โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,738
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,753
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,166
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,102
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,040
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,936
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,738
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
3
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,738
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,577
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
65
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,404
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
79
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
137
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,901
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
71
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,955
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,004
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
47
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,401
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,425
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
58
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,339
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,659
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
124
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
25,857
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
41,971
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,450
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
22,759
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 09:40:41
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 มีนาคม 2560 09:40:41
2  โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 มีนาคม 2560 10:56:59
3  โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 14 มกราคม 2560 09:21:55
4  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 ธันวาคม 2559 11:24:56
5  โรงเรียนบ้านหนองผุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 พฤศจิกายน 2559 11:10:41
6  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 30 พฤศจิกายน 2559 10:43:35
7  โรงเรียนบ้านมหาชัย (อ.ปลาปาก จ.นครพนม) สพป.นครพนม เขต1 16 กันยายน 2559 10:35:18
8  โรงเรียนบ้านแม่พริก สพป.พะเยา เขต1 16 กันยายน 2559 10:13:43
9  โรงเรียนบ้านไฮเลิง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 23:27:39
10  โรงเรียนบ้านตราด สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 22:31:50
11  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 21:51:22
12  โรงเรียนlสุวรรณาคารสงเคราะห์ สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กันยายน 2559 21:50:02
13  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2559 19:54:02
14  โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 19:41:46
15  โรงเรียนบ้านสวายสนิท สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 19:19:19
16  โรงเรียนบ้านชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 18:00:53
17  โรงเรียนเมืองนครนายก สพม.เขต 7 นครนายก 15 กันยายน 2559 16:46:36
18  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 16:41:00
19  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2559 16:33:58
20  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 16:17:15
21  โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 15 กันยายน 2559 15:38:25
22  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 15:05:49
23  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 กันยายน 2559 14:38:13
24  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2559 14:18:14
25  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สพป.นครราชสีมา เขต4 15 กันยายน 2559 14:10:51
26  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา(ลองตองประชานุกูล) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 กันยายน 2559 13:51:31
27  โรงเรียนบ้านสะพานพน สพป.กระบี่ เขต1 15 กันยายน 2559 13:34:10
28  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 13:17:19
29  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 12:36:45
30  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม.เขต 35 ลำปาง 15 กันยายน 2559 11:22:28
31  โรงเรียนบ้านหนองเลา สพป.นครราชสีมา เขต4 15 กันยายน 2559 10:51:43
32  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป.มหาสารคาม เขต3 15 กันยายน 2559 10:02:09
33  โรงเรียนบ้านนาเกา สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 09:37:21
34  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 09:35:33
35  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต2 15 กันยายน 2559 09:22:18
36  โรงเรียนบ้านจานวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 09:09:50
37  โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต1 14 กันยายน 2559 21:51:14
38  โรงเรียนบ้านนาโดม สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 กันยายน 2559 21:01:01
39  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต2 14 กันยายน 2559 16:10:53
40  โรงเรียนปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต2 14 กันยายน 2559 15:38:14
41  โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม.เขต 18 ชลบุรี 14 กันยายน 2559 15:06:55
42  โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 กันยายน 2559 15:00:16
43  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2559 14:58:39
44  โรงเรียนบ้านโนนตารอด สพป.กำแพงเพชร เขต2 14 กันยายน 2559 13:31:13
45  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2559 13:11:35
46  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต5 14 กันยายน 2559 11:50:06
47  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2559 11:11:02
48  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน สพป.สุรินทร์ เขต1 14 กันยายน 2559 11:09:05
49  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต5 14 กันยายน 2559 11:08:15
50  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2559 10:36:54
51  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 กันยายน 2559 09:50:58
52  โรงเรียนบ้านมะกอก สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2559 09:49:10
53  โรงเรียนบ้านอีมุย สพป.จันทบุรี เขต2 14 กันยายน 2559 09:36:18
54  โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 กันยายน 2559 09:24:42
55  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2559 09:19:03
56  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2559 08:13:21
57  โรงเรียนบ้านร่มไทร สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2559 00:49:25
58  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นราธิวาส เขต1 13 กันยายน 2559 23:49:06
59  โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม.เขต 20 อุดรธานี 13 กันยายน 2559 16:32:00
60  โรงเรียนลาดตเคียนราษฎร์บำรุง สพม.เขต 7 นครนายก 13 กันยายน 2559 16:22:32
61  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต6 13 กันยายน 2559 14:10:33
62  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย สพป.ยโสธร เขต2 13 กันยายน 2559 14:04:54
63  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม.เขต 37 น่าน 13 กันยายน 2559 14:04:12
64  โรงเรียนวัดบ้านวัง สพป.นครสวรรค์ เขต2 13 กันยายน 2559 12:51:48
65  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สพป.สกลนคร เขต1 13 กันยายน 2559 11:42:44
66  โรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.สุรินทร์ เขต1 13 กันยายน 2559 11:36:22
67  โรงเรียนบ้านบางเบ้า สพป.ตราด เขต1 13 กันยายน 2559 11:20:24
68  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย สพป.สุรินทร์ เขต1 13 กันยายน 2559 10:41:32
69  โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต4 13 กันยายน 2559 10:35:55
70  โรงเรียนบ้านแพง สพป.อุบลราชธานี เขต2 13 กันยายน 2559 09:43:10
71  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 13 กันยายน 2559 07:38:30
72  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 13 กันยายน 2559 07:35:53
73  โรงเรียนโคกนางามสมมัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 13 กันยายน 2559 07:32:57
74  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู สพป.ขอนแก่น เขต2 13 กันยายน 2559 05:04:55
75  โรงเรียนบ้านบางหอย สพป.กระบี่ เขต1 12 กันยายน 2559 21:20:07
76  โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 12 กันยายน 2559 20:41:42
77  โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 12 กันยายน 2559 16:08:17
78  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 12 กันยายน 2559 15:41:07
79  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 15:32:17
80  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 14:56:53
81  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม.เขต 35 ลำพูน 12 กันยายน 2559 14:44:13
82  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2559 13:11:07
83  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ สพป.ยโสธร เขต2 12 กันยายน 2559 12:30:07
84  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.สุรินทร์ เขต1 12 กันยายน 2559 11:44:21
85  โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 11:23:40
86  โรงเรียนบ้านหนองพญา สพป.สุรินทร์ เขต1 12 กันยายน 2559 11:20:13
87  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 11:06:24
88  โรงเรียนบ้านพันษี สพป.สุรินทร์ เขต1 12 กันยายน 2559 10:19:23
89  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:51:44
90  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:37:21
91  โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) สพป.เพชรบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:14:16
92  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 11 กันยายน 2559 22:45:54
93  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2559 17:29:00
94  โรงเรียนบ้านวังหามแห สพป.กำแพงเพชร เขต2 11 กันยายน 2559 14:55:15
95  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ขอนแก่น เขต5 11 กันยายน 2559 06:57:35
96  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:45:12
97  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:23:48
98  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:21:26
99  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ขอนแก่น เขต5 10 กันยายน 2559 19:45:05
100  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 17:49:47


ทั้งหมด 22,738 รายการ 1 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู