วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
276
หมู่ที่
2
ตรอก/ซอย
-
ถนน
หนองพอก - เลิงนกทา
ตำบล/แขวง
รอบเมือง
อำเภอ/เขต
หนองพอก
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์
45210
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
06-3176-6188
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
อีเมล์
nongphok.Tech@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2559
จำนวนห้องเรียน
16 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
14 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
260 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายอภิชาติ โสภา
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายคเนศ พระสว่าง
อีเมล์
kanes_aup@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
17301337ae
วันที่สมัคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
973 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายคเนศ พระสว่าง