โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,701
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,610
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,997
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,939
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,977
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,872
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,694
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
435
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
177
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,701
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,454
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
22
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,251
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
43
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
133
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,597
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
34
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,873
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,803
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
9
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,186
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,234
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
26
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,038
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,482
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
45
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,660
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,901
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
27
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
16,587
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
20
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
37,914
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
63,311
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,039
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
24,294
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 23:13:54
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียน​ดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​(สาขาบ้านดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 23:13:54
2  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:29:16
3  โรงเรียนดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:24:51
4  โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:20:52
5  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:29:00
6  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:12:21
7  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:31:43
8  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:09:33
9  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม.เขต 6 15 มิถุนายน 2561 17:47:06
10  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 มิถุนายน 2561 17:00:59
11  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม.เขต 6 15 มิถุนายน 2561 16:31:12
12  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 15:19:34
13  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 14:46:53
14  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2561 14:36:52
15  บ้านมันปลา สพป.ยโสธร เขต2 15 มิถุนายน 2561 14:29:54
16  โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 13:58:02
17  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 13:54:30
18  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต3 15 มิถุนายน 2561 13:34:17
19  โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2561 13:31:57
20  โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สพม.เขต 11 15 มิถุนายน 2561 13:26:58
21  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2561 13:22:10
22   โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2561 12:55:37
23  โรงบ้านถ้ำมงคลชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 12:54:25
24  โรงเรียนวัดนาวง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 10:05:50
25  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป.นครพนม เขต1 15 มิถุนายน 2561 09:54:31
26  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2561 09:31:31
27  โรงเรียนบ้านหนองสวง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 มิถุนายน 2561 05:49:39
28  โรงเรียนวัดแม่ผาแหน สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 16:15:25
29  โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2561 13:32:01
30  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 มิถุนายน 2561 12:58:04
31  พิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม.เขต 1 14 มิถุนายน 2561 11:30:05
32  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2561 11:25:56
33  โรงเรียนวัดห้วยทราย (เชียงใหม่) สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 11:25:34
34  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2561 10:29:47
35  โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 มิถุนายน 2561 09:17:39
36  โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 08:15:40
37  โรงเรียนบ้านออนหลวย สพป.เชียงใหม่ เขต1 13 มิถุนายน 2561 18:21:15
38  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต1 13 มิถุนายน 2561 17:25:19
39  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.เขต 1 13 มิถุนายน 2561 16:20:47
40  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2561 15:18:13
41  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 14:21:20
42  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 13:55:28
43  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2561 13:28:20
44  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 13 มิถุนายน 2561 13:03:16
45  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 12:56:48
46  โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2561 11:01:37
47  โรงเรียนชุมเเสงพิทยาคม สพม.เขต 32 13 มิถุนายน 2561 10:22:08
48  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 09:24:12
49  โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร สพป.ยโสธร เขต2 13 มิถุนายน 2561 09:22:52
50  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 20:50:09
51  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 18:38:12
52  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ตราด เขต1 12 มิถุนายน 2561 18:22:44
53  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 16:54:36
54  โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต1 12 มิถุนายน 2561 15:49:38
55  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2561 14:51:39
56  โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 14:48:25
57  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2561 14:29:42
58  ชุมแสงชนูทิศ สพม.เขต 1 12 มิถุนายน 2561 14:18:10
59  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 13:35:46
60  โรงเรียนวัดโคกกรวด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 มิถุนายน 2561 12:42:49
61  โรงเรียนวัดล้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต1 12 มิถุนายน 2561 11:03:14
62  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง สพป.นราธิวาส เขต2 12 มิถุนายน 2561 09:13:48
63  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า สพป.พิจิตร เขต2 11 มิถุนายน 2561 19:00:13
64  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป.กาญจนบุรี เขต3 11 มิถุนายน 2561 15:50:43
65  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2561 15:16:54
66  โรงเรียนบ้านดงยอ สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2561 15:14:21
67  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2561 13:05:29
68  โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต4 11 มิถุนายน 2561 11:11:41
69  โรงเรียนวัดหนองไผ่ สพป.พิจิตร เขต1 11 มิถุนายน 2561 11:08:53
70  โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สพป.พิจิตร เขต1 11 มิถุนายน 2561 10:52:56
71  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง สพป.อุดรธานี เขต1 11 มิถุนายน 2561 10:37:02
72  โรงเรียนบ้านนางาม (นครพนม) สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2561 10:18:07
73  โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 มิถุนายน 2561 09:56:49
74  โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา สพป.ยโสธร เขต2 11 มิถุนายน 2561 09:37:05
75  โรงเรียนวัดควนเผยอ สพป.พัทลุง เขต2 11 มิถุนายน 2561 09:34:40
76  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล สพป.นครราชสีมา เขต3 11 มิถุนายน 2561 09:33:34
77  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป.นครราชสีมา เขต3 10 มิถุนายน 2561 07:14:16
78  โรงเรียนบ้านกุดสิม สพป.บึงกาฬ เขต1 9 มิถุนายน 2561 20:37:36
79  โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม.เขต 39 9 มิถุนายน 2561 16:59:23
80  ชุมชนวัดทับมา สพป.ระยอง เขต1 8 มิถุนายน 2561 14:01:04
81  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต2 8 มิถุนายน 2561 13:57:37
82  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต4 8 มิถุนายน 2561 12:58:57
83  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร) สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2561 12:49:06
84  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขสาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 มิถุนายน 2561 11:36:19
85  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 8 มิถุนายน 2561 11:08:00
86  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต3 8 มิถุนายน 2561 09:37:08
87  โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป.อุบลราชธานี เขต3 7 มิถุนายน 2561 14:03:05
88  โรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาป่าคา สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 13:29:49
89  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 13:13:55
90  โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 12:55:07
91  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง สพป.ขอนแก่น เขต4 7 มิถุนายน 2561 11:37:24
92  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต1 7 มิถุนายน 2561 11:19:13
93  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 10:48:48
94  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 10:10:06
95  โรงเรียนบ้านคลองเเขยง สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 09:47:02
96  พิบูลวิทยาคาร สพป.กำแพงเพชร เขต2 6 มิถุนายน 2561 22:01:09
97  โรงเรียนบ้านชุมนาก สพป.กำแพงเพชร เขต2 6 มิถุนายน 2561 16:29:09
98  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป.อุบลราชธานี เขต3 6 มิถุนายน 2561 13:32:42
99  โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 6 มิถุนายน 2561 12:34:50
100  โรงเรียนบ้านปันง้าว สพป.ลำปาง เขต1 6 มิถุนายน 2561 09:49:23


ทั้งหมด 22,701 รายการ 1 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู