สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู3541)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู3497)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3669)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3749)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3799)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู4093)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู3390)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู3594)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู3549)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3729)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3669)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3413)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2614)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8797)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1831)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2232)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2027)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู10253)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2162)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1854)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1451)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2562)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1415)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู2101)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1450)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1399)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2562)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1508)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1504)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1564)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1347)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1361)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1325)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1221)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1230)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1205)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1258)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1219)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2562)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1249)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1627)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1309)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3950)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2562)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3332)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2151)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1425)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1807)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1483)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1414)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1391)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1446)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1514)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1570)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1351)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1497)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1294)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1364)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1421)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1690)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1940)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1370)( เปิดล่าสุด16 เมษายน 2562)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1527)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1441)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1892)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2562)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1432)( เปิดล่าสุด16 เมษายน 2562)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1370)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1347)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1446)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2562)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1546)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1340)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1202)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1373)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1385)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1238)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1246)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1134)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1330)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2562)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1215)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2562)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1205)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1303)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1423)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1347)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1370)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1931)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1369)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1153)( เปิดล่าสุด16 เมษายน 2562)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1335)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1133)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1222)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1097)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1154)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2093)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1079)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1510)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1449)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2562)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1239)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1221)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2562)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1149)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1141)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1112)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1126)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1258)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1057)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู