โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,831
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,664
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,077
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,025
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,006
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,896
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,709
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
454
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,831
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,492
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
41
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,314
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
65
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
135
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,717
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
49
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,899
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,868
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
16
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,247
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,299
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
33
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,125
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,549
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
67
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,698
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,953
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
55
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
38,128
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
47,194
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,274
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
26,463
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 19:36:48
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนวัดโคกสุก สพป.ชัยนาท เขต1 14 สิงหาคม 2558 10:48:49
3002  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก สพป.หนองคาย เขต2 14 สิงหาคม 2558 10:40:49
3003  โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป.สุรินทร์ เขต1 14 สิงหาคม 2558 10:37:58
3004  โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม.เขต 3 นนทบุรี 14 สิงหาคม 2558 10:30:30
3005  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม สพป.ปทุมธานี เขต1 14 สิงหาคม 2558 10:22:40
3006  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 14 สิงหาคม 2558 10:21:46
3007  โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า สพป.บุรีรัมย์ เขต4 14 สิงหาคม 2558 10:21:16
3008  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต5 14 สิงหาคม 2558 09:36:23
3009  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป.ขอนแก่น เขต5 14 สิงหาคม 2558 09:28:21
3010  โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ สพป.ปทุมธานี เขต1 14 สิงหาคม 2558 09:00:45
3011  โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป.หนองคาย เขต2 14 สิงหาคม 2558 08:50:32
3012  โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.หนองคาย เขต2 14 สิงหาคม 2558 08:21:49
3013  โรงเรียนอนุกูลนารี สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 13 สิงหาคม 2558 22:00:17
3014  โรงเรียนบ้านหนองเก่า สพป.ศรีสะเกษ เขต4 13 สิงหาคม 2558 17:12:13
3015  โรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต2 13 สิงหาคม 2558 16:59:54
3016  โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 13 สิงหาคม 2558 16:34:36
3017  โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 13 สิงหาคม 2558 15:11:54
3018  โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 13 สิงหาคม 2558 15:10:39
3019  โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป.สุรินทร์ เขต1 13 สิงหาคม 2558 14:59:26
3020  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 13 สิงหาคม 2558 14:45:21
3021  โรงเรียนโรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) สพป.ปทุมธานี เขต1 13 สิงหาคม 2558 14:11:54
3022  โรงเรียนบ้านปันเต้า สพป.ลำปาง เขต1 13 สิงหาคม 2558 14:07:55
3023  โรงเรียนศาลาพัน สพป.ปทุมธานี เขต1 13 สิงหาคม 2558 13:58:23
3024  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป.ตาก เขต2 13 สิงหาคม 2558 13:37:18
3025  โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 13 สิงหาคม 2558 13:24:32
3026  โรงเรียนบ้านนาซำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 13 สิงหาคม 2558 13:23:11
3027  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต2 13 สิงหาคม 2558 13:22:45
3028  โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 13 สิงหาคม 2558 13:19:18
3029  โรงเรียนบ้านทรายมูล (ลำปาง) สพป.ลำปาง เขต1 13 สิงหาคม 2558 13:09:24
3030  โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.อุบลราชธานี เขต4 13 สิงหาคม 2558 12:51:03
3031  โรงเรียนบ้านแก่งยาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 13 สิงหาคม 2558 12:15:47
3032  โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 13 สิงหาคม 2558 11:55:05
3033  โรงเรียนวัดดาวเรือง สพป.ปทุมธานี เขต1 13 สิงหาคม 2558 11:52:01
3034  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 13 สิงหาคม 2558 11:31:40
3035  โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 13 สิงหาคม 2558 11:31:35
3036  โรงเรียนบ้านหนองแหวน สพป.หนองคาย เขต2 13 สิงหาคม 2558 11:27:45
3037  โรงเรียนบ้านกันแสง สพป.สุรินทร์ เขต1 13 สิงหาคม 2558 11:23:11
3038  โรงเรียน[บ้านกะวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต1 13 สิงหาคม 2558 10:51:55
3039  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไสดง (พระแสง) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 13 สิงหาคม 2558 10:49:54
3040  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 13 สิงหาคม 2558 10:25:54
3041  โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป.ขอนแก่น เขต5 13 สิงหาคม 2558 10:17:08
3042  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สพป.หนองคาย เขต2 13 สิงหาคม 2558 09:56:59
3043  โรงเรียนบ้านเนินก้าว สพป.อุทัยธานี เขต1 13 สิงหาคม 2558 09:37:23
3044  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) สพป.สุรินทร์ เขต1 12 สิงหาคม 2558 11:01:45
3045  โรงเรียนบ้านยวด สพป.อุดรธานี เขต1 12 สิงหาคม 2558 09:42:47
3046  โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูล เขต1 11 สิงหาคม 2558 16:39:45
3047  โรงเรียนบ้านนาสัก สพป.ลำปาง เขต1 11 สิงหาคม 2558 14:15:55
3048  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 11 สิงหาคม 2558 13:48:24
3049  โรงเรียนบ้านแม่วังช้างอ.จุน สพป.พะเยา เขต2 11 สิงหาคม 2558 12:19:42
3050  โรงเรียนวัดค่ากลาง สพป.ลำปาง เขต1 11 สิงหาคม 2558 11:30:55
3051  โรงเรียนบ้านโนนลี สพป.สุรินทร์ เขต1 11 สิงหาคม 2558 11:26:20
3052  โรงเรียนบ้านบางหอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 11 สิงหาคม 2558 09:46:20
3053  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง สพป.ราชบุรี เขต1 10 สิงหาคม 2558 16:35:17
3054  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 10 สิงหาคม 2558 15:11:56
3055  โรงเรียนบ้านอันโนง สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 14:51:35
3056  โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 14:31:06
3057  โรงเรียนบ้านอาวุธ สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 13:22:16
3058  โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 10 สิงหาคม 2558 13:13:36
3059  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ สพป.สตูล เขต1 10 สิงหาคม 2558 12:47:21
3060  โรงเรียนวัดประสพ สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 12:40:21
3061  โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 10 สิงหาคม 2558 12:37:50
3062  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 12:00:11
3063  โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 10 สิงหาคม 2558 11:18:42
3064  โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป.อุดรธานี เขต3 9 สิงหาคม 2558 15:16:25
3065  โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 8 สิงหาคม 2558 19:07:54
3066  โรงเรียนบ้านบัวเชด สพป.สุรินทร์ เขต3 8 สิงหาคม 2558 15:50:57
3067  โรงเรียนบ้านกระทิง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 สิงหาคม 2558 15:01:09
3068  โรงเรียนเขาชัยสน สพม.เขต 12 พัทลุง 8 สิงหาคม 2558 12:34:45
3069  โรงเรียนบ้านท่าคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต2 8 สิงหาคม 2558 06:59:40
3070  โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 8 สิงหาคม 2558 06:36:09
3071  โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 21:48:39
3072  โรงเรียนบ้านนาผาย สพป.อุบลราชธานี เขต1 7 สิงหาคม 2558 17:25:17
3073  โรงเรียนบ้านแก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 สิงหาคม 2558 15:34:21
3074  โรงเรียนมหาราช2 สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 สิงหาคม 2558 14:43:18
3075  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) สพป.พิษณุโลก เขต1 7 สิงหาคม 2558 13:50:01
3076  โรงเรียนบ้านคลอง สพป.สุรินทร์ เขต3 7 สิงหาคม 2558 12:46:48
3077  โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป.ปัตตานี เขต3 7 สิงหาคม 2558 11:54:30
3078  โรงเรียนโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 10:37:10
3079  โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 10:35:53
3080  โรงเรียนคำม่วง สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 09:21:14
3081  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา สพป.อุดรธานี เขต1 6 สิงหาคม 2558 22:16:15
3082  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 6 สิงหาคม 2558 21:59:59
3083  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต1 6 สิงหาคม 2558 15:51:02
3084  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.หนองคาย เขต1 6 สิงหาคม 2558 15:07:19
3085  โรงเรียนบ้านกันทรอม สพป.ศรีสะเกษ เขต4 6 สิงหาคม 2558 14:49:47
3086  โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 6 สิงหาคม 2558 14:05:09
3087  โรงเรียนพนมเบญจา สพม.เขต 13 กระบี่ 6 สิงหาคม 2558 13:50:08
3088  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ สพป.อุทัยธานี เขต1 6 สิงหาคม 2558 12:40:08
3089  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 6 สิงหาคม 2558 12:06:31
3090  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 สิงหาคม 2558 10:39:21
3091  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 5 สิงหาคม 2558 16:11:21
3092  โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 5 สิงหาคม 2558 16:04:02
3093  โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม.เขต 38 สุโขทัย 5 สิงหาคม 2558 13:40:36
3094  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 10:28:28
3095  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 10:17:51
3096  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:31:56
3097  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:29:10
3098  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:25:10
3099  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) สพป.กำแพงเพชร เขต1 4 สิงหาคม 2558 22:14:02
3100  โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 4 สิงหาคม 2558 16:11:37


ทั้งหมด 22,831 รายการ 31 / 229
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู