ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 20,982 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 19,366 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,616 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 16:14:13    


โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 28 พฤษภาคม 2558 16:14:13
2  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 สพป.สงขลา เขต1 28 พฤษภาคม 2558 15:31:06
3  โรงเรียนเตาปูน (พิไชยาประชานุกูล ) สพป.แพร่ เขต1 28 พฤษภาคม 2558 15:09:51
4  โรงเรียนวัดปทุมทอง สพป.ปทุมธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2558 15:09:18
5  โรงเรียนบ้านหญ้าคา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 28 พฤษภาคม 2558 15:05:57
6  โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป.อุบลราชธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2558 13:41:56
7  โรงเรียนบ้านเอ้ สพป.อุบลราชธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2558 12:43:53
8  โรงเรียนบ้านข่อย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 28 พฤษภาคม 2558 11:52:17
9  โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2558 11:10:58
10  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 28 พฤษภาคม 2558 10:56:32
11  โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราด เขต1 28 พฤษภาคม 2558 10:11:03
12  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 28 พฤษภาคม 2558 09:50:08
13  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว สพป.สกลนคร เขต2 28 พฤษภาคม 2558 09:38:35
14  โรงเรียนโรงเรียนวัดไผ่รอบ สพป.พิจิตร เขต1 28 พฤษภาคม 2558 09:10:52
15  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 28 พฤษภาคม 2558 08:23:11
16  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 27 พฤษภาคม 2558 21:30:43
17  โรงเรียนอนุบาลทศพร สพป.บุรีรัมย์ เขต4 27 พฤษภาคม 2558 18:54:50
18  โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2558 17:36:56
19  โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.อุบลราชธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2558 17:11:32
20  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต2 27 พฤษภาคม 2558 15:50:43
21  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพฐ. 27 พฤษภาคม 2558 14:55:39
22  โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 27 พฤษภาคม 2558 14:53:55
23  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 27 พฤษภาคม 2558 14:53:08
24  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ สพป.ปทุมธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2558 14:30:17
25  โรงเรียนบ้านรังแร้ง สพป.อุบลราชธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2558 14:25:19
26  โรงเรียนบ้านลานกระทิง สพป.กำแพงเพชร เขต1 27 พฤษภาคม 2558 14:24:09
27  โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สพม.เขต 20 อุดรธานี 27 พฤษภาคม 2558 13:48:20
28  โรงเรียนบ้านกุดนำ้ขุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต4 27 พฤษภาคม 2558 13:23:21
29  โรงเรียนบ้านวังปลัด สพป.บุรีรัมย์ เขต4 27 พฤษภาคม 2558 13:11:40
30  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 27 พฤษภาคม 2558 13:11:32
31  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 27 พฤษภาคม 2558 12:53:48
32  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป.นครราชสีมา เขต6 27 พฤษภาคม 2558 12:29:32
33  โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.บุรีรัมย์ เขต3 27 พฤษภาคม 2558 11:55:18
34  โรงเรียนทศพรวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 27 พฤษภาคม 2558 11:51:18
35  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ สพป.สุรินทร์ เขต3 27 พฤษภาคม 2558 11:40:51
36  โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม.เขต 13 กระบี่ 27 พฤษภาคม 2558 11:35:33
37  โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต4 27 พฤษภาคม 2558 11:14:17
38  โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ สพป.อุบลราชธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2558 10:34:20
39  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2558 09:56:37
40  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.อุบลราชธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2558 09:55:30
41  โรงเรียนบ้านโนนตาล(ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 27 พฤษภาคม 2558 09:44:02
42  โรงเรียน บ้านปอแดง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 27 พฤษภาคม 2558 09:26:23
43  โรงเรียนบ้านโขมงหัก สพป.กำแพงเพชร เขต1 27 พฤษภาคม 2558 09:06:21
44  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป.ลำปาง เขต3 27 พฤษภาคม 2558 09:00:56
45  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป.นครราชสีมา เขต6 27 พฤษภาคม 2558 08:25:11
46  โรงเรียนบ้านลุงพลู สพป.สระแก้ว เขต1 26 พฤษภาคม 2558 22:05:24
47  โรงเรียนสมัคคีเทพอำนวย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 21:25:46
48  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎ์พัฒนา) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 19:52:55
49  โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.ปทุมธานี เขต1 26 พฤษภาคม 2558 16:39:53
50  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม.เขต 13 ตรัง 26 พฤษภาคม 2558 15:48:10
51  โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต1 26 พฤษภาคม 2558 15:33:22
52  โรงเรียนทองหลางวิทยาคม สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 26 พฤษภาคม 2558 15:31:45
53  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 15:16:26
54  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย สพป.ยโสธร เขต1 26 พฤษภาคม 2558 15:10:11
55  โรงเรียนบ้านนาแวง สพป.อุบลราชธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2558 15:08:01
56  โรงเรียนทองหลางวิทยาคม สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 26 พฤษภาคม 2558 15:00:39
57  โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.ประทาย สพป.นครราชสีมา เขต7 26 พฤษภาคม 2558 14:34:47
58  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๙ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 26 พฤษภาคม 2558 14:16:42
59  โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี สพป.ปทุมธานี เขต1 26 พฤษภาคม 2558 14:09:34
60  โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 26 พฤษภาคม 2558 14:09:01
61  โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต1 26 พฤษภาคม 2558 13:56:30
62  โรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป.ปทุมธานี เขต1 26 พฤษภาคม 2558 13:54:16
63  โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 26 พฤษภาคม 2558 13:40:04
64  โรงเรียนหนองเบญจ สพป.สกลนคร เขต2 26 พฤษภาคม 2558 13:38:55
65  โรงเรียนบ้านสนวน สพป.สุรินทร์ เขต3 26 พฤษภาคม 2558 13:33:12
66  โรงเรียนบ้านโนนกลาง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 13:31:08
67  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป.อุบลราชธานี เขต1 26 พฤษภาคม 2558 12:52:50
68  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป.ยโสธร เขต1 26 พฤษภาคม 2558 11:23:43
69  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 26 พฤษภาคม 2558 11:22:11
70  โรงเรียนบ้านคำบอน สพป.สกลนคร เขต2 26 พฤษภาคม 2558 10:33:12
71  โรงเรียนบ้านสำเภาลูน สพป.สุรินทร์ เขต3 26 พฤษภาคม 2558 10:33:09
72  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 26 พฤษภาคม 2558 09:43:36
73  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 09:30:19
74  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองรัก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 09:29:21
75  โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนตื สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 09:28:23
76  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์(ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 09:13:05
77  โรงเรียนบ้านหาด สพป.อุบลราชธานี เขต1 26 พฤษภาคม 2558 09:01:52
78  โรงเรียนบ้านนาไผ่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 26 พฤษภาคม 2558 08:53:56
79  โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 08:51:43
80  โรงเรียนบ้านดอนประดู่ สพป.พัทลุง เขต2 26 พฤษภาคม 2558 05:44:34
81  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพป.นครราชสีมา เขต7 25 พฤษภาคม 2558 22:50:14
82  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต1 25 พฤษภาคม 2558 21:46:07
83  โรงเรียนบ้านท่าวารี สพป.อุบลราชธานี เขต1 25 พฤษภาคม 2558 20:11:50
84  โรงเรียนบ้านพับ สพป.อุบลราชธานี เขต1 25 พฤษภาคม 2558 20:03:59
85  โรงเรียนบ้านปะคำดง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 20:00:54
86  โรงเรียนบ้านก่อ สพป.อุบลราชธานี เขต1 25 พฤษภาคม 2558 19:54:09
87  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง สพป.นครราชสีมา เขต7 25 พฤษภาคม 2558 19:19:48
88  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 19:16:34
89  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล) สพป.ชัยนาท เขต1 25 พฤษภาคม 2558 17:56:02
90  โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 17:45:31
91  โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 16:58:14
92  โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม สพป.ปทุมธานี เขต1 25 พฤษภาคม 2558 16:25:14
93  โรงเรียนประชาสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต3 25 พฤษภาคม 2558 15:21:16
94  โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 15:20:30
95  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป.นครราชสีมา เขต6 25 พฤษภาคม 2558 15:13:34
96  โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 14:54:02
97  โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 14:44:06
98  โรงเรียนบ้านหนองระหาน (สามัคคีพลาคาร) สพป.จันทบุรี เขต2 25 พฤษภาคม 2558 14:41:08
99  โรงเรียนบ้านปากปวน สพป.เลย เขต2 25 พฤษภาคม 2558 14:33:20
100  โรงเรียนบ้านในไร่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 25 พฤษภาคม 2558 14:11:05


ทั้งหมด 20,982 รายการ 1 / 210
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู