โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด 20,295 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 18,407 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,888 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 16:59:56    


โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนจักราชวิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 1 กันยายน 2557 16:59:56
2  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 1 กันยายน 2557 15:21:50
3  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2557 14:54:12
4  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป.สกลนคร เขต1 1 กันยายน 2557 14:49:46
5  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 1 กันยายน 2557 14:11:14
6  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 1 กันยายน 2557 13:58:52
7  โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 1 กันยายน 2557 13:56:10
8  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล สพป.นครสวรรค์ เขต2 1 กันยายน 2557 13:13:41
9  โรงเรียนบ้านคุย สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 1 กันยายน 2557 12:39:31
10  โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช) สพป.เพชรบุรี เขต2 1 กันยายน 2557 12:37:54
11  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 1 กันยายน 2557 11:54:15
12  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 1 กันยายน 2557 11:19:08
13  โรงเรียนหนองปลาไหล สพป.บุรีรัมย์ เขต1 1 กันยายน 2557 11:08:07
14  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 1 กันยายน 2557 10:59:34
15  โรงเรียนบ้านออนหลวย สพป.เชียงใหม่ เขต1 1 กันยายน 2557 10:54:59
16  โรงเรียนบ้านน้ำหรา สพป.สตูล เขต1 1 กันยายน 2557 10:14:03
17  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต6 1 กันยายน 2557 10:09:55
18  โรงเรียนบ้านรางจิก สพป.กาญจนบุรี เขต1 1 กันยายน 2557 10:08:05
19  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2557 09:21:48
20  โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป.อุดรธานี เขต3 1 กันยายน 2557 09:03:57
21  โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง (ไสวราษฏร์อุปถัมภ์) สพป.สมุทรสาคร เขต1 1 กันยายน 2557 08:50:49
22  โรงเรียนวัดชัยสมพร สพป.บุรีรัมย์ เขต4 31 สิงหาคม 2557 21:58:35
23  โรงเรียนบ้านตอแก สพป.หนองคาย เขต1 31 สิงหาคม 2557 11:54:27
24  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 30 สิงหาคม 2557 21:41:24
25  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต1 30 สิงหาคม 2557 16:32:54
26  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 30 สิงหาคม 2557 13:00:08
27  โรงเรียนวัดอิสาณ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 29 สิงหาคม 2557 16:41:33
28  โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 29 สิงหาคม 2557 15:28:47
29  โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา (เดิมชื่อ ป่าแดด ) สพป.เชียงใหม่ เขต6 29 สิงหาคม 2557 15:18:06
30  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม2 สพป.จันทบุรี เขต2 29 สิงหาคม 2557 15:02:07
31  โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 29 สิงหาคม 2557 15:01:38
32  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน สพป.บุรีรัมย์ เขต1 29 สิงหาคม 2557 14:49:45
33  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 29 สิงหาคม 2557 14:38:57
34  โรงเรียนบ้านนาบอน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 29 สิงหาคม 2557 14:04:20
35  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย สพป.นครราชสีมา เขต7 29 สิงหาคม 2557 13:18:14
36  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป.นครราชสีมา เขต6 29 สิงหาคม 2557 13:11:39
37  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 29 สิงหาคม 2557 13:05:03
38  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม.เขต 38 สุโขทัย 29 สิงหาคม 2557 12:47:12
39  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ สพป.ลำพูน เขต2 29 สิงหาคม 2557 12:35:41
40  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สพป.บุรีรัมย์ เขต4 29 สิงหาคม 2557 11:58:04
41  โรงเรียนบ้านขาม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 29 สิงหาคม 2557 10:54:09
42  โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 29 สิงหาคม 2557 10:33:33
43  โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.เขต 39 พิษณุโลก 29 สิงหาคม 2557 10:23:54
44  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ การศึกษาเอกชน 29 สิงหาคม 2557 10:10:19
45  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า สพป.อุบลราชธานี เขต4 29 สิงหาคม 2557 09:55:27
46  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป.ชัยนาท เขต1 28 สิงหาคม 2557 22:52:24
47  โรงเรียนบ้านนาสวน สพป.กาญจนบุรี เขต1 28 สิงหาคม 2557 18:53:52
48  โรงเรียนบ้านประคอง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 28 สิงหาคม 2557 14:24:55
49  โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป.ลำปาง เขต1 28 สิงหาคม 2557 13:10:12
50  โรงเรียนบ้านกกตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 28 สิงหาคม 2557 12:24:11
51  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต1 28 สิงหาคม 2557 11:26:58
52  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.พะเยา เขต1 28 สิงหาคม 2557 11:24:52
53  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย สพป.ศรีสะเกษ เขต4 28 สิงหาคม 2557 11:07:47
54  โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 28 สิงหาคม 2557 10:35:18
55  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต6 28 สิงหาคม 2557 09:01:17
56  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป.กาญจนบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 21:41:23
57  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต4 27 สิงหาคม 2557 20:35:39
58  โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 27 สิงหาคม 2557 19:35:42
59  โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป.สกลนคร เขต1 27 สิงหาคม 2557 19:25:13
60  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง สพป.สตูล เขต1 27 สิงหาคม 2557 16:26:07
61  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 27 สิงหาคม 2557 15:49:20
62  โรงเรียนโณงเรียนวัดเขาแก้ว สพป.ชัยนาท เขต1 27 สิงหาคม 2557 15:46:11
63  โรงเรียนวัดนมโฑ สพป.ชัยนาท เขต1 27 สิงหาคม 2557 15:41:34
64  โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต4 27 สิงหาคม 2557 14:19:40
65  โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป.อุบลราชธานี เขต4 27 สิงหาคม 2557 14:06:20
66  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สพป.สกลนคร เขต1 27 สิงหาคม 2557 12:47:51
67  โรงเรียนวัดหนองหลอด สพป.สุพรรณบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2557 11:32:38
68  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 09:58:01
69  โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 09:51:14
70  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 27 สิงหาคม 2557 09:38:44
71  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 09:10:36
72  โรงเรียนบ้านหุบพริก สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 08:58:33
73  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ สพป.สงขลา เขต3 27 สิงหาคม 2557 08:57:40
74  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 27 สิงหาคม 2557 05:07:08
75  โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 21:44:52
76  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 26 สิงหาคม 2557 16:22:43
77  โรงเรียนบ้านนากับแก้ สพป.สกลนคร เขต1 26 สิงหาคม 2557 15:32:22
78  โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม.เขต 26 มหาสารคาม 26 สิงหาคม 2557 15:03:38
79  โรงเรียนบ้านแม่แสม สพป.ลำพูน เขต2 26 สิงหาคม 2557 14:58:25
80  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 14:29:40
81  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 14:20:21
82  โรงเรียนหนองบัวใน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 สิงหาคม 2557 14:11:00
83  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 13:25:22
84  โรงเรียนอุ่มจาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 สิงหาคม 2557 13:04:00
85  โรงเรียนวัดบ้านเก่า (กาญจนบุรี) สพป.กาญจนบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 12:15:27
86  โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป.บุรีรัมย์ เขต1 26 สิงหาคม 2557 12:04:31
87  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 26 สิงหาคม 2557 11:17:24
88  โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 11:11:58
89  โรงเรียนบ้านหมุ้น สพป.พะเยา เขต2 26 สิงหาคม 2557 11:11:47
90  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต1 26 สิงหาคม 2557 11:05:54
91  โรงเรียนบ้านป่าคา(ปง) สพป.พะเยา เขต2 26 สิงหาคม 2557 11:04:20
92  โรงเรียนบ้านยางคู่ สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 10:18:57
93  โรงเรียนบ้านสัน สพป.เชียงราย เขต1 26 สิงหาคม 2557 10:02:51
94  โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 26 สิงหาคม 2557 09:53:06
95  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.ชัยนาท เขต1 26 สิงหาคม 2557 09:49:16
96  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 สิงหาคม 2557 09:30:29
97  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 38 สุโขทัย 26 สิงหาคม 2557 09:28:04
98  โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.เชียงราย เขต2 26 สิงหาคม 2557 09:24:37
99  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์ (ประชาเนรมิตร) สพป.ชัยนาท เขต1 26 สิงหาคม 2557 09:18:54
100  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 สิงหาคม 2557 06:43:58


ทั้งหมด 20,295 รายการ 1 / 203
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู