ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 21,741 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 20,795 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 946 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 11:03:16    


โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม สพป.ลพบุรี เขต1 6 ตุลาคม 2558 11:03:16
2  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.สงขลา เขต1 16 กันยายน 2558 15:21:18
3  โรงเรียนบ้านนาโนน สพป.ศรีสะเกษ เขต2 16 กันยายน 2558 15:18:53
4  โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 16 กันยายน 2558 15:06:03
5  โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 16 กันยายน 2558 14:45:08
6  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป.สุรินทร์ เขต1 16 กันยายน 2558 14:15:00
7  โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 16 กันยายน 2558 13:46:12
8  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ขอนแก่น เขต2 16 กันยายน 2558 13:18:03
9  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ สพป.ตาก เขต1 16 กันยายน 2558 12:29:31
10  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ สพม.เขต 38 สุโขทัย 16 กันยายน 2558 11:27:39
11  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.เขต 35 ลำปาง 16 กันยายน 2558 10:57:22
12  โรงเรียนเบญจประชารรค์ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 16 กันยายน 2558 10:41:05
13  โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป.นครราชสีมา เขต6 16 กันยายน 2558 10:19:55
14  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง สพป.เชียงราย เขต2 16 กันยายน 2558 10:17:40
15  โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป.เชียงราย เขต2 16 กันยายน 2558 10:04:34
16  โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป.อำนาจเจริญ เขต1 16 กันยายน 2558 09:43:13
17  โรงเรียนบ้านม่วงแยก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 16 กันยายน 2558 08:27:30
18  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ สพป.สุรินทร์ เขต2 16 กันยายน 2558 05:59:35
19  โรงเรียนวัดสามผาน สพป.จันทบุรี เขต1 16 กันยายน 2558 05:07:08
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 23:27:30
21  โรงเรียนโรงเรียนบ้านสะพานโดม สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 กันยายน 2558 23:23:36
22  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 กันยายน 2558 22:41:35
23  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต4 15 กันยายน 2558 22:11:42
24  โรงเรียนบ้านยางอ้อย สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 21:26:04
25  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 21:18:39
26  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 20:57:43
27  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 20:54:15
28  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 15 กันยายน 2558 20:48:11
29  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 20:33:16
30  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 20:05:41
31  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 19:46:59
32  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 19:45:16
33  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 19:15:11
34  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 19:04:50
35  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:59:47
36  โรงเรียนบ้านหนองหวาย (บ่อพลอย) สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:55:24
37  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:47:15
38  โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป.นครราชสีมา เขต2 15 กันยายน 2558 18:20:15
39  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2558 18:09:04
40  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 15 กันยายน 2558 18:08:26
41  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 18:07:09
42  โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 17:03:40
43  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 16:49:37
44  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 15 กันยายน 2558 16:45:25
45  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 16:45:21
46  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 16:43:46
47  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 กันยายน 2558 16:36:31
48  โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2558 16:32:02
49  โรงเรียนสามชัย สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2558 16:12:16
50  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2558 16:08:37
51  โรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 16:06:13
52  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 กันยายน 2558 16:05:01
53  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา สพป.พิษณุโลก เขต1 15 กันยายน 2558 15:37:32
54  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 15:37:24
55  โรงเรียนโรงเรียนบ้านอีต้อม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 15:25:15
56  โรงเรียนหนองปิงโปง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 กันยายน 2558 15:21:03
57  โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2558 15:12:03
58  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 15:05:15
59  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 15:04:02
60  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2558 14:56:03
61  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2558 14:50:03
62  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:41:45
63  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2558 14:40:13
64  โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 กันยายน 2558 14:37:47
65  โรงเรียนวัดรางบัวทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต2 15 กันยายน 2558 14:30:14
66  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 14:26:42
67  โรงเรียนบ้านผือ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:23:16
68  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม.เขต 11 ชุมพร 15 กันยายน 2558 14:13:47
69  โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:09:01
70  โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม.เขต 12 พัทลุง 15 กันยายน 2558 14:04:52
71  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 13:56:21
72  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 13:54:43
73  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 กันยายน 2558 13:54:26
74  โรงเรียนวัดผลาหาร สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 13:52:36
75  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 13:47:10
76  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 13:44:49
77  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 กันยายน 2558 13:35:59
78  โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลลอนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต3 15 กันยายน 2558 13:29:00
79  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2558 13:25:43
80  โรงเรียนวัดควนสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 กันยายน 2558 13:23:44
81  โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 15 กันยายน 2558 13:19:44
82  โรงเรียนหนองไฮ (อ.ขุมแพ ขอนแก่น) สพป.ขอนแก่น เขต5 15 กันยายน 2558 13:15:01
83  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 กันยายน 2558 12:47:46
84  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13 สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 12:46:45
85  โรงเรียนวัดบางนาง สพป.ชลบุรี เขต2 15 กันยายน 2558 12:34:28
86  โรงเรียนหนองผักฉีด สพป.ตรัง เขต1 15 กันยายน 2558 12:33:48
87  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 12:32:33
88  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเจี่ย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 12:09:29
89  โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป.นครราชสีมา เขต4 15 กันยายน 2558 11:45:12
90  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2558 11:40:56
91  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2558 11:39:56
92  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า สพป.นครสวรรค์ เขต3 15 กันยายน 2558 11:29:19
93  โรงเรียนโรงเรียนบ้านสบแจ่่มฝั่งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 11:16:04
94  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 11:13:23
95  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 11:12:51
96  โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 15 กันยายน 2558 11:11:45
97  โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 11:07:51
98  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2558 10:56:55
99  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2558 10:53:00
100  โรงเรียนวัดโลกา สพป.สงขลา เขต1 15 กันยายน 2558 10:52:49


ทั้งหมด 21,741 รายการ 1 / 218
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู