สื่อดีวิถีพุทธ

 
โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
เขียนเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2557 | อ่าน 2396
โดย ส่วนกลาง

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1828)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู1786)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1971)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2031)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2100)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2396)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู1742)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู1811)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู1937)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2086)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1928)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1811)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1988)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู7931)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1176)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1536)( เปิดล่าสุด25 กุมภาพันธ์ 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1430)( เปิดล่าสุด25 กุมภาพันธ์ 2560)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9345)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1591)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1281)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู