วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 | อ่าน 172
โดย โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู121)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู328)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู187)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู253)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู217)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู221)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู220)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู266)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู249)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู197)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู220)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู148)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู156)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู200)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู172)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู201)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู181)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู168)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู177)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู224)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู