โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,776
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,666
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,082
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,029
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,007
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,898
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,713
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
381
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,776
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,493
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
49
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,316
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
71
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
134
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,717
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
57
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,899
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,867
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
20
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,244
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,300
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
36
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,123
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,554
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
85
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
16,439
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
66
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
25,427
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
57,687
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,478
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
25,824
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 16:04:54
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) สพป.สุรินทร์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 23:54:05
2  บ้านทุ่งโฮ้ง สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:28:41
3  โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:22:18
4  โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:19:58
5  โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:05:46
6  บ้านในเวียง สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:58:30
7  บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม.เขต 11 ชุมพร 30 มิถุนายน 2560 21:50:47
8  โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:45:49
9  โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:01:03
10  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.สุรินทร์ เขต2 30 มิถุนายน 2560 20:46:07
11  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป.สุรินทร์ เขต2 30 มิถุนายน 2560 20:07:30
12  โรงเรียนวัดวังหีบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2560 17:33:14
13  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน สพป.กำแพงเพชร เขต2 30 มิถุนายน 2560 16:16:33
14  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (นครราชสีมา) สพป.นครราชสีมา เขต1 30 มิถุนายน 2560 15:44:07
15  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 15:19:50
16  โรงเรียนบ้านวังปึ้ง สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:57:30
17  โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:46:48
18  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 มิถุนายน 2560 14:42:53
19  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:31:08
20  โรงเรียนบ้านเวียยวิถีพุทธ สพป.สุรินทร์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:07:31
21  โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) สพป.นครราชสีมา เขต1 30 มิถุนายน 2560 13:56:50
22  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 30 มิถุนายน 2560 13:50:08
23  โรงเรียนบ้านวังสวาบ สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 13:28:37
24  โรงเรียนบ้านโนนคอม สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 13:22:08
25  โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 30 มิถุนายน 2560 13:20:25
26  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม.เขต 1  30 มิถุนายน 2560 13:17:39
27  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.  30 มิถุนายน 2560 13:16:24
28  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:54:26
29  โรงเรียนรัตนโสินทร์สินสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม.เขต 9 นครปฐม 30 มิถุนายน 2560 12:54:14
30  บ้านสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:52:08
31  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:51:28
32  โคกนางามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:42:30
33  โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม.เขต 7 นครนายก 30 มิถุนายน 2560 11:40:33
34  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต2 30 มิถุนายน 2560 11:39:16
35  โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เพชรบุรี เขต1 30 มิถุนายน 2560 11:21:16
36  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต3 30 มิถุนายน 2560 11:17:49
37  โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 11:15:53
38  จตุรคามรังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 10:46:40
39  โรงเรียนวัดก้างปลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2560 10:24:26
40  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 30 มิถุนายน 2560 10:17:54
41  โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 30 มิถุนายน 2560 10:09:33
42  โรงเรียนเสลภูมิ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 30 มิถุนายน 2560 10:07:58
43  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2560 09:59:52
44  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป.ศรีสะเกษ เขต1 30 มิถุนายน 2560 09:49:44
45  บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2560 22:28:03
46  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 29 มิถุนายน 2560 20:17:00
47  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 19:23:00
48  โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:39:25
49  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:25:25
50  โรงเรียนวัดควนสระบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:02:54
51  บ้านศรีมงคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 29 มิถุนายน 2560 16:56:29
52  ก้องอุดมวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 16:48:00
53  โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 16:24:45
54  โรงเรียบนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม.เขต 7 สระแก้ว 29 มิถุนายน 2560 15:54:11
55  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม.เขต 3 นนทบุรี 29 มิถุนายน 2560 15:35:05
56  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:16:33
57  โรงเรียนบ้านพรหม สพป.น่าน เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:15:22
58  โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:01:46
59  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม.เขต 35 ลำปาง 29 มิถุนายน 2560 14:47:07
60  โรงเรียนบ้านหนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:37:32
61  โรงเรียนบ้านขนวน สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 14:36:20
62  โรงเรียนแก่งนาขามสาม้คคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:34:55
63  โรงเรียนบ้านโคกงู สพป.นราธิวาส เขต2 29 มิถุนายน 2560 14:32:56
64  โรงเรียนผักไห่ สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 29 มิถุนายน 2560 14:20:39
65  บ้านวังสำโม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 13:55:50
66  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 13:07:16
67  รร.บ้านเมืองที สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 13:02:10
68  บ้านหนองขาม สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:54:17
69  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:20:30
70  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:59:59
71  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:58:09
72  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:57:00
73  โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:39:38
74  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร สพป.ราชบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:21:56
75  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 11:19:19
76  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรุทธา สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 10:30:00
77  โรงเรียนบ้านโนนเสลา สพป.นครราชสีมา เขต4 29 มิถุนายน 2560 10:27:18
78  โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฏร์รังสรรค์" สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 10:26:20
79  โนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 10:16:38
80  โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 09:53:04
81  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มิถุนายน 2560 09:41:39
82  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2560 09:07:13
83  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 08:47:02
84  โรงเรียนบ้านจะโปรง สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 08:29:57
85  โรงเรียนบ้านนาอ้อม สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 21:09:23
86  โรงเรีนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มิถุนายน 2560 20:06:09
87  โรงเรียนบ้านผาขาม สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 19:10:29
88  โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 17:47:53
89  โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 28 มิถุนายน 2560 17:46:39
90  เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 สพป.นครราชสีมา เขต4 28 มิถุนายน 2560 16:55:02
91  โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:17:46
92  โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:15:00
93  โรงเรียนบ้านกันละ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:11:16
94  โรงเรียนบ้านรังย้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2560 15:07:24
95  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 14:29:20
96  บ้านควนเงิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 28 มิถุนายน 2560 14:18:02
97  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต2 28 มิถุนายน 2560 13:53:08
98  โรงเรียนวัดหัวฝาย สพป.ลำปาง เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:23:55
99  โรงเรียนบ้านสีสุก สพป.นครราชสีมา เขต6 28 มิถุนายน 2560 13:14:08
100  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:06:54


ทั้งหมด 22,776 รายการ 1 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู