห์"
ลพบุรี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต1 19 ตุลาคม 2556 13:11:37
71   โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 19 ตุลาคม 2556 11:14:52
72   โรงเรียนบ้านแม่สิน
แพร่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต2 18 ตุลาคม 2556 12:15:29
73   โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 18 ตุลาคม 2556 11:19:27
74   โรงเรียนบ้านป่าหวาย
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 17 ตุลาคม 2556 17:03:06
75   โรงเรียนบ้านดอนยาว
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 17 ตุลาคม 2556 16:48:09
76   โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 17 ตุลาคม 2556 14:41:46
77   โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 17 ตุลาคม 2556 14:30:56
78   โรงเรียนอำนาจเจริญ2
อำนาจเจริญ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อำนาจเจริญ 17 ตุลาคม 2556 14:29:54
79   โรงเรียนพนาศึกษา
อำนาจเจริญ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อำนาจเจริญ 17 ตุลาคม 2556 14:00:13
80   โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
เชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พะเยา 17 ตุลาคม 2556 12:39:16
81   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 17 ตุลาคม 2556 12:28:58
82   โรงเรียนโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 17 ตุลาคม 2556 10:33:37
83   โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
พะเยา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พะเยา 17 ตุลาคม 2556 09:34:31
84   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 16 ตุลาคม 2556 15:14:34
85   โรงเรียนวัดเลาเต่า
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 16 ตุลาคม 2556 12:33:48
86   โรงเรียนบ้านหนองตลับ
สุโขทัย
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต1 16 ตุลาคม 2556 12:06:06
87   โรงเรียนบ้านนาอุดม
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 16 ตุลาคม 2556 10:42:35
88   โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม
แพร่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต2 16 ตุลาคม 2556 06:17:21
89   โรงเรียนบ้านดู่น้อย
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต1 15 ตุลาคม 2556 19:38:00
90   โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 15 ตุลาคม 2556 14:53:46
91   โรงเรียนบ้านนาคำ
บึงกาฬ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ เขต1 15 ตุลาคม 2556 13:08:11
92   โรงเรียนบ้านหนองลาว
พะเยา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต1 15 ตุลาคม 2556 12:58:02
93   โรงเรียนโรงเรียนพระตำหนักมหาราช
ชลบุรี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต1 15 ตุลาคม 2556 12:12:40
94   โรงเรียนบ้านผักแว่น (ผักแว่นวิทยาคาร)
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต1 15 ตุลาคม 2556 10:40:03
95   โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง
แพร่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต2 15 ตุลาคม 2556 09:53:18
96   โรงเรียน บ้านกุดเชียงมุน
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 15 ตุลาคม 2556 07:44:50
97   โรงเรียนวัดทุ่งรี
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 15 ตุลาคม 2556 02:31:46
98   โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)
ราชบุรี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต2 14 ตุลาคม 2556 23:58:21
99   โรงเรียนท่าลี่วิทยา
เลย
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย 14 ตุลาคม 2556 23:32:22
100   โรงเรียนบ้านลาดเหนือ
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 14 ตุลาคม 2556 23:07:37


ทั้งหมด 18,547 รายการ 1 / 186
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู