การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการปีการศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปิดระบบรอบ 2 ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
 
   
ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 20,738 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 19,667 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,071 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 09:38:02    


โรงเรียนวิถีพุทธสพฐ.ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านดงดำ สพป.เชียงใหม่ เขต5 16 มิถุนายน 2558 09:38:02
2  โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ 15 มิถุนายน 2558 23:22:27
3  โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย 15 มิถุนายน 2558 22:47:47
4  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 22:17:44
5  โรงเรียนบ้านโนนบุญมี สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 20:30:49
6  โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 18:21:27
7  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 มิถุนายน 2558 18:00:46
8  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 มิถุนายน 2558 17:28:15
9  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 16:02:38
10  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 15:57:12
11  โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:59:33
12  โรงเรียนจารุศรบำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:21:54
13  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ สพป.อ่างทอง เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:18:09
14  โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 15 มิถุนายน 2558 13:55:28
15  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:48:00
16  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:46:10
17  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:23:19
18  โรงเรียนสตรีวิทยา2 สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2558 12:50:54
19  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 12:13:10
20  โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม.29 อุบลราชธานี สหวิทยาเขต 4 15 มิถุนายน 2558 11:57:19
21  โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2558 11:56:35
22  โรงเรียนบ้านซับไทร สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2558 11:45:38
23  โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 15 มิถุนายน 2558 11:22:58
24  โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:10:59
25  โรงเรียนบ้านควนเจริญ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 11:10:43
26  โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:53:03
27  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:49:23
28  โรงเรียนโรงเรียนจิตประชาราษฎร์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 มิถุนายน 2558 10:47:34
29  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 09:42:30
30  โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป.อุดรธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 09:10:23
31  โรงเรียนเขาทอง สพป.นครสวรรค์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 08:43:43
32  โรงเรียนบ้านกะวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 มิถุนายน 2558 14:59:14
33  โรงเรียนม่วงกาชัง สพป.ยโสธร เขต2 14 มิถุนายน 2558 13:08:24
34  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต2 14 มิถุนายน 2558 10:21:18
35  โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 มิถุนายน 2558 12:05:54
36  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป.อุบลราชธานี เขต2 12 มิถุนายน 2558 16:54:32
37  โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป.ลำปาง เขต2 12 มิถุนายน 2558 15:47:10
38  โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.อุบลราชธานี เขต2 12 มิถุนายน 2558 14:29:12
39  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 12 มิถุนายน 2558 14:04:22
40  โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป.สงขลา เขต3 12 มิถุนายน 2558 13:06:57
41  โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 12 มิถุนายน 2558 11:56:31
42  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2558 11:40:51
43  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) สพป.พิษณุโลก เขต1 12 มิถุนายน 2558 11:19:58
44  โรงเรียนวัดคงคาล้อม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 12 มิถุนายน 2558 10:16:07
45  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม.เขต 4 ปทุมธานี 11 มิถุนายน 2558 22:45:54
46  โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป.หนองคาย เขต1 11 มิถุนายน 2558 21:53:49
47  โรงเรียนบ้านไทรห้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 11 มิถุนายน 2558 17:54:45
48  โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด สพป.ศรีสะเกษ เขต1 11 มิถุนายน 2558 14:47:36
49  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.เขต 13 กระบี่ 11 มิถุนายน 2558 13:44:57
50  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล สพป.กำแพงเพชร เขต1 11 มิถุนายน 2558 10:29:37
51  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สพป.อุดรธานี เขต1 11 มิถุนายน 2558 10:17:34
52  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป.นครราชสีมา เขต4 11 มิถุนายน 2558 10:09:04
53  โรงเรียนบ้านบึงโน สพป.สกลนคร เขต2 11 มิถุนายน 2558 09:15:49
54  โรงเรียนบ้านเตาไห สพป.อุดรธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 16:07:00
55  โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป.ศรีสะเกษ เขต2 10 มิถุนายน 2558 13:55:09
56  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 11:08:06
57  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป.ชัยภูมิ เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:04:57
58  โรงเรียนบ้านห้วยมุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:03:33
59  โรงเรียนบ้านลานสาง สพป.ตาก เขต1 9 มิถุนายน 2558 16:27:59
60  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 มิถุนายน 2558 15:40:52
61  โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 14:37:05
62  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 14:36:01
63  โรงเรียนบ้านไทรห้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 14:12:25
64  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต3 9 มิถุนายน 2558 13:47:40
65  โรงเรียนท่าศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:41:43
66  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2558 12:47:03
67  โรงเรียนบ้านบ่อผุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 9 มิถุนายน 2558 12:04:47
68  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 มิถุนายน 2558 09:37:35
69  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 มิถุนายน 2558 15:01:42
70  โรงเรียนชุมชนบ้านทราย สพป.ลำปาง เขต1 8 มิถุนายน 2558 14:51:58
71  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1) สพป.พิจิตร เขต1 8 มิถุนายน 2558 14:30:40
72  โรงเรียนบ้านคลองสัก สพป.ตาก เขต1 8 มิถุนายน 2558 12:57:56
73  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 8 มิถุนายน 2558 09:11:49
74  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ สพป.ชัยภูมิ เขต3 6 มิถุนายน 2558 12:03:26
75  โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป.สุรินทร์ เขต2 5 มิถุนายน 2558 14:43:10
76  โรงเรียนบ้านสามเงา สพป.ตาก เขต1 5 มิถุนายน 2558 14:06:39
77  โรงเรียนวัดอู่ข้าว สพป.ปทุมธานี เขต1 5 มิถุนายน 2558 13:53:51
78  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา สพป.หนองคาย เขต1 5 มิถุนายน 2558 13:34:13
79  โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชัยภูมิ เขต3 5 มิถุนายน 2558 11:04:15
80  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า สพป.สุรินทร์ เขต2 5 มิถุนายน 2558 10:54:54
81  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 สพป.นครราชสีมา เขต4 4 มิถุนายน 2558 21:56:57
82  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 4 มิถุนายน 2558 16:34:35
83  โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 4 มิถุนายน 2558 11:17:55
84  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป.ปทุมธานี เขต1 4 มิถุนายน 2558 10:41:43
85  โรงเรียนบ้านเขว้า สพป.บุรีรัมย์ เขต4 3 มิถุนายน 2558 14:29:44
86  โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 3 มิถุนายน 2558 12:06:26
87  โรงเรียนบ้านหนองจะบก สพป.ชัยภูมิ เขต3 3 มิถุนายน 2558 11:47:56
88  โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพป.ตาก เขต2 3 มิถุนายน 2558 09:55:22
89  โรงเรียนวัดบัานพร้าวใน สพป.ปทุมธานี เขต1 3 มิถุนายน 2558 09:09:13
90  โรงเรียนวัดสามเงา สพป.ตาก เขต1 2 มิถุนายน 2558 13:30:02
91  โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) สพป.ลำปาง เขต1 1 มิถุนายน 2558 20:55:06
92  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21 บึงกาฬ 1 มิถุนายน 2558 12:25:34
93  โรงเรียนบ้านโพนเมือง(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต4 29 พฤษภาคม 2558 16:33:42
94  โรงเรียนบ้านหัวลา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 29 พฤษภาคม 2558 14:20:09
95  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 29 พฤษภาคม 2558 14:19:13
96  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 29 พฤษภาคม 2558 10:39:42
97  โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย สพป.นครสวรรค์ เขต3 29 พฤษภาคม 2558 10:30:52
98  โรงเรียนวัดปทุมทอง สพป.ปทุมธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2558 15:09:18
99  โรงเรียนบ้านหญ้าคา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 28 พฤษภาคม 2558 15:05:57
100  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 28 พฤษภาคม 2558 09:50:08


ทั้งหมด 1,071 รายการ 1 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู