โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,744
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,753
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,171
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,103
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,041
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,937
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,738
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
1
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,744
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,577
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
65
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,407
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
79
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
137
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,907
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
71
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,961
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,005
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
47
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,408
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,426
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
58
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,347
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,659
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
124
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
25,878
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
41,982
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,450
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
22,751
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2560 09:21:55
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง สพป.ยโสธร เขต1 10 มิถุนายน 2558 11:52:57
3002  โรงเรียนบ้านเสวยซุง สพป.พิษณุโลก เขต1 10 มิถุนายน 2558 11:52:28
3003  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 10 มิถุนายน 2558 11:41:45
3004  โรงเรียนบ้านผาแตน สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 11:37:57
3005  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 11:35:31
3006  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:26:12
3007  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 11:20:16
3008  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:11:09
3009  โรงเรียนวัดนิกรประสาท สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 11:09:09
3010  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 11:08:06
3011  โรงเรียนบ้านห้วยมุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:03:33
3012  โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 10:54:04
3013  โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 10:46:45
3014  โรงเรียนบ้านปงวัง สพป.ลำปาง เขต1 10 มิถุนายน 2558 10:29:45
3015  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83(บ้านห้วยโจด) สพป.สระแก้ว เขต2 10 มิถุนายน 2558 10:24:55
3016  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 10:24:53
3017  โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี) สพป.ลำปาง เขต1 10 มิถุนายน 2558 10:08:25
3018  โรงเรียนวัดวังหิน สพป.นครสวรรค์ เขต1 10 มิถุนายน 2558 09:53:02
3019  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 10 มิถุนายน 2558 09:41:37
3020  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต2 10 มิถุนายน 2558 09:41:05
3021  โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป.นครราชสีมา เขต4 10 มิถุนายน 2558 09:34:02
3022  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 09:33:08
3023  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 09:14:58
3024  โรงเรียนบ้านแร่ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 09:09:44
3025  โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:54:39
3026  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม.เขต 37 แพร่ 10 มิถุนายน 2558 08:47:50
3027  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:36:24
3028  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:35:31
3029  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ สพป.เพชรบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:27:15
3030  โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 10 มิถุนายน 2558 08:07:19
3031  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 มิถุนายน 2558 08:04:40
3032  โรงเรียนบ้านบึง สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 07:56:58
3033  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต3 10 มิถุนายน 2558 00:11:43
3034  โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 22:41:08
3035  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต1 9 มิถุนายน 2558 22:30:54
3036  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต1 9 มิถุนายน 2558 22:12:18
3037  โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 21:57:00
3038  โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 21:26:40
3039  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 20:05:14
3040  โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 9 มิถุนายน 2558 17:02:38
3041  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ ( คลองหลวง ) สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2558 17:01:45
3042  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 16:37:52
3043  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 16:36:10
3044  โรงเรียนบ้านลานสาง สพป.ตาก เขต1 9 มิถุนายน 2558 16:27:59
3045  โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 9 มิถุนายน 2558 16:08:23
3046  โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 9 มิถุนายน 2558 15:44:15
3047  โรงเรียนคำแหว สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 15:43:55
3048  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต3 9 มิถุนายน 2558 15:40:52
3049  โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 15:07:21
3050  โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต1 9 มิถุนายน 2558 15:05:12
3051  โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 14:37:05
3052  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) สพป.นนทบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 14:31:19
3053  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต6 9 มิถุนายน 2558 14:08:25
3054  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 13:58:56
3055  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต3 9 มิถุนายน 2558 13:47:40
3056  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 13:35:42
3057  โรงเรียนวัดท้ายยอ สพป.สงขลา เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:33:51
3058  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สพป.มหาสารคาม เขต3 9 มิถุนายน 2558 13:27:20
3059  โรงเรียนบ้านำบอนคุรุราษฎร๋์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต4 9 มิถุนายน 2558 13:26:59
3060  โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:10:51
3061  โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน สพป.ตาก เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:06:11
3062  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.เพชรบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 12:53:17
3063  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2558 12:47:03
3064  โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 9 มิถุนายน 2558 12:34:38
3065  โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 12:07:07
3066  โรงเรียนบ้านบ่อผุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 9 มิถุนายน 2558 12:04:47
3067  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 11:43:15
3068  โรงเรียนสนามชัยเขต สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 9 มิถุนายน 2558 11:30:56
3069  โรงเรียนบ้านกองหิน สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 11:23:51
3070  โรงเรียนวิเชียรมาตุ๓ สพม.เขต 13 กระบี่ 9 มิถุนายน 2558 11:13:35
3071  โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 9 มิถุนายน 2558 11:10:36
3072  โรงเรียนบ้านฉิมพลี สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 11:07:03
3073  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป.สกลนคร เขต3 9 มิถุนายน 2558 11:01:40
3074  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 9 มิถุนายน 2558 11:00:40
3075  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ สพป.อุบลราชธานี เขต2 9 มิถุนายน 2558 10:57:01
3076  โรงเรียนบ้านห้วยตอ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 10:51:00
3077  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 10:42:36
3078  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 10:20:55
3079  โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต2 9 มิถุนายน 2558 10:12:54
3080  โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 10:08:31
3081  โรงเรียนโรงบ้านดอนยานาง (สว่างแดนดิน) สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 09:59:37
3082  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 9 มิถุนายน 2558 09:58:54
3083  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 09:37:35
3084  โรงเรียนบ้านธาตุ สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 09:29:40
3085  โรงเรียนบางขันวิทยา สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 9 มิถุนายน 2558 09:28:00
3086  โรงเรียนบ้านบางปาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 09:27:26
3087  โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 9 มิถุนายน 2558 08:56:36
3088  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 08:21:16
3089  โรงเรียนวัดควนศรี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 8 มิถุนายน 2558 22:01:33
3090  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป.เพชรบุรี เขต2 8 มิถุนายน 2558 19:51:29
3091  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น ๑ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 8 มิถุนายน 2558 17:44:49
3092  โรงเรียนบ้านตีนตก สพป.เชียงใหม่ เขต5 8 มิถุนายน 2558 16:48:07
3093  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 มิถุนายน 2558 15:46:10
3094  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 มิถุนายน 2558 15:01:42
3095  โรงเรียนชุมชนบ้านทราย สพป.ลำปาง เขต1 8 มิถุนายน 2558 14:51:58
3096  โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" สพป.ปทุมธานี เขต2 8 มิถุนายน 2558 14:22:30
3097  โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 8 มิถุนายน 2558 14:14:35
3098  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต3 8 มิถุนายน 2558 14:06:31
3099  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต3 8 มิถุนายน 2558 14:02:38
3100  โรงเรียนบ้านควนราชา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 8 มิถุนายน 2558 13:58:44


ทั้งหมด 22,744 รายการ 31 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู