โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,781
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,667
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,082
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,029
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,007
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,898
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,714
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
384
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,781
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,493
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
49
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,316
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
71
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
134
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,717
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
57
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,899
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,867
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
20
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,244
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,300
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
36
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,123
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,554
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
85
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
16,439
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
66
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
25,427
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
57,687
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,478
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
25,853
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 16:04:54
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม.เขต 30  8 สิงหาคม 2558 19:07:54
3002  โรงเรียนบ้านบัวเชด สพป.สุรินทร์ เขต3 8 สิงหาคม 2558 15:50:57
3003  โรงเรียนบ้านกระทิง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 สิงหาคม 2558 15:01:09
3004  โรงเรียนเขาชัยสน สพม.เขต 12 พัทลุง 8 สิงหาคม 2558 12:34:45
3005  โรงเรียนบ้านท่าคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต2 8 สิงหาคม 2558 06:59:40
3006  โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 8 สิงหาคม 2558 06:36:09
3007  โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 21:48:39
3008  โรงเรียนบ้านนาผาย สพป.อุบลราชธานี เขต1 7 สิงหาคม 2558 17:25:17
3009  โรงเรียนบ้านแก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 สิงหาคม 2558 15:34:21
3010  โรงเรียนมหาราช2 สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 สิงหาคม 2558 14:43:18
3011  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) สพป.พิษณุโลก เขต1 7 สิงหาคม 2558 13:50:01
3012  โรงเรียนบ้านคลอง สพป.สุรินทร์ เขต3 7 สิงหาคม 2558 12:46:48
3013  โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป.ปัตตานี เขต3 7 สิงหาคม 2558 11:54:30
3014  โรงเรียนโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 10:37:10
3015  โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 10:35:53
3016  โรงเรียนคำม่วง สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2558 09:21:14
3017  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา สพป.อุดรธานี เขต1 6 สิงหาคม 2558 22:16:15
3018  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 6 สิงหาคม 2558 21:59:59
3019  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต1 6 สิงหาคม 2558 15:51:02
3020  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.หนองคาย เขต1 6 สิงหาคม 2558 15:07:19
3021  โรงเรียนบ้านกันทรอม สพป.ศรีสะเกษ เขต4 6 สิงหาคม 2558 14:49:47
3022  โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 6 สิงหาคม 2558 14:05:09
3023  โรงเรียนพนมเบญจา สพม.เขต 13 กระบี่ 6 สิงหาคม 2558 13:50:08
3024  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ สพป.อุทัยธานี เขต1 6 สิงหาคม 2558 12:40:08
3025  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 6 สิงหาคม 2558 12:06:31
3026  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 สิงหาคม 2558 10:39:21
3027  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 5 สิงหาคม 2558 16:11:21
3028  โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 5 สิงหาคม 2558 16:04:02
3029  โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม.เขต 38 สุโขทัย 5 สิงหาคม 2558 13:40:36
3030  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 10:28:28
3031  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 10:17:51
3032  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:31:56
3033  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:29:10
3034  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:25:10
3035  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) สพป.กำแพงเพชร เขต1 4 สิงหาคม 2558 22:14:02
3036  โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 4 สิงหาคม 2558 16:11:37
3037  โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต1 4 สิงหาคม 2558 12:59:46
3038  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม สพป.เพชรบุรี เขต2 4 สิงหาคม 2558 11:25:23
3039  โรงเรียนบ้านวังโขน สพป.กำแพงเพชร เขต1 4 สิงหาคม 2558 10:43:24
3040  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 3 สิงหาคม 2558 16:25:01
3041  โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) สพป.กระบี่ เขต1 3 สิงหาคม 2558 14:17:39
3042  โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 3 สิงหาคม 2558 12:49:24
3043  โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 3 สิงหาคม 2558 11:59:19
3044  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สพป.กำแพงเพชร เขต1 3 สิงหาคม 2558 10:37:27
3045  โรงเรียนบ้านดงดำ สพป.เชียงใหม่ เขต5 16 มิถุนายน 2558 09:38:02
3046  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป.หนองบัวลำภู เขต1 16 มิถุนายน 2558 04:04:28
3047  โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ 15 มิถุนายน 2558 23:22:27
3048  โรงเรียนบ้านฟากห้วย สังกัดอื่นๆ 15 มิถุนายน 2558 23:09:37
3049  โรงเรียนบ้านบางดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 22:29:13
3050  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 22:17:44
3051  โรงเรียนบ้านโนนม่วง (โนนม่วงประชาสรรค์) สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 22:08:38
3052  โรงเรียนบ้านดอนงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 21:50:19
3053  โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต2 15 มิถุนายน 2558 21:39:58
3054  โรงเรียนบ้านโนนบุญมี สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 20:30:49
3055  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 20:03:30
3056  โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 18:51:50
3057  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 18:21:56
3058  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 18:20:32
3059  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 มิถุนายน 2558 18:00:46
3060  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 17:28:15
3061  โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 15 มิถุนายน 2558 17:05:34
3062  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 17:03:59
3063  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 16:15:44
3064  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 16:02:38
3065  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 15:57:12
3066  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว(สาขาโพนขวาว ) สพป.ยโสธร เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:47:53
3067  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป.ยโสธร เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:42:50
3068  โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 15:35:43
3069  โรงเรียนบ้านนาคำ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:33:32
3070  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:33:28
3071  โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 15:30:59
3072  โรงเรียนบ้านหนองกก (ประชาพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2558 15:29:44
3073  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:25:28
3074  โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 15:08:06
3075  โรงเรียนบ้านขุนตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 15:06:00
3076  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:03:25
3077  โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 15:01:00
3078  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ 15 มิถุนายน 2558 15:00:10
3079  โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:59:33
3080  โรงเรียนเมืองเเงง สพม.เขต 37 น่าน 15 มิถุนายน 2558 14:56:16
3081  โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป.กาญจนบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:46:44
3082  โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:42:13
3083  โรงเรียนบ้านก่อนาดี สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:37:58
3084  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:37:36
3085  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:35:39
3086  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:32:17
3087  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 15 มิถุนายน 2558 14:26:07
3088  โรงเรียนจารุศรบำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:21:54
3089  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด สพป.ราชบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:19:02
3090  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ สพป.อ่างทอง เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:18:09
3091  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 14:06:26
3092  โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:02:14
3093  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:58:37
3094  โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 15 มิถุนายน 2558 13:55:28
3095  โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป.สุรินทร์ เขต2 15 มิถุนายน 2558 13:48:08
3096  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:48:00
3097  โรงเรียนบ้านไสขรบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:47:14
3098  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:46:10
3099  โรงเรียนบ้านขุน สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 13:45:55
3100  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต2 15 มิถุนายน 2558 13:43:55


ทั้งหมด 22,781 รายการ 31 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู