ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 20,754 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 19,687 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,067 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 10:28:28    


โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 20 พฤษภาคม 2557 09:12:53
3002  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.นครปฐม เขต1 20 พฤษภาคม 2557 09:06:18
3003  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน สพป.หนองบัวลำภู เขต2 20 พฤษภาคม 2557 08:10:04
3004  โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 20 พฤษภาคม 2557 08:08:13
3005  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป.หนองบัวลำภู เขต2 20 พฤษภาคม 2557 06:18:46
3006  โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 22:39:19
3007  โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 19 พฤษภาคม 2557 22:08:55
3008  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 19 พฤษภาคม 2557 21:57:56
3009  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 19 พฤษภาคม 2557 20:36:48
3010  โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 19 พฤษภาคม 2557 16:32:00
3011  โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม.เขต 33 สุรินทร์ 19 พฤษภาคม 2557 16:24:01
3012  โรงเรียนบ้านพังงู สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 15:15:56
3013  โรงเรียนวัดหนองเป้า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 19 พฤษภาคม 2557 15:12:21
3014  โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 14:59:42
3015  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 14:49:42
3016  โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 14:38:34
3017  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 14:37:18
3018  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป.ยโสธร เขต1 19 พฤษภาคม 2557 14:30:44
3019  โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 19 พฤษภาคม 2557 14:21:17
3020  โรงเรียนนาดีวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 19 พฤษภาคม 2557 14:20:08
3021  โรงเรียนดอนสีนวนฯ สพป.ชัยนาท เขต1 19 พฤษภาคม 2557 13:14:02
3022  โรงเรียนบ้านต้อง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 19 พฤษภาคม 2557 12:40:52
3023  โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 12:32:23
3024  โรงเรียนบ้านปางหก สพป.เชียงราย เขต2 19 พฤษภาคม 2557 11:57:54
3025  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.เชียงราย เขต2 19 พฤษภาคม 2557 11:53:32
3026  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 11:41:19
3027  โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 11:36:57
3028  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 19 พฤษภาคม 2557 11:25:57
3029  โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 33 สุรินทร์ 19 พฤษภาคม 2557 10:47:52
3030  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 10:37:01
3031  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา สพป.ชัยนาท เขต1 19 พฤษภาคม 2557 10:31:16
3032  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป.ชัยนาท เขต1 19 พฤษภาคม 2557 09:57:53
3033  โรงเรียนบ้านนาสมนึก สพป.หนองบัวลำภู เขต2 18 พฤษภาคม 2557 13:54:40
3034  โรงเรียนบ้านหนองอิอู สพป.อุดรธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2557 13:43:21
3035  โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 18 พฤษภาคม 2557 11:54:44
3036  โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง สพป.เชียงราย เขต2 17 พฤษภาคม 2557 13:42:04
3037  โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม สพป.หนองบัวลำภู เขต2 17 พฤษภาคม 2557 11:56:45
3038  โรงเรียนวัดวังหมัน สพป.ชัยนาท เขต1 16 พฤษภาคม 2557 21:27:42
3039  โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.เขต 23 สกลนคร 16 พฤษภาคม 2557 16:27:10
3040  โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต2 16 พฤษภาคม 2557 14:46:49
3041  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 16 พฤษภาคม 2557 14:36:08
3042  โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม.เขต 23 สกลนคร 16 พฤษภาคม 2557 14:17:24
3043  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี สพป.ชัยนาท เขต1 16 พฤษภาคม 2557 13:53:14
3044  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 16 พฤษภาคม 2557 10:55:38
3045  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 16 พฤษภาคม 2557 10:47:39
3046  โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา สพป.เชียงราย เขต2 16 พฤษภาคม 2557 10:42:48
3047  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 16 พฤษภาคม 2557 09:53:14
3048  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย 16 พฤษภาคม 2557 08:42:45
3049  โรงเรียนบ้านหัวหนอง(แหลมทองคุรุรัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต6 16 พฤษภาคม 2557 06:48:04
3050  โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 พฤษภาคม 2557 19:02:13
3051  โรงเรียนบ้านท่าลาว(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป.เพชรบุรี เขต2 15 พฤษภาคม 2557 18:23:10
3052  โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 15 พฤษภาคม 2557 17:25:48
3053  โรงเรียนบ้านสลก สพป.แพร่ เขต2 15 พฤษภาคม 2557 15:32:10
3054  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 พฤษภาคม 2557 15:28:40
3055  โรงเรียนโป่งแคศรีถาวร สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 พฤษภาคม 2557 15:00:34
3056  โรงเรียนบ้านนายาง(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต2 15 พฤษภาคม 2557 12:29:22
3057  โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง สพป.ตาก เขต1 15 พฤษภาคม 2557 11:06:33
3058  โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 15 พฤษภาคม 2557 11:04:50
3059  โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 พฤษภาคม 2557 10:58:24
3060  โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ"เแจ่มวิทยาคาร" สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 พฤษภาคม 2557 10:55:18
3061  โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.ตาก เขต1 15 พฤษภาคม 2557 10:48:31
3062  โรงเรียนบ้านปอเรียง สพป.เชียงราย เขต2 15 พฤษภาคม 2557 10:46:20
3063  โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป.เชียงราย เขต2 15 พฤษภาคม 2557 10:36:31
3064  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 พฤษภาคม 2557 08:47:33
3065  โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) สพป.เชียงราย เขต3 14 พฤษภาคม 2557 22:43:44
3066  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.เขต 23 สกลนคร 14 พฤษภาคม 2557 20:30:45
3067  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 สกลนคร 14 พฤษภาคม 2557 16:35:03
3068  โรงเรียนบ้านช่องไทร สพป.สตูล เขต1 14 พฤษภาคม 2557 14:31:45
3069  โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป.ชลบุรี เขต3 14 พฤษภาคม 2557 13:56:41
3070  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 14 พฤษภาคม 2557 13:55:03
3071  โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป.เชียงราย เขต2 14 พฤษภาคม 2557 10:40:50
3072  โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป.ชลบุรี เขต3 13 พฤษภาคม 2557 12:56:23
3073  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป.ชลบุรี เขต3 13 พฤษภาคม 2557 10:52:03
3074  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 พฤษภาคม 2557 14:39:59
3075  บ้านยางโองนอก สพป.ตาก เขต1 12 พฤษภาคม 2557 11:21:22
3076  โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 12 พฤษภาคม 2557 09:56:20
3077  โรงเรียนหนองหญ้าไซ สพป.นครพนม เขต1 11 พฤษภาคม 2557 14:02:10
3078  โรงเรียนแม่ยางมิ้น สพป.เชียงราย เขต2 10 พฤษภาคม 2557 20:30:55
3079  โรงเรียนห้วยเฮี้ย สพป.เชียงราย เขต2 10 พฤษภาคม 2557 20:22:41
3080  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 9 พฤษภาคม 2557 17:25:43
3081  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สพป.ตาก เขต1 9 พฤษภาคม 2557 17:21:46
3082  โรงเรียนบ้านหนองร่ม สพป.ตาก เขต1 9 พฤษภาคม 2557 16:05:02
3083  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็ สพม.เขต 36 พะเยา 9 พฤษภาคม 2557 11:55:37
3084  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สพป.เชียงราย เขต2 9 พฤษภาคม 2557 10:32:52
3085  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครอ สพม.เขต 23 สกลนคร 9 พฤษภาคม 2557 09:28:46
3086  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป.เชียงราย เขต2 9 พฤษภาคม 2557 07:39:47
3087  โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป.เชียงราย เขต2 9 พฤษภาคม 2557 07:13:14
3088  โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.เชียงราย เขต2 8 พฤษภาคม 2557 15:12:59
3089  โรงเรียนบ้านนาไร่ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 8 พฤษภาคม 2557 14:55:48
3090  โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 8 พฤษภาคม 2557 14:47:31
3091  โรงเรียนบ้านห้วงหิน สพป.ระยอง เขต2 8 พฤษภาคม 2557 12:11:04
3092  โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 8 พฤษภาคม 2557 10:38:00
3093  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สพป.ชลบุรี เขต1 8 พฤษภาคม 2557 09:57:30
3094  โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป.แพร่ เขต2 8 พฤษภาคม 2557 09:36:49
3095  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 พฤษภาคม 2557 21:38:52
3096  โรงเรียนบ้านวังประจบ สพป.ตาก เขต1 7 พฤษภาคม 2557 19:25:16
3097  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ สพป.ชลบุรี เขต3 7 พฤษภาคม 2557 15:09:02
3098  โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 7 พฤษภาคม 2557 14:12:24
3099  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วืบูลย์ราษฎร์วิทยา) สพป.ชลบุรี เขต1 7 พฤษภาคม 2557 13:59:40
3100  โรงเรียนวัดคลองชากพง สพป.ระยอง เขต2 7 พฤษภาคม 2557 13:24:21


ทั้งหมด 20,754 รายการ 31 / 208
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู