ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 20,586 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 18,966 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,620 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2557 01:24:28    


โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) สพป.แพร่ เขต2 27 สิงหาคม 2556 15:47:13
3002  โรงเรียนวัดหนองยาว สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 15:32:49
3003  โรงเรียนวัดเกาะเปา สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 14:40:21
3004  โรงเรียนบ้านลานบ่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 14:39:18
3005  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2556 14:37:26
3006  โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.จันทบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2556 14:32:42
3007  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ สพป.จันทบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2556 14:18:35
3008  โรงเรียนบ้านคลองม่วง สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 14:14:48
3009  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2556 14:12:26
3010  โรงเรียนบ้านวังซ่าน สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 13:58:03
3011  โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 13:41:05
3012  โรงเรียนบ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) สพป.แพร่ เขต2 27 สิงหาคม 2556 13:25:19
3013  โรงเรียนบ้านทัพนคร สพป.จันทบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2556 13:23:26
3014  โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป.อุทัยธานี เขต1 27 สิงหาคม 2556 13:05:57
3015  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2556 12:58:44
3016  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 12:53:44
3017  โรงเรียนบ้านท่าขาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 12:37:00
3018  โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต3 27 สิงหาคม 2556 12:35:35
3019  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.ขอนแก่น เขต3 27 สิงหาคม 2556 11:21:54
3020  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 สพป.สุรินทร์ เขต3 27 สิงหาคม 2556 11:17:30
3021  โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี สพป.ขอนแก่น เขต3 27 สิงหาคม 2556 11:16:22
3022  โรงเรียนหนองโพวิทยา สพม.เขต 8 ราชบุรี 27 สิงหาคม 2556 11:11:37
3023  โรงเรียนวัดตานาด สพป.อุทัยธานี เขต1 27 สิงหาคม 2556 11:03:59
3024  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม.เขต 8 ราชบุรี 27 สิงหาคม 2556 10:55:20
3025  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.เขต 8 ราชบุรี 27 สิงหาคม 2556 10:52:39
3026  โรงเรียนบ้านนายอ สพป.สกลนคร เขต3 27 สิงหาคม 2556 10:50:19
3027  โรงเรียนหนองม่วงใหญ่หนองตานา สพป.ขอนแก่น เขต3 27 สิงหาคม 2556 10:41:11
3028  โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป.สกลนคร เขต2 27 สิงหาคม 2556 10:25:20
3029  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ (อากาศอำนวย สกลนคร) สพป.สกลนคร เขต3 27 สิงหาคม 2556 10:02:11
3030  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 09:58:29
3031  โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า สพป.ขอนแก่น เขต3 27 สิงหาคม 2556 09:55:45
3032  โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป.สกลนคร เขต3 27 สิงหาคม 2556 09:46:10
3033  โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 09:39:13
3034  โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส สพป.สระบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2556 09:37:05
3035  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 09:29:32
3036  โรงเรียนบ้านลานตะแบก สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 09:28:36
3037  โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2556 09:01:05
3038  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สพป.ขอนแก่น เขต3 27 สิงหาคม 2556 08:41:37
3039  โรงเรียนวัดศรีทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 08:31:04
3040  โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป.หนองบัวลำภู เขต1 26 สิงหาคม 2556 23:48:05
3041  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา สพป.ชุมพร เขต1 26 สิงหาคม 2556 22:10:44
3042  โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 26 สิงหาคม 2556 21:30:36
3043  โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) สพป.สระบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2556 20:25:40
3044  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว สพป.สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 20:19:09
3045  โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.ชุมพร เขต2 26 สิงหาคม 2556 19:56:02
3046  โรงเรียนวัดหนองมะขาม สพป.นครสวรรค์ เขต2 26 สิงหาคม 2556 18:27:28
3047  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขา ศรีภูทอง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 26 สิงหาคม 2556 16:50:19
3048  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต3 26 สิงหาคม 2556 16:08:19
3049  โรงเรียนบ้านโนนแสบง สพป.สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 15:49:26
3050  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 26 สิงหาคม 2556 15:39:59
3051  โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) สพป.นครสวรรค์ เขต2 26 สิงหาคม 2556 15:36:31
3052  โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์" สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 26 สิงหาคม 2556 15:35:01
3053  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด สพป.ขอนแก่น เขต3 26 สิงหาคม 2556 15:31:27
3054  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป.พิจิตร เขต2 26 สิงหาคม 2556 15:25:50
3055  โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 26 สิงหาคม 2556 15:23:56
3056  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 สพป.สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 15:20:17
3057  โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สพป.สระบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2556 15:18:11
3058  โรงเรียนบ้านนครเดิด สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 26 สิงหาคม 2556 15:17:53
3059  โรงเรียนคลองสีฟัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 26 สิงหาคม 2556 14:44:56
3060  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป.สกลนคร เขต2 26 สิงหาคม 2556 14:43:38
3061  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป.สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 14:21:19
3062  โรงเรียนดอนแดงคำอ้อ สพป.สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 14:13:33
3063  โรงเรียนวัดหูกวาง (เปรื่องอุ่นอุทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต2 26 สิงหาคม 2556 14:06:58
3064  โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป.ขอนแก่น เขต3 26 สิงหาคม 2556 14:05:06
3065  โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป.ตาก เขต2 26 สิงหาคม 2556 13:53:53
3066  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป.พิจิตร เขต2 26 สิงหาคม 2556 13:21:15
3067  โรงเรียนวัดประสาทวิถี สพป.นครสวรรค์ เขต2 26 สิงหาคม 2556 12:48:08
3068  โรงเรียนบ้านหนองอุ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 26 สิงหาคม 2556 11:41:12
3069  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง สพป.นครสวรรค์ เขต2 26 สิงหาคม 2556 11:34:02
3070  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 26 สิงหาคม 2556 11:26:43
3071  โรงเรียนบ้านห้วยมุด สพป.ชุมพร เขต2 26 สิงหาคม 2556 11:22:36
3072  โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป.สระบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2556 11:02:09
3073  บ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต3 26 สิงหาคม 2556 10:53:53
3074  โรงเรียนวัดขนุน สพป.จันทบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2556 10:53:52
3075  โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 26 สิงหาคม 2556 09:58:50
3076  โรงเรียนบ้านกุดแท่น สพป.หนองบัวลำภู เขต1 26 สิงหาคม 2556 09:40:39
3077  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป.สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 09:35:43
3078  โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2 26 สิงหาคม 2556 09:35:20
3079  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน สพป.สระบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2556 09:31:25
3080  โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 26 สิงหาคม 2556 09:23:16
3081  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร) สพป.นครสวรรค์ เขต2 26 สิงหาคม 2556 09:18:10
3082  โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม สพป.นครสวรรค์ เขต2 26 สิงหาคม 2556 09:12:04
3083  โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 26 สิงหาคม 2556 08:57:33
3084  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต2 26 สิงหาคม 2556 08:49:46
3085  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร สพป.นครสวรรค์ เขต2 26 สิงหาคม 2556 08:47:21
3086  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์6 สพป.จันทบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2556 08:00:53
3087  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย สพป.จันทบุรี เขต2 25 สิงหาคม 2556 21:19:34
3088  โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป.พิษณุโลก เขต2 25 สิงหาคม 2556 20:57:06
3089  โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 25 สิงหาคม 2556 20:24:39
3090  โรงเรียนบ้านแก้ง 2 สพป.มุกดาหาร เขต1 25 สิงหาคม 2556 14:45:20
3091  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต3 25 สิงหาคม 2556 13:05:30
3092  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย สพป.ขอนแก่น เขต3 25 สิงหาคม 2556 12:08:28
3093  โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.ขอนแก่น เขต3 25 สิงหาคม 2556 12:00:53
3094  โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง สพป.ขอนแก่น เขต3 25 สิงหาคม 2556 11:51:14
3095  โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป.มหาสารคาม เขต2 23 สิงหาคม 2556 20:37:10
3096  โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 23 สิงหาคม 2556 19:00:27
3097  โรงเรียนบ้านแวงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต3 23 สิงหาคม 2556 16:57:31
3098  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต2 23 สิงหาคม 2556 16:48:35
3099  โรงเรียนบ้านโสกช้าง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 23 สิงหาคม 2556 15:51:29
3100  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 23 สิงหาคม 2556 15:50:26


ทั้งหมด 20,586 รายการ 31 / 206
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู