โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,758
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,750
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,164
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,098
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,039
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,934
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,737
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
36
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,758
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,575
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
66
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,403
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
80
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
137
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,893
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
73
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,953
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,002
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
47
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,396
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,419
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
58
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,330
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,656
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
124
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
25,841
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
41,949
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,469
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
23,010
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 14:35:00
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 มิถุนายน 2558 17:50:58
3002  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ สพป.ชัยภูมิ เขต3 10 มิถุนายน 2558 17:09:42
3003  โรงเรียนบ้านเชียงดา สพป.อุดรธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 16:17:19
3004  โรงเรียนบ้านปางขอน สพป.เชียงราย เขต1 10 มิถุนายน 2558 16:12:20
3005  โรงเรียนบ้านเตาไห สพป.อุดรธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 16:07:00
3006  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:58:36
3007  โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 10 มิถุนายน 2558 14:43:52
3008  โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 14:43:02
3009  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:42:34
3010  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม สพป.พะเยา เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:36:46
3011  โรงเรียนบ้านทามจาน สพป.ชัยภูมิ เขต3 10 มิถุนายน 2558 14:35:29
3012  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 14:27:16
3013  โรงเรียนบ้านสบบง สพป.พะเยา เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:12:15
3014  โรงเรียนบ้านควนสูง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:11:18
3015  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 14:10:51
3016  โรงเรียนบ้านผักตบ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:08:49
3017  โรงเรียนบ้านแมด สพป.อุดรธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 14:07:30
3018  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:04:48
3019  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 14:03:50
3020  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 13:59:46
3021  โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 10 มิถุนายน 2558 13:57:23
3022  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.ชัยภูมิ เขต3 10 มิถุนายน 2558 13:55:43
3023  โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป.ศรีสะเกษ เขต2 10 มิถุนายน 2558 13:55:09
3024  โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 10 มิถุนายน 2558 13:47:54
3025  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 13:42:17
3026  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 13:39:15
3027  โรงเรียนบ้านปากด่าน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 13:28:27
3028  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 12:58:23
3029  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 10 มิถุนายน 2558 12:46:13
3030  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 12:23:02
3031  โรงเรียนบ้านตาลโกน สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 12:18:15
3032  โรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:57:59
3033  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง สพป.ยโสธร เขต1 10 มิถุนายน 2558 11:52:57
3034  โรงเรียนบ้านเสวยซุง สพป.พิษณุโลก เขต1 10 มิถุนายน 2558 11:52:28
3035  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 10 มิถุนายน 2558 11:41:45
3036  โรงเรียนบ้านผาแตน สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 11:37:57
3037  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 11:35:31
3038  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:26:12
3039  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 11:20:16
3040  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:11:09
3041  โรงเรียนวัดนิกรประสาท สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 11:09:09
3042  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 11:08:06
3043  โรงเรียนบ้านห้วยมุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:03:33
3044  โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 10:54:04
3045  โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 10:46:45
3046  โรงเรียนบ้านปงวัง สพป.ลำปาง เขต1 10 มิถุนายน 2558 10:29:45
3047  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83(บ้านห้วยโจด) สพป.สระแก้ว เขต2 10 มิถุนายน 2558 10:24:55
3048  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 10:24:53
3049  โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี) สพป.ลำปาง เขต1 10 มิถุนายน 2558 10:08:25
3050  โรงเรียนวัดวังหิน สพป.นครสวรรค์ เขต1 10 มิถุนายน 2558 09:53:02
3051  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 10 มิถุนายน 2558 09:41:37
3052  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต2 10 มิถุนายน 2558 09:41:05
3053  โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป.นครราชสีมา เขต4 10 มิถุนายน 2558 09:34:02
3054  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 09:33:08
3055  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 09:14:58
3056  โรงเรียนบ้านแร่ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 09:09:44
3057  โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:54:39
3058  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม.เขต 37 แพร่ 10 มิถุนายน 2558 08:47:50
3059  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:36:24
3060  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:35:31
3061  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ สพป.เพชรบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:27:15
3062  โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 10 มิถุนายน 2558 08:07:19
3063  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 มิถุนายน 2558 08:04:40
3064  โรงเรียนบ้านบึง สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 07:56:58
3065  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต3 10 มิถุนายน 2558 00:11:43
3066  โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 22:41:08
3067  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต1 9 มิถุนายน 2558 22:30:54
3068  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต1 9 มิถุนายน 2558 22:12:18
3069  โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 21:57:00
3070  โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 21:26:40
3071  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 20:05:14
3072  โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 9 มิถุนายน 2558 17:02:38
3073  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ ( คลองหลวง ) สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2558 17:01:45
3074  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 16:37:52
3075  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 16:36:10
3076  โรงเรียนบ้านลานสาง สพป.ตาก เขต1 9 มิถุนายน 2558 16:27:59
3077  โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 9 มิถุนายน 2558 16:08:23
3078  โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 9 มิถุนายน 2558 15:44:15
3079  โรงเรียนคำแหว สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 15:43:55
3080  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต3 9 มิถุนายน 2558 15:40:52
3081  โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 15:07:21
3082  โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต1 9 มิถุนายน 2558 15:05:12
3083  โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 14:37:05
3084  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) สพป.นนทบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 14:31:19
3085  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต6 9 มิถุนายน 2558 14:08:25
3086  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 13:58:56
3087  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต3 9 มิถุนายน 2558 13:47:40
3088  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 13:35:42
3089  โรงเรียนวัดท้ายยอ สพป.สงขลา เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:33:51
3090  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สพป.มหาสารคาม เขต3 9 มิถุนายน 2558 13:27:20
3091  โรงเรียนบ้านำบอนคุรุราษฎร๋์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต4 9 มิถุนายน 2558 13:26:59
3092  โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:10:51
3093  โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน สพป.ตาก เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:06:11
3094  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.เพชรบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 12:53:17
3095  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2558 12:47:03
3096  โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 9 มิถุนายน 2558 12:34:38
3097  โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 12:07:07
3098  โรงเรียนบ้านบ่อผุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 9 มิถุนายน 2558 12:04:47
3099  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 11:43:15
3100  โรงเรียนสนามชัยเขต สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 9 มิถุนายน 2558 11:30:56


ทั้งหมด 22,762 รายการ 31 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู