การประเมิน 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
1. ทำประเมิน 29 ประการ ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน เรียบร้อยแล้ว
2. ไม่ได้ประเมิน 29 ประการ ปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน ในเวลาที่กำหนด
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
ข้อมูลเบื้องต้น
   
เริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: 2551
เป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษาตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
   
ข้อมูลสถานศึกษา
   
รหัสสถานศึกษา: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
เลขที่: 109
หมู่ที่: 6
หมู่บ้าน: บ้านหนองแล้ง
ตรอก/ซอย: -
ถนน: แต้ใหม่-ดงบัง
ตำบล: คำไฮใหญ่
อำเภอ: ดอนมดแดง
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34000
โทรศัพท์: 045308241
แฟกซ์: 045308241
เว็บไซต์: http://http://sites.google.com/site/nonglangschool
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ปีที่ก่อตั้ง: 2518
จำนวนห้องเรียน: 8 (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 4 (โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 39 (โดยประมาณ)
ผู้อำนวยการ: ดร.พงษ์ศํกดิ์ ศิริวงศ์
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก
อนุบาล
ประถม
มัธยม 1 - 3
มัธยม 4 - 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญา
ตราสัญลักษณ:
แผนที่:
   
สังกัด
   
หน่วยงานสังกัด: เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1
   
ผู้กรอกข้อมูล
   
ชื่อผู้กรอกข้อมูล: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
เบอร์โทรศัพท์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู