ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 21,368 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 20,262 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,106 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2558 15:44:11    


โรงเรียนวิถีพุทธสพฐ.ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ (บ้านสล่าเจียงตอง) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 3 กันยายน 2558 15:44:11
2  โรงเรียนหนองแคนดอนสนุก สพป.หนองคาย เขต2 3 กันยายน 2558 15:35:15
3  โรงเรียนบ้านหนองธง สพป.พัทลุง เขต2 3 กันยายน 2558 11:06:01
4  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ชัยภูมิ เขต2 2 กันยายน 2558 16:54:11
5  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.สุรินทร์ เขต1 2 กันยายน 2558 15:16:31
6  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) สพป.สุรินทร์ เขต1 2 กันยายน 2558 15:08:14
7  โรงเรียนบ้านสนามชัย สพป.หนองบัวลำภู เขต2 2 กันยายน 2558 14:04:19
8  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต2 2 กันยายน 2558 11:33:48
9  โรงเรียนบ้านวังชัย สพป.ขอนแก่น เขต4 2 กันยายน 2558 10:01:30
10  โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 2 กันยายน 2558 05:42:43
11  โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 1 กันยายน 2558 22:56:23
12  โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 1 กันยายน 2558 15:13:22
13  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป.สุรินทร์ เขต2 1 กันยายน 2558 13:48:26
14  โรงเรียนประวิตร(หนองบ่อ) สพป.บึงกาฬ เขต1 1 กันยายน 2558 11:10:18
15  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 1 กันยายน 2558 11:09:48
16  โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 1 กันยายน 2558 09:42:34
17  โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 31 สิงหาคม 2558 14:37:19
18  โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 31 สิงหาคม 2558 14:03:34
19  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 31 สิงหาคม 2558 11:41:19
20  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป.หนองคาย เขต2 31 สิงหาคม 2558 11:03:52
21  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.นครราชสีมา เขต3 31 สิงหาคม 2558 10:55:20
22  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป.นครราชสีมา เขต4 31 สิงหาคม 2558 10:30:49
23  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป.นครราชสีมา เขต6 30 สิงหาคม 2558 22:30:15
24  โรงเรียนวัดประชาเกษม สพป.เชียงใหม่ เขต4 30 สิงหาคม 2558 15:44:51
25  โรงเรียนบ้านคึมยาว สพป.ยโสธร เขต2 30 สิงหาคม 2558 10:22:57
26  โรงเรียนบ้านทิยาเพอสาขาบ้านห้วยไชยยงค์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 สิงหาคม 2558 10:14:02
27  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง สพป.อุดรธานี เขต1 29 สิงหาคม 2558 19:08:01
28  โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 29 สิงหาคม 2558 11:18:10
29  โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป.สุรินทร์ เขต1 29 สิงหาคม 2558 10:33:21
30  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองโอง สพป.นครราชสีมา เขต4 28 สิงหาคม 2558 15:13:55
31  โรงเรียนโนนกระสังววิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2558 11:53:29
32  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล สพป.ศรีสะเกษ เขต4 28 สิงหาคม 2558 11:52:45
33  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น (หนองบัวลำภู) สพป.หนองบัวลำภู เขต1 28 สิงหาคม 2558 10:29:01
34  โรงเรียนวัดหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 28 สิงหาคม 2558 10:26:08
35  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง สพป.อุทัยธานี เขต1 28 สิงหาคม 2558 10:04:26
36  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต4 28 สิงหาคม 2558 09:15:43
37  โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป.เลย เขต2 27 สิงหาคม 2558 17:14:26
38  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นครราชสีมา เขต2 27 สิงหาคม 2558 14:58:22
39  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต4 27 สิงหาคม 2558 14:57:24
40  โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.สุรินทร์ เขต1 27 สิงหาคม 2558 13:44:47
41  โรงเรียนบ้านนายาง สพป.หนองคาย เขต2 27 สิงหาคม 2558 13:20:31
42  โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป.เชียงใหม่ เขต3 27 สิงหาคม 2558 12:42:16
43  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป.อุบลราชธานี เขต3 27 สิงหาคม 2558 09:26:40
44  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 27 สิงหาคม 2558 06:41:01
45  โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป.ยโสธร เขต2 26 สิงหาคม 2558 21:18:15
46  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป.พิษณุโลก เขต3 26 สิงหาคม 2558 18:03:56
47  โรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป.อุบลราชธานี เขต5 26 สิงหาคม 2558 17:57:05
48  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) สพป.บุรีรัมย์ เขต1 26 สิงหาคม 2558 15:21:35
49  โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป.ตราด เขต1 26 สิงหาคม 2558 14:18:04
50  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.สุรินทร์ เขต1 26 สิงหาคม 2558 13:42:02
51  โรงเรียนพิชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต1 26 สิงหาคม 2558 13:28:53
52  โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป.ศรีสะเกษ เขต4 26 สิงหาคม 2558 12:01:43
53  โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 26 สิงหาคม 2558 11:43:56
54  โรงเรียนบ้านโบกม่วง สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 สิงหาคม 2558 23:14:03
55  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.บึงกาฬ เขต1 25 สิงหาคม 2558 15:41:16
56  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง สพป.หนองคาย เขต2 25 สิงหาคม 2558 15:27:43
57  โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2558 14:56:48
58  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม สพฐ 25 สิงหาคม 2558 14:41:03
59  โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สพป.สุพรรณบุรี เขต2 25 สิงหาคม 2558 14:21:39
60  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 25 สิงหาคม 2558 14:09:22
61  โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป.สุรินทร์ เขต1 25 สิงหาคม 2558 12:11:19
62  โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม สพป.ยโสธร เขต2 25 สิงหาคม 2558 11:26:40
63  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต3 25 สิงหาคม 2558 11:07:03
64  โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 25 สิงหาคม 2558 10:23:23
65  โรงเรียนวัดขวาง สพป.พิจิตร เขต2 24 สิงหาคม 2558 21:54:39
66  โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต4 24 สิงหาคม 2558 20:55:35
67  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๕ สพป.นครราชสีมา เขต7 24 สิงหาคม 2558 15:53:38
68  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป.ลำปาง เขต1 24 สิงหาคม 2558 15:08:03
69  โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 24 สิงหาคม 2558 15:04:21
70  โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป.อุบลราชธานี เขต1 24 สิงหาคม 2558 13:47:04
71  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต1 24 สิงหาคม 2558 13:35:54
72  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 24 สิงหาคม 2558 13:02:40
73  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 24 สิงหาคม 2558 10:54:09
74  โรงเรียนบ้านยูงงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 24 สิงหาคม 2558 10:33:52
75  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 23 สิงหาคม 2558 09:12:11
76  โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต4 22 สิงหาคม 2558 22:08:32
77  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต5 22 สิงหาคม 2558 21:58:58
78  โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.อุบลราชธานี เขต4 22 สิงหาคม 2558 21:54:22
79  โรงเรียนบ้านกะแอก สพป.อุบลราชธานี เขต4 22 สิงหาคม 2558 21:35:48
80  โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป.ยโสธร เขต2 22 สิงหาคม 2558 15:11:01
81  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต3 22 สิงหาคม 2558 14:07:49
82  โรงเรียนโรงเรียนวัดบางคูวัด สพป.ปทุมธานี เขต1 22 สิงหาคม 2558 13:59:10
83  โรงเรียน่บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2558 16:14:53
84  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต1 21 สิงหาคม 2558 14:03:34
85  โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง สพป.ลำปาง เขต1 21 สิงหาคม 2558 13:22:06
86  โรงเรียนบ้านแก่งกอก สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2558 12:24:06
87  โรงเรียนบ้านโพง สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2558 11:30:38
88  โรงเรียนสามแยกภูกอย สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2558 10:13:45
89  โรงเรียนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2558 09:46:33
90  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2558 09:22:53
91  โรงเรียนแคทรายวิทยา สพม.เขต 8 ราชบุรี 21 สิงหาคม 2558 08:31:29
92  โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64 สพป.ปทุมธานี เขต1 21 สิงหาคม 2558 00:04:08
93  โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป.ยโสธร เขต2 20 สิงหาคม 2558 17:44:15
94  โรงเรียนบ้านนาผักก้าม สพป.เลย เขต3 20 สิงหาคม 2558 14:37:39
95  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป.ขอนแก่น เขต5 20 สิงหาคม 2558 14:27:05
96  โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป.สุรินทร์ เขต1 20 สิงหาคม 2558 13:46:32
97  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 20 สิงหาคม 2558 12:47:42
98  โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 20 สิงหาคม 2558 10:05:06
99  โรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 20 สิงหาคม 2558 09:54:23
100  โรงเรียนวัดห้วงโสม สพป.ตราด เขต1 20 สิงหาคม 2558 09:48:16


ทั้งหมด 1,106 รายการ 1 / 12
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู