โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด 20,095 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 18,193 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,902 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 15:02:39    


โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนบ้านศรีมงคล สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 09:27:11
3002  โรงเรียนบ้านดงจงอาง สพป.ยโสธร เขต1 14 สิงหาคม 2556 09:20:34
3003  โรงเรียนวัดนาบุญ สพป.สระบุรี เขต2 14 สิงหาคม 2556 09:02:05
3004  โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป.นครพนม เขต2 14 สิงหาคม 2556 09:00:19
3005  โรงเรียนวัดสำโรง สพป.จันทบุรี เขต2 14 สิงหาคม 2556 08:54:04
3006  โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) สพป.สระบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2556 22:51:48
3007  โรงเรียนบ้านน้ำย้อย สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 21:09:45
3008  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 19:52:57
3009  โรงเรียนบ้านคลอง สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 19:27:05
3010  โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.เขต 25 ขอนแก่น 13 สิงหาคม 2556 18:34:45
3011  โรงเรียนบ้านคลอง สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 18:07:23
3012  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป.สระบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2556 17:44:11
3013  โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง สพม.เขต 31 นครราชสีมา 13 สิงหาคม 2556 16:24:09
3014  โรงเรียนชาดศรีสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต3 13 สิงหาคม 2556 16:04:47
3015  โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป.ขอนแก่น เขต3 13 สิงหาคม 2556 15:24:21
3016  โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต2 13 สิงหาคม 2556 15:24:12
3017  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต2 13 สิงหาคม 2556 15:22:51
3018  โรงเรียนวัดคลองพลู สพป.จันทบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2556 15:17:46
3019  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส สพป.สระบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2556 14:50:02
3020  โรงเรียนบ้านโจรก สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 14:43:01
3021  โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 13 สิงหาคม 2556 14:42:17
3022  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2556 14:29:07
3023  โรงเรียนโรงเรียนบ้านลันแต้ สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 14:27:19
3024  โรงเรียนบ้านร่องดู่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 13 สิงหาคม 2556 14:26:05
3025  โรงเรียนวัดดอนกลอย สพป.อุทัยธานี เขต1 13 สิงหาคม 2556 14:14:41
3026  โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป.นครพนม เขต2 13 สิงหาคม 2556 14:09:17
3027  โรงเรียนโนนตะโก สพป.ขอนแก่น เขต3 13 สิงหาคม 2556 14:05:27
3028  โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 13 สิงหาคม 2556 14:01:34
3029  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 13 สิงหาคม 2556 13:54:49
3030  โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 13 สิงหาคม 2556 13:53:48
3031  โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี สพป.สระบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2556 13:46:30
3032  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 13:38:14
3033  โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) (จันทบุรี) สพป.จันทบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2556 13:38:13
3034  โรงเรียนบ้านศรีนวล สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 13:30:57
3035  โรงเรียนวัดนาคราช สพป.สมุทรปราการ เขต2 13 สิงหาคม 2556 13:29:51
3036  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต3 13 สิงหาคม 2556 13:26:03
3037  โรงเรียนบ้านป่าเป้า สพป.ขอนแก่น เขต3 13 สิงหาคม 2556 13:24:14
3038  โรงเรียนบ้านโนนทอง อบต.ตรวจ 13 สิงหาคม 2556 13:15:54
3039  โรงเรียนวัดท่าตุ้ม สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 13:14:46
3040  โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย สพป.สระบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2556 12:43:33
3041  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต2 13 สิงหาคม 2556 12:40:20
3042  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.ขอนแก่น เขต3 13 สิงหาคม 2556 12:18:25
3043  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต2 13 สิงหาคม 2556 12:09:48
3044  โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง-วัดศรีดอนตัน สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 12:03:08
3045  โรงเรียนวัดหนองสะเดา (สุนทรพิทยา) สพป.สระบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2556 11:57:29
3046  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต3 13 สิงหาคม 2556 11:57:07
3047  โรงเรียนวัดเอกราช(ประชารัฐนุกูล) สพป.อ่างทอง เขต1 13 สิงหาคม 2556 11:54:40
3048  โรงเรียนบ้านบักจรัง สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 11:42:17
3049  โรงเรียนบ้านค้อ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 13 สิงหาคม 2556 11:39:16
3050  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท4 สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 11:35:58
3051  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 13 สิงหาคม 2556 11:33:20
3052  โรงเรียนบ้านโชค สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 11:21:24
3053  โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา สพป.ขอนแก่น เขต3 13 สิงหาคม 2556 11:14:08
3054  โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 11:12:02
3055  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต3 13 สิงหาคม 2556 11:05:53
3056  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ สพป.ขอนแก่น เขต3 13 สิงหาคม 2556 11:03:11
3057  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต3 13 สิงหาคม 2556 11:00:16
3058  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป.ขอนแก่น เขต3 13 สิงหาคม 2556 10:56:00
3059  โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่๘๒ สพป.จันทบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2556 10:55:07
3060  โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.ขอนแก่น เขต3 13 สิงหาคม 2556 10:45:29
3061  โรงเรียนวัดศรีบุญชู - วังไฮ สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 10:43:08
3062  โรงเรียนบ้านประตง สพป.จันทบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2556 10:32:41
3063  โรงเรียนบ้านซับกระดาน สพป.สระบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2556 10:31:04
3064  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป.ชุมพร เขต1 13 สิงหาคม 2556 10:22:27
3065  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป.หนองบัวลำภู เขต1 13 สิงหาคม 2556 10:22:12
3066  โรงเรียนบ้านหนองยางไคล สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 10:18:47
3067  โรงเรียนวัดบ้านหลุก สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 10:14:55
3068  โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 10:08:52
3069  โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 10:01:57
3070  โรงเรียนโรงเรียนบ้านศรีป้าน สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 10:01:03
3071  โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ สพป.ขอนแก่น เขต3 13 สิงหาคม 2556 09:45:26
3072  โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2556 09:39:22
3073  โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 13 สิงหาคม 2556 09:33:14
3074  โรงเรียนวัดทุ่งยาว สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 09:23:09
3075  โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 09:11:54
3076  โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 09:08:36
3077  โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 13 สิงหาคม 2556 09:05:30
3078  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 13 สิงหาคม 2556 09:04:18
3079  โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 13 สิงหาคม 2556 09:03:29
3080  โรงเรียนบ้านสำโรง (บางมด 2514) สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 09:02:27
3081  โรงเรียนบ้านทาสองท่า สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 08:45:50
3082  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ลำพูน เขต1 12 สิงหาคม 2556 22:38:36
3083  โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 12 สิงหาคม 2556 17:16:07
3084  โรงเรียนนิคมสงเคราะห้ 4 สพป.หนองบัวลำภู เขต1 11 สิงหาคม 2556 14:06:21
3085  โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 11 สิงหาคม 2556 13:59:18
3086  โรงเรียนปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต3 11 สิงหาคม 2556 10:14:40
3087  โรงเรียนบ้านตามูล(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป.จันทบุรี เขต2 11 สิงหาคม 2556 10:11:56
3088  โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป.หนองบัวลำภู เขต1 10 สิงหาคม 2556 08:37:43
3089  โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 9 สิงหาคม 2556 22:06:19
3090  โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สพป.สุรินทร์ เขต3 9 สิงหาคม 2556 21:44:54
3091  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา สพป.ลำพูน เขต1 9 สิงหาคม 2556 20:38:13
3092  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า สพป.ขอนแก่น เขต3 9 สิงหาคม 2556 20:11:29
3093  โรงเรียนบ้านนาจาร สพป.สกลนคร เขต3 9 สิงหาคม 2556 16:00:49
3094  โรงเรียนบ้านซับดินดำ สพป.สระบุรี เขต2 9 สิงหาคม 2556 15:24:00
3095  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป.นครราชสีมา เขต3 9 สิงหาคม 2556 15:21:10
3096  โรงเรียนแร่วิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 9 สิงหาคม 2556 14:35:16
3097  โรงเรียนวัดบางกะไชย(สวนโพธิรัตนบำรุง) สพป.จันทบุรี เขต2 9 สิงหาคม 2556 14:18:29
3098  โรงเรียนหนองมะค่า สพป.จันทบุรี เขต2 9 สิงหาคม 2556 12:54:41
3099  โรงเรียนบ้านดอนคำ สพป.สกลนคร เขต3 9 สิงหาคม 2556 12:47:09
3100  โรงเรียนบ้านตาเตียว สพป.สุรินทร์ เขต3 9 สิงหาคม 2556 12:47:01


ทั้งหมด 20,095 รายการ 31 / 201
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู