โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,615
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,588
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,971
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,904
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,964
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,860
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,685
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
425
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
218
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,615
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,438
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
19
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,227
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
41
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
133
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,552
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
31
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,864
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,765
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
6
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,160
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,204
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,001
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,460
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
40
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,624
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,879
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
24
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
4,851
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
12,693
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
36
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
42,657
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
59,220
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
943
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
24,577
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 09:19:30
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 09:19:30
2  บ้านคำไหล สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 08:50:34
3  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ สพป.สุโขทัย เขต2 20 สิงหาคม 2561 19:33:35
4  โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป.อุบลราชธานี เขต1 20 สิงหาคม 2561 14:48:15
5  บ้านบุ่งคำ สพป.อุบลราชธานี เขต3 20 สิงหาคม 2561 14:22:00
6  รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป.นครพนม เขต1 20 สิงหาคม 2561 08:58:37
7  บ้านจุการ สพป.อุบลราชธานี เขต3 19 สิงหาคม 2561 17:14:32
8  โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2561 14:10:52
9  นิคมพัฒนาผัง ๖ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) สพป.สตูล เขต1 17 สิงหาคม 2561 16:14:31
10  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
11  อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป.อำนาจเจริญ เขต1 17 สิงหาคม 2561 10:30:11
12  บ้านภูเขาลาด สพป.นครราชสีมา เขต1 17 สิงหาคม 2561 00:30:23
13  บ้านทุ่งโป๊ะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 สิงหาคม 2561 15:19:45
14  โรงเรียนวัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา) สพป.ชลบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2561 14:04:34
15  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ สพป.ราชบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2561 10:19:47
16  บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต1 16 สิงหาคม 2561 08:49:21
17  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.ระนอง เขต1 15 สิงหาคม 2561 14:20:15
18  บ้านโนนเชียงค้ำ สพป.อุดรธานี เขต2 14 สิงหาคม 2561 21:09:05
19  บ้านซับสามัคคี สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 สิงหาคม 2561 15:34:08
20  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 15:12:54
21  วัดท่าล้อ สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 12:57:07
22  บ้านศรีเมือง สพป.อุดรธานี เขต1 14 สิงหาคม 2561 11:25:36
23  วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 11:05:43
24  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 09:54:13
25  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต7 9 สิงหาคม 2561 10:59:53
26  โรงเรียนบ้านหนองนา สพป.นครราชสีมา เขต1 8 สิงหาคม 2561 15:23:13
27  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 8 สิงหาคม 2561 14:14:20
28  โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 สิงหาคม 2561 11:31:27
29  โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.เขต 41 8 สิงหาคม 2561 09:46:12
30  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.อุดรธานี เขต1 7 สิงหาคม 2561 15:20:11
31  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:42:26
32  บ้านโนนยาง สพป.ยโสธร เขต2 7 สิงหาคม 2561 11:35:22
33  บ้านหนองบก สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:27:45
34  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 10:23:24
35  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) สพป.นครนายก เขต1 7 สิงหาคม 2561 10:19:53
36  โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป.สงขลา เขต3 6 สิงหาคม 2561 10:42:06
37  โรงเรียนวิถีพุทธ ธรรมบวรวิทยา สพม.เขต 23 5 สิงหาคม 2561 14:53:01
38  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า สพม.เขต 27 3 สิงหาคม 2561 15:07:56
39  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม.เขต 35 3 สิงหาคม 2561 14:57:46
40  บ้านแหลมหอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 13:30:52
41  บ้านโก้งโค้ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 11:23:22
42  โรงเรียนบ้านควนโตน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:29:10
43  บ้านสันมะนะ สพป.เชียงราย เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:11:03
44  โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป.ยโสธร เขต1 3 สิงหาคม 2561 10:08:32
45  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 08:04:27
46  โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 สิงหาคม 2561 15:26:03
47  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย สพป.ตาก เขต2 2 สิงหาคม 2561 15:13:01
48  โรงเรียนบ้านวังผา สพป.ตาก เขต2 2 สิงหาคม 2561 09:06:07
49  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.ชลบุรี เขต2 1 สิงหาคม 2561 10:12:15
50  โรงเรียน​ดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​(สาขาบ้านดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 23:13:54
51  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:29:16
52  โรงเรียนดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:24:51
53  โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:20:52
54  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:29:00
55  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:12:21
56  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:31:43
57  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:09:33
58  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม.เขต 6 15 มิถุนายน 2561 17:47:06
59  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 มิถุนายน 2561 17:00:59
60  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 15:19:34
61  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 14:46:53
62  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2561 14:36:52
63  บ้านมันปลา สพป.ยโสธร เขต2 15 มิถุนายน 2561 14:29:54
64  โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 13:58:02
65  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 13:54:30
66  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต3 15 มิถุนายน 2561 13:34:17
67  โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2561 13:31:57
68  โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สพม.เขต 11 15 มิถุนายน 2561 13:26:58
69  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2561 13:22:10
70   โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2561 12:55:37
71  โรงบ้านถ้ำมงคลชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 12:54:25
72  โรงเรียนวัดนาวง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 10:05:50
73  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป.นครพนม เขต1 15 มิถุนายน 2561 09:54:31
74  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2561 09:31:31
75  โรงเรียนบ้านหนองสวง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 มิถุนายน 2561 05:49:39
76  โรงเรียนวัดแม่ผาแหน สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 16:15:25
77  โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2561 13:32:01
78  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 มิถุนายน 2561 12:58:04
79  พิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม.เขต 1 14 มิถุนายน 2561 11:30:05
80  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2561 11:25:56
81  โรงเรียนวัดห้วยทราย (เชียงใหม่) สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 11:25:34
82  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2561 10:29:47
83  โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 มิถุนายน 2561 09:17:39
84  โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 08:15:40
85  โรงเรียนบ้านออนหลวย สพป.เชียงใหม่ เขต1 13 มิถุนายน 2561 18:21:15
86  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต1 13 มิถุนายน 2561 17:25:19
87  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.เขต 1 13 มิถุนายน 2561 16:20:47
88  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2561 15:18:13
89  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 14:21:20
90  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 13:55:28
91  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2561 13:28:20
92  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 13 มิถุนายน 2561 13:03:16
93  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 12:56:48
94  โรงเรียนชุมเเสงพิทยาคม สพม.เขต 32 13 มิถุนายน 2561 10:22:08
95  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 09:24:12
96  โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร สพป.ยโสธร เขต2 13 มิถุนายน 2561 09:22:52
97  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 20:50:09
98  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 18:38:12
99  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ตราด เขต1 12 มิถุนายน 2561 18:22:44
100  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 16:54:36


ทั้งหมด 22,615 รายการ 1 / 227
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู