สื่อดีวิถีพุทธ

 

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 [Part 2/4] ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
(4 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2562)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู3712)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู3661)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2562)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3852)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3945)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3959)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2562)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู4253)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2562)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู3546)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2562)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู3777)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู3717)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3892)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3841)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2562)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3564)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2686)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8960)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1895)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2319)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2113)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู10357)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2231)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1906)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2562)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1483)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1449)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู2156)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1487)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1435)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1552)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1561)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1630)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1390)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1397)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1381)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1260)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1271)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1245)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1317)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1271)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1289)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1670)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1357)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3996)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3385)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2198)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1482)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1874)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1524)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1460)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1436)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1493)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1564)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1615)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1402)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1560)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1344)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1402)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1474)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1746)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1989)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1419)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1581)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1484)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1937)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1478)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1416)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1396)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1507)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1596)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1392)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1241)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1432)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1429)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1286)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1289)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1176)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1368)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1269)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1264)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2562)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1351)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1480)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1403)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1430)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1991)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1416)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1204)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1379)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1184)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1276)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1140)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1223)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2143)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1128)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1570)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1500)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1301)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1288)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1209)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2562)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1185)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1161)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1167)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2562)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1296)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2562)
ทั้งหมด 194 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู