โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,739
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,572
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,961
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,899
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,958
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,859
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,684
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
423
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
376
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
7
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,739
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,424
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
17
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,219
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
37
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
132
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,541
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
25
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,862
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,748
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
6
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,156
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,195
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,999
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,448
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
39
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,618
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,874
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,565
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,528
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
56
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
51,356
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
51,979
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
874
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
22,802
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 03:16:40
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.หนองคาย เขต1 21 กุมภาพันธ์ 2562 03:16:40
2  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู สพป.ราชบุรี เขต1 19 กุมภาพันธ์ 2562 10:49:04
3  บ้านใหม่วารีเย็น สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 มกราคม 2562 16:41:25
4  โรงเรียนเกาะสมุย สพม.เขต 11 25 มกราคม 2562 13:42:07
5  ชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป.ลำพูน เขต2 17 มกราคม 2562 11:25:08
6  โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป.ชลบุรี เขต2 14 มกราคม 2562 10:58:18
7  บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 2 มกราคม 2562 11:24:03
8  โรงเรียนบ้านยางบึง สพป.อุดรธานี เขต1 27 ธันวาคม 2561 12:00:09
9  โรงเรียนบ้านโสกสนวน สพป.นครราชสีมา เขต6 24 ธันวาคม 2561 13:59:40
10  โรงเรียนบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต1 19 ธันวาคม 2561 10:40:00
11  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านหนองตะไก้ (อุดรธานี) สพป.อุดรธานี เขต1 11 ธันวาคม 2561 11:37:04
12  โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต1 7 ธันวาคม 2561 13:40:12
13  โรงเรียนบ้านนาทาม สพป.อุดรธานี เขต1 6 ธันวาคม 2561 13:32:54
14  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 4 ธันวาคม 2561 10:56:36
15  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง สพป.อุดรธานี เขต1 3 ธันวาคม 2561 13:47:30
16  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว สพป.อุดรธานี เขต1 3 ธันวาคม 2561 13:21:34
17  บ้านหนองเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 29 พฤศจิกายน 2561 14:17:49
18  โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม.เขต 25 21 พฤศจิกายน 2561 15:42:29
19  ราชานุบาล สพป.น่าน เขต1 29 ตุลาคม 2561 13:47:20
20  โรงเรียนบ้านปากสระ สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2561 23:43:22
21  โรงเรียนบ้านนาเชือก สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:37:53
22  โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:25:23
23  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:56:58
24  โรงเรียนบ้านนาขาม สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:44:49
25  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 กันยายน 2561 22:10:54
26  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:04:54
27  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:26:20
28  บ้านนาหนาด สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:24:56
29  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:21:19
30  บ้านดงมะเอก สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:09:27
31  โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:56:33
32  บ้านดอนดู่ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:47:39
33  บ้านโพนทัน สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:20:36
34  บ้านนาหลวง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:14:08
35  บ้านจอมมณี สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:13:10
36  บ้านจรุกเตย สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:06:16
37  บ้านทรายมูลคำผักแพว สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:50:53
38  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:44:20
39  นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:35:00
40  ชุมชนนามนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:05:03
41  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 18:37:25
42  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 17:16:01
43  บ้านหนองกกคูณ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:59:14
44  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:58:12
45  โรงเรียนวัดสว่าง สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 16:43:01
46  โรงเรียนบ้านคับพวง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:30:31
47  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 15:51:21
48  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 14:59:24
49  โรงเรียนบ้านปากบัง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 14:00:35
50  บ้านหนองหอยคำอ้อม สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 13:09:15
51  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณประสาทศิลป์) สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 12:27:17
52  โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 11:06:11
53  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 10:20:38
54  บ้านดอนขาว สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 10:11:52
55  โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 09:39:44
56  โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 07:27:47
57  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 22:39:30
58  วัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต3 14 กันยายน 2561 22:17:02
59  บ่อยางวิทยา สพม.เขต 42 14 กันยายน 2561 17:32:50
60  โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.อ่างทอง เขต1 14 กันยายน 2561 13:45:55
61  บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป.นครพนม เขต1 14 กันยายน 2561 13:19:19
62  บ้านโคกสี สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 13:00:50
63  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 14 กันยายน 2561 12:05:06
64  ศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต1 14 กันยายน 2561 11:58:12
65  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป.อุบลราชธานี เขต3 14 กันยายน 2561 11:48:20
66  วังยาวเจริญวิทย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 14 กันยายน 2561 11:33:56
67  บ้านหนองหว้าเอน สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 11:28:58
68  โรงเรียนบ้านกระพี้ สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 10:43:13
69  บ้านโคกวังสาร สพป.พิษณุโลก เขต2 14 กันยายน 2561 09:35:44
70  โรงเรียนวัดใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 13 กันยายน 2561 21:46:42
71  โรงเรัยนบ้านโกรกสิงขร สพป.ราชบุรี เขต1 13 กันยายน 2561 17:51:20
72  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครราชสีมา เขต6 13 กันยายน 2561 14:10:27
73  โรงเรียนวัดเกุตุสโมสร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 13 กันยายน 2561 14:09:35
74  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป.นครราชสีมา เขต6 13 กันยายน 2561 13:55:51
75  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 กันยายน 2561 12:52:21
76  โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 13 กันยายน 2561 10:17:20
77  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 13 กันยายน 2561 10:13:43
78  บ้านทรัพย์เจริญ สพป.นครราชสีมา เขต3 12 กันยายน 2561 10:26:55
79  บ้านถ่อนนาเพลิน สพป.อุดรธานี เขต3 12 กันยายน 2561 09:12:12
80  บ้านสร้อยพร้าว สพป.อุดรธานี เขต3 11 กันยายน 2561 22:17:58
81  บ้านดงวังพัง สพป.อุดรธานี เขต1 11 กันยายน 2561 22:00:11
82  บ้านดอนนางคำ สพป.อุดรธานี เขต1 11 กันยายน 2561 21:20:51
83  บ้านปลาค้าว สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 11 กันยายน 2561 20:00:05
84  โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป.นครราชสีมา เขต3 11 กันยายน 2561 14:57:41
85  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 11 กันยายน 2561 09:07:59
86  บ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 14:28:15
87  บ้านหนองสระหงส์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 13:03:00
88  โรงเรียนบ้านหนองจำปา สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 13:00:41
89  บ้านโคกไผ่-ขนาย สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:53:08
90  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:11:06
91  โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:07:54
92  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านหญ้าคาเหนือ สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 09:08:01
93  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 09:03:43
94  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93 สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 07:57:44
95  โคกเพชรสระมโนรา สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:34:04
96  บ้านบึงสาร สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:15:00
97  บ้านยางน้อยหัวสิบ สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:12:47
98  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 14:20:16
99  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 13:24:23
100  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:51:22


ทั้งหมด 22,739 รายการ 1 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู