สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู3437)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู3398)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3589)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3642)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3703)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3993)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู3304)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู3486)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู3461)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3627)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3573)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3323)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2582)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8741)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1796)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2200)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1995)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู10139)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2128)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1823)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1431)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2562)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1394)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู2068)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1424)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1367)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1483)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1476)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1524)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1323)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1335)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1297)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1196)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1205)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1183)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1217)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1193)( เปิดล่าสุด17 กุมภาพันธ์ 2562)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1220)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1601)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1278)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3927)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3296)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2121)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1394)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1773)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1458)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1386)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1368)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1418)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1483)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1549)( เปิดล่าสุด17 กุมภาพันธ์ 2562)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1322)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2562)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1467)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1269)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1341)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2562)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1389)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1661)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1913)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2562)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1342)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1497)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1415)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1864)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1410)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1346)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1322)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1414)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1520)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1309)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1177)( เปิดล่าสุด17 กุมภาพันธ์ 2562)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1335)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1358)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2562)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1212)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1223)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1111)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1304)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1191)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2562)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1171)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1279)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1381)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1320)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1336)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2562)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1901)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1338)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1126)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1310)( เปิดล่าสุด17 กุมภาพันธ์ 2562)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1099)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1188)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1074)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1125)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2562)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2065)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2562)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1052)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1474)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1419)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1208)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2562)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1178)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1114)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1113)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1084)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1110)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1228)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1029)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู