ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 20,871 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 19,233 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,638 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 11:38:55    


โรงเรียนวิถีพุทธสพฐ.ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:32:47
2  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต1 25 พฤษภาคม 2558 11:19:09
3  โรงเรียนบ้านแคน สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:18:30
4  โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:01:11
5  โรงเรียนบ้านสตึก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:01:04
6  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2558 10:47:55
7  โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 25 พฤษภาคม 2558 09:56:25
8  โรงเรียนบ้านน้ำตก (หมื่นชุมประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต2 25 พฤษภาคม 2558 09:52:33
9  โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 09:44:18
10  โรงเรียนบ้านสนวน สพป.สุรินทร์ เขต3 25 พฤษภาคม 2558 09:15:53
11  โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สพป.บุรีรัมย์ เขต4 23 พฤษภาคม 2558 17:01:50
12  โรงเรียนบ้านหนองขามกลุ่มอ่างทอง(กำแพงเพชร) สพป.กำแพงเพชร เขต1 22 พฤษภาคม 2558 15:26:24
13  โรงเรียนบ้านป่าก่อ สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 15:18:11
14  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 22 พฤษภาคม 2558 14:56:29
15  โรงเรียนบ้านจะหลวย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 14:41:02
16  โรงเรียนบ้านนามึน สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 14:11:53
17  โรงเรียนบ้านเศรษฐี สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 13:12:42
18  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ลานกระบือ กำเเพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 22 พฤษภาคม 2558 13:02:40
19  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 12:33:24
20  โรงเรียนศรีศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 11:28:25
21  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 พฤษภาคม 2558 11:06:36
22  โรงเรียนบ้านหวาง สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 11:01:09
23  โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป.หนองคาย เขต1 22 พฤษภาคม 2558 10:12:02
24  โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 09:52:10
25  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม สพป.พัทลุง เขต2 22 พฤษภาคม 2558 09:04:48
26  โรงเรียนบ้านหนองบก สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 21:33:17
27  โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 21 พฤษภาคม 2558 20:34:23
28  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก เขต1 21 พฤษภาคม 2558 15:11:04
29  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.กำแพงเพชร เขต1 21 พฤษภาคม 2558 14:15:36
30  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม.เขต 13 ตรัง 21 พฤษภาคม 2558 13:40:17
31  โรงเรียนบ้านตามา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 พฤษภาคม 2558 13:21:55
32  โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม.เขต 20 อุดรธานี 21 พฤษภาคม 2558 11:54:03
33  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 11:43:06
34  โรงเรียนวัดบ้านบาก สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 10:51:22
35  โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม.เขต 13 กระบี่ 21 พฤษภาคม 2558 10:05:55
36  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 พฤษภาคม 2558 09:36:46
37  โรงเรียนบ้านเหล่าบาก สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 09:34:34
38  โรงเรียนบ้านกระสัง (อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 20 พฤษภาคม 2558 21:50:10
39  โรงเรียนบ้านมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต6 20 พฤษภาคม 2558 21:11:41
40  โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 20 พฤษภาคม 2558 14:28:52
41  โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 20 พฤษภาคม 2558 14:15:30
42  โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 20 พฤษภาคม 2558 09:46:19
43  โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม.เขต 11 ชุมพร 20 พฤษภาคม 2558 01:11:40
44  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต4 19 พฤษภาคม 2558 16:29:35
45  โรงเรียนบ้านฝาง สพป.อุดรธานี เขต3 19 พฤษภาคม 2558 16:00:01
46  โรงเรียนบ้านโนนสมอ สพป.กำแพงเพชร เขต1 19 พฤษภาคม 2558 14:49:03
47  โรงเรียนบ้านหนองดุม อ.สตึก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 19 พฤษภาคม 2558 14:44:29
48  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 19 พฤษภาคม 2558 13:15:53
49  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 19 พฤษภาคม 2558 13:10:39
50  โรงเรียนวัดสระจันทร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 19 พฤษภาคม 2558 12:42:27
51  โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต4 19 พฤษภาคม 2558 12:28:43
52  โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.บุรีรัมย์ เขต4 19 พฤษภาคม 2558 11:49:14
53  โรงเรียนวัดธาตุ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 19 พฤษภาคม 2558 11:28:02
54  โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 19 พฤษภาคม 2558 11:25:30
55  โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 19 พฤษภาคม 2558 11:05:32
56  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 19 พฤษภาคม 2558 11:00:12
57  โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 19 พฤษภาคม 2558 06:13:25
58  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต4 18 พฤษภาคม 2558 11:41:28
59  โรงเรียนวัดไพรงาม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 18 พฤษภาคม 2558 11:11:26
60  โรงเรียนโรงเรียนวัดท่าเรียบ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 18 พฤษภาคม 2558 09:02:26
61  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง สพป.กำแพงเพชร เขต1 16 พฤษภาคม 2558 12:52:57
62  โรงเรียนบ้านโนนไฮ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 15 พฤษภาคม 2558 14:37:30
63  โรงเรียนบ้านโจด สพป.บุรีรัมย์ เขต4 15 พฤษภาคม 2558 12:33:53
64  โรงเรียนวัดสวนหลวง สพป.นครสวรรค์ เขต2 15 พฤษภาคม 2558 12:27:37
65  โรงเรียน้บ้านหนองบัวเจ้าป่า สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 พฤษภาคม 2558 11:56:30
66  โรงเรียนบ้านตาหล่ำ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 15 พฤษภาคม 2558 11:42:17
67  โรงเรียนวัดบุปผาราม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 15 พฤษภาคม 2558 11:35:56
68  โรงเรียนคำดอกไม้ สพป.อุดรธานี เขต2 14 พฤษภาคม 2558 21:12:22
69  โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 14 พฤษภาคม 2558 13:52:21
70  โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 14 พฤษภาคม 2558 13:41:21
71  โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 14 พฤษภาคม 2558 09:58:29
72  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 พฤษภาคม 2558 09:21:53
73  โรงเรียนหนองม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 13 พฤษภาคม 2558 14:08:09
74  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 13 พฤษภาคม 2558 07:42:07
75  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 พฤษภาคม 2558 20:01:07
76  โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 12 พฤษภาคม 2558 08:01:40
77  โรงเรียนบ้านห้วยค้อ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 9 พฤษภาคม 2558 21:55:03
78  โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 9 พฤษภาคม 2558 10:59:56
79  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 9 พฤษภาคม 2558 07:42:53
80  โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 22:24:22
81  โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.สตึก จ.บุรีรัมย์) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 21:41:07
82  โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 16:30:20
83  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 พฤษภาคม 2558 08:52:31
84  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม สพป.กำแพงเพชร เขต1 7 พฤษภาคม 2558 07:49:49
85  โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 35 ลำปาง 15 กันยายน 2557 16:15:56
86  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.เขต 38 สุโขทัย 15 กันยายน 2557 15:43:13
87  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 15:35:58
88  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 15:25:25
89  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2557 15:18:48
90  โรงเรียนศรีนคร สพม.เขต 38 สุโขทัย 15 กันยายน 2557 14:40:08
91  โรงเรียนบ้านปลัด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2557 14:20:49
92  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2557 14:16:25
93  โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล สพป.ปทุมธานี เขต2 15 กันยายน 2557 14:03:16
94  โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองส้ม สพป.เพชรบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:48:19
95  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 12:39:57
96  โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม.เขต 35 ลำปาง 15 กันยายน 2557 11:51:01
97  โรงเรียนวัดสะแกงาม (จีระศฤงฆ์อุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 09:22:00
98  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2557 09:19:18
99  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2557 08:54:36
100  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔(ท่าใหม่บ้านสิ้ว) สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 12:17:49


ทั้งหมด 1,638 รายการ 1 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู