วีดีโอโรงเรียน

 
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.4
เขียนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 143
โดย โรงเรียนชุมชนวัดตราชู

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู42)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู35)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู60)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู59)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู73)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู40)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู57)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู62)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู51)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู56)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู63)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู58)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู51)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู88)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู100)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู121)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู