โรงเรียนเทวะคลองตรง กรอกข้อมูล 29 ประการยังไม่ครบค่ะ ถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
[กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบกรอกข้อมูล 29 ประการค่ะ ]
 
ข้อมูลเบื้องต้น
   
โรงเรียนเริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: 2552
โรงเรียนเป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
โรงเรียนตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
   
ข้อมูลโรงเรียน
   
รหัสโรงเรียน: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนเทวะคลองตรง
ประเภทโรงเรียน: ร.ร.ประถมศึกษา ร.ร.มัธยมศึกษา
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.ศึกษาพิเศษ
เลขที่: 20/3
หมู่ที่: 10
หมู่บ้าน: เทวะคลองตรง
ตรอก/ซอย:
ถนน:
ตำบล: ราชาเทวะ
อำเภอ: บางพลี
จังหวัด: สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์: 10540
โทรศัพท์: 027503823
แฟกซ์: 027503823
เว็บไซต์: http://202.143.169.211/schoolweb/11101210/
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ปีที่ก่อตั้ง: 2482
จำนวนห้องเรียน: 8 (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 7 (โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: ต่ำกว่า 120 คน 120 – 200 คน 201 – 300 คน 301 – 500 คน
501– 1,000 คน 1,001 – 2,000 คน 2,001 – 3,000 คน มากกว่า 3,000 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก อนุบาล ประถม มัธยม 1 - 3 มัธยม 4 - 6
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน:
แผนที่โรงเรียน:
   
สังกัด
   
สพป./สพม./อื่นๆ: เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต2
   
ผู้กรอกข้อมูล
   
ชื่อผู้กรอกข้อมูล: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
เบอร์โทรศัพท์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
อีเมล์:
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู