โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
22,222
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,913
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,345
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,257
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,133
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
2,042
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
532
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,222
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,703
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
148
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,581
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
196
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
141
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
11,196
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
185
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
4,044
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,252
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
124
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,536
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,642
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
247
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,143
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
152
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,746
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
41,518
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
3,626
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
25,946
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 22:27:05
โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สพป.สกลนคร เขต1 27 สิงหาคม 2557 12:47:51
3002  โรงเรียนวัดหนองหลอด สพป.สุพรรณบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2557 11:32:38
3003  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 09:58:01
3004  โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 09:51:14
3005  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 27 สิงหาคม 2557 09:38:44
3006  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 09:10:36
3007  โรงเรียนบ้านหุบพริก สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 08:58:33
3008  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ สพป.สงขลา เขต3 27 สิงหาคม 2557 08:57:40
3009  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 27 สิงหาคม 2557 05:07:08
3010  โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 21:44:52
3011  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 26 สิงหาคม 2557 16:22:43
3012  โรงเรียนบ้านนากับแก้ สพป.สกลนคร เขต1 26 สิงหาคม 2557 15:32:22
3013  โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม.เขต 26 มหาสารคาม 26 สิงหาคม 2557 15:03:38
3014  โรงเรียนบ้านแม่แสม สพป.ลำพูน เขต2 26 สิงหาคม 2557 14:58:25
3015  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 14:29:40
3016  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 14:20:21
3017  โรงเรียนหนองบัวใน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 สิงหาคม 2557 14:11:00
3018  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 13:25:22
3019  โรงเรียนอุ่มจาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 สิงหาคม 2557 13:04:00
3020  โรงเรียนวัดบ้านเก่า (กาญจนบุรี) สพป.กาญจนบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 12:15:27
3021  โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป.บุรีรัมย์ เขต1 26 สิงหาคม 2557 12:04:31
3022  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 26 สิงหาคม 2557 11:17:24
3023  โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 11:11:58
3024  โรงเรียนบ้านหมุ้น สพป.พะเยา เขต2 26 สิงหาคม 2557 11:11:47
3025  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต1 26 สิงหาคม 2557 11:05:54
3026  โรงเรียนบ้านป่าคา(ปง) สพป.พะเยา เขต2 26 สิงหาคม 2557 11:04:20
3027  โรงเรียนบ้านยางคู่ สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 10:18:57
3028  โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 26 สิงหาคม 2557 09:53:06
3029  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.ชัยนาท เขต1 26 สิงหาคม 2557 09:49:16
3030  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 สิงหาคม 2557 09:30:29
3031  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 38 สุโขทัย 26 สิงหาคม 2557 09:28:04
3032  โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.เชียงราย เขต2 26 สิงหาคม 2557 09:24:37
3033  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 สิงหาคม 2557 06:43:58
3034  โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 25 สิงหาคม 2557 22:34:14
3035  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ สพป.ราชบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2557 19:49:26
3036  โรงเรียนวัดบางหว้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 25 สิงหาคม 2557 19:21:53
3037  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 16:46:12
3038  โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม.เขต 20 อุดรธานี 25 สิงหาคม 2557 16:10:24
3039  โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป.ลำพูน เขต2 25 สิงหาคม 2557 16:08:54
3040  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 15:39:12
3041  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา สพป.สกลนคร เขต1 25 สิงหาคม 2557 15:23:14
3042  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 15:05:51
3043  โรงเรียนบ้านตาเอก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 25 สิงหาคม 2557 13:52:18
3044  โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2557 13:44:27
3045  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 25 สิงหาคม 2557 13:39:37
3046  โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 25 สิงหาคม 2557 13:37:30
3047  โรงเรียนวัดบึงบอน สพป.พิษณุโลก เขต1 25 สิงหาคม 2557 13:32:55
3048  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 25 สิงหาคม 2557 13:10:53
3049  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 สิงหาคม 2557 12:40:21
3050  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 12:40:08
3051  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 12:23:22
3052  โรงเรียนบ้านหุบกะพง สพป.เพชรบุรี เขต2 25 สิงหาคม 2557 11:21:44
3053  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 10:54:55
3054  โรงเรียนบ้านโคกระกา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2557 09:45:04
3055  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2557 09:43:54
3056  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 09:38:08
3057  โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต1 25 สิงหาคม 2557 09:29:45
3058  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 25 สิงหาคม 2557 09:25:46
3059  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 สิงหาคม 2557 09:19:12
3060  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2557 00:17:35
3061  โรงเรียนบ้านบึงลาด สพป.กำแพงเพชร เขต2 23 สิงหาคม 2557 17:48:03
3062  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 23 สิงหาคม 2557 14:16:35
3063  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต1 23 สิงหาคม 2557 13:46:49
3064  โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) สพป.เชียงราย เขต3 22 สิงหาคม 2557 17:21:27
3065  โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต1 22 สิงหาคม 2557 16:31:08
3066  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 16:21:10
3067  โรงเรียนวัดบ้านพลับ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 16:02:19
3068  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป.ตาก เขต1 22 สิงหาคม 2557 16:00:16
3069  โรงเรียนบ้านสีพรม สพป.พะเยา เขต2 22 สิงหาคม 2557 15:34:45
3070  โรงเรียนโคกเมือง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 15:19:56
3071  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 15:14:20
3072  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 15:08:43
3073  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 15:06:18
3074  โรงเรียนบ้านบ่่อตะคร้อ สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:53:19
3075  โรงเรียนบ้านโนนเพกา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 13:52:03
3076  โรงเรียนบ้านซ่อง สพป.เพชรบุรี เขต2 22 สิงหาคม 2557 13:45:36
3077  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:35:34
3078  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:32:42
3079  โรงเรียนบ้านหนองระนาม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:24:50
3080  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 สิงหาคม 2557 13:19:30
3081  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 สิงหาคม 2557 13:03:08
3082  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 สิงหาคม 2557 13:02:38
3083  โรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรือง เล็บครุฑ) สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 12:40:23
3084  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 12:39:22
3085  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 12:08:27
3086  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 22 สิงหาคม 2557 11:46:44
3087  โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 22 สิงหาคม 2557 11:42:31
3088  โรงเรียนบ้านขามพิมาย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 11:20:17
3089  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(ฉะเชิงเทรา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 สิงหาคม 2557 10:59:22
3090  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป.ชัยนาท เขต1 22 สิงหาคม 2557 10:57:43
3091  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม สพป.สงขลา เขต1 22 สิงหาคม 2557 10:38:03
3092  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 10:28:36
3093  โรงเรียนบ้านปากสระ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 10:14:11
3094  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 10:04:34
3095  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 สิงหาคม 2557 09:21:57
3096  โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา เขต1 21 สิงหาคม 2557 22:52:29
3097  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ชลบุรี เขต3 21 สิงหาคม 2557 21:06:08
3098  โรงเรียนวัดสันติการาม สพป.ราชบุรี เขต1 21 สิงหาคม 2557 19:03:55
3099  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม.เขต 38 สุโขทัย 21 สิงหาคม 2557 15:47:06
3100  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 สิงหาคม 2557 15:24:19


ทั้งหมด 22,222 รายการ 31 / 223
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู