กิจกรรม “ธรรมะเดลิเวอลี่ พบครูพระสอนศีลธรรม”

กิจกรรม “ธรรมะเดลิเวอลี่ พบครูพระสอนศีลธรรม” โรงเรียนคอตันคลอง ๒๗ ได้ดำเนินโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากคณะครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดย  พระมหาสายัณท์ เปมฺสีโล ดร. , ป.ธ.๓  พระมหาคำปุน คุณฺปุญฺโญ นธ.เอก , ป.ธ.๓ ,ศษ.ม.  พระชินกร สุจิตฺโต นธ.เอก , ร.ม. พร้อมด้วยคณะครูพระสอนศีลธรรม จากวัดชูจิตธรรมาราม (พระอารามหลวง) รวมทั้งหมดจำนวน ๖ รูป จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ในสถานศึกษาเป็นประจำทุกวันศุกร์ จัดการเรียนการสอนครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2562 | อ่าน 111
เขียนโดย โรงเรียนคอตันคลอง 27

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
9/7/2562
เปิดอ่าน 79
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/2/2562
เปิดอ่าน 251
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
8/7/2562
เปิดอ่าน 66
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 763
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2977
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1791
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 4071
 
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
18/7/2562
เปิดอ่าน 23
 
กิจกรรมเดินจงกรม
16/7/2562
เปิดอ่าน 31
 
สวดมนต์วันสุดสัปดาห์
16/7/2562
เปิดอ่าน 30
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู