โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
21,761
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,927
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,351
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,268
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,138
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
2,050
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
27
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,761
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,714
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
151
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,592
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
197
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
141
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
11,213
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
193
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
4,046
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,263
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
132
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,545
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,655
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
276
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
427
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
18
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,757
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
36,865
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
3,629
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
21,950
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 12:37:44
โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  นครนายกวิทยาคม สพม.เขต 7 นครนายก 13 มิถุนายน 2557 14:43:59
3002  โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 13 มิถุนายน 2557 14:40:39
3003  ศรีมโหสถ สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 13 มิถุนายน 2557 14:37:32
3004  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น (นครราชสีมา) สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2557 14:36:31
3005  โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:34:30
3006  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า "ประชาประสาทวิทย์" สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:31:24
3007  โรงเรียนควนสุบรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 13 มิถุนายน 2557 14:25:58
3008  โรงเรียนบ้านเขาข่า สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:23:01
3009  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม สพป.นครพนม เขต2 13 มิถุนายน 2557 14:21:29
3010  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สพป.ระนอง เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:14:15
3011  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:11:10
3012  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 13 มิถุนายน 2557 14:03:47
3013  โรงเรียนบ้านหนองบง สพป.นครราชสีมา เขต6 13 มิถุนายน 2557 14:03:46
3014  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.สกลนคร เขต2 13 มิถุนายน 2557 13:55:03
3015  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:54:54
3016  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:52:05
3017  โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน สพป.มหาสารคาม เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:47:37
3018  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:46:55
3019  โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:43:21
3020  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต2 13 มิถุนายน 2557 13:43:10
3021  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:42:23
3022  โรงเรียนวัดหนองหมู สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:36:26
3023  โรงเรียนบ้านนาคล้าย สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2557 13:33:44
3024  โรงเรียนบ้านโสกดู่ สพป.นครราชสีมา เขต7 13 มิถุนายน 2557 13:32:54
3025  โรงเรียนวัดหนองประทุน สพป.ราชบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2557 13:27:43
3026  โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สพป.ระนอง เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:11:23
3027  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:07:18
3028  โรงเรียนบ้านดงหนองบัว สพป.นครพนม เขต2 13 มิถุนายน 2557 12:57:04
3029  โรงเรียนวัดทุ่งเพล สพป.จันทบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2557 12:53:27
3030  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 12:50:30
3031  โรงเรียนบ้านเมรัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 13 มิถุนายน 2557 12:48:56
3032  โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม 13 มิถุนายน 2557 12:43:20
3033  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 12:37:22
3034  โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 12:25:30
3035  โรงเรียนวัดวังไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 12:18:44
3036  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม.เขต 42 อุทัยธานี 13 มิถุนายน 2557 12:09:08
3037  บันนังสตาวิทยา สพม.เขต 15 ยะลา 13 มิถุนายน 2557 12:07:11
3038  โรงเรียนบ้านอีกุด สพป.สกลนคร เขต1 13 มิถุนายน 2557 12:01:59
3039  บ้านหนองยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต2 13 มิถุนายน 2557 12:01:23
3040  โรงเรียนบ้านสระงาม สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 12:00:03
3041  โรงเรียนบ้านหนองไห สพป.ชัยภูมิ เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:59:11
3042  โรงเรียนรักเมืองไทย๖บ้านโตนงาช้างฯ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 13 มิถุนายน 2557 11:44:12
3043  โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม.เขต 22 มุกดาหาร 13 มิถุนายน 2557 11:40:35
3044  โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 13 มิถุนายน 2557 11:38:31
3045  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย สพป.สงขลา เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:30:08
3046  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:27:34
3047  โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป.นครราชสีมา เขต6 13 มิถุนายน 2557 11:26:02
3048  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:14:18
3049  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ "จันทโชตอนุสรณ์" สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:13:08
3050  โรงเรียนบ้านโพนทัน(ยโสธร) สพป.ยโสธร เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:12:09
3051  โรงเรียนบ้านโพนละออม สพป.มหาสารคาม เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:11:21
3052  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:11:19
3053  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:10:54
3054  โรงเรียนบ้านกุดเชือก สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:10:06
3055  โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.นครพนม เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:10:01
3056  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:06:45
3057  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:03:11
3058  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:01:46
3059  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน สพม.เขต 22 มุกดาหาร 13 มิถุนายน 2557 10:54:12
3060  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 10:51:54
3061  โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ เขต1 13 มิถุนายน 2557 10:43:58
3062  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 10:36:29
3063  โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 10:28:36
3064  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป.ขอนแก่น เขต1 13 มิถุนายน 2557 10:15:26
3065  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 10:14:07
3066  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:55:01
3067  โรงเรียนวัดสามร่ม(ไพบูลย์ปัญญา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 13 มิถุนายน 2557 09:54:11
3068  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:53:34
3069  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 09:51:02
3070  โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 13 มิถุนายน 2557 09:46:58
3071  โรงเรียนช่องช้าง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 13 มิถุนายน 2557 09:46:03
3072  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.ชุมพร เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:40:11
3073  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป.อำนาจเจริญ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:33:09
3074  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:27:49
3075  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:26:12
3076  โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป.นครพนม เขต2 13 มิถุนายน 2557 09:19:54
3077  โรงเรียนบ้านเนินหอม สพป.ปราจีนบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:09:21
3078  โรงเรียนบ้านตะโก สพป.สระแก้ว เขต2 13 มิถุนายน 2557 08:54:16
3079  โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต1 13 มิถุนายน 2557 08:50:32
3080  โรงเรียนบ้านนาโมง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 13 มิถุนายน 2557 08:41:39
3081  โรงเรียนบ้านบัวโคก (บึงกาฬ) สพป.บึงกาฬ เขต1 13 มิถุนายน 2557 08:25:38
3082  โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 13 มิถุนายน 2557 08:10:33
3083  โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 13 มิถุนายน 2557 08:04:44
3084  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 13 มิถุนายน 2557 07:46:16
3085  โรงเรียนวัดสันติธรรม สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 23:07:29
3086  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 12 มิถุนายน 2557 23:00:04
3087  โรงเรียนวัดทัพชุมพล สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 22:19:23
3088  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 22:15:13
3089  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต3 12 มิถุนายน 2557 22:14:33
3090  โรงเรียนบ้านนาตะโครก สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2557 22:11:05
3091  โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง สพป.ขอนแก่น เขต1 12 มิถุนายน 2557 20:58:39
3092  โรงเรียนบ้านกลอนโด สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2557 20:42:45
3093  โรงเรียนบ้้านสันหลวงสามัคคี สพป.เชียงราย เขต4 12 มิถุนายน 2557 20:40:43
3094  โรงเรียนบ้านท่าตาสี สพป.สระแก้ว เขต1 12 มิถุนายน 2557 19:45:04
3095  โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป.พัทลุง เขต2 12 มิถุนายน 2557 19:35:19
3096  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 18:22:39
3097  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ สพป.ตราด เขต1 12 มิถุนายน 2557 17:32:13
3098  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป.เชียงราย เขต2 12 มิถุนายน 2557 17:19:09
3099  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป.อุดรธานี เขต3 12 มิถุนายน 2557 17:00:43
3100  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 16:40:47


ทั้งหมด 21,761 รายการ 31 / 218
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู