พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 พระธรรมทูตบรรยายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เเละพระครูวิศาลธรรมภูษิต เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล เจ้าอาวาสวัดอรัญญวาสี นำนักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อปลูกฝังให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไป ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (88 kb)

เขียนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 | อ่าน 145
โดย โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู