โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,787
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,665
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,078
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,028
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,007
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,896
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,710
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
403
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,787
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,493
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
48
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,316
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
70
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
134
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,719
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
57
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,900
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,868
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
19
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,245
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,300
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
35
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,124
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,553
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
80
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
4,148
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
12,876
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
64
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
29,575
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
54,127
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,446
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
26,011
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 13:43:37
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนบ้านโนนลี สพป.สุรินทร์ เขต1 11 สิงหาคม 2558 11:26:20
3002  โรงเรียนบ้านบางหอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 11 สิงหาคม 2558 09:46:20
3003  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง สพป.ราชบุรี เขต1 10 สิงหาคม 2558 16:35:17
3004  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 10 สิงหาคม 2558 15:11:56
3005  โรงเรียนบ้านอันโนง สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 14:51:35
3006  โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 14:31:06
3007  โรงเรียนบ้านอาวุธ สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 13:22:16
3008  โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 10 สิงหาคม 2558 13:13:36
3009  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ สพป.สตูล เขต1 10 สิงหาคม 2558 12:47:21
3010  โรงเรียนวัดประสพ สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 12:40:21
3011  โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 10 สิงหาคม 2558 12:37:50
3012  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 12:00:11
3013  โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 10 สิงหาคม 2558 11:18:42
3014  โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป.อุดรธานี เขต3 9 สิงหาคม 2558 15:16:25
3015  โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม.เขต 30  8 สิงหาคม 2558 19:07:54
3016  โรงเรียนบ้านบัวเชด สพป.สุรินทร์ เขต3 8 สิงหาคม 2558 15:50:57
3017  โรงเรียนบ้านกระทิง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 สิงหาคม 2558 15:01:09
3018  โรงเรียนเขาชัยสน สพม.เขต 12 พัทลุง 8 สิงหาคม 2558 12:34:45
3019  โรงเรียนบ้านท่าคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต2 8 สิงหาคม 2558 06:59:40
3020  โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 8 สิงหาคม 2558 06:36:09
3021  โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 21:48:39
3022  โรงเรียนบ้านนาผาย สพป.อุบลราชธานี เขต1 7 สิงหาคม 2558 17:25:17
3023  โรงเรียนบ้านแก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 สิงหาคม 2558 15:34:21
3024  โรงเรียนมหาราช2 สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 สิงหาคม 2558 14:43:18
3025  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) สพป.พิษณุโลก เขต1 7 สิงหาคม 2558 13:50:01
3026  โรงเรียนบ้านคลอง สพป.สุรินทร์ เขต3 7 สิงหาคม 2558 12:46:48
3027  โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป.ปัตตานี เขต3 7 สิงหาคม 2558 11:54:30
3028  โรงเรียนโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 10:37:10
3029  โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 10:35:53
3030  โรงเรียนคำม่วง สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 09:21:14
3031  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา สพป.อุดรธานี เขต1 6 สิงหาคม 2558 22:16:15
3032  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 6 สิงหาคม 2558 21:59:59
3033  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต1 6 สิงหาคม 2558 15:51:02
3034  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.หนองคาย เขต1 6 สิงหาคม 2558 15:07:19
3035  โรงเรียนบ้านกันทรอม สพป.ศรีสะเกษ เขต4 6 สิงหาคม 2558 14:49:47
3036  โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 6 สิงหาคม 2558 14:05:09
3037  โรงเรียนพนมเบญจา สพม.เขต 13 กระบี่ 6 สิงหาคม 2558 13:50:08
3038  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ สพป.อุทัยธานี เขต1 6 สิงหาคม 2558 12:40:08
3039  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 6 สิงหาคม 2558 12:06:31
3040  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 สิงหาคม 2558 10:39:21
3041  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 5 สิงหาคม 2558 16:11:21
3042  โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 5 สิงหาคม 2558 16:04:02
3043  โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม.เขต 38 สุโขทัย 5 สิงหาคม 2558 13:40:36
3044  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 10:28:28
3045  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 10:17:51
3046  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:31:56
3047  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:29:10
3048  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:25:10
3049  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) สพป.กำแพงเพชร เขต1 4 สิงหาคม 2558 22:14:02
3050  โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 4 สิงหาคม 2558 16:11:37
3051  โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต1 4 สิงหาคม 2558 12:59:46
3052  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม สพป.เพชรบุรี เขต2 4 สิงหาคม 2558 11:25:23
3053  โรงเรียนบ้านวังโขน สพป.กำแพงเพชร เขต1 4 สิงหาคม 2558 10:43:24
3054  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 3 สิงหาคม 2558 16:25:01
3055  โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) สพป.กระบี่ เขต1 3 สิงหาคม 2558 14:17:39
3056  โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 3 สิงหาคม 2558 12:49:24
3057  โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 3 สิงหาคม 2558 11:59:19
3058  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สพป.กำแพงเพชร เขต1 3 สิงหาคม 2558 10:37:27
3059  โรงเรียนบ้านดงดำ สพป.เชียงใหม่ เขต5 16 มิถุนายน 2558 09:38:02
3060  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป.หนองบัวลำภู เขต1 16 มิถุนายน 2558 04:04:28
3061  โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ 15 มิถุนายน 2558 23:22:27
3062  โรงเรียนบ้านฟากห้วย สังกัดอื่นๆ 15 มิถุนายน 2558 23:09:37
3063  โรงเรียนบ้านบางดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 22:29:13
3064  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 22:17:44
3065  โรงเรียนบ้านโนนม่วง (โนนม่วงประชาสรรค์) สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 22:08:38
3066  โรงเรียนบ้านดอนงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 21:50:19
3067  โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต2 15 มิถุนายน 2558 21:39:58
3068  โรงเรียนบ้านโนนบุญมี สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 20:30:49
3069  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 20:03:30
3070  โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 18:51:50
3071  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 18:21:56
3072  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 18:20:32
3073  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 มิถุนายน 2558 18:00:46
3074  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 17:28:15
3075  โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 15 มิถุนายน 2558 17:05:34
3076  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 17:03:59
3077  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 16:15:44
3078  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 16:02:38
3079  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 15:57:12
3080  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว(สาขาโพนขวาว ) สพป.ยโสธร เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:47:53
3081  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป.ยโสธร เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:42:50
3082  โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 15:35:43
3083  โรงเรียนบ้านนาคำ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:33:32
3084  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:33:28
3085  โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 15:30:59
3086  โรงเรียนบ้านหนองกก (ประชาพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2558 15:29:44
3087  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:25:28
3088  โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 15:08:06
3089  โรงเรียนบ้านขุนตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 15:06:00
3090  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:03:25
3091  โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 15:01:00
3092  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ 15 มิถุนายน 2558 15:00:10
3093  โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:59:33
3094  โรงเรียนเมืองเเงง สพม.เขต 37 น่าน 15 มิถุนายน 2558 14:56:16
3095  โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป.กาญจนบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:46:44
3096  โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:42:13
3097  โรงเรียนบ้านก่อนาดี สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:37:58
3098  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:37:36
3099  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:35:39
3100  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:32:17


ทั้งหมด 22,787 รายการ 31 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู