ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 21,298 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 20,180 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,118 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 16:46:51    


โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษำร์สามัคคี) สพป.สุรินทร์ เขต1 31 สิงหาคม 2558 16:46:51
2  โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 31 สิงหาคม 2558 14:37:19
3  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์ ๕) สพป.บุรีรัมย์ เขต1 31 สิงหาคม 2558 14:34:27
4  โรงเรียนบ้านเมืองยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 31 สิงหาคม 2558 14:19:46
5  โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 31 สิงหาคม 2558 14:03:34
6  โรงเรียนบ้านลาดวารี สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 สิงหาคม 2558 13:16:57
7  โรงเรียนบ้านส้มโฮง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 31 สิงหาคม 2558 12:54:56
8  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(อำเภอบ้านเหลื่อม) สพป.นครราชสีมา เขต6 31 สิงหาคม 2558 12:53:40
9  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม สพป.ขอนแก่น เขต4 31 สิงหาคม 2558 12:49:45
10  โรงเรียนโรงเรียนบ้านยาง สพป.เลย เขต1 31 สิงหาคม 2558 12:29:38
11  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 31 สิงหาคม 2558 11:41:19
12  โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 31 สิงหาคม 2558 11:32:44
13  โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์ฉ สพป.สุรินทร์ เขต1 31 สิงหาคม 2558 11:30:48
14  โรงเรียนบ้านแสนตอ สพป.เชียงใหม่ เขต4 31 สิงหาคม 2558 11:23:39
15  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง สพป.สุรินทร์ เขต2 31 สิงหาคม 2558 11:20:46
16  โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป.สุรินทร์ เขต1 31 สิงหาคม 2558 11:03:57
17  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป.หนองคาย เขต2 31 สิงหาคม 2558 11:03:52
18  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.นครราชสีมา เขต3 31 สิงหาคม 2558 10:55:20
19  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 31 สิงหาคม 2558 10:40:26
20  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 31 สิงหาคม 2558 10:36:07
21  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป.นครราชสีมา เขต4 31 สิงหาคม 2558 10:30:49
22  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่ววง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 31 สิงหาคม 2558 10:29:37
23  โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) สพป.ปทุมธานี เขต1 31 สิงหาคม 2558 09:56:43
24  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 สิงหาคม 2558 09:49:25
25  โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 31 สิงหาคม 2558 09:40:45
26  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป.นครราชสีมา เขต6 30 สิงหาคม 2558 22:30:15
27  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว สพป.ยโสธร เขต2 30 สิงหาคม 2558 18:43:24
28  โรงเรียนวัดประชาเกษม สพป.เชียงใหม่ เขต4 30 สิงหาคม 2558 15:44:51
29  โรงเรียนบ้านสีระมัน สพป.ระยอง เขต2 30 สิงหาคม 2558 14:46:30
30  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 สิงหาคม 2558 11:21:47
31  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน(ฉะเชิงเทรา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 30 สิงหาคม 2558 10:35:07
32  โรงเรียนบ้านคึมยาว สพป.ยโสธร เขต2 30 สิงหาคม 2558 10:22:57
33  โรงเรียนบ้านทิยาเพอสาขาบ้านห้วยไชยยงค์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 สิงหาคม 2558 10:14:02
34  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง สพป.อุดรธานี เขต1 29 สิงหาคม 2558 19:08:01
35  โรงเรียนบ้านก่าน สพป.หนองบัวลำภู เขต2 29 สิงหาคม 2558 17:29:03
36  โรงเรียนวัดโตนด(บุญชื่นอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 29 สิงหาคม 2558 14:38:16
37  โรงเรียนหนองโตง สุรวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต1 29 สิงหาคม 2558 12:28:20
38  โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 29 สิงหาคม 2558 11:48:00
39  โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 29 สิงหาคม 2558 11:18:10
40  โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป.สุรินทร์ เขต1 29 สิงหาคม 2558 10:33:21
41  โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต1 28 สิงหาคม 2558 15:59:50
42  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองโอง สพป.นครราชสีมา เขต4 28 สิงหาคม 2558 15:13:55
43  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี สพป.ขอนแก่น เขต4 28 สิงหาคม 2558 14:01:35
44  โรงเรียนบ้านวังยาว( ด่านซ้าย เลย) สพป.เลย เขต3 28 สิงหาคม 2558 13:26:53
45  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2558 13:06:11
46  โรงเรียนโนนกระสังววิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2558 11:53:29
47  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล สพป.ศรีสะเกษ เขต4 28 สิงหาคม 2558 11:52:45
48  โรงเรียนบ้านสันป่าข่า สพป.เชียงใหม่ เขต3 28 สิงหาคม 2558 11:13:16
49  โรงเรียนบ้านขามใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 28 สิงหาคม 2558 11:09:04
50  โรงเรียนบ้านปง สพป.พะเยา เขต2 28 สิงหาคม 2558 10:49:14
51  โรงเรียนบ้านป่าสะแข สพป.เลย เขต3 28 สิงหาคม 2558 10:45:40
52  โรงเรียนบ้านคันพะลาน สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 สิงหาคม 2558 10:37:14
53  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น (หนองบัวลำภู) สพป.หนองบัวลำภู เขต1 28 สิงหาคม 2558 10:29:01
54  โรงเรียนวัดหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 28 สิงหาคม 2558 10:26:08
55  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง สพป.อุทัยธานี เขต1 28 สิงหาคม 2558 10:04:26
56  โรงเรียนบ้านคาบ สพป.สุรินทร์ เขต1 28 สิงหาคม 2558 10:02:52
57  โรงเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 28 สิงหาคม 2558 10:01:25
58  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต4 28 สิงหาคม 2558 09:15:43
59  โรงเรียนวัดบุบผาราม สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 สิงหาคม 2558 20:47:06
60  โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป.เลย เขต2 27 สิงหาคม 2558 17:14:26
61  โรงเรียนบ้านตาปรก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 27 สิงหาคม 2558 16:29:47
62  โรงเรียนเดชอุดม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 27 สิงหาคม 2558 16:01:45
63  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2558 15:58:57
64  โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2558 14:59:26
65  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นครราชสีมา เขต2 27 สิงหาคม 2558 14:58:22
66  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต4 27 สิงหาคม 2558 14:57:24
67  โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 27 สิงหาคม 2558 14:51:49
68  โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สพป.เชียงราย เขต4 27 สิงหาคม 2558 13:58:40
69  โรงเรียนบ้านแสลงพัน สพป.บุรีรัมย์ เขต1 27 สิงหาคม 2558 13:45:21
70  โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.สุรินทร์ เขต1 27 สิงหาคม 2558 13:44:47
71  โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ สพป.สุพรรณบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2558 13:36:16
72  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ สพป.บึงกาฬ เขต1 27 สิงหาคม 2558 13:34:08
73  โรงเรียนบ้านโป่ง (สุพรรณบุรี) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2558 13:27:43
74  โรงเรียนบ้านนายาง สพป.หนองคาย เขต2 27 สิงหาคม 2558 13:20:31
75  โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.พิษณุโลก เขต3 27 สิงหาคม 2558 13:19:26
76  โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป.เชียงใหม่ เขต3 27 สิงหาคม 2558 12:42:16
77  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป.นครพนม เขต1 27 สิงหาคม 2558 12:30:51
78  โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ สพป.สระแก้ว เขต2 27 สิงหาคม 2558 12:14:33
79  โรงเรียนบ้านคลองกะชี สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 27 สิงหาคม 2558 11:47:46
80  โรงเรียนบ้านกุดชมภู สพป.อุบลราชธานี เขต3 27 สิงหาคม 2558 10:41:43
81  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.นครราชสีมา เขต6 27 สิงหาคม 2558 10:13:51
82  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) สพป.ชัยภูมิ เขต2 27 สิงหาคม 2558 09:52:08
83  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย สพป.นครราชสีมา เขต4 27 สิงหาคม 2558 09:32:53
84  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป.อุบลราชธานี เขต3 27 สิงหาคม 2558 09:26:40
85  โรงเรียนศรีสว่าง สพป.เชียงราย เขต4 27 สิงหาคม 2558 08:05:52
86  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 27 สิงหาคม 2558 06:41:01
87  โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป.ยโสธร เขต2 26 สิงหาคม 2558 21:18:15
88  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต4 26 สิงหาคม 2558 21:04:38
89  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 สิงหาคม 2558 20:36:48
90  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป.พิษณุโลก เขต3 26 สิงหาคม 2558 18:03:56
91  โรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป.อุบลราชธานี เขต5 26 สิงหาคม 2558 17:57:05
92  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2558 15:44:18
93  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) สพป.บุรีรัมย์ เขต1 26 สิงหาคม 2558 15:21:35
94  โรงเรียนบ้านต้อน สพป.หนองคาย เขต2 26 สิงหาคม 2558 14:56:04
95  โรงเรียนบ้านตอกตรา สพป.สุรินทร์ เขต3 26 สิงหาคม 2558 14:37:48
96  โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2558 14:29:31
97  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 สิงหาคม 2558 14:20:34
98  โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป.ยโสธร เขต2 26 สิงหาคม 2558 14:18:19
99  โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป.ตราด เขต1 26 สิงหาคม 2558 14:18:04
100  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต1 26 สิงหาคม 2558 13:59:51


ทั้งหมด 21,298 รายการ 1 / 213
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู