คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
ครูและ นร.ร่วมกันปรับปรุงทำความสะอาดลานธรรม ไม่ระบุ 20/5/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณวัดเขาคันทรง ไม่ระบุ 20/5/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
กิจกรรมวันมาฆบูชา ณวัดเขาคันทรง ไม่ระบุ 20/5/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา กับ อบต.เขาคันทรง ไม่ระบุ 20/5/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
นักเรียนบวชภาคฤดูร้อน ณ วัดเขาคันทรง ไม่ระบุ 20/5/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
นร.เรียนธรรมศึกษา ทุกวันพุธ ไม่ระบุ 20/5/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
นร.เรียนธรรมศึกษา ทุกวันพุธ ไม่ระบุ 20/5/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
คณะครู-นร.เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 20/5/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 20/5/2562 โรงเรียนบ้านวังผา
วันวิสาขบูชา โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ไม่ระบุ 19/5/2562 โรงเรียนผดุงปัญญา
วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 18/5/2562 วัชรินทร์ เอี่ยมสกุล
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 18/5/2562 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
แจ้งให้ประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไม่ระบุ 17/5/2562 โรงเรียนบ้านนาสี
กิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ไม่ระบุ 17/5/2562 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
แบบที่ 1.1 เอกสารอ้างอิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ไม่ระบุ 17/5/2562 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
การสอบธรรมศึกษาในโรงเรียน ไม่ระบุ 15/5/2562 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา(นครราชสีมา)
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ไม่ระบุ 15/5/2562 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ29 ประการสู่ตวามเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/5/2562 โรงเรียนบ้านตะกรุด
โครงการ 1 ใจ 1 ศีล ไม่ระบุ 13/5/2562 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 4/5/2562 โรงเรียนบ้านสลักได
โรงเรียนอนุบาลแคนดง ไม่ระบุ 3/5/2562 โรงเรียนอนุบาลแคนดง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 2/5/2562 โรงเรียนวัดโคกสังข์
แบบรายงานผล29ประการแบบที่1.1 รร.บ้านห้วยกบ ไม่ระบุ 1/5/2562 โรงเรียนบ้านห้วยกบ
ประเมิน 29 ประการ รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 4/4/2562 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
ประเมิน 29 ประการ รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 4/4/2562 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
รายชื่อนักเรียน ไม่ระบุ 22/1/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
รายชื่อครู ไม่ระบุ 22/1/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
ประมวลภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 22/1/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
แบบสรุปผลใบประมเินความพึงพอใจ ไม่ระบุ 22/1/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
แบบรายงานกิจกรรม ไม่ระบุ 22/1/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
บันทึกความประทับใจของนักเรียน ไม่ระบุ 22/1/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
บันทึกความประทับใจของนักเรียน ไม่ระบุ 22/1/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
กำหนดการปฏิบัติธรรมและอบรมพัฒนาผู้บริหาร ไม่ระบุ 22/1/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
กำหนดการนักรียนวิถึพุทธ ไม่ระบุ 22/1/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
อบรมนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 22/1/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
ลายชื่อผู้ร่วมเข้าอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมค่ายอบรม คุณธรรม-จริยธรรม "ธรรมะสู่โรงเรียน" (นักเรียน) ไม่ระบุ 21/1/2562 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม

ทั้งหมด 45 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู