โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด 20,167 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 18,249 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,918 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2557 17:48:03    


โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านบึงลาด สพป.กำแพงเพชร เขต2 23 สิงหาคม 2557 17:48:03
2  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 23 สิงหาคม 2557 14:16:35
3  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต1 23 สิงหาคม 2557 13:46:49
4  โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต1 22 สิงหาคม 2557 16:31:08
5  โรงเรียนวัดบ้านพลับ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 16:02:19
6  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป.ตาก เขต1 22 สิงหาคม 2557 16:00:16
7  โรงเรียนโคกเมือง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 15:19:56
8  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 15:08:43
9  โรงเรียนบ้านซ่อง สพป.เพชรบุรี เขต2 22 สิงหาคม 2557 13:45:36
10  โรงเรียนบ้านหนองระนาม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:24:50
11  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 สิงหาคม 2557 13:03:08
12  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 สิงหาคม 2557 13:02:38
13  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 12:08:27
14  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 22 สิงหาคม 2557 11:46:44
15  โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 22 สิงหาคม 2557 11:33:01
16  โรงเรียนบ้านขามพิมาย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 11:20:17
17  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(ฉะเชิงเทรา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 สิงหาคม 2557 10:59:22
18  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 10:28:36
19  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 10:04:34
20  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ชลบุรี เขต3 21 สิงหาคม 2557 21:06:08
21  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม.เขต 38 สุโขทัย 21 สิงหาคม 2557 15:47:06
22  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป.พิษณุโลก เขต3 21 สิงหาคม 2557 15:21:23
23  โรงเรียนวัดสนามไชย สพป.สงขลา เขต1 21 สิงหาคม 2557 15:08:40
24  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด สพป.บุรีรัมย์ เขต1 21 สิงหาคม 2557 14:23:25
25  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2557 14:07:55
26  โรงเรียนโพธิ์ดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 21 สิงหาคม 2557 14:02:59
27  โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 21 สิงหาคม 2557 13:51:23
28  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป.บุรีรัมย์ เขต1 21 สิงหาคม 2557 13:49:19
29  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น สพป.พะเยา เขต2 21 สิงหาคม 2557 13:28:35
30  โรงเรียนวัดโคกสุก สพป.ชัยนาท เขต1 21 สิงหาคม 2557 13:25:23
31  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 สิงหาคม 2557 13:19:44
32  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.นครราชสีมา เขต6 21 สิงหาคม 2557 11:54:32
33  โรงเรียนหาดอาษา สพป.ชัยนาท เขต1 21 สิงหาคม 2557 11:07:30
34  โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม.เขต 38 ตาก 21 สิงหาคม 2557 09:56:04
35  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 สิงหาคม 2557 09:20:52
36  โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 20 สิงหาคม 2557 22:40:21
37  โรงเรียนเสิงสาง สพม.เขต 31 นครราชสีมา 20 สิงหาคม 2557 20:05:38
38  โรงเรียนท่าชัยวิทยา สพม.เขต 38 สุโขทัย 20 สิงหาคม 2557 17:51:16
39  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.ลำปาง เขต3 20 สิงหาคม 2557 14:30:04
40  โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 สิงหาคม 2557 14:13:40
41  โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 20 สิงหาคม 2557 14:02:16
42  โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 20 สิงหาคม 2557 11:34:11
43  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง สพป.ชัยนาท เขต1 20 สิงหาคม 2557 11:19:26
44  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป.นครราชสีมา เขต6 20 สิงหาคม 2557 11:06:14
45  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต6 20 สิงหาคม 2557 10:53:35
46  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต1 20 สิงหาคม 2557 10:53:27
47  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ สพป.เชียงราย เขต2 19 สิงหาคม 2557 19:37:06
48  โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย สพป.เชียงราย เขต2 19 สิงหาคม 2557 19:29:36
49  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 19 สิงหาคม 2557 15:02:59
50  โรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต2 19 สิงหาคม 2557 14:29:08
51  โรงเรียนบ้านดงเรือง สพป.อุดรธานี เขต2 19 สิงหาคม 2557 14:14:06
52  โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สพม.เขต 38 สุโขทัย 19 สิงหาคม 2557 13:30:22
53  โรงเรียนบ้านกระเจา ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 19 สิงหาคม 2557 13:14:32
54  โรงเรียนบ้านกกบก สพป.เลย เขต2 19 สิงหาคม 2557 13:03:58
55  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) สพป.พิษณุโลก เขต1 19 สิงหาคม 2557 11:18:04
56  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ขอนแก่น เขต4 19 สิงหาคม 2557 10:47:58
57  โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 19 สิงหาคม 2557 08:56:06
58  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า สพป.กาญจนบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2557 16:44:02
59  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สพป.ชัยนาท เขต1 18 สิงหาคม 2557 15:31:07
60  โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม.เขต 26 มหาสารคาม 18 สิงหาคม 2557 14:52:44
61  โรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 18 สิงหาคม 2557 14:23:48
62  โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต1 18 สิงหาคม 2557 13:36:24
63  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2557 12:20:24
64  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 สพป.เลย เขต2 18 สิงหาคม 2557 11:44:21
65  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต4 18 สิงหาคม 2557 11:31:50
66  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 18 สิงหาคม 2557 10:51:09
67  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป.อุบลราชธานี เขต4 18 สิงหาคม 2557 09:58:03
68  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม.เขต 38 สุโขทัย 18 สิงหาคม 2557 09:44:55
69  โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 17 สิงหาคม 2557 20:50:48
70  โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.สระบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2557 13:35:26
71  โรงเรียนสันโค้งแม่จัน สพป.เชียงราย เขต3 16 สิงหาคม 2557 12:50:34
72  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 31 นครราชสีมา 15 สิงหาคม 2557 15:56:08
73  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 15 สิงหาคม 2557 14:50:35
74  โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2557 14:14:17
75  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป.พะเยา เขต2 15 สิงหาคม 2557 13:48:21
76  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม.เขต 38 ตาก 15 สิงหาคม 2557 13:31:15
77  โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต1 15 สิงหาคม 2557 13:21:43
78  โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ สพป.สกลนคร เขต1 15 สิงหาคม 2557 12:56:06
79  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2557 11:48:02
80  โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ 15 สิงหาคม 2557 09:53:33
81  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 สิงหาคม 2557 15:15:46
82  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 สิงหาคม 2557 14:06:17
83  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป.เลย เขต2 14 สิงหาคม 2557 11:39:57
84  โรงเรียนวัดจันทร์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 สิงหาคม 2557 11:29:31
85  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.เขต 38 สุโขทัย 14 สิงหาคม 2557 09:04:08
86  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต1 14 สิงหาคม 2557 08:54:45
87  โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.เลย เขต2 14 สิงหาคม 2557 08:14:02
88  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต สพป.นครราชสีมา เขต6 13 สิงหาคม 2557 15:48:09
89  โรงเรียนวัดทับไทร สพป.จันทบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2557 15:16:50
90  โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 13 สิงหาคม 2557 11:52:06
91  โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม.เขต 38 สุโขทัย 13 สิงหาคม 2557 11:45:22
92  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.นครราชสีมา เขต6 13 สิงหาคม 2557 10:40:39
93  โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.เขต 38 สุโขทัย 13 สิงหาคม 2557 10:09:12
94  โรงเรียนบ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ) สพป.สงขลา เขต3 13 สิงหาคม 2557 09:17:04
95  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป.สกลนคร เขต1 12 สิงหาคม 2557 18:05:48
96  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 8 สิงหาคม 2557 14:43:00
97  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม.เขต 38  8 สิงหาคม 2557 11:33:26
98  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.อุดรธานี เขต3 7 สิงหาคม 2557 18:47:41
99  โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 7 สิงหาคม 2557 14:28:00
100  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 7 สิงหาคม 2557 11:59:01


ทั้งหมด 1,918 รายการ 1 / 20
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู