การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการปีการศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปิดระบบรอบ 2 ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
 
   
ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 21,559 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 20,246 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,313 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 09:38:02    


โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 21 พฤษภาคม 2557 17:00:45
3002  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป.ขอนแก่น เขต1 21 พฤษภาคม 2557 16:49:57
3003  โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 16:01:54
3004  โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 15:56:07
3005  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.ยโสธร เขต1 21 พฤษภาคม 2557 15:45:31
3006  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 15:36:32
3007  โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 15:09:06
3008  โรงเรียนโนนงาม(นากลาง) สพป.หนองบัวลำภู เขต2 21 พฤษภาคม 2557 14:52:46
3009  โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 21 พฤษภาคม 2557 14:44:51
3010  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 14:32:44
3011  โรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา3) สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 14:27:11
3012  โรงเรียนสยามกลการ3 สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 14:14:22
3013  โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 สพป.เลย เขต3 21 พฤษภาคม 2557 14:09:25
3014  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย สพป.ขอนแก่น เขต1 21 พฤษภาคม 2557 13:40:59
3015  โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป.ขอนแก่น เขต1 21 พฤษภาคม 2557 13:40:05
3016  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 21 พฤษภาคม 2557 13:35:11
3017  โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 21 พฤษภาคม 2557 13:34:47
3018  โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 13:30:40
3019  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 13:27:35
3020  โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 13:21:09
3021  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สพป.ขอนแก่น เขต1 21 พฤษภาคม 2557 12:55:27
3022  โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 11:53:39
3023  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 พฤษภาคม 2557 11:51:32
3024  โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 11:37:22
3025  โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 11:19:58
3026  โรงเรียนบ้านผิผ่วน สพป.ยโสธร เขต1 21 พฤษภาคม 2557 10:15:48
3027  โรงเรียนบ้านหินคูณ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 21 พฤษภาคม 2557 09:57:33
3028  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ สพป.กำแพงเพชร เขต1 21 พฤษภาคม 2557 09:43:34
3029  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.ชัยนาท เขต1 21 พฤษภาคม 2557 09:24:08
3030  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไทย สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 09:23:04
3031  โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 21 พฤษภาคม 2557 09:20:37
3032  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 09:03:33
3033  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(อำเภอไชยวาน) สพป.อุดรธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2557 06:14:38
3034  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 21 พฤษภาคม 2557 05:30:45
3035  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุดรธานี เขต3 20 พฤษภาคม 2557 21:17:01
3036  โรงเรียนบ้านท่าอุทัย สพป.หนองบัวลำภู เขต2 20 พฤษภาคม 2557 19:04:17
3037  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา สพป.อุดรธานี เขต3 20 พฤษภาคม 2557 18:33:02
3038  โรงเรียนบ้านวังหินซา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 20 พฤษภาคม 2557 17:55:22
3039  โรงเรียนบ้านตูม สพป.อุดรธานี เขต3 20 พฤษภาคม 2557 16:27:29
3040  โรงเรียนบ้านปางมะนาว สพป.กำแพงเพชร เขต2 20 พฤษภาคม 2557 15:43:04
3041  โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 20 พฤษภาคม 2557 14:55:34
3042  โรงเรียนบ้านไพจาน สพป.อุดรธานี เขต3 20 พฤษภาคม 2557 14:40:28
3043  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 พฤษภาคม 2557 14:39:14
3044  โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 20 พฤษภาคม 2557 14:16:46
3045  โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สพป.อุดรธานี เขต3 20 พฤษภาคม 2557 14:12:46
3046  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป.หนองบัวลำภู เขต2 20 พฤษภาคม 2557 14:09:43
3047  โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป.อุดรธานี เขต3 20 พฤษภาคม 2557 13:17:06
3048  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม(อุดรธานี) สพป.อุดรธานี เขต3 20 พฤษภาคม 2557 13:01:56
3049  โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม.เขต 22 นครพนม 20 พฤษภาคม 2557 12:59:50
3050  โรงเรียนโนนเทพ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 20 พฤษภาคม 2557 12:24:08
3051  โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.อุดรธานี เขต3 20 พฤษภาคม 2557 12:03:31
3052  โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 20 พฤษภาคม 2557 11:57:07
3053  โรงเรียนเวียงห้าววิทยา สพป.เชียงราย เขต2 20 พฤษภาคม 2557 11:25:10
3054  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 20 พฤษภาคม 2557 11:01:20
3055  โรงเรียนบ้านขาวัว สพป.อุดรธานี เขต3 20 พฤษภาคม 2557 10:59:54
3056  โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) สพป.ชัยนาท เขต1 20 พฤษภาคม 2557 10:57:22
3057  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป.สกลนคร เขต3 20 พฤษภาคม 2557 10:55:56
3058  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 20 พฤษภาคม 2557 10:49:59
3059  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป.ตาก เขต2 20 พฤษภาคม 2557 10:44:41
3060  โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 20 พฤษภาคม 2557 10:42:16
3061  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ สพป.สกลนคร เขต3 20 พฤษภาคม 2557 10:02:15
3062  โรงเรียนบ้านบุญทัน สพป.หนองบัวลำภู เขต2 20 พฤษภาคม 2557 09:19:07
3063  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 20 พฤษภาคม 2557 09:12:53
3064  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.นครปฐม เขต1 20 พฤษภาคม 2557 09:06:18
3065  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน สพป.หนองบัวลำภู เขต2 20 พฤษภาคม 2557 08:10:04
3066  โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 20 พฤษภาคม 2557 08:08:13
3067  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป.หนองบัวลำภู เขต2 20 พฤษภาคม 2557 06:18:46
3068  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 23:35:59
3069  โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 22:39:19
3070  โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 19 พฤษภาคม 2557 22:08:55
3071  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 19 พฤษภาคม 2557 21:57:56
3072  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 19 พฤษภาคม 2557 20:36:48
3073  โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 19 พฤษภาคม 2557 16:32:00
3074  โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม.เขต 33 สุรินทร์ 19 พฤษภาคม 2557 16:24:01
3075  โรงเรียนบ้านพังงู สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 15:15:56
3076  โรงเรียนวัดหนองเป้า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 19 พฤษภาคม 2557 15:12:21
3077  โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 14:59:42
3078  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 14:49:42
3079  โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 14:38:34
3080  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 14:37:18
3081  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป.ยโสธร เขต1 19 พฤษภาคม 2557 14:30:44
3082  โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 19 พฤษภาคม 2557 14:21:17
3083  โรงเรียนนาดีวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 19 พฤษภาคม 2557 14:20:08
3084  โรงเรียนดอนสีนวนฯ สพป.ชัยนาท เขต1 19 พฤษภาคม 2557 13:14:02
3085  โรงเรียนบ้านแม่พริกบน สพป.ลำปาง เขต2 19 พฤษภาคม 2557 12:42:04
3086  โรงเรียนบ้านต้อง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 19 พฤษภาคม 2557 12:40:52
3087  โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 12:32:23
3088  โรงเรียนบ้านปางหก สพป.เชียงราย เขต2 19 พฤษภาคม 2557 11:57:54
3089  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป.เชียงราย เขต2 19 พฤษภาคม 2557 11:53:32
3090  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 11:41:19
3091  โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 11:36:57
3092  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 19 พฤษภาคม 2557 11:25:57
3093  โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 33 สุรินทร์ 19 พฤษภาคม 2557 10:47:52
3094  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2557 10:37:01
3095  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา สพป.ชัยนาท เขต1 19 พฤษภาคม 2557 10:31:16
3096  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป.ชัยนาท เขต1 19 พฤษภาคม 2557 09:57:53
3097  โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป.อุดรธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2557 20:41:27
3098  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน สพป.อุดรธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2557 15:09:49
3099  โรงเรียนบ้านนาสมนึก สพป.หนองบัวลำภู เขต2 18 พฤษภาคม 2557 13:54:40
3100  โรงเรียนบ้านหนองอิอู สพป.อุดรธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2557 13:43:21


ทั้งหมด 21,559 รายการ 31 / 216
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู