๙๗. นัดประชุมศูนย์การเรียนรู้โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
(เปิดอ่าน221) 1/4/2557
 
๙๖. ประกาศผลการประกวดผลงานสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ "ผลิตสื่อความดี" ปีที่ ๖
(เปิดอ่าน116) 28/3/2557
 
๙๕. เกียรติบัตรครูดี ไม่มีอบายมุข
(เปิดอ่าน974) 20/3/2557
 
๙๔. การประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. / สพม. ที่เป็นทางการ ดังเอกสารแนบ >_< (เปิดอ่าน680) 12/3/2557
 
๙๓. ข่าวดี นักเรียนชาย ที่จบ ป.๖ ม.๓ หรือ ม.๖
>_^ โครงการ “สามเณรรากแก้วศาสนทายาท” ให้ทุนการศึกษาตามหลักสูตรคณะสงฆ์... (เปิดอ่าน157) 6/3/2557
 
๙๒. เชิญชวนส่งประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆ ของโรงเรียน
(เปิดอ่าน240) 5/3/2557
 
๙๑. ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน349) 4/3/2557
 
๙๐. ประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจาปี ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน1111) 4/3/2557
 
๘๙. ข้อเสนอแนะจากกรรมการตัดสิน "สาระสังคมศึกษา"
ในการประกวดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน223) 4/3/2557
 
๘๘. แผนงานการเสริมสร้างคุณธรรมปี ๒๕๕๗
(เปิดอ่าน365) 28/2/2557
 
ทำเนีบพระนิเทศวิถีพุทธ
เพื่องานพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเป็นระบบ (เปิดอ่าน 205) 21/2/2557
 
หนังสือเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ๒๒ - ๒๓
22.วัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์) 23.วัดบ้านพระ (เปิดอ่าน 285) 16/2/2557
 
หนังสือเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้้นนำ ๑๕ - ๒๑
15.ศิริมังคลาจารย์ 16.บ้านโคกยาง 17.บ้านป่าเหว 18.บ้านแก่ง 19.บ้านหนองโพธิ์ 20.บ้านโนนแดง 21.บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฏร์รัฐผดุง (เปิดอ่าน 218) 16/2/2557
 
หนังสือเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ๘ -๑๔
8.บ้านดงเจริญ 9.นาสวรรค์พิทยาคม 10.วัดบ้านแพง (จัตุคามสำราญวิทยา) 11.วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 12.วัดแหลมฟ้าผ่า 13.บางเลนวิทยา 14.วัดห้วยเรียงใต้ (เปิดอ่าน 184) 16/2/2557
 
หนังสือเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ๑ - ๗
1.บ้านหลุมหิน 2.โคกสูง 3.บางซ้ายวิทยา 4.วัดโบสถ์ 5.วัดแสงมณี 6.สังขะ 7.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ (เปิดอ่าน 211) 16/2/2557
 
แนวทางการเยี่ยมเยียนโรงเรียนของพระนิเทศ
(เปิดอ่าน 240) 12/2/2557
 
  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๕๗ มจร.รับสมัครนักเรียน ป.5 - ม.๖ เข้าบรรพชาอบรม 23/2/2557
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง เผยแพร่แบบกิจกรรมการเรียนรุ้แบบบูรณาการหลักคุณธรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา เรื่อง วันลอยกระทง 13/11/2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมประจำปี 2556 ของโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 12/11/2556
ป้ายอิ่มบุญ 7/10/2556
แจ้งการเป็นตัวแทนระดับภาคแข่งขันท่องพุทธวัจนะระดับประเทศ 12/9/2556
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธไม่มี รุ่น 1-3 8/9/2556
ชนะเลิศประกวดสวดมนต์แปล 6/9/2556
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1/9/2556
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 1/9/2556
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 1/9/2556
กรอกข้อมูล 29 ประการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖ (ชุมชนบ้านธาตุ) 10/7/2556
แหล่งเพาะพันธุ์"คนดี" 28/6/2556
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศพม่า มาประดิษฐาน ​ ให้คณะครูนักเรียนกราบไห้วบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา 21/6/2556
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม จัดกิจกรรมพระธรรมทูต 16/6/2556
นำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดในเขตบริการของโรงเรียน 10/6/2556
ผู้นำชาวพุทธ 84ประเทศร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก นายกรัฐมนตรีส่งสาส์นแนะชาวพุทธนำคำสอนปฏิบัติให้ถูก 25/5/2556
ยูเอ็นรับรองตั้ง'สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก' UNDV 25/5/2556
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 5/4/2556
วาเลนไทน์ วาเลนธรรม.. ธรรมะสู่ดวงใจ 28/2/2556
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธปีที่ 29 28/2/2556
แจ้งการโพสข่าวและข้อมูลข่าวเครือข่าย 7/2/2556
รุ่งอรุณแห่งการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 5/2/2556
งานภาวนาจริยธรรมประยุกต์ / Applied Ethics Retreat 5/2/2556
ขอเชิญเขียนบทความ เรื่องเล่า"รู้ตื่นและเบิกบาน" 29/1/2556
ขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจัดตั้ง “ชมรมอิ่มบุญ.. 27/1/2556
นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนเข้าบรรพชาในโครงการ ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นราชกุศล 87 พรรษา พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 6/4/2557 โรงเรียนวารินชำราบ
ทำบุญโรงเรียน 30/1/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สวดมนต์ 27/1/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
พระสงฆ์หมอบลูกฟุตบอล 27/1/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
พระสอนพุทธศาสนา 27/1/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ค่ายธรรมมะ 27/1/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
เข้าค่ายพุทธบุตรวันแม่ 27/1/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กรอกข้อมูล 29 ประการ 15/10/2556 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
lส่งรายงาน 11/10/2556 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
lส่งรายงาน 11/10/2556 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ 9/10/2556 โรงเรียนบ้านหนองหิน
กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ 9/10/2556 โรงเรียนบ้านหนองหิน
กิจกรรมเวียนเทียน 9/10/2556 โรงเรียนบ้านหนองหิน
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา พ.ศ.2556 9/10/2556 โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนวัดปลาไหล 1/10/2556 โรงเรียนวัดปลาไหล
 

เยี่ยมเยียน รร.อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) ต. สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
ออกเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธ รร.บ้านแม่จ้อง จังหวัดเชียงใหม่
เยี่ยมเยียนรร.ศิริมังคลาจารย์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เยี่ยมเยียน รร.บ้านป่าเหว ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
เยี่ยมเยียน รร.บ้านแก่ง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เยี่ยมเยียน ร.ร.วิถีพุทธ โรงเรียนบ้านบ้านหนองโพธิ์ จ.อุทัยธานี
เยี่ยมเยียน ร.ร.วิถีพุทธ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ จ.นครราชสีมา
เยี่ยมเยียน ร.ร.วิถีพุทธ โรงเรียนบ้านโนนแดง จ.อุบลราชธานี
เยี่ยมเยียน ร.ร.วิถีพุทธ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๒ จ.กาฬสินธุ
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะได้จัดให้มีโครงการบรรพชาและอ...
 
 
ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ มีผลงานแต่อ่อนประชาสัมพันธ์
ขาดการประชาสัมพันธ์ ทำให้สังคมไม่ได้รับรู้งานของ ร.ร.พระปริยัติธรรมเท่...
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อคุณครู ในประเด็นอบายมุข
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2557 โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กร์งดเ...
 
 
 
 
 
 
 
ททท.ชวนลูกๆพาแม่เที่ยว กับทัวร์สุดพิเศษ ฟรี
ททท.ชวนลูกๆพาแม่เที่ยว กับทัวร์สุดพิเศษ 10-11 สิงหาคม 2556 กรุงเทพ-อุ...
 
 
 
สมัครเข้าโรงเรียนวิถีพุทธ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
สมัครเข้าโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งจะเปิดให้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
 
เทศกาลลานธรรม: ๑๕ ค่ำเดือน ๘
เทศกาลลานธรรม: ๑๕ ค่ำเดือน ๘” วันเสาร์ที่ ๒๐ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑ และว...
 
กำหนด อบรมพระวิทยากร “โครงการพุทธอาสา เพื่อเยาวชนไทยไม่สูบบุหรี่”
โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช...
 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ขอเชิญ โรงเรียน ส่งกิจกรรมเข้าประกวด ตามรายการในเอกสาร โดยผ่านการเสนอข...
 
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ถึงศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่ทั้ง สพป. และ สพม. รวมไปถึงโรงเรียนวิถีพุทธ ท...
 
สพป.อุทัยธานีเขต ๒ จัดอบรมครูแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ
นายสิทธิชัย กีรติคุณากร สพป.อุทัยธานีเขต ๒ เป็นประธานเปิดงานอบรมครูแกน...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ส่วนงานของสหประชาชาติที่กำกับดูแลองค์กรนอกภาครัฐของคณะมนตรี เศรษฐกิจแ...
 
หลักชาวพุทธ : ภูมิธรรมขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคม
ปัจจุบันนี้ ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมา...
 
ชาวพุทธมุ่งออกแบบระบบการศึกษาสำหรับการเป็นพลเมืองโลกยกประเทศภูฏานเป็นต้นแบบวิถีพุทธ
ธรรมของพระพุทธเจ้าคือการสอนที่ดีที่สุดแก่มวลมนุษยชาติ โดยพระองค์เองซึ่...
 
Holistic Education
Holistic education is a philosophy of education based on the premise t...
 
การศึกษาแบบองค์รวม
หลักสูตรสาขาวิชา การศึกษาแบบองค์รวมนี้ จึงพยายามสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทา...
 
หลักสูตรสำหรับผู้เรียนท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นต้องมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิด และทักษะชีวิตให้สอดคล...
 
ปรัชญาการเรียนรู้ที่ถูกต้องของมนุษย์ โดย รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
การที่คนเรามีปัญหา เกิดความเฉื่อยชา ไม่อยากที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ม...
 
'คนระลึกชาติ!'ที่หมู่บ้านตะคร้อที่พิสูจน์แล้ว
'คนระลึกชาติ!'ที่หมู่บ้านตะคร้อ ความมีอยู่จริงของอดีตชาติที่ได้รับการพ...
 
ชาวพุทธมุ่งออกแบบระบบการศึกษาสำหรับการเป็นพลเมืองโลกยกประเทศภูฏานเป็นต้นแบบวิถีพุทธ
22พ.ค.2556 ตามที่มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้รับมอบหมา...
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๖ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ...
 
การประชุมสัมมนานานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ๒๕๕๖
โครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๐ “การศึกษากับความเป็นพลเ...
 
การฟังอย่างลึกซึ้ง
โดย วิศิษฐ์ วังวิญญู หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 1 มิถุนายน 25...
 
ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การสื่อสารอย่างสันติ ทำให้เราเห็นคนอื่นและเห็นตัวเราเอง เป็นการทำงานเพ...
 
เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ลงมือปฏิบัติจริง ไม่ทิ้งการสื่อสาร กับการศึกษาทาง...
 
จิตตปัญญาศึกษา และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Contemplative Education and Transformative Learning)
โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน เครือข่ายจิตตปัญญาศึกษา ContemplativeEducati...
 
Liberal Arts Education หลักสูตร "สร้างคน" แบบบูรณาการ "ชีวิต"
ผู้เขียน : วินนี่ เดอะปุ๊ ----> ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมก...
 
วารสาร ตื่นรู้ เบิกบาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
 
วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๘ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ดาวโหลด วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๘ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 
วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๗ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
 
วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๖ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ภาคกลาง-ตะวันออก
 
ขณะนี้ได้ทำการปิดระบบลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ ระบบจะเปิดอีกครั้ง ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 
ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข 22/3/2557 (เปิดอ่าน36)
ลา หลุม ลึก 28/10/2556 (เปิดอ่าน190)
 
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย
สพท.ทั่วประเทศ
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขณะนี้ 20 คน
วันนี้ 106 คน
เมื่อวานนี้ 405 คน
สัปดาห์นี้ 6,938 คน
สัปดาห์ที่ผ่านมา 7,581 คน
เดือนนี้ 12,009 คน
เดือนที่ผ่านมา 39,224 คน
ทั้งหมด 953,005 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555

คำค้น  
   เอกสารทั่วไป    เอกสารวิถีพุทธ
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.2557
ใบสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.2557
หนังสือ พุทธธรรม ฉบับขยายความ
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง เผยแพร่แบบกิจกรรมการเรียนรุ้แบบบูรณาการหลักคุณธรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา เรื่อง วันลอยกระทง
กรณีธรรมกาย โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต) - ประเด็นธรรมกาย
คู่มือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา MCU CONTEST
เอกสาร MCU CONTEST
Download หนังสือ การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา
สื่อพิษภัยจากการสูบบุหรี่- 25 มี.ค.56
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักชาวพุทธ
ตัวอย่างป้าย รร.วิถีพุทธ ที่ทุกโรงเรียนต้องทำ
สวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ
สวดมนต์แปล บาลี-ไทย
29 ประการสู่ความเป็นวิถีพุทธ PPT
แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 14 (1)รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่ทศวรรษที่ 2
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑ -๒- ๓
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 ที่ผ่านการสัมมนาและรับโล่ห์จาก มจร.
คู่มือการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่4


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู