ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 21,402 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 20,298 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,104 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2558 15:28:21    


โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป.ตาก เขต2 6 มิถุนายน 2557 14:39:58
3002  โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป.สกลนคร เขต1 6 มิถุนายน 2557 14:38:05
3003  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง สพป.กำแพงเพชร เขต1 6 มิถุนายน 2557 14:37:19
3004  โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 6 มิถุนายน 2557 14:36:43
3005  โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 6 มิถุนายน 2557 14:30:11
3006  โรงเรียนบ้านสลักใด สพป.นครราชสีมา เขต4 6 มิถุนายน 2557 13:58:45
3007  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 6 มิถุนายน 2557 13:34:14
3008  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 6 มิถุนายน 2557 13:27:53
3009  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต1 6 มิถุนายน 2557 13:13:02
3010  โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 6 มิถุนายน 2557 13:12:52
3011  โรงเรียนบ้านท่าพุ สพป.กาญจนบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2557 13:00:42
3012  โรงเรียนบ้านมะหงัง สพป.สตูล เขต1 6 มิถุนายน 2557 12:41:52
3013  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป.พิษณุโลก เขต3 6 มิถุนายน 2557 12:30:04
3014  โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 6 มิถุนายน 2557 12:14:07
3015  โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 6 มิถุนายน 2557 12:11:22
3016  โรงเรียนวัดหางไหล สพป.พิษณุโลก เขต3 6 มิถุนายน 2557 11:35:01
3017  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก สพป.นครราชสีมา เขต7 6 มิถุนายน 2557 11:14:53
3018  โรงเรียนวัดไผ่วง(ศุกรเสพย์วิทยาคาร) สพป.อ่างทอง เขต1 6 มิถุนายน 2557 11:14:22
3019  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก สพป.นครราชสีมา เขต7 6 มิถุนายน 2557 11:11:00
3020  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ สพป.ตาก เขต2 6 มิถุนายน 2557 11:10:39
3021  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง สพป.ขอนแก่น เขต2 6 มิถุนายน 2557 11:08:30
3022  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว(ตำบลผักตบ) สพป.อุดรธานี เขต3 6 มิถุนายน 2557 10:26:11
3023  โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป.อุดรธานี เขต4 6 มิถุนายน 2557 10:15:45
3024  โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป.พิษณุโลก เขต3 6 มิถุนายน 2557 10:13:58
3025  โรงเรียนบ้านโคกสุข สพป.ลพบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2557 10:01:01
3026  โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป.สตูล เขต1 6 มิถุนายน 2557 09:53:03
3027  โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป.นครราชสีมา เขต4 6 มิถุนายน 2557 09:52:31
3028  โรงเรียนบ้านท่าคาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 6 มิถุนายน 2557 09:50:28
3029  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สพป.พิษณุโลก เขต3 6 มิถุนายน 2557 09:48:36
3030  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๑(บ้านโคกกว้าง) สพป.บึงกาฬ เขต1 6 มิถุนายน 2557 09:39:51
3031  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง สพป.แพร่ เขต1 6 มิถุนายน 2557 09:25:17
3032  โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต2 6 มิถุนายน 2557 09:24:14
3033  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา สพป.นครสวรรค์ เขต1 6 มิถุนายน 2557 08:45:32
3034  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2557 06:59:26
3035  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2557 06:52:10
3036  โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา สพป.อุดรธานี เขต3 5 มิถุนายน 2557 23:50:25
3037  โรงเรียนบ้านนาพูน สพป.แพร่ เขต2 5 มิถุนายน 2557 23:02:17
3038  โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป.เลย เขต3 5 มิถุนายน 2557 21:28:04
3039  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย สพป.อุดรธานี เขต4 5 มิถุนายน 2557 20:49:14
3040  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สพป.พิษณุโลก เขต3 5 มิถุนายน 2557 19:07:55
3041  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 5 มิถุนายน 2557 17:39:08
3042  โรงเรียนบ้านดอนปอ สพป.บึงกาฬ เขต1 5 มิถุนายน 2557 16:31:22
3043  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน สพป.พิษณุโลก เขต3 5 มิถุนายน 2557 16:23:17
3044  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป.แพร่ เขต2 5 มิถุนายน 2557 16:02:41
3045  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน สพป.ตาก เขต2 5 มิถุนายน 2557 15:57:56
3046  โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต1 5 มิถุนายน 2557 15:47:09
3047  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร สพป.สุพรรณบุรี เขต2 5 มิถุนายน 2557 15:22:10
3048  โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป.นครราชสีมา เขต4 5 มิถุนายน 2557 15:04:32
3049  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต3 5 มิถุนายน 2557 15:01:15
3050  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 มิถุนายน 2557 14:34:55
3051  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตูล เขต1 5 มิถุนายน 2557 14:34:02
3052  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย สพป.นครราชสีมา เขต7 5 มิถุนายน 2557 14:25:35
3053  โรงเรียนไทยรัฐวิยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) สพป.ยโสธร เขต1 5 มิถุนายน 2557 14:10:41
3054  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.พิษณุโลก เขต3 5 มิถุนายน 2557 14:01:46
3055  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่182 สพป.ตาก เขต2 5 มิถุนายน 2557 13:59:07
3056  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู สพป.นครราชสีมา เขต7 5 มิถุนายน 2557 13:58:28
3057  โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน สพป.อุดรธานี เขต3 5 มิถุนายน 2557 13:48:21
3058  โรงเรียนบ้านนา สพป.นครราชสีมา เขต7 5 มิถุนายน 2557 13:41:36
3059  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป.อุดรธานี เขต3 5 มิถุนายน 2557 13:27:29
3060  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป.สตูล เขต1 5 มิถุนายน 2557 13:18:17
3061  โรงเรียนบ้านยางโกลน สพป.พิษณุโลก เขต3 5 มิถุนายน 2557 13:05:05
3062  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต1 5 มิถุนายน 2557 13:00:22
3063  โรงเรียนบ้านไพล สพป.นครราชสีมา เขต7 5 มิถุนายน 2557 12:12:49
3064  โรงเรียนบ้านปากพล สพป.พัทลุง เขต2 5 มิถุนายน 2557 12:04:54
3065  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต7 5 มิถุนายน 2557 11:45:04
3066  โรงเรียนแม่แรม สพป.แพร่ เขต1 5 มิถุนายน 2557 11:18:40
3067  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป.พิษณุโลก เขต3 5 มิถุนายน 2557 11:11:08
3068  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง สพป.แพร่ เขต2 5 มิถุนายน 2557 10:47:23
3069  โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) สพป.แพร่ เขต1 5 มิถุนายน 2557 10:38:54
3070  โรงเรียนบ้านฝาง สพป.นครราชสีมา เขต7 5 มิถุนายน 2557 10:36:08
3071  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป.พิษณุโลก เขต3 5 มิถุนายน 2557 10:34:39
3072  โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) กระทรวงศึกษาธิการ 5 มิถุนายน 2557 10:30:13
3073  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สพป.สตูล เขต1 5 มิถุนายน 2557 10:18:33
3074  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง สพป.นครราชสีมา เขต7 5 มิถุนายน 2557 10:11:34
3075  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป.ตราด เขต1 5 มิถุนายน 2557 10:07:38
3076  โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด สพป.สุรินทร์ เขต3 5 มิถุนายน 2557 09:49:16
3077  โรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3) สพป.อุดรธานี เขต3 5 มิถุนายน 2557 09:37:19
3078  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 5 มิถุนายน 2557 09:34:59
3079  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 5 มิถุนายน 2557 09:23:04
3080  โรงเรียนบ้านร่าหมาด สพป.กระบี่ เขต1 5 มิถุนายน 2557 09:14:41
3081  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี สพป.นครราชสีมา เขต7 5 มิถุนายน 2557 08:57:08
3082  โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 5 มิถุนายน 2557 08:44:50
3083  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต1 4 มิถุนายน 2557 23:52:41
3084  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี 4 มิถุนายน 2557 21:36:23
3085  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 บึงกาฬ 4 มิถุนายน 2557 20:59:29
3086  โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป.แพร่ เขต2 4 มิถุนายน 2557 20:11:23
3087  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป.นครราชสีมา เขต3 4 มิถุนายน 2557 18:42:17
3088  โรงเรียนบ้านซาด สพป.นครราชสีมา เขต7 4 มิถุนายน 2557 16:04:20
3089  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) สพป.แพร่ เขต1 4 มิถุนายน 2557 15:54:56
3090  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน สพป.นครราชสีมา เขต7 4 มิถุนายน 2557 15:37:54
3091  โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สพป.แพร่ เขต1 4 มิถุนายน 2557 15:32:06
3092  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต3 4 มิถุนายน 2557 15:31:01
3093  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป.กระบี่ เขต1 4 มิถุนายน 2557 15:20:55
3094  โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำลอม สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มิถุนายน 2557 15:14:45
3095  โรงเรียนบ้านสันปู่สี (ราษฎร์วิทยากุล) สพป.แพร่ เขต1 4 มิถุนายน 2557 14:59:23
3096  โรงเรียนวัดบัวหวั่น สพป.นครปฐม เขต2 4 มิถุนายน 2557 14:48:46
3097  โรงเรียนบ้านสบทุ(คีรีราษฎร์สงเคราะห์) สพป.พะเยา เขต2 4 มิถุนายน 2557 14:48:42
3098  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 4 มิถุนายน 2557 14:36:23
3099  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.นครราชสีมา เขต7 4 มิถุนายน 2557 14:33:24
3100  โรงเรียนบ้านวังแข้ สพป.อุดรธานี เขต3 4 มิถุนายน 2557 14:26:17


ทั้งหมด 21,402 รายการ 31 / 215
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู