โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด 18,547 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 16,613 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,934 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 20:46:31    


โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านม่วง
สงขลา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต2 1 พฤศจิกายน 2556 10:25:34
2   โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ระยอง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต2 31 ตุลาคม 2556 13:01:52
3   โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:59:50
4   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
พะเยา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พะเยา 31 ตุลาคม 2556 00:00:55
5   โรงเรียนบ้านป่าปอ
ขอนแก่น
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต2 29 ตุลาคม 2556 13:01:20
6   โรงเรียนบ้านอูตูม
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 11:36:53
7   โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
เชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย 29 ตุลาคม 2556 06:25:44
8   โรงเรียนบ้านซิแบร
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 27 ตุลาคม 2556 11:49:29
9   โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต5 25 ตุลาคม 2556 12:15:26
10   โรงเรียนท่าหินโงม
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 14:24:54
11   โรงเรียนบ้านป่าหวาย
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 17 ตุลาคม 2556 17:03:06
12   โรงเรียนบ้านดู่น้อย
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต1 15 ตุลาคม 2556 19:38:00
13   โรงเรียนบ้านเปือย
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 14 ตุลาคม 2556 15:52:27
14   โรงเรียนบ้านเพชรไฝ
สุโขทัย
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:59:08
15   โรงเรียนบ้านหนองจัง
สุโขทัย
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 12:54:35
16   โรงเรียนวัดวังแดง
สุโขทัย
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 13:44:51
17   โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 14:11:59
18   โรงเรียนโคกสง่า
ชัยภูมิ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:38:42
19   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้11
ยะลา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต2 10 ตุลาคม 2556 09:29:58
20   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3
ยะลา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต2 9 ตุลาคม 2556 16:37:19
21   โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
นครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 13:41:28
22   โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 9 ตุลาคม 2556 10:28:23
23   โรงเรียนโคกตูมวิทยา
ลพบุรี
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ชัยนาท 8 ตุลาคม 2556 15:52:18
24   โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
บุรีรัมย์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต1 4 ตุลาคม 2556 11:57:01
25   โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 4 ตุลาคม 2556 10:53:36
26   โรงเรียนบ้านจันทร์
เชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต6 3 ตุลาคม 2556 21:44:02
27   โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์
นครศรีธรรมราช
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต1 3 ตุลาคม 2556 11:05:39
28   โรงเรียนบ้านโนน (อุบลราชธานี)
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 3 ตุลาคม 2556 10:06:16
29   โรงเรียนบ้านโนนแคน
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 30 กันยายน 2556 09:08:27
30   โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 30 กันยายน 2556 09:04:12
31   โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต4 26 กันยายน 2556 20:25:52
32   โรงเรียนโพนพิทยาคม
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร 18 กันยายน 2556 10:22:49
33   โรงเรียนบ้านหินเหิบ
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 17 กันยายน 2556 08:43:06
34   โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 13 กันยายน 2556 11:04:35
35   โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 13 กันยายน 2556 09:57:16
36   โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)
สระบุรี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต2 13 กันยายน 2556 06:52:10
37   โรงเรียนบ้านกลาง
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 12 กันยายน 2556 13:51:12
38   โรงเรียนวัดคลองยาง
สระบุรี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต2 12 กันยายน 2556 12:31:01
39   โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 12 กันยายน 2556 10:38:05
40   โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร 11 กันยายน 2556 18:12:26
41   โรงเรียนบ้านท่าข้าม
พิษณุโลก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต2 11 กันยายน 2556 15:52:55
42   โรงเรียนบ้านหนองกบ
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 11 กันยายน 2556 15:49:31
43   โรงเรียนบ้านประหูต
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 11 กันยายน 2556 15:24:38
44   โรงเรียนบ้านแสนสุข
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 12:54:22
45   โรงเรียนบ้านดงเมย
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 12:42:59
46   โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 11:40:09
47   โรงเรียนบ้านท่าศิลา
หนองบัวลำภู
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต1 10 กันยายน 2556 08:11:02
48   โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2556 08:10:38
49   โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 9 กันยายน 2556 20:30:35
50   โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร 9 กันยายน 2556 11:35:20
51   โรงเรียนบ้านนกคลาน
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต2 8 กันยายน 2556 19:00:52
52   โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
อุบลราชธานี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 6 กันยายน 2556 15:06:18
53   โรงเรียนบ้านคลองทิพย์
บึงกาฬ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ เขต1 6 กันยายน 2556 14:51:18
54   โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน
บึงกาฬ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ เขต1 6 กันยายน 2556 14:43:36
55   โรงเรียนนาผือโคกกอก
อำนาจเจริญ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ เขต1 6 กันยายน 2556 14:21:44
56   โรงเรียนบ้านสองแคว
น่าน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต2 5 กันยายน 2556 15:33:21
57   โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 5 กันยายน 2556 06:53:55
58   โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์
ขอนแก่น
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต3 3 กันยายน 2556 14:24:55
59   โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่
สมุทรปราการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต2 3 กันยายน 2556 10:18:11
60   โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1
สตูล
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล เขต1 2 กันยายน 2556 15:35:01
61   โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต2 2 กันยายน 2556 15:24:50
62   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร 2 กันยายน 2556 09:47:04
63   โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
กาญจนบุรี
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี 31 สิงหาคม 2556 12:24:11
64   โรงเรียนบ้านนาฮี
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 30 สิงหาคม 2556 20:06:31
65   โรงเรียนบ้านพะไล
บุรีรัมย์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต1 30 สิงหาคม 2556 16:48:24
66   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต2 30 สิงหาคม 2556 11:52:37
67   โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 30 สิงหาคม 2556 10:27:53
68   โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
กาฬสินธุ์
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสินธุ์ 30 สิงหาคม 2556 09:52:19
69   โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต2 30 สิงหาคม 2556 09:10:58
70   โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
บุรีรัมย์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต1 29 สิงหาคม 2556 14:38:13
71   โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
ชุมพร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต2 29 สิงหาคม 2556 13:36:35
72   โรงเรียนวัดบ้านวัง
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต2 29 สิงหาคม 2556 12:00:55
73   โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 28 สิงหาคม 2556 17:11:07
74   โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
หนองบัวลำภู
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต2 28 สิงหาคม 2556 16:56:47
75   โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 16:56:29
76   โรงเรียนบ้านโพนก่อ
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 28 สิงหาคม 2556 15:41:12
77   โรงเรียนบ้านนาหวาย
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 28 สิงหาคม 2556 15:38:21
78   โรงเรียนบ้านท่าก้อน
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 28 สิงหาคม 2556 15:34:16
79   โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
ราชบุรี
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี 28 สิงหาคม 2556 14:07:13
80   โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 14:01:59
81   โรงเรียนบ้านจันทเขลม
จันทบุรี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต2 28 สิงหาคม 2556 13:51:37
82   โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ราชบุรี
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี 28 สิงหาคม 2556 12:16:55
83   โรงเรียนบ้านวังตัก
จันทบุรี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต2 28 สิงหาคม 2556 11:29:27
84   โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง "ราษฎร์สามัคคี"
พิจิตร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต2 28 สิงหาคม 2556 08:18:20
85   โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต1 27 สิงหาคม 2556 23:33:22
86   โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ราชบุรี
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2556 14:37:26
87   โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2
สุรินทร์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต3 27 สิงหาคม 2556 11:17:30
88   โรงเรียนหนองโพวิทยา
ราชบุรี
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี 27 สิงหาคม 2556 11:11:37
89   โรงเรียนบ้านนายอ
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 27 สิงหาคม 2556 10:50:19
90   โรงเรียนบ้านดอนม่วย
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต2 27 สิงหาคม 2556 10:25:20
91   โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ (อากาศอำนวย สกลนคร)
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 27 สิงหาคม 2556 10:02:11
92   โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 27 สิงหาคม 2556 09:46:10
93   โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
ชุมพร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต1 26 สิงหาคม 2556 22:10:44
94   โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 20:19:09
95   โรงเรียนบ้านในหุบ
ชุมพร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต2 26 สิงหาคม 2556 16:07:50
96   โรงเรียนบ้านโนนแสบง
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 15:49:26
97   โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 15:20:17
98   โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 14:21:19
99   โรงเรียนดอนแดงคำอ้อ
สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 14:13:33
100   โรงเรียนบ้านปางส้าน
ตาก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต2 26 สิงหาคม 2556 13:53:53


ทั้งหมด 1,934 รายการ 1 / 20
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู