การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการปีการศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เปิดระบบรอบ 2 ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
 
   
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด 19,817 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 17,918 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,899 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 09:14:36    


โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป.ลำปาง เขต3 4 สิงหาคม 2556 16:51:33
3002  โรงเรียนบ้านขาม สพป.สกลนคร เขต3 4 สิงหาคม 2556 13:34:55
3003  โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป.สกลนคร เขต3 4 สิงหาคม 2556 13:29:22
3004  โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง(แร่ผดุงวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 3 สิงหาคม 2556 23:26:46
3005  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.เขต 33 สุรินทร์ 3 สิงหาคม 2556 10:27:15
3006  โรงเรียนบ้านระหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต4 3 สิงหาคม 2556 09:54:08
3007  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 สิงหาคม 2556 06:53:47
3008  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ขอนแก่น เขต3 2 สิงหาคม 2556 15:49:34
3009  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป.สมุทรปราการ เขต2 2 สิงหาคม 2556 15:41:01
3010  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง สพป.พัทลุง เขต1 2 สิงหาคม 2556 14:44:46
3011  โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป.สมุทรปราการ เขต2 2 สิงหาคม 2556 14:36:55
3012  โรงเรียนคำปลานาทวี สพป.สกลนคร เขต3 2 สิงหาคม 2556 14:25:08
3013  โรงเรียนบ้านนกงาง สพป.ระนอง เขต1 2 สิงหาคม 2556 14:09:39
3014  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต2 2 สิงหาคม 2556 13:55:19
3015  โรงเรียนบ้านหันโจด สพป.ขอนแก่น เขต3 2 สิงหาคม 2556 13:39:00
3016  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.อุดรธานี เขต2 2 สิงหาคม 2556 13:29:03
3017  โรงเรียนวัดบางปรัง สพป.นครนายก เขต 2 สิงหาคม 2556 13:18:46
3018  โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สพม.เขต 33 สุรินทร์ 2 สิงหาคม 2556 11:37:24
3019  โรงเรียนบ้านคำน้อย สพป.อุดรธานี เขต2 2 สิงหาคม 2556 11:36:48
3020  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก สพป.ขอนแก่น เขต3 2 สิงหาคม 2556 11:36:40
3021  โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป.สกลนคร เขต3 2 สิงหาคม 2556 11:26:05
3022  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ สพป.ขอนแก่น เขต3 2 สิงหาคม 2556 11:12:19
3023  โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป.นครราชสีมา เขต3 2 สิงหาคม 2556 11:04:57
3024  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป.อุดรธานี เขต2 2 สิงหาคม 2556 10:52:59
3025  โรงเรียนบ้านผารังหมี สพป.พิษณุโลก เขต2 2 สิงหาคม 2556 10:46:34
3026  โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม สพป.ชลบุรี เขต3 2 สิงหาคม 2556 10:45:20
3027  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 2 สิงหาคม 2556 10:29:03
3028  โรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 2 สิงหาคม 2556 09:54:00
3029  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สพป.พิษณุโลก เขต2 2 สิงหาคม 2556 09:34:59
3030  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว สพป.ขอนแก่น เขต3 2 สิงหาคม 2556 09:33:28
3031  โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 2 สิงหาคม 2556 09:08:32
3032  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.พิษณุโลก เขต2 2 สิงหาคม 2556 09:01:49
3033  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.เขต 25 ขอนแก่น 2 สิงหาคม 2556 04:35:12
3034  โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 1 สิงหาคม 2556 16:54:58
3035  โรงเรียนบ้านหญ้าคา สพป.นครราชสีมา เขต6 1 สิงหาคม 2556 15:22:53
3036  โรงเรียนบ้านโนนสา สพป.อุดรธานี เขต2 1 สิงหาคม 2556 14:16:27
3037  โรงเรียนวัดบ้านพราน สพป.อ่างทอง เขต1 1 สิงหาคม 2556 14:08:26
3038  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง สพป.ตราด เขต1 1 สิงหาคม 2556 14:02:22
3039  โรงเรียนวัดคำหยาด สพป.อ่างทอง เขต1 1 สิงหาคม 2556 13:24:04
3040  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 1 สิงหาคม 2556 12:45:39
3041  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต3 1 สิงหาคม 2556 12:24:18
3042  โรงเรียนบ้านระวิง สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 1 สิงหาคม 2556 12:23:14
3043  โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.ระนอง เขต1 1 สิงหาคม 2556 11:11:59
3044  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต2 1 สิงหาคม 2556 10:58:20
3045  โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 1 สิงหาคม 2556 10:37:56
3046  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต2 1 สิงหาคม 2556 10:05:48
3047  โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม.เขต 25 ขอนแก่น 1 สิงหาคม 2556 09:42:59
3048  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง สพป.อุดรธานี เขต2 1 สิงหาคม 2556 09:32:40
3049  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต2 1 สิงหาคม 2556 09:30:14
3050  โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต2 1 สิงหาคม 2556 09:03:03
3051  โรงเรียนละมูลรอดศิริ สพป.สมุทรปราการ เขต2 1 สิงหาคม 2556 08:58:11
3052  โรงเรียนราษฎร์ดำริ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 กรกฎาคม 2556 11:30:31
3053  โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต1 16 กรกฎาคม 2556 11:23:25
3054  โรงเรียนบ้านควนยอ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 16 กรกฎาคม 2556 11:12:31
3055  โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป.นครราชสีมา เขต6 16 กรกฎาคม 2556 11:07:39
3056  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต3 16 กรกฎาคม 2556 10:56:03
3057  โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต6 16 กรกฎาคม 2556 10:46:15
3058  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย สพป.นครราชสีมา เขต6 16 กรกฎาคม 2556 10:40:04
3059  โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป.นครราชสีมา เขต3 16 กรกฎาคม 2556 10:40:00
3060  โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 กรกฎาคม 2556 10:37:34
3061  โรงเรียนบ้านบางหยด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 16 กรกฎาคม 2556 10:35:03
3062  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ สพป.นครราชสีมา เขต7 16 กรกฎาคม 2556 10:22:29
3063  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 16 กรกฎาคม 2556 10:18:08
3064  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 16 กรกฎาคม 2556 10:17:26
3065  โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 16 กรกฎาคม 2556 10:15:51
3066  โรงเรียนบ้านหานเพชร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 16 กรกฎาคม 2556 09:54:53
3067  โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 16 กรกฎาคม 2556 09:50:20
3068  โรงเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต1 16 กรกฎาคม 2556 09:49:21
3069  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ สพป.นครราชสีมา เขต7 16 กรกฎาคม 2556 09:38:42
3070  โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 16 กรกฎาคม 2556 09:38:08
3071  โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 16 กรกฎาคม 2556 09:32:41
3072  โรงเรียนบ้านยู้ สพป.น่าน เขต2 16 กรกฎาคม 2556 09:32:38
3073  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.นครราชสีมา เขต6 16 กรกฎาคม 2556 08:53:17
3074  โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 16 กรกฎาคม 2556 08:52:15
3075  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 16 กรกฎาคม 2556 08:50:50
3076  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 16 กรกฎาคม 2556 08:43:42
3077  โรงเรียนวัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 16 กรกฎาคม 2556 08:13:13
3078  โรงเรียนบ้านไสท้อน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 16 กรกฎาคม 2556 05:09:14
3079  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.สกลนคร เขต3 16 กรกฎาคม 2556 00:04:31
3080  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กรกฎาคม 2556 22:22:39
3081  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 22:04:23
3082  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 20:46:12
3083  โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม.เขต 5 ชัยนาท 15 กรกฎาคม 2556 20:42:05
3084  โรงเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2556 20:39:34
3085  โรงเรียนวัดโพนทราย สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 20:07:26
3086  โรงเรียนบ้านพะไล สพป.นครราชสีมา เขต1 15 กรกฎาคม 2556 19:42:16
3087  โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 15 กรกฎาคม 2556 19:04:27
3088  โรงเรียนวัดสองแพรก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 กรกฎาคม 2556 18:34:10
3089  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2556 17:59:18
3090  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต6 15 กรกฎาคม 2556 17:40:11
3091  โรงเรียนประชาอุทิศ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 กรกฎาคม 2556 17:34:19
3092  โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.นครราชสีมา เขต6 15 กรกฎาคม 2556 17:31:58
3093  โรงเรียนบ้านควนสินชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 กรกฎาคม 2556 17:26:29
3094  โรงเรียนฮอดพิทยา สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2556 17:01:06
3095  โรงเรียนบ้านเวียงกือนา สพป.เชียงราย เขต1 15 กรกฎาคม 2556 16:56:45
3096  โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2556 16:54:47
3097  โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 15 กรกฎาคม 2556 16:45:23
3098  โรงเรียนบ้านนาคอก สพป.น่าน เขต2 15 กรกฎาคม 2556 16:42:53
3099  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2556 16:42:14
3100  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป.เพชรบุรี เขต1 15 กรกฎาคม 2556 16:40:59


ทั้งหมด 19,817 รายการ 31 / 199
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู