ดาวน์โหลดสถานศึกษา

SIBA กับวิถีปฏิบัติวิทยาลัยวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
กับวิถีปฏิบัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ 
ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ

วันที่เขียน
12 กันยายน 2562
เอกสารเพิ่มเติม
ลิงค์ดาวน์โหลด โหลด