โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียน
22,551
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,822
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,239
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,171
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,067
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,980
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,272
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,551
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,633
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
88
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,483
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
126
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
139
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
11,047
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
101
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
4,004
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,102
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
70
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,476
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,515
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
100
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
16,901
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
96
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,644
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
52,682
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
2,068
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
31,455
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 23:12:49
โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 08:29:12
3002  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 (บ้านโคกตะแบก) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 24 พฤษภาคม 2558 13:55:02
3003  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี สพม.เขต 37 น่าน 24 พฤษภาคม 2558 12:24:45
3004  โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.หนองบัวลำภู เขต1 24 พฤษภาคม 2558 10:41:57
3005  โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สพป.บุรีรัมย์ เขต4 23 พฤษภาคม 2558 17:01:50
3006  โรงเรียนบ้านปากบางกลม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 23 พฤษภาคม 2558 07:54:18
3007  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 22 พฤษภาคม 2558 22:10:17
3008  โรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 22 พฤษภาคม 2558 20:04:29
3009  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่ 112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 22 พฤษภาคม 2558 16:59:58
3010  โรงเรียนบ้านหนองขามกลุ่มอ่างทอง(กำแพงเพชร) สพป.กำแพงเพชร เขต1 22 พฤษภาคม 2558 15:26:24
3011  โรงเรียนบ้านป่าก่อ สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 15:18:11
3012  โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 15:17:25
3013  โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย สพป.พัทลุง เขต2 22 พฤษภาคม 2558 15:05:26
3014  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 22 พฤษภาคม 2558 14:56:29
3015  โรงเรียนบ้านจะหลวย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 14:41:02
3016  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 14:18:49
3017  โรงเรียนบ้านนามึน สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 14:11:53
3018  โรงเรียนบ้านงิ้ว (บุรีรัมย์) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 13:44:23
3019  โรงเรียนบ้านกุดชุม สพป.อุบลราชธานี เขต4 22 พฤษภาคม 2558 13:29:22
3020  โรงเรียนบ้านพรสำราญ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 13:19:18
3021  โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 13:18:26
3022  โรงเรียนบ้านเศรษฐี สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 13:12:42
3023  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ลานกระบือ กำเเพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 22 พฤษภาคม 2558 13:02:40
3024  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 12:33:24
3025  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ สพป.อุบลราชธานี เขต5 22 พฤษภาคม 2558 11:45:04
3026  โรงเรียนบ้านหัวโนน สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 22 พฤษภาคม 2558 11:36:42
3027  โรงเรียนศรีศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 11:28:25
3028  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม สพป.บุรีรัมย์ เขต3 22 พฤษภาคม 2558 11:16:47
3029  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 พฤษภาคม 2558 11:06:36
3030  โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 22 พฤษภาคม 2558 11:01:55
3031  โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 11:01:27
3032  โรงเรียนบ้านหวาง สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 11:01:09
3033  โรงเรียนบ้านเชือก (ทวีปัญญา) สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 10:50:01
3034  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 22 พฤษภาคม 2558 10:13:33
3035  โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป.หนองคาย เขต1 22 พฤษภาคม 2558 10:12:02
3036  โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 09:52:10
3037  โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 22 พฤษภาคม 2558 09:46:24
3038  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม สพป.พัทลุง เขต2 22 พฤษภาคม 2558 09:04:48
3039  โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 08:39:55
3040  โรงเรียนบ้านหนองบก สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 21:33:17
3041  โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 21 พฤษภาคม 2558 20:34:23
3042  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป.สุรินทร์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 18:28:35
3043  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 พฤษภาคม 2558 16:19:24
3044  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก เขต1 21 พฤษภาคม 2558 15:11:04
3045  โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 21 พฤษภาคม 2558 15:04:27
3046  โรงเรียน บ้านหนองบัว สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 พฤษภาคม 2558 14:28:31
3047  โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 พฤษภาคม 2558 14:28:25
3048  โรงเรียนราษฎร์รักแดน สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 14:20:09
3049  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.กำแพงเพชร เขต1 21 พฤษภาคม 2558 14:15:36
3050  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม.เขต 13 ตรัง 21 พฤษภาคม 2558 13:40:17
3051  โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 พฤษภาคม 2558 13:23:32
3052  โรงเรียนบ้านตามา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 พฤษภาคม 2558 13:21:55
3053  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 13:04:34
3054  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 12:48:37
3055  โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม.เขต 20 อุดรธานี 21 พฤษภาคม 2558 11:54:03
3056  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 11:43:06
3057  โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 11:25:41
3058  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 11:20:07
3059  โรงเรียนบ้านเป้า สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 11:16:33
3060  โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.มหาสารคาม เขต1 21 พฤษภาคม 2558 11:09:44
3061  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง สพป.กำแพงเพชร เขต1 21 พฤษภาคม 2558 11:06:12
3062  โรงเรียนวัดบ้านบาก สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 10:51:22
3063  โรงเรียนบ้านบุตร สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 10:46:33
3064  โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม.เขต 13 กระบี่ 21 พฤษภาคม 2558 10:05:55
3065  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 พฤษภาคม 2558 10:04:08
3066  โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 21 พฤษภาคม 2558 10:00:25
3067  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 สพป.หนองบัวลำภู เขต1 21 พฤษภาคม 2558 09:53:56
3068  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 09:49:12
3069  โรงเรียนบ้านก่อบึง สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 09:38:41
3070  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 พฤษภาคม 2558 09:36:46
3071  โรงเรียนบ้านเหล่าบาก สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 09:34:34
3072  โรงเรียนบ้านดูน สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 09:33:49
3073  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2558 09:31:08
3074  โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 09:30:22
3075  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 พฤษภาคม 2558 09:21:12
3076  โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 09:20:28
3077  โรงเรียนบ้านยางเทิง สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 09:11:55
3078  โรงเรียนบ้านลำหัก สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 พฤษภาคม 2558 08:13:26
3079  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 พฤษภาคม 2558 04:01:46
3080  โรงเรียนบ้านกระสัง (อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 20 พฤษภาคม 2558 21:50:10
3081  โรงเรียนบ้านมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต6 20 พฤษภาคม 2558 21:11:41
3082  โรงเรียนบ้านวังมะค่า สพป.กำแพงเพชร เขต1 20 พฤษภาคม 2558 18:07:01
3083  โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 20 พฤษภาคม 2558 14:28:52
3084  โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 20 พฤษภาคม 2558 14:15:30
3085  โรงเรียนบ้านตาโหงก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 20 พฤษภาคม 2558 13:44:06
3086  โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต1 20 พฤษภาคม 2558 13:28:31
3087  โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สพป.สุรินทร์ เขต3 20 พฤษภาคม 2558 12:09:46
3088  โรงเรียนบ้านธาตุ สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 พฤษภาคม 2558 11:59:13
3089  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต1 20 พฤษภาคม 2558 11:32:04
3090  โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 พฤษภาคม 2558 11:24:03
3091  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 20 พฤษภาคม 2558 11:19:22
3092  โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป.สกลนคร เขต2 20 พฤษภาคม 2558 10:39:39
3093  โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป.สุรินทร์ เขต3 20 พฤษภาคม 2558 10:04:08
3094  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 สพป.สุรินทร์ เขต3 20 พฤษภาคม 2558 10:02:02
3095  โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 20 พฤษภาคม 2558 09:46:19
3096  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 20 พฤษภาคม 2558 09:02:04
3097  โรงเรียนโนนโหนน(อ่อนอุปการ) สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 พฤษภาคม 2558 08:49:48
3098  โรงเรียนบ้านลำท่าโพ สพป.นครปฐม เขต1 20 พฤษภาคม 2558 08:44:41
3099  โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม.เขต 11 ชุมพร 20 พฤษภาคม 2558 01:11:40
3100  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต4 19 พฤษภาคม 2558 16:29:35


ทั้งหมด 22,551 รายการ 31 / 226
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู