ยินดีด้วยค่ะ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้วค่ะ
หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาเข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 
 
ข้อมูลเบื้องต้น
   
เริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: 2547
โรงเรียนเป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
โรงเรียนตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
   
ข้อมูลโรงเรียน
   
รหัสโรงเรียน: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
ประเภทโรงเรียน: ร.ร.ประถมศึกษา ร.ร.มัธยมศึกษา
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.ศึกษาพิเศษ
เลขที่: 95
หมู่ที่: 6
หมู่บ้าน: -
ตรอก/ซอย: -
ถนน: สุระนารายณ์
ตำบล: ม่วงค่อม
อำเภอ: ชัยบาดาล
จังหวัด: ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์: 15230
โทรศัพท์: 036-643269
แฟกซ์: 036-643269
เว็บไซต์: http://www.ชัยบาดาลพิทยาคม.com
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ปีที่ก่อตั้ง: 2518
จำนวนห้องเรียน: 27 (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 56 (โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 6 (โดยประมาณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียน:
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก อนุบาล ประถม มัธยม 1 - 3 มัธยม 4 - 6
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน:
แผนที่โรงเรียน:
   
สังกัด
   
สพป./สพม./อื่นๆ: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ลพบุรี
   
ผู้กรอกข้อมูล
   
ชื่อผู้กรอกข้อมูล: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
เบอร์โทรศัพท์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
อีเมล์:
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู