วีดีโอโรงเรียน

 

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู121)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู328)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู187)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู253)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู217)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู221)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู220)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู266)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู249)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู197)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู220)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู149)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู156)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู201)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู172)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู201)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู181)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู168)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู177)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู224)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู203)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู194)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู221)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู214)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู182)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2562)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู246)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู207)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2562)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู239)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู209)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู182)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู203)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู145)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

กิจกรรมแกนนำครอบครัวพอเพียง
(6 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู185)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
(1 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู180)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(23 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู194)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
(22 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู167)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.7
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู206)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.6
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู210)( เปิดล่าสุด14 เมษายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.5
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู253)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.4
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู236)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.3
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู235)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.2
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู190)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.1
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู173)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู215)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู152)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู139)( เปิดล่าสุด16 เมษายน 2562)

ถนนสายบุญ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู144)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

การอบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู150)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

กิจกรรมตลาดนัดคนพอเพียง
(1 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู150)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2562)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู467)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู625)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู606)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู592)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2562)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู608)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู733)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู621)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู543)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู638)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู976)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู528)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู555)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู589)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู544)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู556)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู532)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู510)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู496)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู420)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู439)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู435)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู423)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู371)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2562)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู395)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู523)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู362)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2562)

คณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู491)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู338)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

22/7/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู344)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2562)

โรงเรียนวัดดีหลวงเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู331)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

สวดมนต์ บริหารจิตก่อน-หลัง ประชุมคณะครู-บุคลากรในโรงเรียน
(1 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู352)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

18/11/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(30 พฤษภาคม 2560)

(เปิดดู356)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู666)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู769)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู606)( เปิดล่าสุด13 เมษายน 2562)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู679)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู795)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู738)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู845)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู726)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู509)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2562)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู537)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู620)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู545)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู455)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู452)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู431)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู478)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2562)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู401)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู493)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู380)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)
ทั้งหมด 145 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู