โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด ปี 2556
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านวังไทร สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:53:33
102  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:50:20
103  โรงเรียนบ้านนากาหลง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:47:31
104  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:44:33
105  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:41:36
106  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:36:57
107  โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:34:02
108  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:30:50
109  โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 ตุลาคม 2556 15:26:18
110  โรงเรียนวัดหนองกก สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:17:48
111  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:14:34
112  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:11:34
113  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:59:29
114  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:56:20
115  โรงเรียนวัดดงยาง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:52:51
116  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:49:40
117  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:46:13
118  โรงเรียนวัดเสาหิน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:42:58
119  โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:36:50
120  โรงเรียนวัดปรักรัก สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:33:41
121  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:27:33
122  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:16:24
123  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:12:57
124  โรงเรียนบ้านเพชรไฝ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:59:08
125  โรงเรียนวัดปากพระ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:49:30
126  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(หรหมมาประชาสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:45:52
127  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:39:44
128  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:34:03
129  โรงเรียนบ้านหนองจัง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 12:54:35
130  โรงเรียนวัดหางตลาด สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 12:21:46
131  โรงเรียนบ้านยางแดน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 12:19:10
132  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สพป.น่าน เขต1 14 ตุลาคม 2556 11:41:24
133  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 11:31:30
134  โรงเรียนบ้านท่าเสา สพป.ระยอง เขต1 14 ตุลาคม 2556 11:29:58
135  โรงเรียนบ้านคำบอน สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 ตุลาคม 2556 10:37:27
136  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 14 ตุลาคม 2556 10:02:28
137  โรงเรียนวัดท่าฉนวน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 09:34:46
138  โรงเรียนบ้านหนองตม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 08:04:09
139  โรงเรียนบ้านนาสระลอย สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 20:04:13
140  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 19:36:42
141  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 18:28:53
142  โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 18:26:01
143  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 18:14:55
144  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต1 13 ตุลาคม 2556 16:32:24
145  โรงเรียนสามัคคีวิทยา ( สหกรณ์อุปถัมภ์ ) สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 10:11:19
146  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 09:50:24
147  โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 08:28:53
148  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังวน สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 07:27:29
149  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 07:27:08
150  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป.สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 23:29:25
151  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 ตุลาคม 2556 22:50:07
152  โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม สพป.สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 11:33:37
153  โรงเรียนบ้านเนินยาง สพป.สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 11:21:29
154  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 ตุลาคม 2556 09:04:06
155  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ สพป.สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 00:02:58
156  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 21:01:30
157  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 20:03:16
158  โรงเรียนบ้านหนองฮาง (สกลนคร) สพป.สกลนคร เขต3 11 ตุลาคม 2556 19:47:46
159  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 17:54:28
160  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต3 11 ตุลาคม 2556 15:59:24
161  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.ลำปาง เขต3 11 ตุลาคม 2556 15:51:52
162  โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 11 ตุลาคม 2556 14:48:03
163  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 14:35:47
164  โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.ระยอง เขต1 11 ตุลาคม 2556 14:34:15
165  โรงเรียนบ้านยางแหลม สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 13:44:45
166  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 13:23:04
167  โรงเรียนบ้านห้วยกูด สพป.แพร่ เขต2 11 ตุลาคม 2556 13:21:56
168  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:45:58
169  โรงเรียนบ้านปากแคว สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:13:09
170  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:08:35
171  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ฺทอง สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 10:14:29
172  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 09:54:29
173  โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 11 ตุลาคม 2556 09:53:46
174  โรงเรียนวัดกกแรต สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 09:47:55
175  โรงเรียนวัดบสถ์ สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 09:44:58
176  โรงเรียนบ้านวังกร่าง สพป.สุโขทัย เขต1 10 ตุลาคม 2556 20:33:07
177  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง สพป.สุโขทัย เขต1 10 ตุลาคม 2556 19:09:54
178  โรงเรียนวัดกำแพงแสน(สว่างวิทยาคาร) สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 15:09:35
179  โรงเรียนบ้านพร้าว สพป.น่าน เขต2 10 ตุลาคม 2556 14:53:58
180  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 14:11:59
181  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 14:03:00
182  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 13:05:09
183  โรงเรียนโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:38:42
184  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:27:21
185  โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:20:08
186  โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:07:58
187  โรงเรียนวัดโพทูล สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:05:55
188  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:00:00
189  โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:53:32
190  โรงเรียนบ้านกุดยาง (ชัยภูมิ) สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:46:33
191  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:45:30
192  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:44:39
193  โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:34:30
194  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์159) สพป.สุรินทร์ เขต2 10 ตุลาคม 2556 11:22:26
195  โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:21:52
196  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:21:32
197  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:12:47
198  โรงเรียนวัดจันทราราม สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:03:01
199  โรงเรียนวังทองวิทยา(ขยายโอกาส) สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 10:52:37
200  โรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต3 10 ตุลาคม 2556 10:46:33


ทั้งหมด 5,893 รายการ 2 / 59
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู