โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด 18,547 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 16,613 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,934 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 20:46:31    


โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา วันที่สมัคร
3001   โรงเรียนบ้านปางโก
นครราชสีมา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต4 14 มิถุนายน 2556 14:25:19
3002   โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
พะเยา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พะเยา 14 มิถุนายน 2556 13:57:54
3003   โรงเรียนบ้านห้วยไร่
ขอนแก่น
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต2 14 มิถุนายน 2556 13:51:29
3004   โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ
ร้อยเอ็ด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต3 14 มิถุนายน 2556 13:41:01
3005   โรงเรียนiรัฐราษฎร์สงเราะห์
พิษณุโลก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต1 14 มิถุนายน 2556 13:34:42
3006   โรงเรียนบ้านน้ำเลา
เพชรบูรณ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต1 14 มิถุนายน 2556 13:02:08
3007   โรงเรียนวัดหนองเหมือด
กำแพงเพชร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต2 14 มิถุนายน 2556 12:37:04
3008   โรงเรียนบ้านลำภาศ
พิษณุโลก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต2 14 มิถุนายน 2556 12:12:32
3009   โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
เชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต3 14 มิถุนายน 2556 11:58:40
3010   โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
กำแพงเพชร
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กำแพงเพชร 14 มิถุนายน 2556 11:54:55
3011   โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง
ขอนแก่น
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต4 14 มิถุนายน 2556 11:46:07
3012   โรงเรียนบ้านเขว้า
บุรีรัมย์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต2 14 มิถุนายน 2556 11:40:43
3013   โรงเรียนบ้านไทรงาม
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต3 14 มิถุนายน 2556 11:17:54
3014   โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต2 14 มิถุนายน 2556 10:52:44
3015   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
พิษณุโลก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต2 14 มิถุนายน 2556 10:50:06
3016   โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
อำนาจเจริญ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ เขต1 14 มิถุนายน 2556 10:46:47
3017   โรงเรียนบ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์)
บุรีรัมย์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต2 14 มิถุนายน 2556 10:37:04
3018   โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ
เพชรบูรณ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต1 14 มิถุนายน 2556 10:35:48
3019   โรงเรียนบ้านรังงาม
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต3 14 มิถุนายน 2556 10:31:05
3020   โรงเรียนสามแยกชภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
อำนาจเจริญ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ เขต1 14 มิถุนายน 2556 10:16:57
3021   โรงเรียนบ้านโคกสี
ร้อยเอ็ด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต3 14 มิถุนายน 2556 10:16:22
3022   โรงเรียนบ้านคลองกะโบน
เพชรบูรณ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2556 10:16:15
3023   โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
สมุทรสงคราม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม เขต1 14 มิถุนายน 2556 10:10:15
3024   โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
แพร่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต1 14 มิถุนายน 2556 10:10:13
3025   โรงเรียนวัดบ้านตาเสา
บุรีรัมย์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต2 14 มิถุนายน 2556 10:06:46
3026   โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
นครราชสีมา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต3 14 มิถุนายน 2556 09:55:08
3027   โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต2 14 มิถุนายน 2556 09:36:07
3028   โรงเรียนวัดบางเเคกลาง (ไพลประชานุกูล)
สมุทรสงคราม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม เขต1 14 มิถุนายน 2556 09:32:53
3029   โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(บุรีรัมย์)
บุรีรัมย์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต3 14 มิถุนายน 2556 09:14:59
3030   โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส)
สมุทรสงคราม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม เขต1 14 มิถุนายน 2556 08:52:51
3031   โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี 13 มิถุนายน 2556 22:12:07
3032   โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)
อุตรดิตถ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต1 13 มิถุนายน 2556 18:31:50
3033   โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม เขต1 13 มิถุนายน 2556 16:12:44
3034   โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
ลำปาง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต3 13 มิถุนายน 2556 15:32:45
3035   โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)
สมุทรสงคราม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม เขต1 13 มิถุนายน 2556 14:57:23
3036   โรงเรียนบ้านร่องห้า
พะเยา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต1 13 มิถุนายน 2556 14:53:01
3037   โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์2)
อำนาจเจริญ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ เขต1 13 มิถุนายน 2556 14:40:49
3038   โรงเรียนบ้านเลิงบาก
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2556 14:37:39
3039   โรงเรียนบ้านแม่หาด
แม่ฮ่องสอน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต2 13 มิถุนายน 2556 14:19:40
3040   โรงเรียนบ้านคำม่วง
ขอนแก่น
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต4 13 มิถุนายน 2556 13:55:57
3041   โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อุตรดิตถ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต1 13 มิถุนายน 2556 13:42:51
3042   โรงเรียนบ้านนาดูน (เมืองอุบล)
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต1 13 มิถุนายน 2556 13:33:24
3043   โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต3 13 มิถุนายน 2556 13:16:43
3044   โรงเรียนบ้านถ่อน
อุดรธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต1 13 มิถุนายน 2556 13:15:27
3045   โรงเรียนบ้านกันจุ
เพชรบูรณ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2556 12:54:40
3046   โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
อุทัยธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต2 13 มิถุนายน 2556 12:48:20
3047   โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต2 13 มิถุนายน 2556 12:21:47
3048   โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)
สมุทรสงคราม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม เขต1 13 มิถุนายน 2556 12:01:49
3049   โรงเรียนคลองทางหลวง
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต2 13 มิถุนายน 2556 11:12:19
3050   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
เพชรบูรณ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต1 13 มิถุนายน 2556 11:09:16
3051   โรงเรียนโรงเรียนวัดทัพหลวง สาขา บ้านป่าอูสามัคคี
อุทัยธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต2 13 มิถุนายน 2556 10:44:56
3052   โรงเรียนจตุพร
อุทัยธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต2 13 มิถุนายน 2556 10:44:35
3053   โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต2 13 มิถุนายน 2556 10:16:14
3054   โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
อุตรดิตถ์
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ์ 13 มิถุนายน 2556 10:10:48
3055   โรงเรียนโรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา)
นนทบุรี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2556 09:50:44
3056   โรงเรียนบ้านโพน (เชียงคาน)
เลย
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต1 13 มิถุนายน 2556 09:48:47
3057   โรงเรียนบ้านสบเมย
แม่ฮ่องสอน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต2 13 มิถุนายน 2556 09:46:21
3058   โรงเรียนบ้านหนองมุก
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต1 13 มิถุนายน 2556 09:36:54
3059   โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
บุรีรัมย์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต1 13 มิถุนายน 2556 09:25:11
3060   โรงเรียนอุดมพัฒนา
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต3 13 มิถุนายน 2556 08:49:27
3061   โรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต1 12 มิถุนายน 2556 18:39:05
3062   โรงเรียนบ้านยางขี้นก
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต1 12 มิถุนายน 2556 18:33:25
3063   โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
เพชรบูรณ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต1 12 มิถุนายน 2556 17:23:10
3064   โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต3 12 มิถุนายน 2556 17:02:48
3065   โรงเรียนบ้านน้ำท่วม
อำนาจเจริญ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ เขต1 12 มิถุนายน 2556 15:47:03
3066   โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน
พะเยา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต1 12 มิถุนายน 2556 15:39:05
3067   โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน
ระยอง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต1 12 มิถุนายน 2556 15:38:07
3068   โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
ร้อยเอ็ด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต3 12 มิถุนายน 2556 15:09:06
3069   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๔วัดฉัททันต์สนาน
นราธิวาส
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต2 12 มิถุนายน 2556 15:02:31
3070   โรงเรียนบ้านรังแถว
กำแพงเพชร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต2 12 มิถุนายน 2556 14:44:58
3071   โรงเรียนวัดรางกำหยาด
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต2 12 มิถุนายน 2556 14:33:04
3072   บ้านบุ่งเขียว
อำนาจเจริญ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ เขต 12 มิถุนายน 2556 14:21:11
3073   โรงเรียนสาลิกาวิทยา
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต2 12 มิถุนายน 2556 14:17:31
3074   โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด(ประชานุกูล)
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 12 มิถุนายน 2556 14:17:23
3075   โรงเรียนวัดโพธิ์(คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง)
อ่างทอง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง เขต1 12 มิถุนายน 2556 14:03:39
3076   โรงเรียนวัดแจ้ง(เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)
บุรีรัมย์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต2 12 มิถุนายน 2556 13:53:38
3077   โรงเรียนบ้านโพนขวาว
อำนาจเจริญ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ เขต 12 มิถุนายน 2556 13:44:45
3078   โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง)
อ่างทอง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง เขต1 12 มิถุนายน 2556 13:38:49
3079   โรงเรียนบ้านวังยาว
ร้อยเอ็ด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต3 12 มิถุนายน 2556 13:22:40
3080   โรงเรียนบ้านท่าสะอาด
บึงกาฬ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ เขต1 12 มิถุนายน 2556 13:03:27
3081   โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8
บุรีรัมย์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต2 12 มิถุนายน 2556 12:59:04
3082   โรงเรียนบ้านดง
อุทัยธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต2 12 มิถุนายน 2556 12:48:36
3083   โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต2 12 มิถุนายน 2556 12:17:43
3084   โรงเรียนบ้านพี้
เพชรบูรณ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต1 12 มิถุนายน 2556 11:51:00
3085   โรงเรียนบ้านหนองยาง
ร้อยเอ็ด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต2 12 มิถุนายน 2556 11:24:50
3086   โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง
อุดรธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต2 12 มิถุนายน 2556 11:23:36
3087   โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี
ร้อยเอ็ด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต3 12 มิถุนายน 2556 11:15:33
3088   โรงเรียนบ้านดอนควาย
ร้อยเอ็ด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต3 12 มิถุนายน 2556 11:13:19
3089   โรงเรียนวัดหมื่นเกลา
อ่างทอง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง เขต1 12 มิถุนายน 2556 11:10:12
3090   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6
บุรีรัมย์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต2 12 มิถุนายน 2556 10:59:36
3091   โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต3 12 มิถุนายน 2556 10:57:06
3092   โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล
พะเยา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต1 12 มิถุนายน 2556 10:51:53
3093   โรงเรียนวัดนันทวัน
สุพรรณบุรี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2556 10:46:07
3094   โรงเรียนบ้านทางข้าม
เพชรบูรณ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต1 12 มิถุนายน 2556 10:43:22
3095   โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
นครศรีธรรมราช
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นครศรีธรรมราช 12 มิถุนายน 2556 10:31:32
3096   โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
บุรีรัมย์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต2 12 มิถุนายน 2556 10:27:59
3097   โรงเรียนบ้านโค้งสวอง
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต3 12 มิถุนายน 2556 10:22:05
3098   โรงเรียนบ้านดงบุญนาค
พะเยา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต1 12 มิถุนายน 2556 10:14:53
3099   โรงเรียนบางสะพานวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 12 มิถุนายน 2556 10:11:21
3100   โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ
เพชรบูรณ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต1 12 มิถุนายน 2556 09:58:37


ทั้งหมด 18,547 รายการ 31 / 186
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู