การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการปีการศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เปิดระบบรอบ 2 ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
 
   
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด 19,817 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 17,918 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 1,899 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 09:14:36    


โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ สพป.อุดรธานี เขต3 16 มิถุนายน 2557 09:14:36
2  โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 16 มิถุนายน 2557 09:13:15
3  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.พะเยา เขต1 16 มิถุนายน 2557 08:25:38
4  โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม.เขต 22 นครพนม 15 มิถุนายน 2557 15:52:22
5  โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู สพป.ยะลา เขต3 15 มิถุนายน 2557 15:09:00
6  โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 15 มิถุนายน 2557 14:57:08
7  โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" สพม.เขต 10 สมุทรสาคร 15 มิถุนายน 2557 13:33:20
8  โรงเรียนบ้านเขากะลา สพป.นครสวรรค์ เขต1 15 มิถุนายน 2557 12:52:09
9  โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 15 มิถุนายน 2557 07:52:46
10  โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 14 มิถุนายน 2557 20:19:54
11  โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป.สงขลา เขต1 14 มิถุนายน 2557 15:55:20
12  โรงเรียนวัดไทรพอน สพป.พัทลุง เขต2 14 มิถุนายน 2557 15:25:47
13  วัดพรหมประสิทธิ์ สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 13 มิถุนายน 2557 15:38:59
14  โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 13 มิถุนายน 2557 15:24:23
15  โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.หนองบัวลำภู เขต2 13 มิถุนายน 2557 15:21:02
16  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวถนน อำเภอสะเดา สพป.สงขลา เขต3 13 มิถุนายน 2557 15:14:08
17  โรงเรียนโรงเรียนนาเจริญ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 13 มิถุนายน 2557 15:12:51
18  ประจันตราษฎร์บำรุง สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 13 มิถุนายน 2557 15:11:36
19  โรงเรียนวัดบ้านลาด สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 15:07:23
20  โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2557 15:06:04
21  วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม.เขต 7 สระแก้ว 13 มิถุนายน 2557 15:05:14
22  คลองน้ำใสวิทยาคาร สพม.เขต 7 สระแก้ว 13 มิถุนายน 2557 15:00:29
23  ท่าเกษมพิทยา สพม.เขต 7 สระแก้ว 13 มิถุนายน 2557 14:55:00
24  โรงเรียนวัดบางเคียน สพป.นครสวรรค์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:53:43
25  เลขธรรมกิตติวิทยาคม สพม.เขต 7 นครนายก 13 มิถุนายน 2557 14:48:37
26  นครนายกวิทยาคม สพม.เขต 7 นครนายก 13 มิถุนายน 2557 14:43:59
27  ศรีมโหสถ สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 13 มิถุนายน 2557 14:37:32
28  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น (นครราชสีมา) สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2557 14:36:31
29  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สพป.ระนอง เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:14:15
30  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:11:10
31  โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 สพป.สกลนคร เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:35:45
32  โรงเรียนวัดทุ่งเพล สพป.จันทบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2557 12:53:27
33  โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป.นครราชสีมา เขต6 13 มิถุนายน 2557 11:26:02
34  โรงเรียนบ้านโพนทัน(ยโสธร) สพป.ยโสธร เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:12:09
35  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:10:54
36  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 13 มิถุนายน 2557 10:36:29
37  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป.ขอนแก่น เขต1 13 มิถุนายน 2557 10:15:26
38  โรงเรียนวัดดงไชยมัน สพป.ปราจีนบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2557 08:19:20
39  โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 13 มิถุนายน 2557 08:04:44
40  โรงเรียนวัดสันติธรรม สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 23:07:29
41  โรงเรียนบ้านกลอนโด สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2557 20:42:45
42  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป.เชียงราย เขต2 12 มิถุนายน 2557 17:19:09
43  โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 12 มิถุนายน 2557 16:30:38
44  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2557 15:41:45
45  โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม.เขต 19 เลย 12 มิถุนายน 2557 14:51:52
46  โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:39:23
47  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:02:47
48  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:02:36
49  โรงเรียนชาติเฉลิม สพป.ระนอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 13:49:31
50  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง สพป.นครราชสีมา เขต6 12 มิถุนายน 2557 13:01:18
51  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ยโสธร เขต1 12 มิถุนายน 2557 12:53:32
52  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สพป.ระนอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 11:34:04
53  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:33:21
54  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 11:30:04
55  โรงเรียนวัดท่านา สพป.นครสวรรค์ เขต1 12 มิถุนายน 2557 11:14:59
56  โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2557 09:05:49
57  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร สพป.ราชบุรี เขต1 11 มิถุนายน 2557 16:11:28
58  โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม.เขต 19 เลย 11 มิถุนายน 2557 15:48:12
59  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นราธิวาส เขต1 11 มิถุนายน 2557 15:18:14
60  โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม.เขต 10 เพชรบุรี 11 มิถุนายน 2557 14:15:02
61  โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สพม.เขต 5 ชัยนาท 11 มิถุนายน 2557 13:37:51
62  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม.เขต 19 เลย 11 มิถุนายน 2557 13:25:10
63  โรงเรียนสตรียะลา สพม.เขต 15 ยะลา 11 มิถุนายน 2557 12:31:55
64  โรงเรียนบ้านโชคดี สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 12:06:14
65  โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม สพม.เขต 41 พิจิตร 11 มิถุนายน 2557 11:48:43
66  โรงเรียนฝาง สพป.อุดรธานี เขต3 11 มิถุนายน 2557 11:38:56
67  โรงเรียนวัดเกาะจิก สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 11:22:28
68  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม.เขต 19 เลย 11 มิถุนายน 2557 11:10:59
69  โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม.เขต 17  11 มิถุนายน 2557 10:41:32
70  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 มิถุนายน 2557 10:24:39
71  โรงเรียนบ้านดอนสูง(ตราด) สพป.ตราด เขต1 11 มิถุนายน 2557 09:35:56
72  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด สพป.ตราด เขต1 11 มิถุนายน 2557 08:52:54
73  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 มิถุนายน 2557 08:13:32
74  โรงเรียนสะพุงเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 มิถุนายน 2557 22:49:28
75  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2557 19:55:30
76  วัดเมืองใหม่ สพป.ภูเก็ต เขต1 10 มิถุนายน 2557 19:24:51
77  โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป.ปัตตานี เขต2 10 มิถุนายน 2557 17:54:27
78  โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 มิถุนายน 2557 16:12:10
79  โรงเรียนบ้านแม่กะไน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 10 มิถุนายน 2557 16:01:21
80  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา สพป.พิษณุโลก เขต3 10 มิถุนายน 2557 15:14:02
81  โรงเรียนบ้านหนองนกทา (อ.หนองหาน จ.อุดรธานี) สพป.อุดรธานี เขต3 10 มิถุนายน 2557 14:57:01
82  โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม สพม.เขต 19 เลย 10 มิถุนายน 2557 14:29:53
83  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก สพป.ตราด เขต1 10 มิถุนายน 2557 13:51:47
84  โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป.เชียงราย เขต4 10 มิถุนายน 2557 13:44:14
85  โรงเรียนบ้านหนองโสมง (ชัยภูมิ) สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 มิถุนายน 2557 12:52:23
86  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง สพป.พิษณุโลก เขต3 10 มิถุนายน 2557 12:47:24
87  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 มิถุนายน 2557 11:20:38
88  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114 " สพป.สตูล เขต1 10 มิถุนายน 2557 11:16:57
89  โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป.พิษณุโลก เขต3 10 มิถุนายน 2557 10:44:46
90  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.อุบลราชธานี เขต4 10 มิถุนายน 2557 10:23:15
91  โรงเรียนผังปาล์ม 4 สพป.สตูล เขต1 10 มิถุนายน 2557 09:19:31
92  โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต1 9 มิถุนายน 2557 18:54:27
93  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต2 9 มิถุนายน 2557 17:19:55
94  โรงเรียนพระบุบ้านบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2557 14:41:18
95  โรงเรียนบ้านเสมา สพป.นครราชสีมา เขต6 9 มิถุนายน 2557 13:41:53
96  โรงเรียน"วัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์)" สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 9 มิถุนายน 2557 12:37:49
97  โรงเรียนบ้านคำเจิญ สพป.อุบลราชธานี เขต4 9 มิถุนายน 2557 11:25:34
98  โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต4 9 มิถุนายน 2557 11:19:29
99  โรงเรียนบ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ต เขต1 9 มิถุนายน 2557 10:27:13
100  โรงเรียนศรีณรงควทยาคาร สพป.สุรินทร์ เขต3 9 มิถุนายน 2557 10:25:54


ทั้งหมด 1,899 รายการ 1 / 19
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู