โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด 20,240 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 18,335 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,905 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 21:41:23    


โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป.กาญจนบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 21:41:23
2  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต4 27 สิงหาคม 2557 20:35:39
3  โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 27 สิงหาคม 2557 19:35:42
4  โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป.สกลนคร เขต1 27 สิงหาคม 2557 19:25:13
5  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง สพป.สตูล เขต1 27 สิงหาคม 2557 16:26:07
6  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 27 สิงหาคม 2557 15:49:20
7  โรงเรียนโณงเรียนวัดเขาแก้ว สพป.ชัยนาท เขต1 27 สิงหาคม 2557 15:46:11
8  โรงเรียนวัดนมโฑ สพป.ชัยนาท เขต1 27 สิงหาคม 2557 15:41:34
9  โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต4 27 สิงหาคม 2557 14:19:40
10  โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป.อุบลราชธานี เขต4 27 สิงหาคม 2557 14:06:20
11  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สพป.สกลนคร เขต1 27 สิงหาคม 2557 12:47:51
12  โรงเรียนวัดหนองหลอด สพป.สุพรรณบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2557 11:32:38
13  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 09:58:01
14  โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 09:51:14
15  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 27 สิงหาคม 2557 09:38:44
16  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 09:10:36
17  โรงเรียนบ้านหุบพริก สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 08:58:33
18  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ สพป.สงขลา เขต3 27 สิงหาคม 2557 08:57:40
19  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 27 สิงหาคม 2557 05:07:08
20  โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 21:44:52
21  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 26 สิงหาคม 2557 16:22:43
22  โรงเรียนบ้านนากับแก้ สพป.สกลนคร เขต1 26 สิงหาคม 2557 15:32:22
23  โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม.เขต 26 มหาสารคาม 26 สิงหาคม 2557 15:03:38
24  โรงเรียนบ้านแม่แสม สพป.ลำพูน เขต2 26 สิงหาคม 2557 14:58:25
25  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 14:29:40
26  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 14:20:21
27  โรงเรียนหนองบัวใน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 สิงหาคม 2557 14:11:00
28  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 13:25:22
29  โรงเรียนอุ่มจาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 สิงหาคม 2557 13:04:00
30  โรงเรียนวัดบ้านเก่า (กาญจนบุรี) สพป.กาญจนบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 12:15:27
31  โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป.บุรีรัมย์ เขต1 26 สิงหาคม 2557 12:04:31
32  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 26 สิงหาคม 2557 11:17:24
33  โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 11:11:58
34  โรงเรียนบ้านหมุ้น สพป.พะเยา เขต2 26 สิงหาคม 2557 11:11:47
35  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต1 26 สิงหาคม 2557 11:05:54
36  โรงเรียนบ้านป่าคา(ปง) สพป.พะเยา เขต2 26 สิงหาคม 2557 11:04:20
37  โรงเรียนบ้านยางคู่ สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 10:18:57
38  โรงเรียนบ้านสัน สพป.เชียงราย เขต1 26 สิงหาคม 2557 10:02:51
39  โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 26 สิงหาคม 2557 09:53:06
40  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.ชัยนาท เขต1 26 สิงหาคม 2557 09:49:16
41  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 สิงหาคม 2557 09:30:29
42  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 38 สุโขทัย 26 สิงหาคม 2557 09:28:04
43  โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.เชียงราย เขต2 26 สิงหาคม 2557 09:24:37
44  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์ (ประชาเนรมิตร) สพป.ชัยนาท เขต1 26 สิงหาคม 2557 09:18:54
45  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 สิงหาคม 2557 06:43:58
46  โรงเรียนวังน้อนพนมยงค์วิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 25 สิงหาคม 2557 22:34:14
47  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ สพป.ราชบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2557 19:49:26
48  โรงเรียนวัดบางหว้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 25 สิงหาคม 2557 19:21:53
49  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 16:46:12
50  โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม.เขต 20 อุดรธานี 25 สิงหาคม 2557 16:10:24
51  โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป.ลำพูน เขต1 25 สิงหาคม 2557 16:08:54
52  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 15:39:12
53  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา สพป.สกลนคร เขต1 25 สิงหาคม 2557 15:23:14
54  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 15:05:51
55  โรงเรียนบ้านตาเอก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 25 สิงหาคม 2557 13:52:18
56  โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2557 13:44:27
57  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 25 สิงหาคม 2557 13:39:37
58  โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 25 สิงหาคม 2557 13:37:30
59  โรงเรียนวัดบึงบอน สพป.พิษณุโลก เขต1 25 สิงหาคม 2557 13:32:55
60  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 25 สิงหาคม 2557 13:10:53
61  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 สิงหาคม 2557 12:40:21
62  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 12:40:08
63  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 12:23:22
64  โรงเรียนบ้านหุบกะพง สพป.เพชรบุรี เขต2 25 สิงหาคม 2557 11:21:44
65  โรงเรียนหัวตะพาน สพป.ชัยนาท เขต1 25 สิงหาคม 2557 10:59:25
66  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 10:54:55
67  โรงเรียนบ้านโคกระกา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2557 09:45:04
68  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2557 09:43:54
69  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 09:38:08
70  โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต1 25 สิงหาคม 2557 09:29:45
71  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 25 สิงหาคม 2557 09:25:46
72  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 สิงหาคม 2557 09:19:12
73  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2557 00:17:35
74  โรงเรียนบ้านบึงลาด สพป.กำแพงเพชร เขต2 23 สิงหาคม 2557 17:48:03
75  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 23 สิงหาคม 2557 14:16:35
76  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต1 23 สิงหาคม 2557 13:46:49
77  โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) สพป.เชียงราย เขต3 22 สิงหาคม 2557 17:21:27
78  โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต1 22 สิงหาคม 2557 16:31:08
79  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 16:21:10
80  โรงเรียนวัดบ้านพลับ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 16:02:19
81  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป.ตาก เขต1 22 สิงหาคม 2557 16:00:16
82  โรงเรียนบ้านสีพรม สพป.พะเยา เขต2 22 สิงหาคม 2557 15:34:45
83  โรงเรียนโคกเมือง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 15:19:56
84  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 15:14:20
85  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 15:08:43
86  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 15:06:18
87  โรงเรียนบ้านบ่่อตะคร้อ สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:53:19
88  โรงเรียนบ้านโนนเพกา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 13:52:03
89  โรงเรียนบ้านซ่อง สพป.เพชรบุรี เขต2 22 สิงหาคม 2557 13:45:36
90  โรงเรียนโรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:35:34
91  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:32:42
92  โรงเรียนบ้านหนองระนาม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:24:50
93  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 สิงหาคม 2557 13:19:30
94  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 สิงหาคม 2557 13:03:08
95  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 สิงหาคม 2557 13:02:38
96  โรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรือง เล็บครุฑ) สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 12:40:23
97  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 12:39:22
98  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 12:08:27
99  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 22 สิงหาคม 2557 11:46:44
100  โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 22 สิงหาคม 2557 11:42:31


ทั้งหมด 20,240 รายการ 1 / 203
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู