ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 20,586 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 18,966 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,620 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2557 01:24:28    


โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 16 กันยายน 2557 01:24:28
2  โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 15 กันยายน 2557 22:50:17
3  โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม.เขต 20 อุดรธานี 15 กันยายน 2557 22:43:17
4  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สพป.สุพรรณบุรี เขต2 15 กันยายน 2557 22:34:11
5  โรงเรียนบ้านบ่อดิน สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2557 20:58:29
6  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 20:13:05
7  โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 20:11:48
8  โรงเรียนบ้านโคกม่วย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 19:17:56
9  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ สพป.สุพรรณบุรี เขต2 15 กันยายน 2557 18:23:18
10  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต3 15 กันยายน 2557 18:22:26
11  โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 18:13:25
12  โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม สพป.ระยอง เขต2 15 กันยายน 2557 17:00:48
13  โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม.เขต 36 พะเยา 15 กันยายน 2557 16:57:02
14  โรงเรียนบ้ากุดเต่า สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 16:39:20
15  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย สพป.นครนายก เขต1 15 กันยายน 2557 16:28:36
16  โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 35 ลำปาง 15 กันยายน 2557 16:15:56
17  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.เขต 38 สุโขทัย 15 กันยายน 2557 15:43:13
18  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 15:35:58
19  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 15:31:10
20  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 15:25:25
21  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2557 15:18:48
22  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต2 15 กันยายน 2557 15:12:22
23  โรงเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2557 14:53:28
24  โรงเรียนบ้านลาด สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 14:53:16
25  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 14:52:31
26  โรงเรียนบ้านรามัน สพป.ยะลา เขต1 15 กันยายน 2557 14:50:12
27  โรงเรียนบ้านนาทัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 14:47:35
28  โรงเรียนศรีนคร สพม.เขต 38 สุโขทัย 15 กันยายน 2557 14:40:08
29  โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2557 14:39:00
30  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 14:22:03
31  โรงเรียนบ้านปลัด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2557 14:20:49
32  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2557 14:16:25
33  โรงเรียนนาทันวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 14:11:16
34  โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล สพป.ปทุมธานี เขต2 15 กันยายน 2557 14:03:16
35  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 13:56:44
36  โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 15 กันยายน 2557 13:48:42
37  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 13:33:51
38  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(เขาหลวงหนองงิ้ว) สพป.เลย เขต2 15 กันยายน 2557 13:19:38
39  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 15 กันยายน 2557 13:16:05
40  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:52:49
41  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:49:44
42  โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองส้ม สพป.เพชรบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:48:19
43  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 12:39:57
44  โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 15 กันยายน 2557 12:35:59
45  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 12:35:51
46  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 12:30:20
47  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป.บุรีรัมย์ เขต4 15 กันยายน 2557 12:24:42
48  โรงเรียนบ้านสันวิไล สพป.ลำพูน เขต2 15 กันยายน 2557 12:22:44
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:11:45
50  โรงเรียนบ้านมณีลอย สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:08:27
51  โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม.เขต 35 ลำปาง 15 กันยายน 2557 11:51:01
52  โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป.ลำพูน เขต2 15 กันยายน 2557 11:40:46
53  โรงเรียนบ้านบ่อโพง สพป.เพชรบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 11:24:48
54  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 11:11:36
55  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 11:01:41
56  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 10:55:17
57  โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 15 กันยายน 2557 10:36:11
58  โรงเรียนบ้านหนองปากโลง สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 10:31:56
59  โรงเรียนวัดหนองสีงา(ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์) สพป.จันทบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 09:54:30
60  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป.ตราด เขต1 15 กันยายน 2557 09:35:45
61  โรงเรียนในเตาพิทยาคม สพม.เขต 13 กระบี่ 15 กันยายน 2557 09:28:52
62  โรงเรียนวัดสะแกงาม (จีระศฤงฆ์อุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 09:22:00
63  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2557 09:19:18
64  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 09:17:10
65  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2557 08:54:36
66  โรงเรียนวัดดอนขนาก สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 08:50:54
67  โรงเรียนวัดบ้านหลวง สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 08:25:31
68  โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา สพป.ลำปาง เขต2 14 กันยายน 2557 21:48:23
69  โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม.เขต 31 นครราชสีมา 14 กันยายน 2557 21:23:06
70  โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) สพป.นราธิวาส เขต1 14 กันยายน 2557 21:14:41
71  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สพป.สุโขทัย เขต2 14 กันยายน 2557 16:50:57
72  โรงเรียนวัดวังหินฯ สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 16:36:18
73  โรงเรียนนักธุรกิจ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 กันยายน 2557 16:03:35
74  โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป.บึงกาฬ เขต1 14 กันยายน 2557 15:43:16
75  โรงเรียนบ้านยางระหง สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 13:22:52
76  โรงเรียนบ้านดงแหลม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 กันยายน 2557 13:09:05
77  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔(ท่าใหม่บ้านสิ้ว) สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 12:17:49
78  โรงเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 14 กันยายน 2557 10:53:47
79  โรงเรียนบ้านคำม่วง(กาฬสินธุ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 กันยายน 2557 09:54:06
80  โรงเรียนบ้านเลาสู สพป.ลำปาง เขต3 14 กันยายน 2557 09:54:03
81  โรงเรียนทุ่งเย็น สพป.พะเยา เขต2 14 กันยายน 2557 09:17:14
82  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 กันยายน 2557 09:01:07
83  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ลำพูน ) สพป.ลำพูน เขต2 14 กันยายน 2557 08:49:40
84  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 13 กันยายน 2557 23:24:08
85  โรงเรียนวัดขะจาว สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 กันยายน 2557 19:45:28
86  โรงเรียนดงสวนพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 13 กันยายน 2557 19:40:07
87  โรงเรียนโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สพป.เชียงราย เขต4 13 กันยายน 2557 11:36:46
88  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 13 กันยายน 2557 10:20:00
89  โรงเรียนโป่งนกเปล้า สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 21:48:38
90  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 21:05:00
91  โรงเรียนบ้านปางค่า สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 16:42:06
92  โรงเรียนบ้านท่ากกตาล สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 12 กันยายน 2557 16:27:39
93  โรงเรียนบ้านนาเหนือ(กาฬสินธุ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 16:04:23
94  โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 15:51:07
95  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 15:35:00
96  โรงเรียนบ้านจอมทอง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 15:24:15
97  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 15:20:34
98  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว สพป.ลำพูน เขต2 12 กันยายน 2557 15:11:54
99  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 12 กันยายน 2557 14:44:56
100  โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 14:40:21


ทั้งหมด 20,586 รายการ 1 / 206
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู