กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓

ร่างกำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓ 
วันที่ ๑๔-๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่

06.30-07.30

 07.30-08.30

  08.30-09.30

 09.30-11..30

 11.30-12.30

12.30-14.30

 

14.45-17.30

 

17.30-18.30

 

18.30-20.30

ศ ๑๔ ก.ย. ๕๕

 

รับประทานอาหารเช้า

 

๑๐.00-๑๑.00

ลงทะเบียน

พิธีเปิดการประชุม

โดย ส่วนธรรมนิเทศ  มจร.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

12.00-17.00 น.

ศึกษาดูงาน โรงเรียน  7  แห่ง

รับประทานอาหารเย็น

 

 

 

 

 

ส ๑๕ก.ย. ๕๕

สวดมนต์                   ทำวัตรเช้า            สนทนาธรรม            โดย พม.วิชาญ                  สุวิชาโน

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ

โดย  ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

อภิปราย ซักถาม  การขับเคลื่อนงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดย ส่วนธรรมนิเทศ  มจร.

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธโดย  พม.วิชาญ สุวิชาโน   ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

หัวใจวิถีพุทธ

โดย พม. วิชาญ

อา ๑๖ก.ย. ๕๕

สวดมนต์                   ทำวัตรเช้า            สนทนาธรรม            โดย พม.วิชาญ                  สุวิชาโน

แบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธ

โดย  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม และคณะ

แบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธ

โดย  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม และคณะ

 

 

เวียนเทียนกตัญญู มจร

จ ๑๗ ก.ย. ๕๕

สวดมนต์                   ทำวัตรเช้าสนทนาธรรม                             โดย พม.วิชาญ                  สุวิชาโน

 

พิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓

โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พิธีปิด

โดย ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา

เดินทางกลับ โดย            สวัสดิภาพ

 

 

หมายเหตุ :กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม    ๑.กรุณาเดินทางภาคพื้นดินโดยประหยัดเท่านั้น   ๒.กรุณานำของใช้ส่วนตัวเช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ ไฟฉาย ฯลฯ ๓ .ใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาว       สีกรมท่า ดำ หรือน้ำตาล ทุกวัน ๔ .พักรับประทาน อาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น อาหารเช้า ๐๗.๐๐น. อาหารกลางวัน ๑๑.๓๐ น อาหารเย็น ๑๗.๓๐ น.  ๕. ห้องพักปรับอากาศห้องละ ๔ ท่าน ๖. สอบถามเพิ่มเติม อ.บรรเจอดพร ๐๘๙ ๖๗๘ ๑๔๙๙  อ. เกศกัญญา ๐๘๙ ๘๘๙ ๐๗๕๐ อ. อัมพร ๐๘๑ ๙๐๖ ๒๒๑๑ อ.อุมาภรณ์ ๐๘๙ ๗๘๙ ๕๒๖๕ อ.พรหมเทพ ๐๘๑ ๘๒๙ ๗๕๙๖            โปรดนำโน๊ตบุ๊คมาด้วย (หากไม่ลำบาก)


เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2555 | อ่าน 2001
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1931
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/2/2561
เปิดอ่าน 1832
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9/2/2561
เปิดอ่าน 1800
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 3549
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/2/2560
เปิดอ่าน 4275
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/5/2559
เปิดอ่าน 3130
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
1/3/2558
เปิดอ่าน 4345
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/2/2558
เปิดอ่าน 3756
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2/2/2558
เปิดอ่าน 4056
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/7/2557
เปิดอ่าน 4187
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู