สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2249)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู2170)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2350)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2400)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2540)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2823)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู2151)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู2201)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู2332)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2468)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2364)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2217)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2133)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8126)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1308)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1672)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1550)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9600)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1711)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1408)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1109)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2560)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1079)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1743)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2560)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1132)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1022)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1181)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1118)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1140)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1067)( เปิดล่าสุด14 กันยายน 2560)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1054)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู991)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู937)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู936)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู903)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2560)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู859)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู914)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู896)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2560)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1295)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู963)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3639)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2926)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1775)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1021)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1400)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1161)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1016)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1092)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1084)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1188)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1274)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1041)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1140)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1019)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1036)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1058)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1351)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1620)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1032)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1140)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1049)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1559)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1149)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2560)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1074)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1015)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1101)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1188)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2560)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1012)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู890)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1039)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1045)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู888)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2560)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู906)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู847)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2560)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู990)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู915)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู802)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู931)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2560)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1001)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู975)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู961)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2560)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1481)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู982)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู835)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู976)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู810)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู789)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู808)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู843)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1808)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2560)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู770)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2560)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1138)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1087)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู902)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2560)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู810)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู791)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู828)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู801)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2560)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู799)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2560)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู909)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู708)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู