ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 20,965 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 19,334 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,631 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 17:36:56    


โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ สพป.ยโสธร เขต1 15 กันยายน 2556 09:21:40
3002  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม สพป.ระนอง เขต1 14 กันยายน 2556 20:44:24
3003  โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 13 กันยายน 2556 22:43:42
3004  โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม.เขต 31 นครราชสีมา 13 กันยายน 2556 21:04:12
3005  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป.อุบลราชธานี เขต5 13 กันยายน 2556 15:56:19
3006  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เอกชน 13 กันยายน 2556 15:00:16
3007  โรงเรียนบ้านตาโอง สพป.อุบลราชธานี เขต5 13 กันยายน 2556 14:16:44
3008  โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร สพป.พัทลุง เขต1 13 กันยายน 2556 13:46:49
3009  โรงเรียนวัดไทรงาม(พัทลุง) สพป.พัทลุง เขต1 13 กันยายน 2556 11:27:34
3010  โรงเรียนบ้านเขาฝาชี สพป.ระนอง เขต1 13 กันยายน 2556 11:23:27
3011  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป.อุบลราชธานี เขต5 13 กันยายน 2556 11:04:35
3012  โรงเรียนบ้านผังสามัคคี สพป.สระบุรี เขต2 13 กันยายน 2556 10:49:55
3013  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป.ระนอง เขต1 13 กันยายน 2556 10:28:03
3014  โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.อุบลราชธานี เขต5 13 กันยายน 2556 09:58:34
3015  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 13 กันยายน 2556 09:57:16
3016  โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต2 13 กันยายน 2556 06:52:10
3017  โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป.อุบลราชธานี เขต5 12 กันยายน 2556 19:26:52
3018  โรงเรียนบ้านหัวแข้ สพป.อุบลราชธานี เขต5 12 กันยายน 2556 15:21:35
3019  โรงเรียนสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป.อุบลราชธานี เขต5 12 กันยายน 2556 14:21:42
3020  โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต5 12 กันยายน 2556 14:08:45
3021  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.อุบลราชธานี เขต5 12 กันยายน 2556 13:51:12
3022  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา สพป.หนองคาย เขต2 12 กันยายน 2556 13:14:38
3023  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป.พัทลุง เขต1 12 กันยายน 2556 12:51:16
3024  โรงเรียนวัดคลองยาง สพป.สระบุรี เขต2 12 กันยายน 2556 12:31:01
3025  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป.ปราจีนบุรี เขต2 12 กันยายน 2556 11:43:50
3026  โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป.สระบุรี เขต2 12 กันยายน 2556 11:34:55
3027  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 12 กันยายน 2556 11:19:10
3028  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป.อุบลราชธานี เขต5 12 กันยายน 2556 11:13:03
3029  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต5 12 กันยายน 2556 11:07:42
3030  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป.อุบลราชธานี เขต5 12 กันยายน 2556 10:38:05
3031  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต5 12 กันยายน 2556 10:02:55
3032  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.หนองบัวลำภู เขต1 12 กันยายน 2556 09:55:45
3033  โรงเรียนบ้านโนนค้อ อำเภอบุณฑริก สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 กันยายน 2556 22:48:30
3034  โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 กันยายน 2556 22:04:57
3035  โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.เขต 23 สกลนคร 11 กันยายน 2556 18:12:26
3036  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 กันยายน 2556 16:51:09
3037  โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.พิษณุโลก เขต2 11 กันยายน 2556 15:52:55
3038  โรงเรียนบ้านหนองกบ สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 กันยายน 2556 15:49:31
3039  โรงเรียนบ้านประหูต สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 กันยายน 2556 15:24:38
3040  โรงเรียนวัดโพรงงู สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 14:43:57
3041  โรงเรียนบ้านโคกโดน สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 14:38:45
3042  โรงเรียนบ้านโนนกอย สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 กันยายน 2556 14:37:29
3043  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฎร์พัฒนา) สพป.ยโสธร เขต1 11 กันยายน 2556 14:27:10
3044  โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 กันยายน 2556 14:23:29
3045  โรงเรียนวัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 14:13:52
3046  โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 กันยายน 2556 13:45:17
3047  โรงเรียนบ้านโตน สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 13:21:45
3048  โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 13:15:45
3049  โรงเรียนวัดปากประ สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 12:34:04
3050  โรงเรียนวัดใสประดู่ สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 12:31:47
3051  โรงเรียนวัดไทรโกบ สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 12:26:40
3052  โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 11 กันยายน 2556 11:58:40
3053  โรงเรียนบ้านขัน สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 11:08:42
3054  โรงเรียนประชาสามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 กันยายน 2556 11:05:48
3055  โรงเรียนบ้านแม่ขมวก สพป.แพร่ เขต2 11 กันยายน 2556 10:13:38
3056  โรงเรียนบ้านชนะบำรุง สพป.ระนอง เขต1 11 กันยายน 2556 08:43:01
3057  โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.ตาก เขต1 10 กันยายน 2556 19:41:44
3058  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 15:28:11
3059  โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 10 กันยายน 2556 15:17:03
3060  โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 10 กันยายน 2556 14:59:36
3061  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม.เขต 23 สกลนคร 10 กันยายน 2556 14:58:25
3062  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 14:43:17
3063  โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 10 กันยายน 2556 14:34:54
3064  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 14:18:06
3065  โรงเรียนน้ำยืน สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 14:09:46
3066  โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 12:54:22
3067  โรงเรียนบ้านดงเมย สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 12:42:59
3068  โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ สพป.ระนอง เขต1 10 กันยายน 2556 12:19:10
3069  โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลากปืน สพป.แพร่ เขต2 10 กันยายน 2556 12:15:58
3070  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 11:40:09
3071  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 11:01:45
3072  โรงเรียนบ้านป่าโมง สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 10:35:24
3073  โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) สพป.แพร่ เขต2 10 กันยายน 2556 10:09:15
3074  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 09:50:57
3075  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 09:15:16
3076  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 08:54:23
3077  โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 08:44:42
3078  โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 10 กันยายน 2556 08:11:02
3079  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 08:10:38
3080  โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 กันยายน 2556 22:06:39
3081  โรงเรียนบ้านหนองถาวร สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 กันยายน 2556 21:52:41
3082  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สพป.ระนอง เขต1 9 กันยายน 2556 20:37:13
3083  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 กันยายน 2556 20:30:35
3084  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 กันยายน 2556 16:39:06
3085  โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 9 กันยายน 2556 16:10:02
3086  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 กันยายน 2556 15:50:17
3087  โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 กันยายน 2556 14:59:40
3088  โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 กันยายน 2556 14:52:42
3089  โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 กันยายน 2556 14:00:13
3090  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 9 กันยายน 2556 13:01:33
3091  โรงเรียนบ้าน้ำจืดน้อย สพป.ระนอง เขต1 9 กันยายน 2556 12:52:22
3092  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 กันยายน 2556 12:49:48
3093  โรงเรียนบ้านแก้ง สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 กันยายน 2556 12:04:50
3094  โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สพม.เขต 23 สกลนคร 9 กันยายน 2556 11:35:20
3095  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 9 กันยายน 2556 10:15:35
3096  โรงเรียนบ้านตำแย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 9 กันยายน 2556 09:49:24
3097  โรงเรียนบ้านนกคลาน สพป.นครสวรรค์ เขต2 8 กันยายน 2556 19:00:52
3098  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๑(บ้านหนองภัยศูนย์) สพป.หนองบัวลำภู เขต1 7 กันยายน 2556 22:10:16
3099  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.อุบลราชธานี เขต5 7 กันยายน 2556 14:55:04
3100  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 7 กันยายน 2556 14:48:15


ทั้งหมด 20,965 รายการ 31 / 210
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู