ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธที่สังกัดสพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน 21,708 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 20,766 โรงเรียน  
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ 942 โรงเรียน  
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 11:03:16    


โรงเรียนวิถีพุทธสพฐ.ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.สงขลา เขต1 16 กันยายน 2558 15:21:18
2  โรงเรียนบ้านนาโนน สพป.ศรีสะเกษ เขต2 16 กันยายน 2558 15:18:53
3  โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 16 กันยายน 2558 13:46:12
4  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ขอนแก่น เขต2 16 กันยายน 2558 13:18:03
5  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ สพม.เขต 38 สุโขทัย 16 กันยายน 2558 11:27:39
6  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.เขต 35 ลำปาง 16 กันยายน 2558 10:57:22
7  โรงเรียนเบญจประชารรค์ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 16 กันยายน 2558 10:41:05
8  โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป.นครราชสีมา เขต6 16 กันยายน 2558 10:19:55
9  โรงเรียนบ้านม่วงแยก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 16 กันยายน 2558 08:27:30
10  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ สพป.สุรินทร์ เขต2 16 กันยายน 2558 05:59:35
11  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 กันยายน 2558 22:41:35
12  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต4 15 กันยายน 2558 22:11:42
13  โรงเรียนบ้านยางอ้อย สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 21:26:04
14  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 21:18:39
15  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 20:57:43
16  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 20:54:15
17  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 15 กันยายน 2558 16:45:25
18  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 15:05:15
19  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2558 14:56:03
20  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม.เขต 11 ชุมพร 15 กันยายน 2558 14:13:47
21  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 กันยายน 2558 13:54:26
22  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 12:32:33
23  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 11:13:23
24  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2558 10:26:05
25  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ สพป.สงขลา เขต1 15 กันยายน 2558 10:22:27
26  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 กันยายน 2558 09:45:13
27  โรงเรียนศักดิ์วสุนันท์วิทยา สพป.ลำปาง เขต2 15 กันยายน 2558 08:57:38
28  โรงเรียนบ้านนิคม สพป.ยโสธร เขต2 14 กันยายน 2558 21:35:31
29  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาที่1 บ้านดานเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2558 21:28:57
30  โรงเรียนบ้านหนองตะกู สพป.นครราชสีมา เขต4 14 กันยายน 2558 16:24:12
31  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต1 14 กันยายน 2558 13:09:28
32  โรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 สพป.บุรีรัมย์ เขต2 14 กันยายน 2558 11:20:42
33  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 14 กันยายน 2558 11:05:38
34  โรงเรียนบ้านวังแคน สพป.ขอนแก่น เขต2 14 กันยายน 2558 10:47:41
35  โรงเรียนวัดบางนาง สพป.ชลบุรี เขต2 14 กันยายน 2558 10:00:05
36  โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป.สุรินทร์ เขต1 14 กันยายน 2558 05:58:02
37  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 13 กันยายน 2558 17:32:12
38  โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม.เขต 28  12 กันยายน 2558 16:25:55
39  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2558 15:01:54
40  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2558 13:39:31
41  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม.เขต 23 สกลนคร 10 กันยายน 2558 16:00:26
42  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 กันยายน 2558 13:54:33
43  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม.เขต 13 ตรัง 9 กันยายน 2558 19:54:09
44  โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 9 กันยายน 2558 13:47:56
45  โรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 กันยายน 2558 10:11:25
46  โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม สพป.ตาก เขต1 9 กันยายน 2558 09:18:59
47  โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 8 กันยายน 2558 14:17:30
48  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต1 8 กันยายน 2558 13:10:55
49  โรงเรียนบ้านนายอน้อย สพป.นครพนม เขต1 8 กันยายน 2558 12:35:15
50  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.หนองคาย เขต2 8 กันยายน 2558 11:55:26
51  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 8 กันยายน 2558 11:03:22
52  โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม.เขต 28 ยโสธร 8 กันยายน 2558 10:32:48
53  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู สพป.บุรีรัมย์ เขต1 7 กันยายน 2558 15:03:39
54  โรงเรียนโรงเรียนบ้านสบหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 7 กันยายน 2558 13:54:40
55  โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม สพป.พะเยา เขต2 7 กันยายน 2558 13:25:10
56  โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ เขต1 7 กันยายน 2558 12:40:35
57  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม สพป.นครราชสีมา เขต4 4 กันยายน 2558 13:09:09
58  โรงเรียนนาจิกพิทยคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 4 กันยายน 2558 13:01:04
59  โรงเรียนวัดหนองกระบอก สพป.ระยอง เขต1 4 กันยายน 2558 12:36:33
60  โรงเรียนบ้านโนนประดู่ สพป.นครราชสีมา เขต4 4 กันยายน 2558 10:53:31
61  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 4 กันยายน 2558 05:40:17
62  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 3 กันยายน 2558 22:36:31
63  โรงเรียนบ้านท่าขาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 3 กันยายน 2558 19:11:36
64  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ชัยภูมิ เขต2 2 กันยายน 2558 16:54:11
65  โรงเรียนบ้านสนามชัย สพป.หนองบัวลำภู เขต2 2 กันยายน 2558 14:04:19
66  โรงเรียนบ้านวังชัย สพป.ขอนแก่น เขต4 2 กันยายน 2558 10:01:30
67  โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 2 กันยายน 2558 05:42:43
68  โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 1 กันยายน 2558 22:56:23
69  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป.สุรินทร์ เขต2 1 กันยายน 2558 13:48:26
70  โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 1 กันยายน 2558 09:42:34
71  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 31 สิงหาคม 2558 11:41:19
72  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป.หนองคาย เขต2 31 สิงหาคม 2558 11:03:52
73  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.นครราชสีมา เขต3 31 สิงหาคม 2558 10:55:20
74  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป.นครราชสีมา เขต4 31 สิงหาคม 2558 10:30:49
75  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป.นครราชสีมา เขต6 30 สิงหาคม 2558 22:30:15
76  โรงเรียนวัดประชาเกษม สพป.เชียงใหม่ เขต8 30 สิงหาคม 2558 15:44:51
77  โรงเรียนบ้านคึมยาว สพป.ยโสธร เขต2 30 สิงหาคม 2558 10:22:57
78  โรงเรียนบ้านทิยาเพอสาขาบ้านห้วยไชยยงค์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 สิงหาคม 2558 10:14:02
79  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง สพป.อุดรธานี เขต1 29 สิงหาคม 2558 19:08:01
80  โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 29 สิงหาคม 2558 11:18:10
81  โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป.สุรินทร์ เขต1 29 สิงหาคม 2558 10:33:21
82  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองโอง สพป.นครราชสีมา เขต4 28 สิงหาคม 2558 15:13:55
83  โรงเรียนโนนกระสังววิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2558 11:53:29
84  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น (หนองบัวลำภู) สพป.หนองบัวลำภู เขต1 28 สิงหาคม 2558 10:29:01
85  โรงเรียนวัดหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 28 สิงหาคม 2558 10:26:08
86  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง สพป.อุทัยธานี เขต1 28 สิงหาคม 2558 10:04:26
87  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต4 28 สิงหาคม 2558 09:15:43
88  โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป.เลย เขต2 27 สิงหาคม 2558 17:14:26
89  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต4 27 สิงหาคม 2558 14:57:24
90  โรงเรียนบ้านนายาง สพป.หนองคาย เขต2 27 สิงหาคม 2558 13:20:31
91  โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป.เชียงใหม่ เขต3 27 สิงหาคม 2558 12:42:16
92  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป.อุบลราชธานี เขต3 27 สิงหาคม 2558 09:26:40
93  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 27 สิงหาคม 2558 06:41:01
94  โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป.ยโสธร เขต2 26 สิงหาคม 2558 21:18:15
95  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป.พิษณุโลก เขต3 26 สิงหาคม 2558 18:03:56
96  โรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป.อุบลราชธานี เขต5 26 สิงหาคม 2558 17:57:05
97  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) สพป.บุรีรัมย์ เขต1 26 สิงหาคม 2558 15:21:35
98  โรงเรียนพิชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต1 26 สิงหาคม 2558 13:28:53
99  โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป.ศรีสะเกษ เขต4 26 สิงหาคม 2558 12:01:43
100  โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 26 สิงหาคม 2558 11:43:56


ทั้งหมด 942 รายการ 1 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู