โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด 20,297 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 18,409 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,888 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2557 05:43:11    


โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 1 กันยายน 2557 21:59:35
2  โรงเรียนจักราชวิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 1 กันยายน 2557 16:59:56
3  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 1 กันยายน 2557 14:11:14
4  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 1 กันยายน 2557 13:58:52
5  โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 1 กันยายน 2557 13:56:10
6  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล สพป.นครสวรรค์ เขต2 1 กันยายน 2557 13:13:41
7  โรงเรียนบ้านคุย สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 1 กันยายน 2557 12:39:31
8  โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช) สพป.เพชรบุรี เขต2 1 กันยายน 2557 12:37:54
9  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 1 กันยายน 2557 10:59:34
10  โรงเรียนบ้านออนหลวย สพป.เชียงใหม่ เขต1 1 กันยายน 2557 10:54:59
11  โรงเรียนบ้านน้ำหรา สพป.สตูล เขต1 1 กันยายน 2557 10:14:03
12  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2557 09:21:48
13  โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป.อุดรธานี เขต3 1 กันยายน 2557 09:03:57
14  โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง (ไสวราษฏร์อุปถัมภ์) สพป.สมุทรสาคร เขต1 1 กันยายน 2557 08:50:49
15  โรงเรียนบ้านตอแก สพป.หนองคาย เขต1 31 สิงหาคม 2557 11:54:27
16  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน สพป.บุรีรัมย์ เขต1 29 สิงหาคม 2557 14:49:45
17  โรงเรียนบ้านนาบอน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 29 สิงหาคม 2557 14:04:20
18  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย สพป.นครราชสีมา เขต7 29 สิงหาคม 2557 13:18:14
19  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป.นครราชสีมา เขต6 29 สิงหาคม 2557 13:11:39
20  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 29 สิงหาคม 2557 13:05:03
21  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ สพป.ลำพูน เขต2 29 สิงหาคม 2557 12:35:41
22  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สพป.บุรีรัมย์ เขต4 29 สิงหาคม 2557 11:58:04
23  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า สพป.อุบลราชธานี เขต4 29 สิงหาคม 2557 09:55:27
24  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต1 28 สิงหาคม 2557 11:26:58
25  โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 28 สิงหาคม 2557 10:35:18
26  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต6 28 สิงหาคม 2557 09:01:17
27  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป.กาญจนบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 21:41:23
28  โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 27 สิงหาคม 2557 19:35:42
29  โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป.อุบลราชธานี เขต4 27 สิงหาคม 2557 14:06:20
30  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สพป.สกลนคร เขต1 27 สิงหาคม 2557 12:47:51
31  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 27 สิงหาคม 2557 09:38:44
32  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 27 สิงหาคม 2557 05:07:08
33  โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 21:44:52
34  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 26 สิงหาคม 2557 16:22:43
35  โรงเรียนบ้านนากับแก้ สพป.สกลนคร เขต1 26 สิงหาคม 2557 15:32:22
36  โรงเรียนบ้านแม่แสม สพป.ลำพูน เขต2 26 สิงหาคม 2557 14:58:25
37  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์ (ประชาเนรมิตร) สพป.ชัยนาท เขต1 26 สิงหาคม 2557 09:18:54
38  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 26 สิงหาคม 2557 06:43:58
39  โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 25 สิงหาคม 2557 22:34:14
40  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 15:39:12
41  โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2557 13:44:27
42  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 25 สิงหาคม 2557 13:39:37
43  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 25 สิงหาคม 2557 13:10:53
44  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 25 สิงหาคม 2557 12:40:08
45  โรงเรียนหัวตะพาน สพป.ชัยนาท เขต1 25 สิงหาคม 2557 10:59:25
46  โรงเรียนบ้านโคกระกา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2557 09:45:04
47  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2557 09:43:54
48  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต1 23 สิงหาคม 2557 13:46:49
49  โรงเรียนวัดบ้านพลับ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 16:02:19
50  โรงเรียนโคกเมือง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 15:19:56
51  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 15:08:43
52  โรงเรียนบ้านหนองระนาม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:24:50
53  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 สิงหาคม 2557 13:03:08
54  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 สิงหาคม 2557 13:02:38
55  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 12:08:27
56  โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 22 สิงหาคม 2557 11:33:01
57  โรงเรียนบ้านขามพิมาย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 11:20:17
58  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(ฉะเชิงเทรา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 สิงหาคม 2557 10:59:22
59  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ชลบุรี เขต3 21 สิงหาคม 2557 21:06:08
60  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป.พิษณุโลก เขต3 21 สิงหาคม 2557 15:21:23
61  โรงเรียนวัดสนามไชย สพป.สงขลา เขต1 21 สิงหาคม 2557 15:08:40
62  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด สพป.บุรีรัมย์ เขต1 21 สิงหาคม 2557 14:23:25
63  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2557 14:07:55
64  โรงเรียนโพธิ์ดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 21 สิงหาคม 2557 14:02:59
65  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น สพป.พะเยา เขต2 21 สิงหาคม 2557 13:28:35
66  โรงเรียนวัดโคกสุก สพป.ชัยนาท เขต1 21 สิงหาคม 2557 13:25:23
67  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 สิงหาคม 2557 13:19:44
68  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.นครราชสีมา เขต6 21 สิงหาคม 2557 11:54:32
69  โรงเรียนหาดอาษา สพป.ชัยนาท เขต1 21 สิงหาคม 2557 11:07:30
70  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 สิงหาคม 2557 09:20:52
71  โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 20 สิงหาคม 2557 22:40:21
72  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.ลำปาง เขต3 20 สิงหาคม 2557 14:30:04
73  โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 สิงหาคม 2557 14:13:40
74  โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 20 สิงหาคม 2557 14:02:16
75  โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 20 สิงหาคม 2557 11:34:11
76  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง สพป.ชัยนาท เขต1 20 สิงหาคม 2557 11:19:26
77  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป.นครราชสีมา เขต6 20 สิงหาคม 2557 11:06:14
78  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต6 20 สิงหาคม 2557 10:53:35
79  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต1 20 สิงหาคม 2557 10:53:27
80  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ สพป.เชียงราย เขต2 19 สิงหาคม 2557 19:37:06
81  โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย สพป.เชียงราย เขต2 19 สิงหาคม 2557 19:29:36
82  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 19 สิงหาคม 2557 15:02:59
83  โรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต2 19 สิงหาคม 2557 14:29:08
84  โรงเรียนบ้านดงเรือง สพป.อุดรธานี เขต2 19 สิงหาคม 2557 14:14:06
85  โรงเรียนบ้านกระเจา ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 19 สิงหาคม 2557 13:14:32
86  โรงเรียนบ้านกกบก สพป.เลย เขต2 19 สิงหาคม 2557 13:03:58
87  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ขอนแก่น เขต4 19 สิงหาคม 2557 10:47:58
88  โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 19 สิงหาคม 2557 08:56:06
89  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า สพป.กาญจนบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2557 16:44:02
90  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สพป.ชัยนาท เขต1 18 สิงหาคม 2557 15:31:07
91  โรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 18 สิงหาคม 2557 14:23:48
92  โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต1 18 สิงหาคม 2557 13:36:24
93  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2557 12:20:24
94  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 สพป.เลย เขต2 18 สิงหาคม 2557 11:44:21
95  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต4 18 สิงหาคม 2557 11:31:50
96  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 18 สิงหาคม 2557 10:51:09
97  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป.อุบลราชธานี เขต4 18 สิงหาคม 2557 09:58:03
98  โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 17 สิงหาคม 2557 20:50:48
99  โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.สระบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2557 13:35:26
100  โรงเรียนสันโค้งแม่จัน สพป.เชียงราย เขต3 16 สิงหาคม 2557 12:50:34


ทั้งหมด 1,888 รายการ 1 / 19
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู