โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,675
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,602
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,986
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,935
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,977
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,872
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,691
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
435
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
177
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,675
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,449
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
20
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,241
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
43
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
133
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,585
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
35
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,870
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,789
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
9
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,178
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,224
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
26
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,025
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,476
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
45
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,647
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,900
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
27
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
16,586
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
20
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
37,877
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
63,252
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,029
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
24,268
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 23:13:54
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป.ขอนแก่น เขต4 19 สิงหาคม 2558 11:11:25
3002  โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 19 สิงหาคม 2558 11:07:24
3003  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 19 สิงหาคม 2558 10:57:23
3004  โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) สพป.ปทุมธานี เขต1 19 สิงหาคม 2558 10:49:54
3005  โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า สพป.เลย เขต3 19 สิงหาคม 2558 10:36:25
3006  โรงเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 19 สิงหาคม 2558 10:34:07
3007  โรงเรียนบ้านแม่ผง สพป.เชียงราย เขต2 19 สิงหาคม 2558 10:23:45
3008  โรงเรียนบ้านโป่งไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต3 19 สิงหาคม 2558 10:08:59
3009  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป.สุรินทร์ เขต1 19 สิงหาคม 2558 10:08:13
3010  โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 19 สิงหาคม 2558 09:42:14
3011  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต3 19 สิงหาคม 2558 09:27:33
3012  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 19 สิงหาคม 2558 09:25:11
3013  โรงเรียนบ้านละกอ สพป.นครราชสีมา เขต2 19 สิงหาคม 2558 09:11:28
3014  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 19 สิงหาคม 2558 09:07:10
3015  โรงเรียนบ้านโจด สพป.บุรีรัมย์ เขต4 18 สิงหาคม 2558 22:17:28
3016  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด สพป.ขอนแก่น เขต5 18 สิงหาคม 2558 21:15:41
3017  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต1 18 สิงหาคม 2558 19:23:35
3018  โรงเรียนวัดพืชนิมิต สพป.ปทุมธานี เขต1 18 สิงหาคม 2558 18:38:53
3019  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต4 18 สิงหาคม 2558 17:47:01
3020  โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต1 18 สิงหาคม 2558 16:11:32
3021  โรงเรียนสันหนองควาย สพป.เชียงราย เขต2 18 สิงหาคม 2558 16:09:38
3022  โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม.เขต 13 18 สิงหาคม 2558 16:07:08
3023  โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม.เขต 19 18 สิงหาคม 2558 15:54:55
3024  โรงเรียนวิมลวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 18 สิงหาคม 2558 15:50:26
3025  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี สพม.เขต 3 18 สิงหาคม 2558 15:46:09
3026  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 สพป.อุดรธานี เขต1 18 สิงหาคม 2558 15:29:18
3027  โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ สพป.บึงกาฬ เขต1 18 สิงหาคม 2558 15:20:46
3028  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด สพป.บุรีรัมย์ เขต1 18 สิงหาคม 2558 15:18:04
3029  โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 18 สิงหาคม 2558 15:17:55
3030  โรงเรียนบ้านซำเบ็ง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 18 สิงหาคม 2558 14:53:11
3031  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 18 สิงหาคม 2558 14:48:58
3032  โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต1 18 สิงหาคม 2558 14:40:37
3033  โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม.เขต 23 18 สิงหาคม 2558 14:21:16
3034  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.สุรินทร์ เขต1 18 สิงหาคม 2558 14:03:40
3035  โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป.บุรีรัมย์ เขต1 18 สิงหาคม 2558 14:01:59
3036  โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป.ชุมพร เขต1 18 สิงหาคม 2558 14:00:15
3037  โรงเรียนวัดเต่าทอง สพป.สุโขทัย เขต1 18 สิงหาคม 2558 13:47:05
3038  โรงเรียนวัดยางยี่แส สพป.สุพรรณบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2558 13:45:43
3039  โรงเรียนวัดคงคาราม สพป.พิจิตร เขต2 18 สิงหาคม 2558 13:37:07
3040  โรงเรียนปทุมคงคา สพม.เขต 2 18 สิงหาคม 2558 13:36:23
3041  โรงเรียนบ้านคำครึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต4 18 สิงหาคม 2558 13:34:14
3042  โรงเรียนวัดจอมคีรี สพป.เชียงใหม่ เขต3 18 สิงหาคม 2558 13:29:21
3043  โรงเรียนวัดหัวตะพาน สพป.ชัยนาท เขต1 18 สิงหาคม 2558 13:25:32
3044  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 18 สิงหาคม 2558 13:02:27
3045  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป.ลำปาง เขต1 18 สิงหาคม 2558 12:47:10
3046  โรงเรียนบ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 สิงหาคม 2558 11:53:00
3047  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 18 สิงหาคม 2558 11:52:29
3048  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ สพป.ลพบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2558 11:04:21
3049  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สพป.ขอนแก่น เขต5 18 สิงหาคม 2558 10:40:28
3050  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต3 18 สิงหาคม 2558 10:25:46
3051  โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป.ขอนแก่น เขต4 18 สิงหาคม 2558 10:18:09
3052  โรงเรียนเบตง สพม.เขต 15 18 สิงหาคม 2558 10:01:40
3053  โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม.เขต 13 18 สิงหาคม 2558 10:01:00
3054  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 18 สิงหาคม 2558 10:00:49
3055  โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 18 สิงหาคม 2558 09:47:07
3056  โรงเรียนบ้านหวาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 18 สิงหาคม 2558 09:44:23
3057  โรงเรียนบ้านเลิงแสง สพป.ขอนแก่น เขต5 18 สิงหาคม 2558 09:11:38
3058  โรงเรียนบ้านหว้าทอง สพป.ชัยภูมิ เขต2 18 สิงหาคม 2558 08:51:06
3059  โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 18 สิงหาคม 2558 08:41:39
3060  โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 18 สิงหาคม 2558 08:33:07
3061  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ สพป.ปทุมธานี เขต1 18 สิงหาคม 2558 00:25:05
3062  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.อุดรธานี เขต1 17 สิงหาคม 2558 21:46:22
3063  โรงเรียนบ้านเป้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 17 สิงหาคม 2558 21:33:28
3064  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด สพป.สุรินทร์ เขต1 17 สิงหาคม 2558 17:00:09
3065  โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม.เขต 2 17 สิงหาคม 2558 16:43:48
3066  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป.ชุมพร เขต2 17 สิงหาคม 2558 15:39:34
3067  โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป.นครราชสีมา เขต4 17 สิงหาคม 2558 15:28:01
3068  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 17 สิงหาคม 2558 15:03:28
3069  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 17 สิงหาคม 2558 14:50:33
3070  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม.เขต 23 17 สิงหาคม 2558 14:46:13
3071  โรงเรียนบ้านตูม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 17 สิงหาคม 2558 14:40:17
3072  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว สพป.ชลบุรี เขต2 17 สิงหาคม 2558 14:28:54
3073  โรงเรียนบ้านแม่ใจ(เชียงใหม่) สพป.เชียงใหม่ เขต3 17 สิงหาคม 2558 13:36:09
3074  โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป.พิษณุโลก เขต3 17 สิงหาคม 2558 13:35:24
3075  โรงเรียนบ้านหมาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 17 สิงหาคม 2558 13:30:44
3076  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม.เขต 10 17 สิงหาคม 2558 13:29:50
3077  โรงเรียนบ้านวังยาว(ปิยะภูมิวิทยา) สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 17 สิงหาคม 2558 13:21:25
3078  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) สพป.อุดรธานี เขต1 17 สิงหาคม 2558 13:19:08
3079  โรงเรียนบ้านกฤษณา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 17 สิงหาคม 2558 13:08:20
3080  โรงเรียนบ้านหนองท่ม สพป.นครพนม เขต2 17 สิงหาคม 2558 12:08:45
3081  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.เขต 21 17 สิงหาคม 2558 11:40:43
3082  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต5 17 สิงหาคม 2558 10:53:45
3083  โรงเรียนวัดบางบอน สพป.สุพรรณบุรี เขต2 17 สิงหาคม 2558 10:41:47
3084  โรงเรียนบ้านกกเชียง สพป.สุพรรณบุรี เขต3 17 สิงหาคม 2558 10:30:16
3085  โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21 17 สิงหาคม 2558 10:27:33
3086  โรงเรียนบ้านจันรม สพป.สุรินทร์ เขต1 17 สิงหาคม 2558 10:20:49
3087  โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม.เขต 24 17 สิงหาคม 2558 10:19:18
3088  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 17 สิงหาคม 2558 10:17:35
3089  โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.หนองคาย เขต2 17 สิงหาคม 2558 10:04:21
3090  โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.เขต 24 17 สิงหาคม 2558 09:40:47
3091  โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป.พิษณุโลก เขต3 17 สิงหาคม 2558 09:34:58
3092  โรงเรียนบ้านหัวยาง สพป.กำแพงเพชร เขต1 17 สิงหาคม 2558 09:18:09
3093  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต สพป.ขอนแก่น เขต2 17 สิงหาคม 2558 09:14:29
3094  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย สพป.ศรีสะเกษ เขต3 16 สิงหาคม 2558 22:00:28
3095  โรงเรียนบ้านปัก สพป.หนองคาย เขต2 16 สิงหาคม 2558 21:16:48
3096  โรงเรียนบ้านสลักได สพป.ศรีสะเกษ เขต3 16 สิงหาคม 2558 18:00:11
3097  โรงเรียนจะกงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 16 สิงหาคม 2558 16:44:55
3098  โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด สพป.ศรีสะเกษ เขต4 16 สิงหาคม 2558 14:42:43
3099  โรงเรียนบ้านดงขันทอง สพป.อุดรธานี เขต1 16 สิงหาคม 2558 13:46:23
3100  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ สพป.อุดรธานี เขต1 16 สิงหาคม 2558 13:38:46


ทั้งหมด 22,675 รายการ 31 / 227
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู