โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,704
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,642
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,057
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,979
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,995
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,889
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,699
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
443
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,704
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,473
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
41
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,297
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
64
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
134
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,651
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
49
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,885
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,833
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
16
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,212
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,265
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
33
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,075
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,510
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
66
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,682
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,913
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
50
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
38,012
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
46,944
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,261
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
26,248
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 19:36:48
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนศาลาพัน สพป.ปทุมธานี เขต1 13 สิงหาคม 2558 13:58:23
3002  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป.ตาก เขต2 13 สิงหาคม 2558 13:37:18
3003  โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 13 สิงหาคม 2558 13:24:32
3004  โรงเรียนบ้านนาซำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 13 สิงหาคม 2558 13:23:11
3005  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต2 13 สิงหาคม 2558 13:22:45
3006  โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 13 สิงหาคม 2558 13:19:18
3007  โรงเรียนบ้านทรายมูล (ลำปาง) สพป.ลำปาง เขต1 13 สิงหาคม 2558 13:09:24
3008  โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.อุบลราชธานี เขต4 13 สิงหาคม 2558 12:51:03
3009  โรงเรียนบ้านแก่งยาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 13 สิงหาคม 2558 12:15:47
3010  โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 13 สิงหาคม 2558 11:55:05
3011  โรงเรียนวัดดาวเรือง สพป.ปทุมธานี เขต1 13 สิงหาคม 2558 11:52:01
3012  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 13 สิงหาคม 2558 11:31:40
3013  โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 13 สิงหาคม 2558 11:31:35
3014  โรงเรียนบ้านหนองแหวน สพป.หนองคาย เขต2 13 สิงหาคม 2558 11:27:45
3015  โรงเรียนบ้านกันแสง สพป.สุรินทร์ เขต1 13 สิงหาคม 2558 11:23:11
3016  โรงเรียน[บ้านกะวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต1 13 สิงหาคม 2558 10:51:55
3017  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไสดง (พระแสง) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 13 สิงหาคม 2558 10:49:54
3018  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 13 สิงหาคม 2558 10:25:54
3019  โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป.ขอนแก่น เขต5 13 สิงหาคม 2558 10:17:08
3020  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สพป.หนองคาย เขต2 13 สิงหาคม 2558 09:56:59
3021  โรงเรียนบ้านเนินก้าว สพป.อุทัยธานี เขต1 13 สิงหาคม 2558 09:37:23
3022  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) สพป.สุรินทร์ เขต1 12 สิงหาคม 2558 11:01:45
3023  โรงเรียนบ้านยวด สพป.อุดรธานี เขต1 12 สิงหาคม 2558 09:42:47
3024  โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูล เขต1 11 สิงหาคม 2558 16:39:45
3025  โรงเรียนบ้านนาสัก สพป.ลำปาง เขต1 11 สิงหาคม 2558 14:15:55
3026  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 11 สิงหาคม 2558 13:48:24
3027  โรงเรียนบ้านแม่วังช้างอ.จุน สพป.พะเยา เขต2 11 สิงหาคม 2558 12:19:42
3028  โรงเรียนวัดค่ากลาง สพป.ลำปาง เขต1 11 สิงหาคม 2558 11:30:55
3029  โรงเรียนบ้านโนนลี สพป.สุรินทร์ เขต1 11 สิงหาคม 2558 11:26:20
3030  โรงเรียนบ้านบางหอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 11 สิงหาคม 2558 09:46:20
3031  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง สพป.ราชบุรี เขต1 10 สิงหาคม 2558 16:35:17
3032  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 10 สิงหาคม 2558 15:11:56
3033  โรงเรียนบ้านอันโนง สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 14:51:35
3034  โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 14:31:06
3035  โรงเรียนบ้านอาวุธ สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 13:22:16
3036  โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 10 สิงหาคม 2558 13:13:36
3037  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ สพป.สตูล เขต1 10 สิงหาคม 2558 12:47:21
3038  โรงเรียนวัดประสพ สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 12:40:21
3039  โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 10 สิงหาคม 2558 12:37:50
3040  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป.สุรินทร์ เขต1 10 สิงหาคม 2558 12:00:11
3041  โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 10 สิงหาคม 2558 11:18:42
3042  โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป.อุดรธานี เขต3 9 สิงหาคม 2558 15:16:25
3043  โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 8 สิงหาคม 2558 19:07:54
3044  โรงเรียนบ้านบัวเชด สพป.สุรินทร์ เขต3 8 สิงหาคม 2558 15:50:57
3045  โรงเรียนบ้านกระทิง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 สิงหาคม 2558 15:01:09
3046  โรงเรียนเขาชัยสน สพม.เขต 12 พัทลุง 8 สิงหาคม 2558 12:34:45
3047  โรงเรียนบ้านท่าคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต2 8 สิงหาคม 2558 06:59:40
3048  โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 8 สิงหาคม 2558 06:36:09
3049  โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 21:48:39
3050  โรงเรียนบ้านนาผาย สพป.อุบลราชธานี เขต1 7 สิงหาคม 2558 17:25:17
3051  โรงเรียนบ้านแก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 สิงหาคม 2558 15:34:21
3052  โรงเรียนมหาราช2 สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 สิงหาคม 2558 14:43:18
3053  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) สพป.พิษณุโลก เขต1 7 สิงหาคม 2558 13:50:01
3054  โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป.ปัตตานี เขต3 7 สิงหาคม 2558 11:54:30
3055  โรงเรียนโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 10:37:10
3056  โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 10:35:53
3057  โรงเรียนคำม่วง สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 09:21:14
3058  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา สพป.อุดรธานี เขต1 6 สิงหาคม 2558 22:16:15
3059  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 6 สิงหาคม 2558 21:59:59
3060  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต1 6 สิงหาคม 2558 15:51:02
3061  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.หนองคาย เขต1 6 สิงหาคม 2558 15:07:19
3062  โรงเรียนบ้านกันทรอม สพป.ศรีสะเกษ เขต4 6 สิงหาคม 2558 14:49:47
3063  โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 6 สิงหาคม 2558 14:05:09
3064  โรงเรียนพนมเบญจา สพม.เขต 13 กระบี่ 6 สิงหาคม 2558 13:50:08
3065  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ สพป.อุทัยธานี เขต1 6 สิงหาคม 2558 12:40:08
3066  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 6 สิงหาคม 2558 12:06:31
3067  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 สิงหาคม 2558 10:39:21
3068  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 5 สิงหาคม 2558 16:11:21
3069  โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 5 สิงหาคม 2558 16:04:02
3070  โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม.เขต 38 สุโขทัย 5 สิงหาคม 2558 13:40:36
3071  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 10:28:28
3072  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 10:17:51
3073  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:31:56
3074  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:29:10
3075  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:25:10
3076  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) สพป.กำแพงเพชร เขต1 4 สิงหาคม 2558 22:14:02
3077  โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 4 สิงหาคม 2558 16:11:37
3078  โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต1 4 สิงหาคม 2558 12:59:46
3079  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม สพป.เพชรบุรี เขต2 4 สิงหาคม 2558 11:25:23
3080  โรงเรียนบ้านวังโขน สพป.กำแพงเพชร เขต1 4 สิงหาคม 2558 10:43:24
3081  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 3 สิงหาคม 2558 16:25:01
3082  โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) สพป.กระบี่ เขต1 3 สิงหาคม 2558 14:17:39
3083  โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 3 สิงหาคม 2558 12:49:24
3084  โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 3 สิงหาคม 2558 11:59:19
3085  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สพป.กำแพงเพชร เขต1 3 สิงหาคม 2558 10:37:27
3086  โรงเรียนบ้านดงดำ สพป.เชียงใหม่ เขต5 16 มิถุนายน 2558 09:38:02
3087  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป.หนองบัวลำภู เขต1 16 มิถุนายน 2558 04:04:28
3088  โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ 15 มิถุนายน 2558 23:22:27
3089  โรงเรียนบ้านฟากห้วย สังกัดอื่นๆ 15 มิถุนายน 2558 23:09:37
3090  โรงเรียนบ้านบางดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 22:29:13
3091  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 22:17:44
3092  โรงเรียนบ้านโนนม่วง (โนนม่วงประชาสรรค์) สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 22:08:38
3093  โรงเรียนบ้านดอนงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 21:50:19
3094  โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต2 15 มิถุนายน 2558 21:39:58
3095  โรงเรียนบ้านโนนบุญมี สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 20:30:49
3096  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 20:03:30
3097  โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 18:51:50
3098  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 18:21:56
3099  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 18:20:32
3100  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 มิถุนายน 2558 18:00:46


ทั้งหมด 22,704 รายการ 31 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู