โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียน
22,551
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,822
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,239
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,171
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,067
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,980
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,272
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,551
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,633
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
88
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,483
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
126
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
139
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
11,047
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
101
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
4,004
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,102
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
70
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,476
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,515
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
100
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
16,901
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
96
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,644
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
52,682
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
2,068
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
31,455
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 23:12:49
โรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ.ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 16 พฤษภาคม 2556 10:37:57
2  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 23:12:49
3  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 23:04:22
4  โรงเรียนบ้านโคก สพป.ศรีสะเกษ เขต2 15 มิถุนายน 2559 22:19:16
5  โรงเรียนวัดทักษินวาี สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 22:17:40
6  โรงเรียนบ้านจารย์ สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 22:11:09
7  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 22:09:02
8  โรงเรียนบ้านเขาล่อม สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 22:08:29
9  โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 22:02:45
10  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 21:56:33
11  โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 21:51:23
12  โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 21:50:38
13  โรงเรียนบ้านตำปูง สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 21:41:39
14  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 21:34:11
15  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2559 21:26:35
16  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 มิถุนายน 2559 21:18:16
17  โรงเรียนป่่าไม้อุทิศ ๘ สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 21:18:10
18  โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 15 มิถุนายน 2559 21:14:27
19  โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 21:00:02
20  โรงเรียนบ้านยางแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2559 20:59:08
21  โรงเรียนบ้านควนม่วง สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 20:43:28
22  โรงเรียนมหาราช4 สพป.สุรินทร์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 20:41:28
23  โรงเรียนบ้านน้ำเป สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 20:04:22
24  โรงเรียนบ้านตำปูง สพป. เขต1 15 มิถุนายน 2559 19:57:49
25  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 19:47:59
26  โรงเรียนบ้านขามระกา สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 19:34:32
27  โรงเรียนบ้านเพี้ยาาม สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 19:28:12
28  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต2 15 มิถุนายน 2559 19:16:53
29  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 19:08:51
30  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 18:58:36
31  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 18:57:20
32  โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 มิถุนายน 2559 18:44:49
33  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 18:43:47
34  โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 มิถุนายน 2559 18:38:22
35  โรงเรียนบ้านนาเสือก สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 18:30:59
36  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรตประชา) สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 18:01:23
37  โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 15 มิถุนายน 2559 17:50:25
38  โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต4 15 มิถุนายน 2559 17:34:57
39  โรงเรียนบ้านผามอก (ประชานุเคราะห์) สพป.แพร่ เขต2 15 มิถุนายน 2559 17:29:56
40  โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) สพป.สมุทรสงคราม เขต1 15 มิถุนายน 2559 17:10:22
41  โรงเรียนบ้านตะแบก สพป.สุรินทร์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 17:00:03
42  โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 มิถุนายน 2559 16:14:51
43  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต3 15 มิถุนายน 2559 16:04:32
44  โรงเรียนบ้านภูเขาวง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2559 16:01:15
45  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม สพป.อุดรธานี เขต4 15 มิถุนายน 2559 15:56:01
46  โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง สพป.บึงกาฬ เขต1 15 มิถุนายน 2559 15:53:48
47  โรงเรียนบ้านหนองบาง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 มิถุนายน 2559 15:22:12
48  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 15 มิถุนายน 2559 15:20:56
49  โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) สพป.นครราชสีมา เขต1 15 มิถุนายน 2559 15:15:14
50  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 15:12:58
51  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2559 15:11:03
52  โรงเรียนบ้านหนองผง สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2559 15:10:15
53  โรงเรียนเมืองมายวิทยา สพม.เขต 35  15 มิถุนายน 2559 15:02:24
54  โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 มิถุนายน 2559 15:00:43
55  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุูกูล สพป.นครพนม เขต1 15 มิถุนายน 2559 14:55:08
56  โรงเรียนวัดกะสังข์(พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2559 14:50:41
57  โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2559 14:49:15
58  โรงเรียนบ้านหนองตอง สพป.เชียงใหม่ เขต4 15 มิถุนายน 2559 14:36:04
59  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 14:33:04
60  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 14:30:24
61  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 14:19:36
62  โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.อุบลราชธานี เขต5 15 มิถุนายน 2559 14:18:50
63  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 มิถุนายน 2559 14:14:41
64  โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2559 13:52:09
65  โรงเรียนวัดโคกยาง สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 13:49:51
66  โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงราย เขต3 15 มิถุนายน 2559 13:36:04
67  โรงเรียนหนองโพพิทยา สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 15 มิถุนายน 2559 13:28:23
68  โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 13:26:15
69  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2559 13:20:43
70  โรงเรียนสมบูรณาราม สพป.ระยอง เขต1 15 มิถุนายน 2559 13:11:57
71  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม สพป.สกลนคร เขต3 15 มิถุนายน 2559 13:10:19
72  โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 13:08:47
73  โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 มิถุนายน 2559 13:05:54
74  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 มิถุนายน 2559 12:59:19
75  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 12:40:49
76  โรงเรียนบ้านทุ่งพาย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 มิถุนายน 2559 12:21:33
77  โรงเรียนบ้านโพนงอย สพป.สุรินทร์ เขต2 15 มิถุนายน 2559 12:18:01
78  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 12:15:14
79  โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2559 12:12:56
80  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 12:05:21
81  โรงเรียนบ้านกันจด สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 มิถุนายน 2559 12:00:54
82  โรงเรียนบ้านปากตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 12:00:30
83  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 15 มิถุนายน 2559 11:58:31
84  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม สพป.อุดรธานี เขต4 15 มิถุนายน 2559 11:54:01
85  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป.นนทบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2559 11:53:31
86  โรงเรียนบ้านกระสังข์ สพป.ศรีสะเกษ เขต2 15 มิถุนายน 2559 11:44:16
87  โรงเรียนบ้านท่าแดง (เพชรบูรณ์) สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 11:43:36
88  โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 15 มิถุนายน 2559 11:38:49
89  โรงเรียนบ้านบึงนาจาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 11:35:51
90  โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2559 11:33:57
91  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) สพป.ยโสธร เขต1 15 มิถุนายน 2559 11:22:13
92  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์สงเคราะห์วิทยา สพป.ปทุมธานี เขต2 15 มิถุนายน 2559 11:17:40
93  โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม.เขต 28 ยโสธร 15 มิถุนายน 2559 11:09:24
94  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 11:09:18
95  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สพป.กระบี่ เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:57:53
96  โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป.สุรินทร์ เขต2 15 มิถุนายน 2559 10:53:31
97  โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:36:37
98  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต5 15 มิถุนายน 2559 10:31:33
99  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:29:10
100  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 10:28:57


ทั้งหมด 22,551 รายการ 1 / 226
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู