โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียน
22,741
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,800
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,218
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,148
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,067
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,965
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,543
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,741
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,611
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
80
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,455
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
116
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
138
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,998
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
94
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,991
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,071
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
64
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,452
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,481
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
87
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
4,834
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
13,344
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
183
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17,440
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
48,961
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,985
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
33,542
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 15:40:09
โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 4 มิถุนายน 2558 16:34:35
3002  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก สพป.สกลนคร เขต2 4 มิถุนายน 2558 16:11:23
3003  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป.พัทลุง เขต2 4 มิถุนายน 2558 15:56:26
3004  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต5 4 มิถุนายน 2558 15:56:20
3005  โรงเรียนบ้านกองวะ สพป.เชียงใหม่ เขต5 4 มิถุนายน 2558 15:15:05
3006  โรงเรียนบ้านหลังท่อ Ban Langtor 130830 สพป.เชียงใหม่ เขต5 4 มิถุนายน 2558 15:13:40
3007  โรงเรียนบ้านดงบาก สพป.สกลนคร เขต2 4 มิถุนายน 2558 15:04:45
3008  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง(ชัยภูมิ) สพป.ชัยภูมิ เขต3 4 มิถุนายน 2558 14:27:23
3009  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2558 13:58:03
3010  โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม.เขต 25 ขอนแก่น 4 มิถุนายน 2558 13:40:31
3011  โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2558 13:37:38
3012  โรงเรียนบ้านนาขนัน สพป.อุบลราชธานี เขต2 4 มิถุนายน 2558 13:20:36
3013  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต3 4 มิถุนายน 2558 13:10:09
3014  โรงเรียนบ้านกาซ้อง สพป.แพร่ เขต1 4 มิถุนายน 2558 13:00:33
3015  โรงเรียนเจริญวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต1 4 มิถุนายน 2558 11:35:14
3016  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.หนองคาย เขต1 4 มิถุนายน 2558 11:34:19
3017  โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง) สพป.เพชรบุรี เขต2 4 มิถุนายน 2558 11:24:27
3018  โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 4 มิถุนายน 2558 11:17:55
3019  โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 4 มิถุนายน 2558 11:12:11
3020  โรงเรียนบ้านหนองมัน สพป.บุรีรัมย์ เขต3 4 มิถุนายน 2558 10:45:04
3021  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป.ปทุมธานี เขต1 4 มิถุนายน 2558 10:41:43
3022  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต3 4 มิถุนายน 2558 10:17:59
3023  โรงเรียนบ้านป่าโปง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 4 มิถุนายน 2558 10:11:49
3024  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย สพป.ชัยภูมิ เขต3 4 มิถุนายน 2558 10:05:12
3025  โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ สพป.ลำปาง เขต1 4 มิถุนายน 2558 08:28:11
3026  โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา สพป.ตาก เขต1 3 มิถุนายน 2558 21:19:06
3027  โรงเรียนบ้านโคกแสว สพป.ชัยภูมิ เขต3 3 มิถุนายน 2558 20:14:44
3028  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ สพป.นครราชสีมา เขต4 3 มิถุนายน 2558 19:32:25
3029  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม.เขต 13 กระบี่ 3 มิถุนายน 2558 17:00:56
3030  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) สพป.ชัยภูมิ เขต3 3 มิถุนายน 2558 16:58:51
3031  โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) สพป.ปทุมธานี เขต1 3 มิถุนายน 2558 16:08:18
3032  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.ตาก เขต2 3 มิถุนายน 2558 15:55:16
3033  โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข สพป.สุรินทร์ เขต3 3 มิถุนายน 2558 15:32:30
3034  โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต1 3 มิถุนายน 2558 14:46:27
3035  โรงเรียนบ้านเขว้า สพป.บุรีรัมย์ เขต4 3 มิถุนายน 2558 14:29:44
3036  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต3 3 มิถุนายน 2558 14:17:51
3037  โรงเรียนบ้านหนองตะก้ สพป.นครราชสีมา เขต4 3 มิถุนายน 2558 14:14:01
3038  โรงเรียนบ้านมณ๊โชติสามัคคี สพป.สระบุรี เขต2 3 มิถุนายน 2558 14:07:55
3039  โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.ตาก เขต1 3 มิถุนายน 2558 14:07:12
3040  โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม.เขต 37 แพร่ 3 มิถุนายน 2558 13:54:32
3041  โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป.เชียงราย เขต1 3 มิถุนายน 2558 13:21:26
3042  โรงเรียนบ้านเกาะลาน สพป.ตาก เขต1 3 มิถุนายน 2558 13:00:35
3043  โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ สพป.นครราชสีมา เขต4 3 มิถุนายน 2558 12:49:12
3044  โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.เพชรบุรี เขต2 3 มิถุนายน 2558 12:44:43
3045  โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 3 มิถุนายน 2558 12:06:26
3046  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต3 3 มิถุนายน 2558 11:48:43
3047  โรงเรียนบ้านหนองจะบก สพป.ชัยภูมิ เขต3 3 มิถุนายน 2558 11:47:56
3048  โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.อุบลราชธานี เขต1 3 มิถุนายน 2558 11:40:58
3049  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม.เขต 20 อุดรธานี 3 มิถุนายน 2558 11:32:16
3050  โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต3 3 มิถุนายน 2558 11:31:10
3051  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 3 มิถุนายน 2558 11:30:26
3052  โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ สพป.สกลนคร เขต1 3 มิถุนายน 2558 11:11:02
3053  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น สพป.ลำปาง เขต1 3 มิถุนายน 2558 10:40:08
3054  โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพป.ตาก เขต 3 มิถุนายน 2558 09:55:22
3055  โรงเรียนวัดบัานพร้าวใน สพป.ปทุมธานี เขต1 3 มิถุนายน 2558 09:09:13
3056  โรงเรียนสุลักขณะ สพป.ปทุมธานี เขต1 3 มิถุนายน 2558 08:13:35
3057  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ สพป.นครปฐม เขต1 3 มิถุนายน 2558 07:30:29
3058  โรงเรียนบ้านวังบง สพป.พะเยา เขต2 2 มิถุนายน 2558 20:05:30
3059  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 2 มิถุนายน 2558 16:32:13
3060  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 2 มิถุนายน 2558 16:14:46
3061  โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต1 2 มิถุนายน 2558 16:11:54
3062  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ สพป.ตาก เขต2 2 มิถุนายน 2558 15:03:51
3063  โรงเรียนบ้านหินสีสาขาบ้านลานคา สพป.ราชบุรี เขต1 2 มิถุนายน 2558 15:01:51
3064  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป.นครราชสีมา เขต6 2 มิถุนายน 2558 14:54:45
3065  โรงเรียนบ้านหันตะเภา สพป.เพชรบุรี เขต2 2 มิถุนายน 2558 13:47:10
3066  โรงเรียนวัดสามเงา สพป.ตาก เขต1 2 มิถุนายน 2558 13:30:02
3067  โรงเรียนบ้านราวนคร สพป.สุรินทร์ เขต3 2 มิถุนายน 2558 13:03:43
3068  โรงเรียนศรีวิทยา สพป.ตาก เขต1 2 มิถุนายน 2558 12:52:32
3069  โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง สพป.ลำปาง เขต1 2 มิถุนายน 2558 12:44:58
3070  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สพป.ตาก เขต1 2 มิถุนายน 2558 12:35:58
3071  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ สพป.อุบลราชธานี เขต1 2 มิถุนายน 2558 11:23:27
3072  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 2 มิถุนายน 2558 11:03:04
3073  โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) สพป.ปทุมธานี เขต1 2 มิถุนายน 2558 10:33:09
3074  โรงเรียนบ้านศรีบัว สพป.อุบลราชธานี เขต1 2 มิถุนายน 2558 10:30:49
3075  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 2 มิถุนายน 2558 10:14:54
3076  โรงเรียนภูพานวิทยา สพม.เขต 20 อุดรธานี 2 มิถุนายน 2558 08:56:39
3077  โรงเรียนวัดเขาพระ สพป.ตรัง เขต2 2 มิถุนายน 2558 08:19:06
3078  โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) สพป.ลำปาง เขต1 1 มิถุนายน 2558 20:55:06
3079  โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) สพป.เพชรบุรี เขต2 1 มิถุนายน 2558 17:34:51
3080  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 1 มิถุนายน 2558 12:48:05
3081  โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 1 มิถุนายน 2558 12:46:33
3082  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21 บึงกาฬ 1 มิถุนายน 2558 12:25:34
3083  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา81 สพป.หนองบัวลำภู เขต1 1 มิถุนายน 2558 11:22:44
3084  โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 1 มิถุนายน 2558 11:20:36
3085  โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 1 มิถุนายน 2558 10:57:11
3086  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 1 มิถุนายน 2558 10:54:53
3087  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 สพป.หนองบัวลำภู เขต1 1 มิถุนายน 2558 10:54:51
3088  โรงเรียนบ้านโคกสนั่น สพป.หนองบัวลำภู เขต1 1 มิถุนายน 2558 10:53:46
3089  โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.หนองบัวลำภู เขต1 1 มิถุนายน 2558 10:50:42
3090  โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต1 1 มิถุนายน 2558 10:21:29
3091  โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป.หนองบัวลำภู เขต1 1 มิถุนายน 2558 09:19:06
3092  โรงเรียนบ้านกุดหัวแฮด สพป.หนองบัวลำภู เขต1 1 มิถุนายน 2558 07:58:44
3093  โรงเรียนบ้านกุดฉิม ศูนย์เมือง 8 สพป.หนองบัวลำภู เขต1 1 มิถุนายน 2558 06:14:27
3094  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 31 พฤษภาคม 2558 11:02:08
3095  โรงเรียนบ้านผาสุก สาขาผาสวรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 31 พฤษภาคม 2558 11:01:57
3096  โรงเรียนทองหลางน้อย สพป.นครราชสีมา เขต6 31 พฤษภาคม 2558 09:04:40
3097  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 30 พฤษภาคม 2558 17:16:19
3098  โรงเรียนบ้านห้วยหละ สพป.ลำพูน เขต2 30 พฤษภาคม 2558 16:00:09
3099  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง สพป.ปทุมธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2558 20:46:20
3100  โรงเรียนบ้านโนนพอก สพป.สกลนคร เขต2 29 พฤษภาคม 2558 18:26:41


ทั้งหมด 22,741 รายการ 31 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู