ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 21,741 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 20,795 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 946 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 11:03:16    


โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 13 มิถุนายน 2557 11:38:31
3002  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย สพป.สงขลา เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:30:08
3003  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:27:34
3004  โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป.นครราชสีมา เขต6 13 มิถุนายน 2557 11:26:02
3005  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:14:18
3006  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ "จันทโชตอนุสรณ์" สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:13:08
3007  โรงเรียนบ้านโพนทัน(ยโสธร) สพป.ยโสธร เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:12:09
3008  โรงเรียนบ้านโพนละออม สพป.มหาสารคาม เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:11:21
3009  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:11:19
3010  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:10:54
3011  โรงเรียนบ้านกุดเชือก สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:10:06
3012  โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.นครพนม เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:10:01
3013  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:06:45
3014  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:03:11
3015  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:01:46
3016  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน สพม.เขต 22 มุกดาหาร 13 มิถุนายน 2557 10:54:12
3017  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 10:51:54
3018  โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ เขต1 13 มิถุนายน 2557 10:43:58
3019  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 10:36:29
3020  โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 10:28:36
3021  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป.ขอนแก่น เขต1 13 มิถุนายน 2557 10:15:26
3022  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 10:14:07
3023  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:55:01
3024  โรงเรียนวัดสามร่ม(ไพบูลย์ปัญญา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 13 มิถุนายน 2557 09:54:11
3025  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:53:34
3026  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 09:51:02
3027  โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 13 มิถุนายน 2557 09:46:58
3028  โรงเรียนช่องช้าง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 13 มิถุนายน 2557 09:46:03
3029  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.ชุมพร เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:40:11
3030  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป.อำนาจเจริญ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:33:09
3031  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:27:49
3032  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:26:12
3033  โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป.นครพนม เขต2 13 มิถุนายน 2557 09:19:54
3034  โรงเรียนบ้านเนินหอม สพป.ปราจีนบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:09:21
3035  โรงเรียนบ้านตะโก สพป.สระแก้ว เขต2 13 มิถุนายน 2557 08:54:16
3036  โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต1 13 มิถุนายน 2557 08:50:32
3037  โรงเรียนบ้านนาโมง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 13 มิถุนายน 2557 08:41:39
3038  โรงเรียนบ้านบัวโคก (บึงกาฬ) สพป.บึงกาฬ เขต1 13 มิถุนายน 2557 08:25:38
3039  โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 13 มิถุนายน 2557 08:10:33
3040  โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 13 มิถุนายน 2557 08:04:44
3041  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 13 มิถุนายน 2557 07:46:16
3042  โรงเรียนวัดสันติธรรม สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 23:07:29
3043  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 12 มิถุนายน 2557 23:00:04
3044  โรงเรียนวัดทัพชุมพล สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 22:19:23
3045  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 22:15:13
3046  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต3 12 มิถุนายน 2557 22:14:33
3047  โรงเรียนบ้านนาตะโครก สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2557 22:11:05
3048  โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง สพป.ขอนแก่น เขต1 12 มิถุนายน 2557 20:58:39
3049  โรงเรียนบ้านกลอนโด สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2557 20:42:45
3050  โรงเรียนบ้้านสันหลวงสามัคคี สพป.เชียงราย เขต4 12 มิถุนายน 2557 20:40:43
3051  โรงเรียนบ้านท่าตาสี สพป.สระแก้ว เขต1 12 มิถุนายน 2557 19:45:04
3052  โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป.พัทลุง เขต2 12 มิถุนายน 2557 19:35:19
3053  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 18:22:39
3054  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ สพป.ตราด เขต1 12 มิถุนายน 2557 17:32:13
3055  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป.เชียงราย เขต2 12 มิถุนายน 2557 17:19:09
3056  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป.อุดรธานี เขต3 12 มิถุนายน 2557 17:00:43
3057  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 16:40:47
3058  โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 12 มิถุนายน 2557 16:30:38
3059  โรงเรียนบ้านแค สพป.นครพนม เขต2 12 มิถุนายน 2557 15:54:10
3060  โรงเรียนบ้านห้วยคุ สพป.เชียงราย เขต4 12 มิถุนายน 2557 15:45:44
3061  โรงเรียนบ้านบางมัน สพป.ระนอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 15:42:09
3062  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2557 15:41:45
3063  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป.สกลนคร เขต2 12 มิถุนายน 2557 15:23:37
3064  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 15:20:18
3065  โรงเรียนบ้านมะนัง สพป.สตูล เขต1 12 มิถุนายน 2557 15:05:44
3066  โรงเรียนบ้านนาสรา้ง(นิวนามทองอุปถัมภ์2) สพป.นครปฐม เขต1 12 มิถุนายน 2557 15:05:36
3067  โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม.เขต 19 เลย 12 มิถุนายน 2557 14:51:52
3068  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน สพป.ขอนแก่น เขต2 12 มิถุนายน 2557 14:50:57
3069  โรงเรียนวัดท่าทอง สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:43:09
3070  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ต เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:42:47
3071  โรงเรียนบ้านลานหิน สพป.กำแพงเพชร เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:41:44
3072  โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:39:23
3073  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว สพป.ชัยภูมิ เขต3 12 มิถุนายน 2557 14:31:39
3074  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า สพป.ระยอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:26:39
3075  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป.ระนอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:23:37
3076  โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป.ชลบุรี เขต3 12 มิถุนายน 2557 14:22:40
3077  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:19:19
3078  โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 12 มิถุนายน 2557 14:16:26
3079  โรงเรียนร.ร.บ้านไผ่หมูขวิด สพป.อ่างทอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:11:13
3080  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชลบุรี เขต3 12 มิถุนายน 2557 14:06:44
3081  โรงเรียนบ้านท่าเชียด สพป.พัทลุง เขต2 12 มิถุนายน 2557 14:06:02
3082  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:02:47
3083  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:02:36
3084  โรงเรียนวัดหนองปาตอง (อัมพรรัฐประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 12 มิถุนายน 2557 13:51:31
3085  โรงเรียนชาติเฉลิม สพป.ระนอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 13:49:31
3086  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 13:42:29
3087  โรงเรียน[บ้านกระเดื่อง สพป.ขอนแก่น เขต1 12 มิถุนายน 2557 13:34:38
3088  โรงเรียนคณะราษำรบำรุง ๒ สพม.เขต 15 นราธิวาส 12 มิถุนายน 2557 13:30:36
3089  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว สพป.ตราด เขต1 12 มิถุนายน 2557 13:16:53
3090  โรงเรียนบ้านเขาตอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 12 มิถุนายน 2557 13:14:57
3091  โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพม.  12 มิถุนายน 2557 13:14:37
3092  โรงเรียนธเนตรวิทยา สพป.บึงกาฬ เขต1 12 มิถุนายน 2557 13:09:43
3093  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 12 มิถุนายน 2557 13:09:23
3094  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง สพป.นครราชสีมา เขต6 12 มิถุนายน 2557 13:01:18
3095  โรงเรียนบ้านช่องแคบ สพป.ตาก เขต2 12 มิถุนายน 2557 12:58:57
3096  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ยโสธร เขต1 12 มิถุนายน 2557 12:53:32
3097  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 12 มิถุนายน 2557 12:51:39
3098  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 12 มิถุนายน 2557 12:30:11
3099  โรงเรียนบ้านเกาะพยาม สพป.ระนอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 12:20:21
3100  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:56:17


ทั้งหมด 21,741 รายการ 31 / 218
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู