วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
155
หมู่ที่
11
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
หนองบัวแดง
อำเภอ/เขต
หนองบัวแดง
จังหวัด
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์
36210
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
06-5260-2765
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
06-4849-8700
โทรสาร
04-4056275
เว็บไซต์
www.tch.ac.th
อีเมล์
tch.tech.2014@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2551
จำนวนห้องเรียน
10 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
13 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
155 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายธนณัฏฐ์ โชติอัครวิเศษ
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายทัศนัย ทองธูป
อีเมล์
t.techbas@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0981451657
วันที่สมัคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
709 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายทัศนัย ทองธูป