วีดีโอโรงเรียน

 
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
https://www.facebook.com/siharajdechochai/videos/1852235894872044/?t=5
เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน 761
โดย โรงเรียนสีหราชเดโชชัย

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู279)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู278)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

วันเข้าพรรษา
(8 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู235)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

สรุปกิจกรรมอบรมธรรมะ 2562
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู215)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

พิธีเปิดสวดมนต์ไหว้พระ
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู215)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู350)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู350)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู394)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู382)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู388)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู382)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู406)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู404)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู384)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู385)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู393)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู394)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู395)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
(2 กันยายน 2562)

(เปิดดู426)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)

ไหว้พระสวดมนต์ประจำวันศุกร์
(1 กันยายน 2562)

(เปิดดู428)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู