สื่อดีวิถีพุทธ

 
พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2557 | อ่าน 1969
โดย โรงเรียนบ้านเก่า - บ้านน้อย

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1822)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู1782)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1969)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2027)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2095)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2391)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู1740)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู1809)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู1932)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2083)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1923)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1807)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1987)( เปิดล่าสุด25 กุมภาพันธ์ 2560)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู7927)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1175)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1536)( เปิดล่าสุด25 กุมภาพันธ์ 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1430)( เปิดล่าสุด25 กุมภาพันธ์ 2560)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9339)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1590)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1280)( เปิดล่าสุด25 กุมภาพันธ์ 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู