วีดีโอโรงเรียน

 

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู57)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู179)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู193)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู169)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู172)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู174)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู209)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู209)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู183)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู116)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู164)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู142)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู169)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู149)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู140)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู146)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู191)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู178)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู167)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู191)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู193)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู162)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู219)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู184)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู208)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู182)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู158)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2562)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู160)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2562)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู129)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมแกนนำครอบครัวพอเพียง
(6 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
(1 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู156)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(23 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู179)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
(22 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู150)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.7
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู182)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.6
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู186)( เปิดล่าสุด17 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.5
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู222)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.4
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู211)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.3
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู205)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.2
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู165)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.1
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู155)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู185)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู130)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

ถนนสายบุญ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู123)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

การอบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู127)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมตลาดนัดคนพอเพียง
(1 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู131)( เปิดล่าสุด9 กุมภาพันธ์ 2562)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู444)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู596)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู572)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู565)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2562)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู582)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู705)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู594)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2562)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู529)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู608)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู854)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู505)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู537)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู565)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู522)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู528)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู513)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู482)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู473)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู393)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู418)( เปิดล่าสุด17 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู384)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู399)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู348)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู361)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู484)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู343)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู446)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู318)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

22/7/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู318)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนวัดดีหลวงเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู310)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

สวดมนต์ บริหารจิตก่อน-หลัง ประชุมคณะครู-บุคลากรในโรงเรียน
(1 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู332)( เปิดล่าสุด11 กุมภาพันธ์ 2562)

18/11/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(30 พฤษภาคม 2560)

(เปิดดู330)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู644)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู748)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู584)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู655)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู754)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู720)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู814)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู696)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู489)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู510)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู594)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2562)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู521)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู426)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู428)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2562)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู409)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู457)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู387)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู467)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู357)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)
ทั้งหมด 145 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู