ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 20,586 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 18,966 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,620 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2557 01:24:28    


โรงเรียนวิถีพุทธสพฐ.ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม.เขต 36 พะเยา 15 กันยายน 2557 16:57:02
2  โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 35 ลำปาง 15 กันยายน 2557 16:15:56
3  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.เขต 38 สุโขทัย 15 กันยายน 2557 15:43:13
4  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 15:35:58
5  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 15:25:25
6  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2557 15:18:48
7  โรงเรียนศรีนคร สพม.เขต 38 สุโขทัย 15 กันยายน 2557 14:40:08
8  โรงเรียนบ้านปลัด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2557 14:20:49
9  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2557 14:16:25
10  โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล สพป.ปทุมธานี เขต2 15 กันยายน 2557 14:03:16
11  โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองส้ม สพป.เพชรบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:48:19
12  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 12:39:57
13  โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม.เขต 35 ลำปาง 15 กันยายน 2557 11:51:01
14  โรงเรียนวัดสะแกงาม (จีระศฤงฆ์อุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 09:22:00
15  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2557 09:19:18
16  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2557 08:54:36
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔(ท่าใหม่บ้านสิ้ว) สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 12:17:49
18  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 13 กันยายน 2557 23:24:08
19  โรงเรียนโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สพป.เชียงราย เขต4 13 กันยายน 2557 11:36:46
20  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 21:05:00
21  โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 15:51:07
22  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 13:07:25
23  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 12:36:51
24  โรงเรียนทุ่งอ่าง สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 11:35:02
25  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย 12 กันยายน 2557 09:27:06
26  โรงเรียนบ้านจันทัย สพป.อุบลราชธานี เขต3 12 กันยายน 2557 08:48:23
27  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สพป.เชียงราย เขต4 11 กันยายน 2557 13:31:30
28  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สพป.เชียงราย เขต4 11 กันยายน 2557 12:00:22
29  โรงเรียนบ้านโคกเก่า สพป.บุรีรัมย์ เขต1 11 กันยายน 2557 10:48:34
30  โรงเรียนบ้านหนองเสา สพป.เชียงราย เขต4 11 กันยายน 2557 10:26:32
31  โรงเรียนโรงเรียนวัดพระแก้ว สพป.ชัยนาท เขต1 10 กันยายน 2557 14:58:45
32  โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ สพป.อุบลราชธานี เขต3 10 กันยายน 2557 13:25:22
33  โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 10 กันยายน 2557 11:49:36
34  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.ลำพูน เขต2 9 กันยายน 2557 16:21:15
35  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี2 สพป.บุรีรัมย์ เขต2 9 กันยายน 2557 15:35:26
36  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 9 กันยายน 2557 15:32:26
37  โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.บุรีรัมย์ เขต1 9 กันยายน 2557 14:29:48
38  โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 9 กันยายน 2557 13:43:35
39  โรงเรียนบ้านแม่แนต สพป.ลำพูน เขต2 9 กันยายน 2557 10:55:26
40  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(บุรีรัมย์) สพป.บุรีรัมย์ เขต1 8 กันยายน 2557 13:50:23
41  โรงเรียนร่องคำ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 8 กันยายน 2557 13:40:24
42  โรงเรียนบ้านลานทอง สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2557 11:37:07
43  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป.มหาสารคาม เขต3 8 กันยายน 2557 11:35:00
44  โรงเรียนบ้านปวง สพป.ลำพูน เขต2 8 กันยายน 2557 11:21:09
45  โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 8 กันยายน 2557 09:07:09
46  โรงเรียนบ้านหมากหััวัง สพป.ลำปาง เขต1 7 กันยายน 2557 12:02:33
47  โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.เขต 38 ตาก 5 กันยายน 2557 16:41:39
48  โรงเรียนวัดบึงกระจับ(บุญมีรัฐประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 5 กันยายน 2557 12:37:31
49  โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต3 5 กันยายน 2557 10:26:11
50  โรงเรียนเมื่องจากวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต7 4 กันยายน 2557 17:48:36
51  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.ยโสธร เขต1 4 กันยายน 2557 11:24:05
52  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม สพป.มุกดาหาร เขต3 4 กันยายน 2557 09:33:08
53  โรงเรียนบ้านห้วยแทง สพป.ลำพูน เขต2 3 กันยายน 2557 11:35:33
54  โรงเรียนบ้านนาแค สพป.นครราชสีมา เขต6 3 กันยายน 2557 11:01:27
55  โรงเรียนบ้านจันอุย สพป.กาญจนบุรี เขต1 3 กันยายน 2557 10:03:13
56  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2557 16:09:03
57  โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม.เขต 38 สุโขทัย 2 กันยายน 2557 15:35:50
58  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม.เขต 38 สุโขทัย 2 กันยายน 2557 14:22:26
59  โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป.นครราชสีมา เขต3 2 กันยายน 2557 13:57:43
60  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท สพป.บุรีรัมย์ เขต1 2 กันยายน 2557 11:46:36
61  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ สพป.ลำพูน เขต2 2 กันยายน 2557 09:02:43
62  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 1 กันยายน 2557 13:58:52
63  โรงเรียนบ้านออนหลวย สพป.เชียงใหม่ เขต1 1 กันยายน 2557 10:54:59
64  โรงเรียนบ้านน้ำหรา สพป.สตูล เขต1 1 กันยายน 2557 10:14:03
65  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2557 09:21:48
66  โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป.อุดรธานี เขต3 1 กันยายน 2557 09:03:57
67  โรงเรียนบ้านตอแก สพป.หนองคาย เขต1 31 สิงหาคม 2557 11:54:27
68  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สพป.บุรีรัมย์ เขต4 29 สิงหาคม 2557 11:58:04
69  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต1 28 สิงหาคม 2557 11:26:58
70  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป.กาญจนบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 21:41:23
71  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สพป.สกลนคร เขต1 27 สิงหาคม 2557 12:47:51
72  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 27 สิงหาคม 2557 05:07:08
73  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 26 สิงหาคม 2557 16:22:43
74  โรงเรียนบ้านแม่แสม สพป.ลำพูน เขต2 26 สิงหาคม 2557 14:58:25
75  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์ (ประชาเนรมิตร) สพป.ชัยนาท เขต1 26 สิงหาคม 2557 09:18:54
76  โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 25 สิงหาคม 2557 22:34:14
77  โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 สิงหาคม 2557 13:44:27
78  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 25 สิงหาคม 2557 13:10:53
79  โรงเรียนหัวตะพาน สพป.ชัยนาท เขต1 25 สิงหาคม 2557 10:59:25
80  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต1 23 สิงหาคม 2557 13:46:49
81  โรงเรียนวัดบ้านพลับ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 16:02:19
82  โรงเรียนโคกเมือง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 15:19:56
83  โรงเรียนบ้านหนองระนาม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:24:50
84  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 สิงหาคม 2557 13:02:38
85  โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 22 สิงหาคม 2557 11:33:01
86  โรงเรียนบ้านขามพิมาย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 สิงหาคม 2557 11:20:17
87  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(ฉะเชิงเทรา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 สิงหาคม 2557 10:59:22
88  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ชลบุรี เขต3 21 สิงหาคม 2557 21:06:08
89  โรงเรียนวัดสนามไชย สพป.สงขลา เขต1 21 สิงหาคม 2557 15:08:40
90  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด สพป.บุรีรัมย์ เขต1 21 สิงหาคม 2557 14:23:25
91  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2557 14:07:55
92  โรงเรียนโพธิ์ดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 21 สิงหาคม 2557 14:02:59
93  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น สพป.พะเยา เขต2 21 สิงหาคม 2557 13:28:35
94  โรงเรียนวัดโคกสุก สพป.ชัยนาท เขต1 21 สิงหาคม 2557 13:25:23
95  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.นครราชสีมา เขต6 21 สิงหาคม 2557 11:54:32
96  โรงเรียนหาดอาษา สพป.ชัยนาท เขต1 21 สิงหาคม 2557 11:07:30
97  โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 20 สิงหาคม 2557 22:40:21
98  โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.เขต 38 ตาก 20 สิงหาคม 2557 11:34:11
99  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง สพป.ชัยนาท เขต1 20 สิงหาคม 2557 11:19:26
100  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป.นครราชสีมา เขต6 20 สิงหาคม 2557 11:06:14


ทั้งหมด 1,620 รายการ 1 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู