โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียน
22,807
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,770
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,187
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,108
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,050
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,946
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,746
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,807
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,590
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
67
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,426
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
82
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
137
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,935
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
73
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,971
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,027
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
50
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,416
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,447
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
61
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,359
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,678
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
123
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
25,908
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
42,104
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,499
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
35,029
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 10:35:18
โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม สพป.พะเยา เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:36:46
3002  โรงเรียนบ้านทามจาน สพป.ชัยภูมิ เขต3 10 มิถุนายน 2558 14:35:29
3003  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 14:27:16
3004  โรงเรียนบ้านสบบง สพป.พะเยา เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:12:15
3005  โรงเรียนบ้านควนสูง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:11:18
3006  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 14:10:51
3007  โรงเรียนบ้านผักตบ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:08:49
3008  โรงเรียนบ้านแมด สพป.อุดรธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 14:07:30
3009  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:04:48
3010  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 14:03:50
3011  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 13:59:46
3012  โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 10 มิถุนายน 2558 13:57:23
3013  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.ชัยภูมิ เขต3 10 มิถุนายน 2558 13:55:43
3014  โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป.ศรีสะเกษ เขต2 10 มิถุนายน 2558 13:55:09
3015  โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 10 มิถุนายน 2558 13:47:54
3016  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 13:42:17
3017  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 13:39:15
3018  โรงเรียนบ้านปากด่าน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 13:28:27
3019  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 12:58:23
3020  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 10 มิถุนายน 2558 12:46:13
3021  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 12:23:02
3022  โรงเรียนบ้านตาลโกน สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 12:18:15
3023  โรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:57:59
3024  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง สพป.ยโสธร เขต1 10 มิถุนายน 2558 11:52:57
3025  โรงเรียนบ้านเสวยซุง สพป.พิษณุโลก เขต1 10 มิถุนายน 2558 11:52:28
3026  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 10 มิถุนายน 2558 11:41:45
3027  โรงเรียนบ้านผาแตน สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 11:37:57
3028  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 11:35:31
3029  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:26:12
3030  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 11:20:16
3031  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:11:09
3032  โรงเรียนวัดนิกรประสาท สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 11:09:09
3033  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 11:08:06
3034  โรงเรียนบ้านห้วยมุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:03:33
3035  โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 10:54:04
3036  โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 10:46:45
3037  โรงเรียนบ้านปงวัง สพป.ลำปาง เขต1 10 มิถุนายน 2558 10:29:45
3038  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83(บ้านห้วยโจด) สพป.สระแก้ว เขต2 10 มิถุนายน 2558 10:24:55
3039  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 10:24:53
3040  โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี) สพป.ลำปาง เขต1 10 มิถุนายน 2558 10:08:25
3041  โรงเรียนวัดวังหิน สพป.นครสวรรค์ เขต1 10 มิถุนายน 2558 09:53:02
3042  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 10 มิถุนายน 2558 09:41:37
3043  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต2 10 มิถุนายน 2558 09:41:05
3044  โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป.นครราชสีมา เขต4 10 มิถุนายน 2558 09:34:02
3045  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 09:33:08
3046  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 09:14:58
3047  โรงเรียนบ้านแร่ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 09:09:44
3048  โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:54:39
3049  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม.เขต 37 แพร่ 10 มิถุนายน 2558 08:47:50
3050  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:36:24
3051  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:35:31
3052  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ สพป.เพชรบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:27:15
3053  โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 10 มิถุนายน 2558 08:07:19
3054  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 มิถุนายน 2558 08:04:40
3055  โรงเรียนบ้านบึง สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 07:56:58
3056  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต3 10 มิถุนายน 2558 00:11:43
3057  โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 22:41:08
3058  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต1 9 มิถุนายน 2558 22:30:54
3059  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต1 9 มิถุนายน 2558 22:12:18
3060  โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 21:57:00
3061  โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 21:26:40
3062  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 20:05:14
3063  โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 9 มิถุนายน 2558 17:02:38
3064  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ ( คลองหลวง ) สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2558 17:01:45
3065  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 16:37:52
3066  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 16:36:10
3067  โรงเรียนบ้านลานสาง สพป.ตาก เขต1 9 มิถุนายน 2558 16:27:59
3068  โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 9 มิถุนายน 2558 16:08:23
3069  โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 9 มิถุนายน 2558 15:44:15
3070  โรงเรียนคำแหว สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 15:43:55
3071  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต3 9 มิถุนายน 2558 15:40:52
3072  โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 15:07:21
3073  โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต1 9 มิถุนายน 2558 15:05:12
3074  โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 14:37:05
3075  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) สพป.นนทบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 14:31:19
3076  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต6 9 มิถุนายน 2558 14:08:25
3077  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 13:58:56
3078  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต3 9 มิถุนายน 2558 13:47:40
3079  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 13:35:42
3080  โรงเรียนวัดท้ายยอ สพป.สงขลา เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:33:51
3081  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สพป.มหาสารคาม เขต3 9 มิถุนายน 2558 13:27:20
3082  โรงเรียนบ้านำบอนคุรุราษฎร๋์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต4 9 มิถุนายน 2558 13:26:59
3083  โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:10:51
3084  โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน สพป.ตาก เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:06:11
3085  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.เพชรบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 12:53:17
3086  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2558 12:47:03
3087  โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 9 มิถุนายน 2558 12:34:38
3088  โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 12:07:07
3089  โรงเรียนบ้านบ่อผุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 9 มิถุนายน 2558 12:04:47
3090  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 11:43:15
3091  โรงเรียนสนามชัยเขต สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 9 มิถุนายน 2558 11:30:56
3092  โรงเรียนบ้านกองหิน สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 11:23:51
3093  โรงเรียนวิเชียรมาตุ๓ สพม.เขต 13 กระบี่ 9 มิถุนายน 2558 11:13:35
3094  โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 9 มิถุนายน 2558 11:10:36
3095  โรงเรียนบ้านฉิมพลี สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 11:07:03
3096  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป.สกลนคร เขต3 9 มิถุนายน 2558 11:01:40
3097  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 9 มิถุนายน 2558 11:00:40
3098  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ สพป.อุบลราชธานี เขต2 9 มิถุนายน 2558 10:57:01
3099  โรงเรียนบ้านห้วยตอ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 10:51:00
3100  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 10:42:36


ทั้งหมด 22,807 รายการ 31 / 229
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู