คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
551   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นักเรียนวิถีพุทธ   30/3/2559  30/3/2559  ห้องประชุมลานนกยุง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
552   โรงเรียนบ้านหนองผือ นักเรียนวิถีพุทธ   14/7/2559  14/7/2559  โรงเรียนบ้านหนองผือ
553   โรงเรียนบ้านหนองผือ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/7/2559  17/7/2559  โรงเรียนบ้านหนองผือ
554   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/7/2559  19/7/2559  โรงเรียนบ้านหนองผือ
555   โรงเรียนลองวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   12/8/2559  13/8/2559  วัดสะแล่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
556   โรงเรียนลองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   11/8/2559  11/8/2559  โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่
557   โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/3/2559  22/3/2559  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
558   โรงเรียนอนุบาลชัยนาท นักเรียนวิถีพุทธ   31/3/2559  31/3/2559  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
559   โรงเรียนวัดบ้านจอม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   10/8/2559  12/8/2559  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
560   โรงเรียนวัดบ้านจอม นักเรียนวิถีพุทธ   21/5/2559  21/5/2559  โรงเรียนวัดบ้านจอม
561   โรงเรียนบ้านหัวรัง นักเรียนวิถีพุทธ   18/3/2559  18/3/2559  โรงเรียนบ้านหัวรัง และวัดสิทธิวราราม
562   โรงเรียนบ้านหัวรัง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/3/2559  18/3/2559  โรงเรียนบ้านหัวรัง และวัดสิทธิวราราม
563   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   11/5/2559  12/5/2559  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
564   โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง นักเรียนวิถีพุทธ   12/3/2559  12/3/2559  โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง
565   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   27/5/2559  27/5/2559  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
566   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน นักเรียนวิถีพุทธ   12/5/2559  12/5/2559  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
567   โรงเรียนวัดประดับ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/3/2559  23/3/2559  โรงเรียนวัดประดับ
568   โรงเรียนวัดประดับ นักเรียนวิถีพุทธ   23/3/2559  23/3/2559  โรงเรียนวัดประดับ
569   โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก นักเรียนวิถีพุทธ   20/5/2559  20/5/2559  หอประชุม โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
570   โรงเรียนพุทธิโศภน นักเรียนวิถีพุทธ   28/3/2559  28/3/2559  โรงเรียนพุทธิโศภน
571   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนวิถีพุทธ   16/3/2559  18/3/2559  
572   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   12/2/2559  12/2/2559  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม 48120
573   โรงเรียนวัดท่าบัวทอง นักเรียนวิถีพุทธ   22/3/2559  24/3/2559  วักท่าบัวทอง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
574   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ   25/3/2559  25/3/2559  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
575   โรงเรียนสถาพรวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   17/5/2559  19/5/2559  โรงเรียนสถาพรวิทยา
576   โรงเรียนสถาพรวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   11/5/2559  13/5/2559  โรงเรียนสถาพรวิยา
577   โรงเรียนนาทมวิทยา    12/2/2559  13/2/2559  โรงเรียนนาทมวิทยา

ทั้งหมด 577 รายการ 12 / 12
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู