สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2362)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู2281)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2460)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2513)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2657)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2942)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู2271)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู2326)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู2447)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2586)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2474)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2336)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2163)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8170)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1335)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1708)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1577)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9642)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1738)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1437)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1130)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1094)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1766)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1154)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1044)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1196)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1146)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1164)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1084)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1075)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1010)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู955)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู952)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู924)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู879)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู931)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2560)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู912)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2560)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1313)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู981)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2560)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3663)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2953)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1797)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1056)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1423)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1174)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2560)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1038)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1110)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1102)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1209)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1292)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1060)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1169)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1034)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1052)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1078)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1370)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1640)( เปิดล่าสุด15 พฤศจิกายน 2560)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1051)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1163)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1069)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2560)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1578)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1165)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2560)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1093)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1032)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1123)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2560)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1204)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1035)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2560)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู910)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2560)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1062)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1060)( เปิดล่าสุด10 พฤศจิกายน 2560)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู909)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู933)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู864)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1015)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2560)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู936)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู825)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู955)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1024)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1002)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู981)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1511)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1010)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู856)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู993)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู829)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู813)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู828)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู866)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1826)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู790)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1161)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1110)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู926)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู831)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู812)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2560)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู843)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2560)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู821)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู814)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2560)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู923)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู725)( เปิดล่าสุด15 พฤศจิกายน 2560)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู