โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียน
22,743
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,800
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,218
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,148
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,067
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,965
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,545
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,743
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,611
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
80
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,455
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
116
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
138
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,998
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
94
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,991
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,071
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
64
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,452
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,481
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
87
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
4,864
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
13,343
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
184
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17,470
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
48,960
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,986
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
33,558
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 22:51:59
โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ขอนแก่น เขต4 30 สิงหาคม 2559 22:51:59
2  โรงเรียนอนุบาลวันนา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 30 สิงหาคม 2559 20:45:38
3  โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 30 สิงหาคม 2559 15:40:09
4  โรงเรียนบ้านทุ่งประสน สพป.กระบี่ เขต1 30 สิงหาคม 2559 15:06:43
5  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว สพป.นครราชสีมา เขต3 30 สิงหาคม 2559 11:05:09
6  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน สพป.ระยอง เขต2 30 สิงหาคม 2559 11:05:05
7  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป.ระยอง เขต2 30 สิงหาคม 2559 10:47:55
8  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม.เขต 37 น่าน 30 สิงหาคม 2559 10:23:16
9  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ สพป.ยโสธร เขต2 30 สิงหาคม 2559 10:01:11
10  โรงเรียนบ้านพรหมนิยม สพป.ยโสธร เขต2 30 สิงหาคม 2559 09:41:08
11  โรงเรียนศรีนครน่าน สพม.เขต 37 น่าน 30 สิงหาคม 2559 09:03:53
12  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 สิงหาคม 2559 19:51:05
13  โรงเรียนวัดหนองไผ่ สพป.อุทัยธานี เขต1 29 สิงหาคม 2559 16:49:22
14  โรงเรียนแยประชาสรรค์ สพป.ยโสธร เขต2 29 สิงหาคม 2559 15:04:54
15  โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม.เขต 7 นครนายก 29 สิงหาคม 2559 14:05:22
16  โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล สพป.ปทุมธานี เขต2 29 สิงหาคม 2559 13:25:52
17  โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป.กระบี่ เขต1 29 สิงหาคม 2559 13:24:44
18  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป.นครราชสีมา เขต6 29 สิงหาคม 2559 13:22:54
19  โรงเรียนบ้านนาดี (นาดีคุรุประชารัฐ) สพป.ยโสธร เขต2 29 สิงหาคม 2559 13:11:07
20  โรงเรียนบ้าานผักกะย่า สพป.ยโสธร เขต2 29 สิงหาคม 2559 12:44:12
21  โรงเรียนบ้านโนนหาด สพป.ยโสธร เขต2 29 สิงหาคม 2559 10:59:27
22  โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต6 29 สิงหาคม 2559 10:40:10
23  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สพป.เชียงราย เขต4 29 สิงหาคม 2559 10:00:31
24  โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป.ยโสธร เขต2 29 สิงหาคม 2559 09:57:35
25  โรงเรียนหนองม่วงช่างพิม สพป.นครราชสีมา เขต6 29 สิงหาคม 2559 09:49:35
26  โรงเรียนบ้านวังแข้ สพป.อุดรธานี เขต4 27 สิงหาคม 2559 10:47:54
27  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:14:51
28  โรงเรียนบ้านห้วย สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:07:58
29  โรงเรียนบ้ารร้านหญ้า สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:07:14
30  โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:06:56
31  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:05:55
32  โรงเรียนบ้านโป่งเกต สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:05:24
33  โรงเรียนบ้านโนนฝาย สพม.  27 สิงหาคม 2559 10:02:35
34  โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:59:50
35  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:56:51
36  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:54:33
37  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(บำเหน็จณรงค์) สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:42:22
38  โรงเรียนโป่งขุนเพชร สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:41:51
39  โรงเรียนบ้านท่าแตง สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:09:51
40  โรงเรียนบ้านหลักศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:00:43
41  โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป.อุดรธานี เขต4 27 สิงหาคม 2559 08:48:30
42  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ชัยภูมิ เขต3 26 สิงหาคม 2559 16:17:47
43  โรงเรียนบ้านซับบอน สพป.สระบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2559 14:52:40
44  โรงเรียนบ้านป่ารวก สพป.เชียงราย เขต4 26 สิงหาคม 2559 11:03:01
45  โรงเรียนบ้านศาลา สพป.สุรินทร์ เขต2 26 สิงหาคม 2559 10:29:27
46  โรงเรียนบ้านกอก สพป.นครราชสีมา เขต6 26 สิงหาคม 2559 10:14:42
47  โรงเรียนโคกกุง สพป.สุรินทร์ เขต2 26 สิงหาคม 2559 09:03:19
48  โรงเรียนบ้านโนน สพป.มหาสารคาม เขต2 25 สิงหาคม 2559 20:40:41
49  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้า สพป.กาญจนบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2559 17:14:20
50  โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ สพป.สระบุรี เขต2 25 สิงหาคม 2559 15:35:32
51  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 25 สิงหาคม 2559 14:04:33
52  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย สพป.นครราชสีมา เขต6 25 สิงหาคม 2559 14:00:17
53  โรงเรียนบ้านพนมดี สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 สิงหาคม 2559 13:42:50
54  โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต1 25 สิงหาคม 2559 13:05:15
55  โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) สพป.ยโสธร เขต2 25 สิงหาคม 2559 12:47:31
56  โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน สพป.สระแก้ว เขต2 25 สิงหาคม 2559 12:35:17
57  โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต1 25 สิงหาคม 2559 11:25:21
58  โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.กระบี่ เขต1 25 สิงหาคม 2559 10:29:45
59  โรงเรียนบ้านวังเย็น สพป.กาญจนบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2559 10:20:02
60  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต6 25 สิงหาคม 2559 10:14:31
61  โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล สพป.ปทุมธานี เขต2 24 สิงหาคม 2559 14:29:59
62  โรงเรียน้บ้านโนนประทาย สพป.ยโสธร เขต2 24 สิงหาคม 2559 14:04:15
63  โรงเรียนบ้านเหล่าเมย สพป.ยโสธร เขต2 24 สิงหาคม 2559 13:45:40
64  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 สพป.กำแพงเพชร เขต2 24 สิงหาคม 2559 12:59:30
65  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 24 สิงหาคม 2559 11:22:25
66  โรงเรียนคำกลาง สพป.ยโสธร เขต2 24 สิงหาคม 2559 10:26:02
67  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต5 24 สิงหาคม 2559 09:24:45
68  โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป.อุทัยธานี เขต1 24 สิงหาคม 2559 08:19:40
69  โรงเรียนวัดแม่กะ สพป.เชียงใหม่ เขต2 23 สิงหาคม 2559 19:46:43
70  โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 16:19:13
71  โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 14:18:13
72  โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 14:10:14
73  โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 13:41:29
74  โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 23 สิงหาคม 2559 13:01:54
75  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม.เขต 8  23 สิงหาคม 2559 12:16:15
76  โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 11:21:10
77  โรงเรียนบ้านคำแขนศอก สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 10:10:28
78  โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 10:08:36
79  โรงเรียนบ้านนางาม สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 08:15:03
80  โรงเรียนบ้านคำผักหนาม สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 01:42:58
81  โรงเรียนวัดสิงห์( ขจิตพุทธสรศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2559 21:11:31
82  โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 18:03:58
83  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 15:52:07
84  โรงเรียนคำเกิ่ง สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 15:43:18
85  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 22 สิงหาคม 2559 14:43:48
86  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 13:51:59
87  โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป.กระบี่ เขต1 22 สิงหาคม 2559 13:40:26
88  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 13:35:00
89  โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 13:22:58
90  โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ สพป.นครราชสีมา เขต6 22 สิงหาคม 2559 13:22:22
91  โรงเรียนม่วง สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 13:06:48
92  โรงเรียนนาทม สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 12:45:19
93  โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 11:22:35
94  โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:53:08
95  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:41:15
96  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:39:27
97  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:38:27
98  โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:35:11
99  โรงเรียนโนนแดงประชานุเคราะห์ สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:23:21
100  โรงเรียนบ้านกระจาย สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:01:45


ทั้งหมด 22,743 รายการ 1 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู