วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
82
หมู่ที่
1
ตรอก/ซอย
ถนน
อุบล- กันทรลักษ์
ตำบล/แขวง
จานใหญ่
อำเภอ/เขต
กันทรลักษ์
จังหวัด
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์
33110
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
09-2162-5790
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
04-5811053
โทรสาร
04-5811053
เว็บไซต์
www.ktl.ac.th
อีเมล์
ktl_sisaket@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2534
จำนวนห้องเรียน
110 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
115 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2600 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นาย โสภา มะเครือสี
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายชาตรี ศรีสะอาด
อีเมล์
chatree_tung29@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
jaao2929
วันที่สมัคร
4 มกราคม 2562
เปิดดู
618 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายชาตรี ศรีสะอาด