โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,756
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,750
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,164
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,100
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,039
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,934
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,738
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
31
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,756
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,575
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
66
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,403
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
80
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
137
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,895
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
73
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,953
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,002
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
47
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,396
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,421
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
58
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,332
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,657
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
124
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
25,843
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
41,954
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,469
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
22,973
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 09:09:32
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนวัดโคก สพป.ปทุมธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2560 09:09:32
2  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.อุดรธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2560 14:10:29
3  โรงเรียนฉวาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 พฤษภาคม 2560 11:17:38
4  โรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป.นครราชสีมา เขต1 21 พฤษภาคม 2560 21:18:32
5  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต1 18 พฤษภาคม 2560 22:56:54
6  โรงเรียนวัดดงพิกุล สพป.อุทัยธานี เขต1 18 พฤษภาคม 2560 12:40:59
7  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.นครนายก เขต1 18 พฤษภาคม 2560 09:35:03
8  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก เขต1 17 พฤษภาคม 2560 15:42:27
9  โรงเรียนบ้านคลอง 33 สพป.นครนายก เขต1 17 พฤษภาคม 2560 14:28:59
10  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม.เขต 4 ปทุมธานี 17 พฤษภาคม 2560 09:40:09
11  โรงเรียนเกษมวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 16 พฤษภาคม 2560 15:53:08
12  โรงเรียนวิถีพุทธ(โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.แพร่ เขต1 16 พฤษภาคม 2560 14:50:00
13  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส สพป.สุพรรณบุรี เขต1 16 พฤษภาคม 2560 12:49:40
14  โรงเรียนวิถีพุทธ(โรงเรียนบ้านปรางค์) สพป.น่าน เขต2 16 พฤษภาคม 2560 11:52:34
15  โรงเรียนวัดโคกทราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 พฤษภาคม 2560 08:50:56
16  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.อุดรธานี เขต1 15 พฤษภาคม 2560 14:33:55
17  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2560 12:58:44
18  โรงเรียนนารายณ์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 15 พฤษภาคม 2560 11:17:06
19  โรงเรียนบ้านกะทะ สพป.สุรินทร์ เขต2 13 พฤษภาคม 2560 06:42:25
20  โรงเรียนชุมชนบ้านแหง สพป.ลำปาง เขต1 12 พฤษภาคม 2560 10:03:41
21  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย สพป.ลำปาง เขต1 11 พฤษภาคม 2560 20:29:49
22  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต2 11 พฤษภาคม 2560 18:26:13
23  บ้านหนองกระโดน สพป.นครสวรรค์ เขต3 4 พฤษภาคม 2560 12:58:47
24  โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิร สพป.ระนอง เขต1 3 พฤษภาคม 2560 22:01:50
25  โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน สพป.อุทัยธานี เขต1 3 พฤษภาคม 2560 21:06:07
26  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 เมษายน 2560 23:16:59
27  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา สพป.นครราชสีมา เขต2 7 เมษายน 2560 12:14:25
28  โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 29 มีนาคม 2560 13:56:36
29  โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม.เขต 8 ราชบุรี 15 มีนาคม 2560 09:40:41
30  โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ สพป.ระยอง เขต1 14 มีนาคม 2560 10:56:59
31  โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 14 มกราคม 2560 09:21:55
32  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต1 14 ธันวาคม 2559 11:24:56
33  โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป.น่าน เขต2 30 พฤศจิกายน 2559 11:10:41
34  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 30 พฤศจิกายน 2559 10:43:35
35  โรงเรียนบ้านมหาชัย (อ.ปลาปาก จ.นครพนม) สพป.นครพนม เขต1 16 กันยายน 2559 10:35:18
36  โรงเรียนบ้านแม่พริก สพป.พะเยา เขต1 16 กันยายน 2559 10:13:43
37  โรงเรียนบ้านไฮเลิง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 23:27:39
38  โรงเรียนบ้านตราด สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 22:31:50
39  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 21:51:22
40  โรงเรียนlสุวรรณาคารสงเคราะห์ สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กันยายน 2559 21:50:02
41  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2559 19:54:02
42  โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 19:41:46
43  โรงเรียนบ้านสวายสนิท สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 19:19:19
44  โรงเรียนบ้านชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 18:00:53
45  โรงเรียนเมืองนครนายก สพม.เขต 7 นครนายก 15 กันยายน 2559 16:46:36
46  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 16:41:00
47  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2559 16:33:58
48  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 16:17:15
49  โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 15 กันยายน 2559 15:38:25
50  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 15:05:49
51  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 กันยายน 2559 14:38:13
52  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2559 14:18:14
53  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สพป.นครราชสีมา เขต4 15 กันยายน 2559 14:10:51
54  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา(ลองตองประชานุกูล) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 กันยายน 2559 13:51:31
55  โรงเรียนบ้านสะพานพน สพป.กระบี่ เขต1 15 กันยายน 2559 13:34:10
56  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 13:17:19
57  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 12:36:45
58  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม.เขต 35 ลำปาง 15 กันยายน 2559 11:22:28
59  โรงเรียนบ้านหนองเลา สพป.นครราชสีมา เขต4 15 กันยายน 2559 10:51:43
60  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป.มหาสารคาม เขต3 15 กันยายน 2559 10:02:09
61  โรงเรียนบ้านนาเกา สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 09:37:21
62  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 09:35:33
63  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต2 15 กันยายน 2559 09:22:18
64  โรงเรียนบ้านจานวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 09:09:50
65  โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต1 14 กันยายน 2559 21:51:14
66  โรงเรียนบ้านนาโดม สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 กันยายน 2559 21:01:01
67  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต2 14 กันยายน 2559 16:10:53
68  โรงเรียนปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต2 14 กันยายน 2559 15:38:14
69  โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม.เขต 18 ชลบุรี 14 กันยายน 2559 15:06:55
70  โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 กันยายน 2559 15:00:16
71  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2559 14:58:39
72  โรงเรียนบ้านโนนตารอด สพป.กำแพงเพชร เขต2 14 กันยายน 2559 13:31:13
73  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2559 13:11:35
74  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต5 14 กันยายน 2559 11:50:06
75  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2559 11:11:02
76  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน สพป.สุรินทร์ เขต1 14 กันยายน 2559 11:09:05
77  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต5 14 กันยายน 2559 11:08:15
78  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2559 10:36:54
79  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 กันยายน 2559 09:50:58
80  โรงเรียนบ้านมะกอก สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2559 09:49:10
81  โรงเรียนบ้านอีมุย สพป.จันทบุรี เขต2 14 กันยายน 2559 09:36:18
82  โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 กันยายน 2559 09:24:42
83  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2559 09:19:03
84  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2559 08:13:21
85  โรงเรียนบ้านร่มไทร สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2559 00:49:25
86  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นราธิวาส เขต1 13 กันยายน 2559 23:49:06
87  โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม.เขต 20 อุดรธานี 13 กันยายน 2559 16:32:00
88  โรงเรียนลาดตเคียนราษฎร์บำรุง สพม.เขต 7 นครนายก 13 กันยายน 2559 16:22:32
89  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต6 13 กันยายน 2559 14:10:33
90  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย สพป.ยโสธร เขต2 13 กันยายน 2559 14:04:54
91  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม.เขต 37 น่าน 13 กันยายน 2559 14:04:12
92  โรงเรียนวัดบ้านวัง สพป.นครสวรรค์ เขต2 13 กันยายน 2559 12:51:48
93  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สพป.สกลนคร เขต1 13 กันยายน 2559 11:42:44
94  โรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.สุรินทร์ เขต1 13 กันยายน 2559 11:36:22
95  โรงเรียนบ้านบางเบ้า สพป.ตราด เขต1 13 กันยายน 2559 11:20:24
96  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย สพป.สุรินทร์ เขต1 13 กันยายน 2559 10:41:32
97  โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต4 13 กันยายน 2559 10:35:55
98  โรงเรียนบ้านแพง สพป.อุบลราชธานี เขต2 13 กันยายน 2559 09:43:10
99  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 13 กันยายน 2559 07:38:30
100  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 13 กันยายน 2559 07:35:53


ทั้งหมด 22,760 รายการ 1 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู