โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียน
22,768
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,815
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,228
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,160
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,067
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,972
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,526
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,768
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,622
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
82
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,467
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
117
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
138
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
11,026
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
95
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,995
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,089
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
65
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,461
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,497
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
91
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
4,249
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
13,755
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
185
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16,868
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
49,457
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
2,019
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
33,450
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2559 10:47:54
โรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ.ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านวังแข้ สพป.อุดรธานี เขต4 27 สิงหาคม 2559 10:47:54
2  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:14:51
3  โรงเรียนบ้านห้วย สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:07:58
4  โรงเรียนบ้ารร้านหญ้า สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:07:14
5  โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:06:56
6  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:05:55
7  โรงเรียนบ้านโป่งเกต สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:05:24
8  โรงเรียนบ้านโนนฝาย สพม.  27 สิงหาคม 2559 10:02:35
9  โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:59:50
10  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:56:51
11  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:54:33
12  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(บำเหน็จณรงค์) สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:42:22
13  โรงเรียนโป่งขุนเพชร สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:41:51
14  โรงเรียนบ้านท่าแตง สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:09:51
15  โรงเรียนบ้านหลักศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:00:43
16  โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป.อุดรธานี เขต4 27 สิงหาคม 2559 08:48:30
17  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ชัยภูมิ เขต3 26 สิงหาคม 2559 16:17:47
18  โรงเรียนบ้านซับบอน สพป.สระบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2559 14:52:40
19  โรงเรียนบ้านป่ารวก สพป.เชียงราย เขต4 26 สิงหาคม 2559 11:03:01
20  โรงเรียนบ้านศาลา สพป.สุรินทร์ เขต2 26 สิงหาคม 2559 10:29:27
21  โรงเรียนบ้านกอก สพป.นครราชสีมา เขต6 26 สิงหาคม 2559 10:14:42
22  โรงเรียนโคกกุง สพป.สุรินทร์ เขต2 26 สิงหาคม 2559 09:03:19
23  โรงเรียนบ้านโนน สพป.มหาสารคาม เขต2 25 สิงหาคม 2559 20:40:41
24  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้า สพป.กาญจนบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2559 17:14:20
25  โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ สพป.สระบุรี เขต2 25 สิงหาคม 2559 15:35:32
26  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 25 สิงหาคม 2559 14:04:33
27  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย สพป.นครราชสีมา เขต6 25 สิงหาคม 2559 14:00:17
28  โรงเรียนบ้านพนมดี สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 สิงหาคม 2559 13:42:50
29  โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต1 25 สิงหาคม 2559 13:05:15
30  โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) สพป.ยโสธร เขต2 25 สิงหาคม 2559 12:47:31
31  โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน สพป.สระแก้ว เขต2 25 สิงหาคม 2559 12:35:17
32  โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต1 25 สิงหาคม 2559 11:25:21
33  โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.กระบี่ เขต1 25 สิงหาคม 2559 10:29:45
34  โรงเรียนบ้านวังเย็น สพป.กาญจนบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2559 10:20:02
35  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต6 25 สิงหาคม 2559 10:14:31
36  โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล สพป.ปทุมธานี เขต2 24 สิงหาคม 2559 14:29:59
37  โรงเรียน้บ้านโนนประทาย สพป.ยโสธร เขต2 24 สิงหาคม 2559 14:04:15
38  โรงเรียนบ้านเหล่าเมย สพป.ยโสธร เขต2 24 สิงหาคม 2559 13:45:40
39  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 สพป.กำแพงเพชร เขต2 24 สิงหาคม 2559 12:59:30
40  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 24 สิงหาคม 2559 11:22:25
41  โรงเรียนคำกลาง สพป.ยโสธร เขต2 24 สิงหาคม 2559 10:26:02
42  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต5 24 สิงหาคม 2559 09:24:45
43  โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป.อุทัยธานี เขต1 24 สิงหาคม 2559 08:19:40
44  โรงเรียนวัดแม่กะ สพป.เชียงใหม่ เขต2 23 สิงหาคม 2559 19:46:43
45  โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 16:19:13
46  โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 14:18:13
47  โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 14:10:14
48  โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 13:41:29
49  โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 23 สิงหาคม 2559 13:01:54
50  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม.เขต 8  23 สิงหาคม 2559 12:16:15
51  โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 11:21:10
52  โรงเรียนบ้านคำแขนศอก สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 10:10:28
53  โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 10:08:36
54  โรงเรียนบ้านนางาม สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 08:15:03
55  โรงเรียนบ้านคำผักหนาม สพป.ยโสธร เขต2 23 สิงหาคม 2559 01:42:58
56  โรงเรียนวัดสิงห์( ขจิตพุทธสรศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2559 21:11:31
57  โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 18:03:58
58  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 15:52:07
59  โรงเรียนคำเกิ่ง สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 15:43:18
60  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 22 สิงหาคม 2559 14:43:48
61  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 13:51:59
62  โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป.กระบี่ เขต1 22 สิงหาคม 2559 13:40:26
63  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 13:35:00
64  โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 13:22:58
65  โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ สพป.นครราชสีมา เขต6 22 สิงหาคม 2559 13:22:22
66  โรงเรียนม่วง สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 13:06:48
67  โรงเรียนนาทม สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 12:45:19
68  โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 11:22:35
69  โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:53:08
70  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:41:15
71  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:39:27
72  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:38:27
73  โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:35:11
74  โรงเรียนโนนแดงประชานุเคราะห์ สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:23:21
75  โรงเรียนบ้านกระจาย สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 10:01:45
76  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สพป.เชียงราย เขต4 22 สิงหาคม 2559 09:18:22
77  โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2559 09:15:06
78  โรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล) สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 22:19:29
79  โรงเรียนบ้านหวาย สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 18:39:11
80  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 14:48:58
81  โรงเรียนเตาไห สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 13:51:01
82  โรงเรียนบ้านดงสำราญ สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 13:33:12
83  โรงเรียนโสกผักหวาน สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 12:57:41
84  โรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 12:38:08
85  โรงเรียนบ้านป่าตาว สพป.ยโสธร เขต5 21 สิงหาคม 2559 12:30:18
86  โรงเรียนโคกกลางหนองแตะแหละ สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 12:18:05
87  โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 11:40:50
88  โรงเรียนโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่143 สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 11:36:46
89  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 11:23:24
90  โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 11:11:20
91  โรงเรียนบ้านดู่ลาด สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 11:09:36
92  โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 11:09:31
93  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 11:05:20
94  โรงเรียนป่าขี้ยาง สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 11:03:41
95  โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 11:01:41
96  โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 11:00:37
97  โรงเรียนบ้านคำครตา สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 11:00:09
98  โรงเรียนบ้านส้มผ่อ สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 10:58:20
99  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 10:53:34
100  โรงเรียนบ้านหวาย สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 10:51:52


ทั้งหมด 22,768 รายการ 1 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู