โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก สพป.กาฬสินธุ์ ๒ อบรมโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ จัดอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสู่วิถีพุทธพระราชทาน

เขียนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 | อ่าน 153
เขียนโดย โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2392
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1312
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3232
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ “ค่ายนักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ”
6/12/2561
เปิดอ่าน 25
 
การอบรมพัฒนาครู บุคลากรวิถีพุทธ ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
5/11/2561
เปิดอ่าน 107
 
กิจกรรมก่อนเรียน
6/10/2561
เปิดอ่าน 138
 
สุขใจได้บุญ ทุกวันพระ
29/9/2561
เปิดอ่าน 142
 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
15/9/2561
เปิดอ่าน 161
 
กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
13/9/2561
เปิดอ่าน 147
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ
8/9/2561
เปิดอ่าน 280
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู