โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
22,202
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,920
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,346
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,258
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,133
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
2,042
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
503
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,202
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,708
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
150
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,582
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
196
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
141
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
11,197
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
186
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
4,044
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,252
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
125
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,536
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,642
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
250
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
4,586
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
151
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,746
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
40,968
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
3,650
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
25,723
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 09:07:31
โรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ.ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 พฤษภาคม 2559 09:07:31
2  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต4 27 พฤษภาคม 2559 08:39:22
3  โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด สพป.อุดรธานี เขต3 27 พฤษภาคม 2559 08:25:13
4  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา สพป.อุดรธานี เขต4 26 พฤษภาคม 2559 21:41:49
5  โรงเรียนแก้งนางราษฎ์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 26 พฤษภาคม 2559 15:32:11
6  โรงเรียนวัดพลับ (จันทบุรชีบาอุทิศ) สพป.จันทบุรี เขต1 26 พฤษภาคม 2559 14:27:11
7  โรงเรียนชุมชนหนองสังข์. สพป.ศรีสะเกษ เขต1 26 พฤษภาคม 2559 14:12:47
8  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป.ชัยภูมิ เขต3 26 พฤษภาคม 2559 14:11:46
9  โรงเรียนหนองฆ้องนาสีนวล สพป.อุดรธานี เขต4 26 พฤษภาคม 2559 13:33:48
10  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) สพป.กำแพงเพชร เขต1 26 พฤษภาคม 2559 13:19:46
11  โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป.อุดรธานี เขต3 26 พฤษภาคม 2559 13:19:22
12  โรงเรียนวัดน้ำฉ่า สพป.ตรัง เขต2 26 พฤษภาคม 2559 12:43:56
13  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง สพป.ชัยนาท เขต1 26 พฤษภาคม 2559 10:27:19
14  โรงเรียนวัดโรงวัว สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 พฤษภาคม 2559 09:42:17
15  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า สพป.ชัยภูมิ เขต2 26 พฤษภาคม 2559 09:31:09
16  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ สพป.อุบลราชธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2559 09:14:34
17  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2559 09:09:13
18  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน สพป.อุบลราชธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2559 09:08:58
19  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 พฤษภาคม 2559 19:16:26
20  โรงเรียนราษฏร์สโมสร สพป.นครราชสีมา เขต7 25 พฤษภาคม 2559 16:26:57
21  โรงเรียนบ้านโตนด สพป.นครราชสีมา เขต1 25 พฤษภาคม 2559 16:26:03
22  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 25 พฤษภาคม 2559 15:05:12
23  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 25 พฤษภาคม 2559 14:37:56
24  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว สพป.ชัยภูมิ เขต3 25 พฤษภาคม 2559 14:20:54
25  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม.เขต 13 กระบี่ 25 พฤษภาคม 2559 14:19:19
26  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สพป.เชียงใหม่ เขต4 25 พฤษภาคม 2559 13:30:42
27  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต4 25 พฤษภาคม 2559 13:20:12
28  โรงเรียนบ้านนดงดิบ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 25 พฤษภาคม 2559 13:06:59
29  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต6 25 พฤษภาคม 2559 13:01:53
30  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 25 พฤษภาคม 2559 11:39:54
31  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ เขต2 25 พฤษภาคม 2559 11:10:37
32  โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 25 พฤษภาคม 2559 10:58:28
33  โรงเรียนบ้านร่องหวาย สพป.เชียงราย เขต1 25 พฤษภาคม 2559 10:40:39
34  โรงเรียนบ้านป่าข่า อำเภอกุดข้าวปุ้น สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2559 10:38:05
35  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2559 10:11:49
36  โรงเรียนบ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช" สพป.นครพนม เขต1 25 พฤษภาคม 2559 10:06:23
37  โรงเรียนบ้านสระประดู่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 25 พฤษภาคม 2559 09:31:25
38  โรงเรียนบ้านกาบิน สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2559 09:28:03
39  โรงเรียนบ้านดอนละนาม สพป.ชัยภูมิ เขต3 25 พฤษภาคม 2559 08:59:58
40  โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.นครราชสีมา เขต7 25 พฤษภาคม 2559 07:43:13
41  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต2 24 พฤษภาคม 2559 22:08:47
42  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล สพป.อุบลราชธานี เขต2 24 พฤษภาคม 2559 21:58:49
43  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต3 24 พฤษภาคม 2559 18:00:57
44  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 24 พฤษภาคม 2559 16:52:14
45  โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป.นนทบุรี เขต2 24 พฤษภาคม 2559 15:35:54
46  โรงเรียนบ้านแพง สพป.อุบลราชธานี เขต2 24 พฤษภาคม 2559 15:34:43
47  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.หนองคาย เขต1 24 พฤษภาคม 2559 14:52:42
48  โรงเรียนบ้านหนองริ้น สพป.พิจิตร เขต1 24 พฤษภาคม 2559 14:50:08
49  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ สพป.กำแพงเพชร เขต1 24 พฤษภาคม 2559 14:44:34
50  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต3 24 พฤษภาคม 2559 14:16:25
51  โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป.อุบลราชธานี เขต2 24 พฤษภาคม 2559 13:28:36
52  โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย สพป.สุรินทร์ เขต1 24 พฤษภาคม 2559 13:22:08
53  โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 24 พฤษภาคม 2559 11:30:17
54  โรงเรียนบ้านดอนแยง สพป.เชียงราย เขต4 24 พฤษภาคม 2559 11:27:15
55  โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21 หนองคาย 24 พฤษภาคม 2559 10:22:16
56  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคี สพป.บุรีรัมย์ เขต3 24 พฤษภาคม 2559 09:16:25
57  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม.เขต 21 หนองคาย 23 พฤษภาคม 2559 23:11:32
58  โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สพม.เขต 28 ยโสธร 23 พฤษภาคม 2559 19:24:31
59  โรงเรียนบ้านแพง สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:50:03
60  โรงเรียนบ้านหนองมะทอ สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:46:32
61  โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:43:04
62  โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:39:07
63  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:35:52
64  โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:30:22
65  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต3 23 พฤษภาคม 2559 15:28:51
66  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:26:34
67  โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:18:48
68  โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:12:33
69  โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป.กระบี่ เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:00:50
70  โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 14:37:00
71  โรงเรียนบ้านอ้น สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 14:30:38
72  โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 14:24:58
73  โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 พฤษภาคม 2559 14:20:17
74  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต3 23 พฤษภาคม 2559 14:16:42
75  โรงเรียนบ้านเค็ง สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 14:12:51
76  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง สพป.อุบลราชธานี เขต5 23 พฤษภาคม 2559 14:04:37
77  โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 14:01:35
78  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป.นนทบุรี เขต2 23 พฤษภาคม 2559 13:58:29
79  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 13:45:36
80  โรงเรียนบ้านหนองเซือม สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 13:38:18
81  โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 13:23:30
82  โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 13:14:52
83  โรงเรียนบ้านโคกหมัก สพป.ปัตตานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 12:54:37
84  โรงเรียนวัดประเดิม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 12:38:36
85  โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 23 พฤษภาคม 2559 11:20:30
86  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 พฤษภาคม 2559 11:14:13
87  โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี สพป.สระบุรี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 11:03:25
88  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ สพป.กระบี่ เขต1 23 พฤษภาคม 2559 10:31:17
89  โรงเรียนบ้านนานวล สพป.อุบลราชธานี เขต5 23 พฤษภาคม 2559 10:30:54
90  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม สพป.อุบลราชธานี เขต5 23 พฤษภาคม 2559 09:53:00
91  โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป.กระบี่ เขต1 23 พฤษภาคม 2559 09:43:24
92  โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 23 พฤษภาคม 2559 09:32:29
93  โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 พฤษภาคม 2559 10:12:40
94  โรงเรียนบ้านกันผม สพป.นครราชสีมา เขต2 20 พฤษภาคม 2559 18:36:39
95  โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 20 พฤษภาคม 2559 16:05:53
96  โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ สพป.ลำปาง เขต1 20 พฤษภาคม 2559 13:10:22
97  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ สพป.นครนายก เขต1 20 พฤษภาคม 2559 07:48:01
98  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป.ปทุมธานี เขต1 19 พฤษภาคม 2559 16:47:37
99  โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย สพป.สระบุรี เขต1 19 พฤษภาคม 2559 15:23:19
100  โรงเรียนบ้านวังขอนสักสาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ สพป.ชัยภูมิ เขต3 19 พฤษภาคม 2559 14:09:51


ทั้งหมด 22,202 รายการ 1 / 223
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู