วีดีโอโรงเรียน

 

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู57)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู62)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู109)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู108)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู121)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู120)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู156)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู186)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู173)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู194)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู188)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู306)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู312)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
(2 กันยายน 2562)

(เปิดดู328)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ไหว้พระสวดมนต์ประจำวันศุกร์
(1 กันยายน 2562)

(เปิดดู341)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

สูตรคูณฝึกสมาธิ
(28 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู382)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมมัคนายกน้อย และท่องสรภัญญะศีล ๕
(26 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู373)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู384)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู397)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมโณงเรียนวิถีพุทธเตรียมประเมิน
(16 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู391)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โครงการค่ายคุณธรรม เปิดเทอม สร้างสุข
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู382)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

สวดมนต์แปล
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู372)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(6 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู409)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

แผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิทุกเช้า
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู438)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

นั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และสวดมนต์
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู440)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1 (7 มิ.ย.62)
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู431)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

เขาว่าหนูุเป็นบ้า2561
(15 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู471)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกกรรม ทอดถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2562
(13 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู470)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู509)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู504)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(13 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู530)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู513)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู513)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

การสวดมนต์ประจำเดือน
(11 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู514)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

วงดนตรี
(10 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู498)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ฟ้อนรำ 55 ปี เมืองปทุมรัตต์
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู508)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมวัฒนธรรมอีสาน
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู483)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู460)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.2 (6 มิ.ย.62)
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู486)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4/2562
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู427)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

สวดมนต์ไหว้พระ วันไหว้ครู
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู398)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู386)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู178)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู128)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมค่ายเยาวชนคิดบวกต่อต้านยาเสพติด
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู137)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมสือสรประเพณีวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ชาว นพศ.
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู122)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล ครั้งที่ 2
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู111)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู115)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

นักเรียนสำนึกผิดโดยการขอโทษ
(4 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู105)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(25 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ถือศีล5สวดมนต์ภาวนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู125)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู135)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

วันวิสาขบูชา โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
(19 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

วิดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
(6 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู156)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

พิจารณาอาหาร
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู181)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

วันแม่แห่งชาติ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู148)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ค่ายคุณธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู149)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

หนังสั้น เรื่อง แยกกันเถอะ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู137)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะระดับคณะสงฆ์ภาค 9
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู132)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

บรรยายธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู153)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ วัดบ้านน้ำไคร้
(27 เมษายน 2562)

(เปิดดู147)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู263)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู702)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู317)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู404)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู333)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู353)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู363)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู384)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู395)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู352)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู357)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู269)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู229)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู306)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู262)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู320)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู299)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู273)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู269)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู333)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู304)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู274)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู311)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู304)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู258)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู359)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู289)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู330)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู327)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู272)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู346)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู214)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมแกนนำครอบครัวพอเพียง
(6 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู291)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
(1 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู268)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(23 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู278)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
(22 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู242)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.7
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู275)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.6
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู293)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.5
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู336)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)
ทั้งหมด 206 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู