สื่อดีวิถีพุทธ

 

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 [Part 2/4] ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
(4 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู2332)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู5979)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู5922)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู6116)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู6145)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู6111)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู6449)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู5723)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู5979)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู5924)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู6070)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู6019)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู4680)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3757)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู10601)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2990)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู3420)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู3217)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู11484)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู3302)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2016)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1573)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1522)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู2248)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1562)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1523)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1650)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1664)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1722)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1482)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1488)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1461)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1323)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1349)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1331)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1413)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1348)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1361)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1759)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1432)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู4075)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3497)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2274)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1582)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1978)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1589)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1531)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1523)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1562)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1652)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1684)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1476)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1640)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1411)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1465)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1560)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1826)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู2045)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1487)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1664)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1599)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู2023)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1563)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1486)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1457)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1597)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1669)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1452)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1302)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1506)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1486)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1360)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2562)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1352)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1231)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1431)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1338)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1337)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1422)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1577)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1477)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1513)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู2066)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1477)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1266)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1449)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1251)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1343)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1206)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1317)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2214)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1185)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1641)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1564)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1374)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2562)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1366)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1272)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1239)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1207)( เปิดล่าสุด27 ตุลาคม 2562)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1231)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1355)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)
ทั้งหมด 194 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู