โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
22,224
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,908
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,338
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,257
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,132
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
2,041
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
548
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,224
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,699
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
147
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,574
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
195
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
141
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
11,191
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
181
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
4,044
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,245
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
123
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,534
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,639
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
244
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,523
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
153
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,744
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
41,872
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
3,591
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
26,060
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 21:30:18
โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านวังแข้ สพป.อุดรธานี เขต4 30 พฤษภาคม 2559 21:30:18
2  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต3 30 พฤษภาคม 2559 20:29:42
3  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 พฤษภาคม 2559 15:45:21
4  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 30 พฤษภาคม 2559 15:06:25
5  โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 พฤษภาคม 2559 15:06:17
6  โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต4 30 พฤษภาคม 2559 13:33:49
7  โรงเรียนบ้านคำบาก สพป.อุบลราชธานี เขต5 30 พฤษภาคม 2559 13:08:43
8  โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ต เขต1 30 พฤษภาคม 2559 12:58:15
9  โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต1 30 พฤษภาคม 2559 12:45:54
10  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ สพป.นครสวรรค์ เขต1 30 พฤษภาคม 2559 11:01:19
11  โรงเรียนบ้านนาบัว สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 พฤษภาคม 2559 10:47:40
12  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป.ชัยภูมิ เขต3 30 พฤษภาคม 2559 10:35:30
13  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) สพม.เขต 5 อ่างทอง 30 พฤษภาคม 2559 09:58:53
14  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต4 30 พฤษภาคม 2559 09:39:28
15  โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป.บึงกาฬ เขต1 30 พฤษภาคม 2559 08:47:14
16  โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป.อุบลราชธานี เขต5 30 พฤษภาคม 2559 08:41:50
17  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง สพป.ยโสธร เขต2 29 พฤษภาคม 2559 22:27:05
18  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) สพป.ยโสธร เขต2 29 พฤษภาคม 2559 21:13:30
19  โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 29 พฤษภาคม 2559 18:01:01
20  โรงเรียนบ้านข่า สพป.อุดรธานี เขต4 29 พฤษภาคม 2559 17:47:34
21  โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 29 พฤษภาคม 2559 14:52:07
22  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 พฤษภาคม 2559 13:18:06
23  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต3 28 พฤษภาคม 2559 21:45:53
24  โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม.เขต 35 ลำปาง 28 พฤษภาคม 2559 20:55:15
25  โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2559 16:41:24
26  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต3 28 พฤษภาคม 2559 09:49:02
27  โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป.พังงา เขต1 27 พฤษภาคม 2559 16:36:33
28  โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำปาทอง สพป.อุดรธานี เขต4 27 พฤษภาคม 2559 16:31:15
29  โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 พฤษภาคม 2559 15:32:30
30  โรงเรียนวัดอินทาราม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 27 พฤษภาคม 2559 15:31:04
31  โรงเรียนวัดไก่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 27 พฤษภาคม 2559 15:11:26
32  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 37) สพป.กำแพงเพชร เขต2 27 พฤษภาคม 2559 14:18:09
33  โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน สพป.บึงกาฬ เขต1 27 พฤษภาคม 2559 14:14:19
34  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 พฤษภาคม 2559 12:56:14
35  โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 พฤษภาคม 2559 12:54:17
36  โรงเรียนวัดกงตาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2559 12:30:08
37  โรงเรียนบ้านอ่างหิน สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 พฤษภาคม 2559 12:08:44
38  โรงเรียนบ้านวังศรี สพป.เชียงใหม่ เขต1 27 พฤษภาคม 2559 12:00:57
39  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 27 พฤษภาคม 2559 11:39:17
40  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 พฤษภาคม 2559 11:27:35
41  โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง สพป.อุดรธานี เขต3 27 พฤษภาคม 2559 11:16:35
42  โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 พฤษภาคม 2559 11:16:32
43  โรงเรียนบ้านทรายมูล(เชียงใหม่) สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 พฤษภาคม 2559 11:10:57
44  โรงเรียนวังกะอาม สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 พฤษภาคม 2559 11:04:49
45  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 พฤษภาคม 2559 10:52:59
46  โรงเรียนวัดอุเม็ง สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 พฤษภาคม 2559 09:25:18
47  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 พฤษภาคม 2559 09:07:31
48  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต4 27 พฤษภาคม 2559 08:39:22
49  โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด สพป.อุดรธานี เขต3 27 พฤษภาคม 2559 08:25:13
50  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา สพป.อุดรธานี เขต4 26 พฤษภาคม 2559 21:41:49
51  โรงเรียนแก้งนางราษฎ์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 26 พฤษภาคม 2559 15:32:11
52  โรงเรียนวัดพลับ (จันทบุรชีบาอุทิศ) สพป.จันทบุรี เขต1 26 พฤษภาคม 2559 14:27:11
53  โรงเรียนชุมชนหนองสังข์. สพป.ศรีสะเกษ เขต1 26 พฤษภาคม 2559 14:12:47
54  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป.ชัยภูมิ เขต3 26 พฤษภาคม 2559 14:11:46
55  โรงเรียนหนองฆ้องนาสีนวล สพป.อุดรธานี เขต4 26 พฤษภาคม 2559 13:33:48
56  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) สพป.กำแพงเพชร เขต1 26 พฤษภาคม 2559 13:19:46
57  โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป.อุดรธานี เขต3 26 พฤษภาคม 2559 13:19:22
58  โรงเรียนวัดน้ำฉ่า สพป.ตรัง เขต2 26 พฤษภาคม 2559 12:43:56
59  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง สพป.ชัยนาท เขต1 26 พฤษภาคม 2559 10:27:19
60  โรงเรียนวัดโรงวัว สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 พฤษภาคม 2559 09:42:17
61  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า สพป.ชัยภูมิ เขต2 26 พฤษภาคม 2559 09:31:09
62  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ สพป.อุบลราชธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2559 09:14:34
63  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2559 09:09:13
64  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน สพป.อุบลราชธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2559 09:08:58
65  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 พฤษภาคม 2559 19:16:26
66  โรงเรียนราษฏร์สโมสร สพป.นครราชสีมา เขต7 25 พฤษภาคม 2559 16:26:57
67  โรงเรียนบ้านโตนด สพป.นครราชสีมา เขต1 25 พฤษภาคม 2559 16:26:03
68  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 25 พฤษภาคม 2559 15:05:12
69  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 25 พฤษภาคม 2559 14:37:56
70  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว สพป.ชัยภูมิ เขต3 25 พฤษภาคม 2559 14:20:54
71  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม.เขต 13 กระบี่ 25 พฤษภาคม 2559 14:19:19
72  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สพป.เชียงใหม่ เขต4 25 พฤษภาคม 2559 13:30:42
73  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต4 25 พฤษภาคม 2559 13:20:12
74  โรงเรียนบ้านนดงดิบ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 25 พฤษภาคม 2559 13:06:59
75  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต6 25 พฤษภาคม 2559 13:01:53
76  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 25 พฤษภาคม 2559 11:39:54
77  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ เขต2 25 พฤษภาคม 2559 11:10:37
78  โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 25 พฤษภาคม 2559 10:58:28
79  โรงเรียนบ้านร่องหวาย สพป.เชียงราย เขต1 25 พฤษภาคม 2559 10:40:39
80  โรงเรียนบ้านป่าข่า อำเภอกุดข้าวปุ้น สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2559 10:38:05
81  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2559 10:11:49
82  โรงเรียนบ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช" สพป.นครพนม เขต1 25 พฤษภาคม 2559 10:06:23
83  โรงเรียนบ้านสระประดู่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 25 พฤษภาคม 2559 09:31:25
84  โรงเรียนบ้านกาบิน สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2559 09:28:03
85  โรงเรียนบ้านดอนละนาม สพป.ชัยภูมิ เขต3 25 พฤษภาคม 2559 08:59:58
86  โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.นครราชสีมา เขต7 25 พฤษภาคม 2559 07:43:13
87  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต2 24 พฤษภาคม 2559 22:08:47
88  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล สพป.อุบลราชธานี เขต2 24 พฤษภาคม 2559 21:58:49
89  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต3 24 พฤษภาคม 2559 18:00:57
90  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 24 พฤษภาคม 2559 16:52:14
91  โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป.นนทบุรี เขต2 24 พฤษภาคม 2559 15:35:54
92  โรงเรียนบ้านแพง สพป.อุบลราชธานี เขต2 24 พฤษภาคม 2559 15:34:43
93  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.หนองคาย เขต1 24 พฤษภาคม 2559 14:52:42
94  โรงเรียนบ้านหนองริ้น สพป.พิจิตร เขต1 24 พฤษภาคม 2559 14:50:08
95  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ สพป.กำแพงเพชร เขต1 24 พฤษภาคม 2559 14:44:34
96  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต3 24 พฤษภาคม 2559 14:16:25
97  โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป.อุบลราชธานี เขต2 24 พฤษภาคม 2559 13:28:36
98  โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย สพป.สุรินทร์ เขต1 24 พฤษภาคม 2559 13:22:08
99  โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 24 พฤษภาคม 2559 11:30:17
100  โรงเรียนบ้านดอนแยง สพป.เชียงราย เขต4 24 พฤษภาคม 2559 11:27:15


ทั้งหมด 22,224 รายการ 1 / 223
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู