สื่อดีวิถีพุทธ

 

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 [Part 2/4] ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
(4 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู930)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู4598)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู4534)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู4742)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู4846)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู4830)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู5107)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู4418)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู4664)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู4601)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู4782)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู4716)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู4016)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3104)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู9736)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2313)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2766)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2545)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู10812)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2652)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1960)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1525)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1488)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู2200)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1529)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1478)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1600)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1615)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1681)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1437)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1439)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1421)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1296)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1309)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1290)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1367)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1317)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1329)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1722)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1400)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู4038)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3446)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2244)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1536)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1947)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1561)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1505)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1488)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1533)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1609)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1654)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1449)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1603)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1381)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1438)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1524)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1797)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู2020)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1460)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1631)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1533)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1982)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1531)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1458)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1433)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1563)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1642)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1429)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1279)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1474)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1463)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1331)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1326)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1207)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1402)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1305)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1308)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1398)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1542)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1446)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1489)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู2036)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1454)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1246)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1428)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1227)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1323)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1181)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1291)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2190)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1169)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1617)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1539)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1346)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1332)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1252)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1219)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1194)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1209)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1333)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)
ทั้งหมด 194 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู