ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 20,744 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 19,672 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,072 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 16:25:01    


โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 3 สิงหาคม 2558 16:25:01
2  โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) สพป.กระบี่ เขต1 3 สิงหาคม 2558 14:17:39
3  โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 3 สิงหาคม 2558 12:49:24
4  โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 3 สิงหาคม 2558 11:59:19
5  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สพป.กำแพงเพชร เขต1 3 สิงหาคม 2558 10:37:27
6  โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล๑) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 3 สิงหาคม 2558 09:30:19
7  โรงเรียนบ้านดงดำ สพป.เชียงใหม่ เขต5 16 มิถุนายน 2558 09:38:02
8  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 16 มิถุนายน 2558 04:41:19
9  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป.หนองบัวลำภู เขต1 16 มิถุนายน 2558 04:04:28
10  โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ 15 มิถุนายน 2558 23:22:27
11  โรงเรียนบ้านฟากห้วย สพป.สระแก้ว เขต2 15 มิถุนายน 2558 23:09:37
12  โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 15 มิถุนายน 2558 22:47:47
13  โรงเรียนบ้านบางดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 22:29:13
14  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 22:17:44
15  โรงเรียนบ้านโนนม่วง (โนนม่วงประชาสรรค์) สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 22:08:38
16  โรงเรียนบ้านดอนงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 21:50:19
17  โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต2 15 มิถุนายน 2558 21:39:58
18  โรงเรียนบ้านโนนบุญมี สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 20:30:49
19  โรงเรียนวัดโสภณาราม สพป.ปทุมธานี เขต2 15 มิถุนายน 2558 20:06:36
20  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 20:03:30
21  โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 18:51:50
22  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 18:21:56
23  โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 18:21:27
24  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 18:20:32
25  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 มิถุนายน 2558 18:00:46
26  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 17:28:15
27  โรงเรียนนาคอกควาย สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 17:10:05
28  โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 15 มิถุนายน 2558 17:05:34
29  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 17:03:59
30  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 16:15:44
31  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 16:02:38
32  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 15:57:12
33  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว(สาขาโพนขวาว ) สพป.ยโสธร เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:47:53
34  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว "ก่องประชานุกูล" สพป.ยโสธร เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:42:50
35  โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 15:35:43
36  โรงเรียนบ้านนาคำ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:33:32
37  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:33:28
38  โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 15:30:59
39  โรงเรียนบ้านหนองกก (ประชาพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2558 15:29:44
40  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:25:28
41  โรงเรียนบ้านมณีลอย สพป.ราชบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:17:19
42  โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 15:08:06
43  โรงเรียนบ้านขุนตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 15:06:00
44  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:03:25
45  โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 15:01:00
46  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 15 มิถุนายน 2558 15:00:10
47  โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:59:33
48  โรงเรียนเมืองเเงง สพม.เขต 37 น่าน 15 มิถุนายน 2558 14:56:16
49  โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป.กาญจนบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:46:44
50  โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:42:13
51  โรงเรียนบ้านก่อนาดี สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:37:58
52  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:37:36
53  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:35:39
54  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:32:17
55  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 15 มิถุนายน 2558 14:26:07
56  โรงเรียนจารุศรบำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:21:54
57  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด สพป.ราชบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:19:02
58  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ สพป.อ่างทอง เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:18:09
59  โรงเรียนหนองแวงน้อย สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:17:59
60  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 14:06:26
61  โรงเรียนบ้านจอก สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:02:14
62  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:58:37
63  โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 15 มิถุนายน 2558 13:55:28
64  โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป.สุรินทร์ เขต2 15 มิถุนายน 2558 13:48:08
65  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:48:00
66  โรงเรียนบ้านไสขรบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:47:14
67  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:46:10
68  โรงเรียนบ้านขุน สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 13:45:55
69  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต2 15 มิถุนายน 2558 13:43:55
70  โรงเรียนฃุมชนบ้านไม้งาม สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:43:52
71  โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:42:34
72  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต6 15 มิถุนายน 2558 13:35:33
73  โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป.อุบลราชธานี เขต2 15 มิถุนายน 2558 13:34:19
74  โรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 13:32:14
75  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป.นครราชสีมา เขต6 15 มิถุนายน 2558 13:28:43
76  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:27:32
77  โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป.นครสวรรค์ เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:26:20
78  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:23:19
79  โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป.อุบลราชธานี เขต2 15 มิถุนายน 2558 13:22:14
80  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:20:33
81  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:20:22
82  โรงเรียนหนองม่วง สพป.นครราชสีมา เขต6 15 มิถุนายน 2558 13:20:05
83  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป.นครราชสีมา เขต6 15 มิถุนายน 2558 13:15:39
84  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:14:35
85  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู สพป.มหาสารคาม เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:11:28
86  โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:11:18
87  โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป.อุดรธานี เขต4 15 มิถุนายน 2558 13:10:33
88  โรงเรียนบ้านเขว้า สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:07:39
89  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 12:56:48
90  โรงเรียนสตรีวิทยา2 สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2558 12:50:54
91  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป.สกลนคร เขต1 15 มิถุนายน 2558 12:46:34
92  โรงเรียนบ้านละหานค่าย สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 12:30:14
93  โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต3 15 มิถุนายน 2558 12:25:37
94  โรงเรียนวัดหนองเต่า สพป.นครสวรรค์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 12:17:36
95  โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.เขต 21 บึงกาฬ 15 มิถุนายน 2558 12:16:00
96  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 12:13:10
97  โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม.29 อุบลราชธานี สหวิทยาเขต 4 15 มิถุนายน 2558 11:57:19
98  โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2558 11:56:35
99  โรงเรียนบ้านซับไทร สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 11:45:38
100  โรงเรียนบ้านควนกลาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 11:43:18


ทั้งหมด 20,744 รายการ 1 / 208
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู