วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
59
หมู่ที่
8
ตรอก/ซอย
ถนน
พังโคน-บึงกาฬ
ตำบล/แขวง
คอนสวรรค์
อำเภอ/เขต
วานรนิวาส
จังหวัด
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์
47120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-2973347
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
vtech47100041@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
จำนวนห้องเรียน
42 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
38 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
500 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายทนงศักด์ โยธายุทธ
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายปัญญา ชัยศร
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
30 มิถุนายน 2560
เปิดดู
1059 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายปัญญา ชัยศร