วีดีโอโรงเรียน

 

สรุปการอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากล.ล้านนา
(24 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู381)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู392)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมธรรมเบิกบาน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู389)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู395)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู429)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู414)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

วันเข้าพรรษา
(8 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู487)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

สรุปกิจกรรมอบรมธรรมะ 2562
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู538)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

พิธีเปิดสวดมนต์ไหว้พระ
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู500)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู688)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู679)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู742)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู740)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู737)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู737)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู775)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู757)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู747)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู737)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู760)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู747)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู749)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
(2 กันยายน 2562)

(เปิดดู774)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

ไหว้พระสวดมนต์ประจำวันศุกร์
(1 กันยายน 2562)

(เปิดดู772)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

สูตรคูณฝึกสมาธิ
(28 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู811)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมมัคนายกน้อย และท่องสรภัญญะศีล ๕
(26 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู807)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู938)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู935)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมโณงเรียนวิถีพุทธเตรียมประเมิน
(16 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู987)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

โครงการค่ายคุณธรรม เปิดเทอม สร้างสุข
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู903)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

สวดมนต์แปล
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู899)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(6 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู936)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

แผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิทุกเช้า
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1039)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

นั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และสวดมนต์
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1066)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1 (7 มิ.ย.62)
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1022)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

เขาว่าหนูุเป็นบ้า2561
(15 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1026)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกกรรม ทอดถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2562
(13 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1039)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1076)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1071)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(13 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1060)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู967)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู956)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

การสวดมนต์ประจำเดือน
(11 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู948)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

วงดนตรี
(10 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู954)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ฟ้อนรำ 55 ปี เมืองปทุมรัตต์
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู895)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมวัฒนธรรมอีสาน
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู868)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู722)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.2 (6 มิ.ย.62)
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู747)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4/2562
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู596)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

สวดมนต์ไหว้พระ วันไหว้ครู
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู539)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู509)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู234)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู179)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมค่ายเยาวชนคิดบวกต่อต้านยาเสพติด
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู183)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสือสรประเพณีวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ชาว นพศ.
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู169)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล ครั้งที่ 2
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู158)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู148)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

นักเรียนสำนึกผิดโดยการขอโทษ
(4 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู133)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(25 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู150)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

ถือศีล5สวดมนต์ภาวนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู148)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู173)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

วันวิสาขบูชา โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
(19 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู122)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

วิดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
(6 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู185)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

พิจารณาอาหาร
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู210)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

วันแม่แห่งชาติ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู188)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ค่ายคุณธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู182)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

หนังสั้น เรื่อง แยกกันเถอะ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู174)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะระดับคณะสงฆ์ภาค 9
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู164)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

บรรยายธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู191)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ วัดบ้านน้ำไคร้
(27 เมษายน 2562)

(เปิดดู177)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู298)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู804)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู353)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู448)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู378)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู375)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู412)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู415)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู436)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู402)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู399)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู306)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู261)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู323)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู287)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู356)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู334)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู296)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู295)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู371)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู335)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู308)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู332)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู336)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู283)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู392)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู319)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2562)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู359)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู364)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู311)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)
ทั้งหมด 215 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู