โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด 20,310 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 18,425 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,885 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2557 15:44:32    


โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนพิศาลวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 19 สิงหาคม 2556 12:50:51
3002  โรงเรียนชุมชนวังหิน สพป.ขอนแก่น เขต3 19 สิงหาคม 2556 12:16:55
3003  โรงเรียนบ้านโคกถาวร สพป.สกลนคร เขต3 19 สิงหาคม 2556 11:58:23
3004  โรงเรียนวัดบ่อโศรก สพป.สระบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2556 11:18:47
3005  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.นครราชสีมา เขต7 19 สิงหาคม 2556 11:16:58
3006  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน สพป.สระบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2556 11:14:48
3007  โรงเรียนโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป.พิจิตร เขต2 19 สิงหาคม 2556 11:12:35
3008  โรงเรียนบ้านกุดรู สพป.ขอนแก่น เขต3 19 สิงหาคม 2556 11:11:15
3009  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป.ขอนแก่น เขต3 19 สิงหาคม 2556 10:55:06
3010  โรงเรียนวัดธงหงส์ สพป.ระยอง เขต1 19 สิงหาคม 2556 10:45:23
3011  โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน สพป.ขอนแก่น เขต3 19 สิงหาคม 2556 10:30:42
3012  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.สระบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2556 10:24:52
3013  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว สพป.ชัยภูมิ เขต3 19 สิงหาคม 2556 10:21:11
3014  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.ชุมพร เขต2 19 สิงหาคม 2556 10:13:50
3015  โรงเรียนบ้านช้างข้าม สพป.จันทบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2556 10:05:18
3016  โรงเรียนบ้านพังเหา สพป.ชุมพร เขต2 19 สิงหาคม 2556 09:58:06
3017  โรงเรียนบ้านเนินแค สพป.พิจิตร เขต2 19 สิงหาคม 2556 09:47:50
3018  โรงเรียนวัดหนองผักชี สพป.สระบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2556 09:43:43
3019  โรงเรียนวัดปากน้ำละแม สพป.ชุมพร เขต2 19 สิงหาคม 2556 09:35:55
3020  โรงเรียนบ้านซับตารี สพป.จันทบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2556 09:31:40
3021  โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 19 สิงหาคม 2556 09:28:48
3022  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.จันทบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2556 09:28:46
3023  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต3 19 สิงหาคม 2556 09:25:49
3024  โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม สพป.ชุมพร เขต2 19 สิงหาคม 2556 09:13:17
3025  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต3 19 สิงหาคม 2556 09:09:24
3026  โรงเรียนวัดบ้านหมาก สพป.สระบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2556 09:03:10
3027  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง สพป.ชุมพร เขต2 19 สิงหาคม 2556 08:53:04
3028  โรงเรียนวัดโชติรส สพป.ปัตตานี เขต3 19 สิงหาคม 2556 08:14:09
3029  โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ สพป.จันทบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2556 23:05:03
3030  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป.พิจิตร เขต2 18 สิงหาคม 2556 21:30:17
3031  โรงเรียนวัดโป่ง สพป.จันทบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2556 21:21:47
3032  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป.สระบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2556 20:56:59
3033  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป.สระบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2556 18:31:16
3034  โรงเรียนวัดเกวียนหัก สพป.จันทบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2556 17:12:27
3035  โรงเรียนวัดมะทาย สพป.จันทบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2556 15:11:06
3036  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป.ชัยภูมิ เขต1 18 สิงหาคม 2556 09:58:20
3037  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป.สระบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2556 08:58:02
3038  โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป.อุทัยธานี เขต1 17 สิงหาคม 2556 20:39:01
3039  โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า สพป.สระบุรี เขต2 17 สิงหาคม 2556 15:42:03
3040  โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต2 17 สิงหาคม 2556 10:30:17
3041  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด สพป.นครราชสีมา เขต3 16 สิงหาคม 2556 17:25:57
3042  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 17:02:30
3043  โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป.สมุทรปราการ เขต2 16 สิงหาคม 2556 15:22:53
3044  โรงเรียนบ้านปึกสำโรง สพป.สระบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 15:14:39
3045  โรงเรียนบ้านต่อตั้ง สพป.ชุมพร เขต2 16 สิงหาคม 2556 14:58:14
3046  โรงเรียนศาลาวิทยา สพป.ลำปาง เขต2 16 สิงหาคม 2556 14:48:54
3047  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 16 สิงหาคม 2556 14:37:04
3048  โรงเรียนบ้านซับบอน สพป.สระบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 14:34:17
3049  โรงเรียนบ้านนาสมใจ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 16 สิงหาคม 2556 14:33:02
3050  โรงเรียนบ้านชำเบง สพป.สุรินทร์ เขต3 16 สิงหาคม 2556 14:15:02
3051  โรงเรียนวัดหนองตาบุญ สพป.สระบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 14:06:36
3052  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต3 16 สิงหาคม 2556 13:56:24
3053  โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ) สพป.ปัตตานี เขต3 16 สิงหาคม 2556 13:50:58
3054  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ สพป.ชัยภูมิ เขต3 16 สิงหาคม 2556 13:44:24
3055  โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต1 16 สิงหาคม 2556 13:31:09
3056  โรงเรียนบ้านซำม่วง สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 16 สิงหาคม 2556 13:21:49
3057  โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 16 สิงหาคม 2556 13:04:51
3058  โรงเรียนวัดท่ามะปราง สพป.สระบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 13:02:09
3059  โรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ) สพป.จันทบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 12:47:04
3060  โรงเรียนวัดทับไทร สพป.จันทบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 12:45:28
3061  โรงเรียนสองคอนกลาง สพป.สระบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 12:44:22
3062  โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2556 12:27:39
3063  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี สพป.สระบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 12:15:29
3064  โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 16 สิงหาคม 2556 11:46:25
3065  โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม สพป.หนองบัวลำภู เขต2 16 สิงหาคม 2556 11:30:34
3066  โรงเรียนวัดหาดปู่ด้วย สพป.ลำปาง เขต2 16 สิงหาคม 2556 11:07:16
3067  โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 16 สิงหาคม 2556 10:58:04
3068  โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 16 สิงหาคม 2556 10:52:44
3069  โรงเรียนโรงเรียนบ้านกู่ สพป.สุรินทร์ เขต3 16 สิงหาคม 2556 10:51:47
3070  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 10:40:07
3071  โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 16 สิงหาคม 2556 10:24:00
3072  โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สพป.สระบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 10:21:23
3073  โรงเรียนวัดสร้างบุญ สพป.สระบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 10:07:13
3074  โรงเรียนวัดหนองไทร สพป.สระบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 09:39:50
3075  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ สพป.พิจิตร เขต2 16 สิงหาคม 2556 09:05:55
3076  โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 08:02:30
3077  โรงเรียนบ้านสวาย สพป.สุรินทร์ เขต3 16 สิงหาคม 2556 06:25:49
3078  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง สพป.จันทบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2556 06:08:17
3079  โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 สิงหาคม 2556 21:45:52
3080  โรงเรียนวัดหลวง (พิจิตร) สพป.พิจิตร เขต2 15 สิงหาคม 2556 21:24:36
3081  โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 20:35:36
3082  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 16:24:04
3083  โรงเรียนบ้านบะแค สพป.ขอนแก่น เขต3 15 สิงหาคม 2556 15:48:29
3084  โรงเรียนบ้านดอนกอก สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 สิงหาคม 2556 15:34:10
3085  โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ขอนแก่น เขต3 15 สิงหาคม 2556 15:07:30
3086  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต3 15 สิงหาคม 2556 14:51:42
3087  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.ขอนแก่น เขต3 15 สิงหาคม 2556 14:48:22
3088  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต สพป.พิจิตร เขต2 15 สิงหาคม 2556 14:32:47
3089  โรงเรียนบ้านรุน สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 14:26:43
3090  โรงเรียนบ้านนาครอง สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 14:12:38
3091  โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สพป.สระบุรี เขต2 15 สิงหาคม 2556 14:12:17
3092  โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 สิงหาคม 2556 14:12:10
3093  โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 14:02:22
3094  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด สพป.ขอนแก่น เขต3 15 สิงหาคม 2556 13:56:54
3095  โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 13:56:08
3096  โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป.ขอนแก่น เขต3 15 สิงหาคม 2556 13:38:45
3097  โรงเรียนบ้านยางชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 สิงหาคม 2556 13:30:35
3098  โรงเรียนบ้านถนนชัย สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 13:28:29
3099  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 สิงหาคม 2556 13:26:33
3100  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 สิงหาคม 2556 13:16:00


ทั้งหมด 20,310 รายการ 31 / 204
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู