วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
https://www.facebook.com/Banpuplalai.school/videos/625991144563092/
เขียนเมื่อ 4 กันยายน 2562 | อ่าน 749
โดย โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

สรุปการอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากล.ล้านนา
(24 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู380)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู391)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมธรรมเบิกบาน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู387)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู394)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู428)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู413)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

วันเข้าพรรษา
(8 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู476)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

สรุปกิจกรรมอบรมธรรมะ 2562
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู521)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

พิธีเปิดสวดมนต์ไหว้พระ
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู477)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู685)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู677)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู740)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู740)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู736)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู737)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู775)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู756)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู746)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู736)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู756)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู