คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
551   โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
552   โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ นักเรียนวิถีพุทธ   7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
553   โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์และโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/6/2560  17/6/2560  วัดโนนดินแดงใต้
554   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ   20/6/2560  30/6/2560  หอประชุมโรงเรียนสฤษดิเดชและวัดคมบาง
555   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   5/8/2560  5/8/2560  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
556   โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/6/2560  29/6/2560  หอประชุมโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
557   โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ   28/6/2560  28/6/2560  หอประชุมโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
558   โรงเรียนบ้านสามยอด นักเรียนวิถีพุทธ   5/6/2560  5/6/2560  โรงเรียนบ้านสามยอด
559   โรงเรียนบ้านปอบิต นักเรียนวิถีพุทธ   7/6/2559  9/6/2559  สำนักปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะ
560   โรงเรียนดอนคาวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   23/6/2560  24/6/2560  หอประชุม โรงเรียนดอนคาวิทยา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
561   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน นักเรียนวิถีพุทธ   3/10/2560  4/10/2560  263 หมู่ 1 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
562   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี นักเรียนวิถีพุทธ   28/7/2560  30/7/2560  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
563   โรงเรียนบ้านกกจั่น นักเรียนวิถีพุทธ   7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนบ้านกกจั่น
564   โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) นักเรียนวิถีพุทธ   14/7/2560  16/7/2560  ศูนยืปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
565   โรเรียนวัดโงกน้ำ นักเรียนวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
566   โรงเรียนวัดพิกุลทอง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
567   โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย นักเรียนวิถีพุทธ   7/9/2560  8/9/2560  วัดดอยหลังถ้ำ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
568   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   25/5/2560  27/5/2560  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
569   โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ   9/6/2560  9/6/2560  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
570   โรงเรียนวัดบ้านจอม นักเรียนวิถีพุทธ   9/8/2560  11/8/2560  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
571   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ   10/10/2560  10/10/2560  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
572   โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม นักเรียนวิถีพุทธ   25/5/2560  26/5/2560  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
573   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/5/2560  20/5/2560  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
574   โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   8/5/2560  8/5/2560  ที่หอประชุมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฏร์บูรณะ กทม.
575   โรงเรียนสันติสุข นักเรียนวิถีพุทธ   1/6/2560  2/6/2560  โรงเรียนสันติสุข
576   โรงเรียนวัดสระสี่มุม นักเรียนวิถีพุทธ   22/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนวัดสระสี่มุม
577   โรงเรียนรัตนบุรี นักเรียนวิถีพุทธ   8/5/2560  9/5/2560  โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
578   โรงเรียนชลประทานผาแตก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
579   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
580   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นักเรียนวิถีพุทธ   17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
581   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   8/6/2560  8/6/2560  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
582   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   5/6/2560  5/6/2560  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
583   โรงเรียนบ้านหนองบัว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   5/5/2560  7/5/2560  วัดเเม่ต้านเหนือ ตำบลเเม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
584   โรงเรียนบ้านหนองบัว นักเรียนวิถีพุทธ   10/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนบ้านหนองบัว 40 หมู่6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
585   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   8/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
586   โรงเรียนบ้านห้วยยาง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/3/2560  29/3/2560  วัดภูเงินวนาราม ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
587   บ้านท่าโล้ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  วัดตาลกง
588   โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
589   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
590   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง นักเรียนวิถีพุทธ   25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
591   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎณ์บำรุง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   18/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
592   โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   12/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
593   โรงเรียนสถาพรวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   17/5/2560  17/5/2560  โรงเรียนสถาพรวิทยา
594   โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ   20/5/2560  21/5/2560  วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
595   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   8/5/2560  8/5/2560  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
596   โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โรงเรียนบ้านยา โรงเรียนร่มเกล้า 2 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   26/3/2560  27/3/2560  โรงเรียนบ้านยา
597   โรงเรียนลองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   12/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนลองวิทยา
598   โรงเรียนลองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   11/5/2560  11/5/2560  โรงเรียนลองวิทยา
599   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/5/2560  11/5/2560  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
600   โรงเรียนบ้านห้วยยาง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  29/3/2560  วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งหมด 879 รายการ 12 / 18
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู